Tiểu luận kế toán viên

Tiểu luận Kế Toán Quản Trị.doc

Tiểu luận Kế Toán Quản Trị.doc
... doanh giảm Dự toán tiêu thụ Dự toán mua hàng hóa Dự toán Giá Vốn hàng bán Dự toán chi phí Bán Hàng Dự toán chi phí quản lý DN Dự toán thu tiền bán hàng Dự toán toán tiền mua hàng Dự toán Tiền Vẽ ... Tiền Vẽ sơ đồ mô tả mô hình lập dự toán doanh nghiệp thương mại Dự toán BC Kết HĐKD Dự toán Bảng Cân Đối Kế Toán 12 Dự toán BC LCTT Bài tập cá nhân: Kế toán quản trị 13 ... 225,000 1,800,000 = 360,000 900,000 = 128,571 Kết luận: + Sản lượng hòa vốn kẹo bắp 225,000 doanh thu hòa vốn 1800,000,000 Bài tập cá nhân: Kế toán quản trị + Sản lượng hòa vốn kẹo đậu 360,000...
 • 13
 • 1,658
 • 4

Bài tiểu luận kế toán 01.doc

Bài tiểu luận kế toán 01.doc
... công nợ Kế toán toán quốc tế Kế toán ngân hàng Kế toán tiền mặt Kế toán tài sản cố định Nhân viên thống kê 28 * Chức nhiệm vụ phận máy kế toán nh sau: - Kế toán trởng (kiêm trởng phòng kế toán) : ... nhiệm cao Kế toán trưởng Phó phòng phụ trách thống kê Bộ máy kế toán Công ty tổ chức theo hình thức tập trung đợc chia Phó phòng kế toán thành phận theo sơ đồ sau: Kế toán toán đoàn Kế toán toán công ... dẫn công việc kế toán cho phận kế toán, nhân viên kế toán để phát huy đợc khả chuyên môn, tạo kết hợp chặt chẽ phận kế toán có 29 liên quan, góp phần thực tốt chức nhiệm vụ kế toán cung cấp thông...
 • 65
 • 3,507
 • 0

Bài tiểu luận kế toán 02.doc

Bài tiểu luận kế toán 02.doc
... tiêu số lợng - phòng kế toán: kế toán sử dụng sổ kế toán chi tiết vật t để ghi chép tình hình nhập xuất kho theo hai tiêu số lợng giá trị Về sổ kế toán chi tiết vật t có kết cấu giống nh thẻ ... d - phòng kế toán: kế toán mở sổ số d theo kho Sổ dùng cho năm để ghi chép tình hình nhập xuất Từ bảng kê nhập, bảng kê xuất kế toán lập 16 bảng luỹ kế nhập, luỹ kế xuất, từ bảng luỹ kế lập bảng ... thủ kho để hạch toán nghiệp vụ kho, không phân biệt hạch toán chi tiết vật liệu theo phơng pháp phòng kế toán tuỳ theo phơng pháp kế toán chi tiết vật liệu mà sử dụng sổ (thẻ) kế toán chi tiết,...
 • 79
 • 845
 • 2

Bài tiểu luận kế toán 03.doc

Bài tiểu luận kế toán 03.doc
... kế toán, số khấu hao luỹ kế TSCĐ tiến hành hạch toán theo quy định hành Việc quản lý, sử dụng trích KHTSCĐ phải dựa nguyên tắc đánh giá theo nguyên giá, số khấu hao luỹ kế giá trị lại sổ kế toán ... hồ sơ TSCĐ phản ánh vào sổ kế toán Các chi phí liên quan đến việc điều chuyển TSCĐ đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc không hạch toán tăng nguyên giá TSCĐ mà hạch toán vào chi phí kinh doanh ... toán TSCĐ Giá trị lại = Nguyên giá TSCĐ - sổ kế toán TSCĐ Số khấu hao luỹ kế TSCĐ d/ Quy định quản lý số khấu hao luỹ kế TSCĐ - Đối với số khấu hao luỹ kế TSCĐ đợc mua sắm, đầu t nguồn vốn ngân...
 • 66
 • 523
 • 0

Tiểu luận Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty xây dựng số 4

Tiểu luận Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty xây dựng số 4
... kế toán lao động tiềnlương khoản trích theo lương công ty xây dựng số 14 I.Khái quát chung hoạt động công ty xây dựng s 4 : 14 1.Đặc điểm chung công ty xây dựng số ... theo lương công ty xây dựng số I.Khái quát chung hoạt động công ty xây dựng s 4 : 1.Đặc điểm chung công ty xây dựng số Công ty xây dựng số doanh nghiệp nhà nước trực thuộc xây dựng thuộc tổng công ... 641 , 642 , 111, 112, 138 2 .Kế toán chi tiết tiền lương khoản trích theo lương Kế toán chi tiết tiền lương khoản trích theo lương hạch toán vào sổ chi tiết tài khoản 334liên quan Tiền lương khoản...
 • 31
 • 656
 • 2

Tiểu luận Kế toán các khản phải trả khác

Tiểu luận Kế toán các khản phải trả khác
... toán khoản phải trả phải nộp khác 1.4 Các quy định kế toán phải trả khác Kế toán khoản phải trả khác phải tuân thủ qui định chung kế toán khoản phải trả khác: Kế toán nhận ký quỹ ký cược kế toán ... dự phòng phải trả, phải trả dài hạn khác 1.3 Yêu cầu quản lý nhiệm vụ kế toán nợ phải trả Theo dõi, ghi chép, phản ánh cách kịp thời đầy đủ xác khoản nợ phải trả ,phải nộp khác tình hình toán khoản ... nợ phải trả khác, nắm chứng từ, tài khoản, trình tự ghi sổ số nghiệp vụ chủ yếu sổ sách kế toán liên quan đến khoản nợ phải trả khác doanh nghiệp nhóm định chọn đề tài: kế toán khản phải trả khác ...
 • 10
 • 684
 • 1

Tài liệu Tiểu luận: Kế toán bất động sản đầu tư pdf

Tài liệu Tiểu luận: Kế toán bất động sản đầu tư pdf
... k Sơ đồ kế toán trường hợp tăng bất động sản đầu TK111,112,331 TK217 Nguyên giá BĐS đầu BĐS đầu mua theo TK133 phương thức trả tiền Thuế GTGT TK331 khấu trừ (nếu có) BĐS đầu mua theo ... tác hạch toán BĐS đầu doanh nghiệp Việt Nam Công tác hạch toán BĐS đầu trước chuẩn mực số 05 Trước chuẩn mực số 05 - BĐS đầu đời hoạt động kinh doanh BĐS xem hoạt động tài Tài khoản ... hạch toán BĐS đầu doanh nghiệp thể chất BĐS đầu tài sản thoả mãn điều kiện: chắn thu lợi ích ng lai nguyên giá xác định cách đáng tin cậy Thứ hai, hoạt động kinh doanh BĐS đầu tách...
 • 31
 • 437
 • 0

Tài liệu TIỂU LUẬN: Kế toán lưu chuyển hàng hoá xác định và phân phối kết quả docx

Tài liệu TIỂU LUẬN: Kế toán lưu chuyển hàng hoá xác định và phân phối kết quả docx
... hạch toán lưu chuyển hàng hoá góp phần quan trọng thúc đẩy việc kinh doanh Công ty ngày phát triển Phần I Lý luận chung kế toán lưu chuyển hàng hoá xác định phân phối kết I - kế hoạch lưu chuyển ... quản lý + Cấp vốn cho lĩnh vực chuyển hàng hoá + Quản lý tài chi phí + Hạch toán kế toán kịp thời, xác + Thực sách Nhà nước quản lý tài hạch toán kế toán văn phòng Công ty Sơ đồ máy kế toán Kế ... nước theo chế quy định Nhiệm vụ kế toán lưu chuyển hàng hoá, xác định phân phối kết Để đáp ứng nhu cầu quản lý trên, kế toán cần phải thực nhiệm vụ sau: - Tổ chức theo dõi phản ánh xác đầy đủ kịp...
 • 86
 • 332
 • 0

Tài liệu TIỂU LUẬN: Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH in Việt-Hàn pptx

Tài liệu TIỂU LUẬN: Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH in Việt-Hàn pptx
... trưởng kế toán tiền lương kiêm thủ quỹ Bộ máy kế toán Công ty TNHH in Việt-Hàn khái quát sơ đồ đây: Sơ đồ 1:Tổ chức máy kế toán c công ty TNHH in Việt- Hàn Kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợp, tài ... từ kế toán nguyên vật liệu 13 2.2.2 Chứng từ kế toán giảm nguyên, vật liệu 17 2.3 Kế toán cho tiết nguyên, vật liệu 19 2.3.1 Kế toán chi tiêt kho 19 2.3.2 Kế ... kho Tại Công ty TNHH In Việt- Hàn , kế toán trưởng theo dõi nguyên, vật liệu (Giấy), kế toán tioền lương theo dõi nguyên vật liệu phụ Khi nhận chứng từ nhập, xuất kho thủ kho chuyển lên, kế toán...
 • 40
 • 434
 • 2

Tài liệu TIỂU LUẬN: Kế toán tập hợp tiền lương và các khoản trích theo lương docx

Tài liệu TIỂU LUẬN: Kế toán tập hợp tiền lương và các khoản trích theo lương docx
... thức tầm quan trọng công tác toán tiền lươngvà khoản trích theo lương toàn công tác toán kế toán. Em mạnh dạn chọn đề tài kế toán tập hợp tiền lương khoản trích theo lương làm chuyên đề tốt nghiệp ... giờ… Kế toán lập bảng toán tiền lương, BHXH cho đội, từ bảng toán lương đội lập bảng toán lương cảu phân xưởng Từ bảng toán lương phân xưởng lập bảng toán lương Doanh nghiệp, vào bảng toán tiền lương, ... Kế toán trưởng Chú thích: Thủ l < > quan hệ tác nghiệp quỹ e KT lương khoản trích theo lương đường thẳng tác nghiệp Kế toán công Kế toán kho Kế toán trưởng: làm nhiệm vụ tổng hợp số liệu kế...
 • 59
 • 553
 • 2

Tài liệu TIỂU LUẬN: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm pptx

Tài liệu TIỂU LUẬN: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm pptx
... động sản xuất kinh doanh 1.4 Giá thành sản phẩm, phân loại giá thành sản phẩm 1.4.1 Khái niệm giá thành sản phẩm Giá thành sản xuất sản phẩm, dịch vụ chi phí sản xuất tính cho khối lượng đơn vị sản ... pháp sản xuất sản phẩm phân loại theo định kì sản xuất lặp lại sản phẩm sản xuất 1.2 Khái niệm chi phí sản xuất cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu 1.2.1 Khái niệm chi phí sản xuất Chi phí sản ... tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm có vai trò quan trọng việc tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm Với nhận thức tầm quan trọng tổ chức hạch toán chi phí sản xuất tính...
 • 87
 • 922
 • 0

Tài liệu TIỂU LUẬN: Kế toán tiêu thụ sản phẩm hàng hoá pdf

Tài liệu TIỂU LUẬN: Kế toán tiêu thụ sản phẩm hàng hoá pdf
... pháp kế toán cụ thể nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá công ty a) áp dụng quy định kế toán tài khoản chủ yếu có liên quan đến kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá: Tại Công ty Sông thu kế toán tiêu thụ hàng ... viên kế toán đơn vị phụ thuộc.Bộ máy kế toán thể qua sơ đồ sau: Kế toán trưởng Kế toán Vật tư Kế toán TSCĐ & công nợ kiêm kế toán tổng hợp Quản lý mạng kiêm kế toán giá thành Kế toán Thanh toán ... công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá công ty sông thu Khái niệm : Tiêu thụ hàng hoá trình đưa hàng hoá từ lĩnh vực sản xuất đến lĩnh vực tiêu dùng thông qua mối quan hệ trao đổi hàng hoá tiền tệ...
 • 32
 • 235
 • 0

TIỂU LUẬN: Kế toán tài sản cố định tại xí nghiệp ppt

TIỂU LUẬN: Kế toán tài sản cố định tại xí nghiệp ppt
... cứu công tác: Kế toán tài sản cố định nghiệp Ngoài lời mở đầu kết luận báo cáo gồm chương: CHƯƠNG I:Các vấn đề chung kế toán TSCĐ Chương II:Thực tế công tác kế toán TSCĐ nghiệp sửa chữa ... kế toán: Sơ đồ máy kế toán Kế toán trưởng Kế toán tiền mặt - Thủ quĩ Kế toán tổng hợp TSCĐ Nhiệm vụ kế toán trưởng: + Tổ chức công tác kế toán, công tác thống kê DN + Tổ chức ghi chép, tính toán ... TK kế toán sử dụng 1.5.2- Kế toán tổng hợp trường hợp tăng TSCĐHH 1.5.3- Kế toán TSCĐ thuê tài 1.5.4- Kế toán tăng TSCĐ vô hình 1.5.5- Kế toán tổng hợp trường hợp giảm TSCĐHH vô hình 1.6- Kế toán...
 • 50
 • 322
 • 0

TIỂU LUẬN: Kế toán tập hợp tiền lương và các khoản trích theo lương ppt

TIỂU LUẬN: Kế toán tập hợp tiền lương và các khoản trích theo lương ppt
... thức tầm quan trọng công tác toán tiền lươngvà khoản trích theo lương toàn công tác toán kế toán. Em mạnh dạn chọn đề tài kế toán tập hợp tiền lương khoản trích theo lương làm chuyên đề tốt nghiệp ... Công ty áp dụng theo mô hình tổ chức máy kinh tế tập trung Kế toán trưởng Kế toán viên Kế toán viên Kế toán viên Kế toán viên Kế toán viên Kế toán viên Ghi chú: Quan hệ tác nghiệp kế toán viên Chỉ ... giờ… Kế toán lập bảng toán tiền lương, BHXH cho đội, từ bảng toán lương đội lập bảng toán lương cảu phân xưởng Từ bảng toán lương phân xưởng lập bảng toán lương Doanh nghiệp, vào bảng toán tiền lương, ...
 • 59
 • 1,062
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiểu luận kế toán ngân hàngtiểu luận kế toán thuếtiểu luận kế toán kiểm toántiểu luận kế toán bán hàngtiểu luận kế toán trường họctiểu luận kế toán doanh thu bán hàngbài tiểu luận kế toán bán hàngtiểu luận kế toán tài chínhtiểu luận kế toán kiểm toán ngân hàngtiểu luận kế toán vật liệutiểu luận kế toán côngtiểu luận kế toán so sánh ias 16 và vas 03tieu luan ke toan von bang tientiểu luận kế toán tài chính kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kếttiểu luận kế toán trái phiếu phát hànhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả