HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU SAU MỔ CỦA GÂY TÊ NGOÀI MÀNG CỨNG TRONG PHẪU THUẬT VÙNG BỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An giang hiện nay

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An giang hiện nay
... 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2012 2.1 Đặc điểm tình hình, chức nhiệm vụ Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang Bệnh Viện Đa ... nhiễm bệnh lại cao 14 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG ĐẾN NĂM 2015 3.1 Phương hướng Với mô hình Bệnh viện đa khoa ... tiêu Quản tài bệnh viện chìa khóa định thành công hay thất bại, tụt hậu hay phát triển bệnh viện Vì vậy, hiệu thực công tác quản tài bệnh viện tiêu chuẩn cho thành công hoạt động quản bệnh...
 • 24
 • 128
 • 0

Đo lường sự hài lòng của bệnh nhân đối với chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

Đo lường sự hài lòng của bệnh nhân đối với chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang
... năv nă“ o l l ng s hài lòng c a b nh nhân đ i v i ch t ng d ch v khám ch a b nh t i B nh vi n a Khoa Trung Tâm An Giang lƠă nghiênăc uădoăchínhătôiăth c hi n Tôiăxinăcamăđoanăcácăthôngătin tríchăd ... vi nă a khoa Trung tơm An Giang nóiăriêngălƠăr t c n thi t Bênă c nhă đó,ă B nh vi nă aă khoa Trung tơmă An Giang lƠă b nh vi n Trung Tơmăc a T nh,ăđưăgópăph n gi i quy t nhu c u khám ch ... ng Th i gian Th o lu nătayăđôi T4/2015 An Giang Ph ng v n tr c ti p T5/2015 An Giang cătrìnhăbƠyătrongăhìnhă3.1.ăQuyătrìnhănƠyăg măbaă ph năchính:ăxơyăd ngăthang đo, ăđánhăgiáăthang đo, ăki măđ...
 • 109
 • 99
 • 0

Đo Lường Sự Hài Lòng Của Bệnh Nhân Đối Với Chất Lượng Dịch Vụ Y Tế Của Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang Thành Phố Long Xuyên

Đo Lường Sự Hài Lòng Của Bệnh Nhân Đối Với Chất Lượng Dịch Vụ Y Tế Của Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang Thành Phố Long Xuyên
... tài: "đo lường hài lòng bệnh nhân chất lượng dịch vụ y tế Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang - thành phố Long Xuyên thực nhằm mục tiêu xác định y u tố cấu thành đo lường hài lòng bệnh nhân với chất ... Th y Chi Trang 22 Đo lường hài lòng bệnh nhân chất lượng dịch vụ y tế Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang Thành Phố Long Xuyên Bảng 5.2.7: EFA thang đo đảm bảo với chất lƣợng dịch vụ Biến quan ... y tế Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang Thành Phố Long Xuyên CHƢƠNG 4: GIỚI THIỆU VỀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG 4.1 Giới thiệu bệnh viện5 Bệnh viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang tọa...
 • 91
 • 359
 • 1

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang giai đoạn 2010 -2015

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang giai đoạn 2010 -2015
... HÌNH CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BỆNH VIỆN ĐKTT AG NHỮNG NĂM QUA: 2.1.1 Đặc điểm tình hình chung tổ chức máy hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang: ... chất lượng hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang giai đoạn 2010 -2015 để làm Tiểu luận Tốt nghiệp cuối khoá Với suy nghĩ trách nhiệm, kiến thức đƣợc trang bị năm ... NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BỆNH VIỆN ĐKTT AN GIANG GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 3.1 MỤC TIÊU, PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ: 3.1.1 Mục tiêu chung: Để đáp ứng yêu cầu ngày cao...
 • 29
 • 232
 • 2

Khắc phục tình trạng quá tải tại khoa Nội Tổng hợp bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang hiện nay - thực trạng và giải pháp

Khắc phục tình trạng quá tải tại khoa Nội Tổng hợp bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang hiện nay - thực trạng và giải pháp
... chuyên môn,… Nhưng tải vấn đề xúc cần phải quan tâm Vì vậy, định chọn đề tài: Khắc phục tình trạng tải khoa Nội Tổng hợp bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang - thực trạng giải pháp để làm Tiểu ... THỰC TRẠNG NGUỒN LỰC VÀ HOẠT ĐỘNG KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG TỪ NĂM 2010 ĐẾN 2012 2.1 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 2.1.1 Về sở vật chất – Kỹ thuật Khoa Nội ... Tổng hợp thành lập vào tháng năm 2009 từ khoa Nội Tổng quát Sau khoa tách khoa khoa Nội Thần kinh khoa Nội Thận, phận lại khoa Nội Tổng quát tầng khu vực xây (trước khoa Sản) hợp thành khoa Nội...
 • 26
 • 226
 • 0

Chuyên đề đo lường sự hài lòng của bệnh nhân đối với chất lượng dịch vụ y tế của bệnh viện đa khoa trung tâm an giang thành phố long xuyên

Chuyên đề đo lường sự hài lòng của bệnh nhân đối với chất lượng dịch vụ y tế của bệnh viện đa khoa trung tâm an giang  thành phố long xuyên
... Chuyên Đề Năm Đo Lường Sự Hài Lòng Của Bệnh Nhân Đối Với Chất Lượng Dịch Vụ Y Tế Của Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang - Thành Phố Long Xuyên Nhóm thực Võ Quang Vinh DQT112691 Phan Thị ... GVHD: Th.S Nguyễn Vũ Th y Chi Trang 21 Đo lường hài lòng bệnh nhân chất lượng dịch vụ y tế Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang Thành Phố Long Xuyên thành công quan tâm bệnh viện bệnh nhân nhiều ... hỏi đề tài: "đo lường hài lòng bệnh nhân chất lượng dịch vụ y tế Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang - thành phố Long Xuyên thực nhằm mục tiêu xác định y u tố cấu thành đo lường hài lòng bệnh nhân...
 • 88
 • 55
 • 0

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI BẰNG PHƢƠNG PHÁP THẨM PHÂN PHÚC MẠC TẠI KHOA NỘI THẬN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI BẰNG PHƢƠNG PHÁP THẨM PHÂN PHÚC MẠC TẠI KHOA NỘI THẬN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG
... phương pháp thẩm phân phúc mạc MỤC TIÊU Đánh giá kết lâm sàng bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối điều trị phương pháp thẩm phân phúc mạc Kỷ yếu Hội nghị Khoa học tháng 10/2010 Bệnh viện An giang ... ) Tại Bệnh viện ĐKTTAG từ tháng 10 năm 2009, bắt đầu áp dụng phương pháp thẩm phân phúc mạc để điều trị bệnh nhân suy mạn giai đoạn cuối Đã có 47 bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối điều trị ... phương pháp thẩm phân phúc mạc liên tục ngoại trú theo dõi định kỳ hàng tháng khoa nội thận- tiết niệu BVĐKTT An Giang Chúng tiến hành đánh giá kết điều trị bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối...
 • 11
 • 263
 • 0

tiểu luận cao học môn quản lý hành chính nhà nước “Khắc phục tình trạng quá tải tại khoa nội tổng hợp bệnh viện đa khoa trung tâm an giang hiện nay thực trạng và giải pháp

tiểu luận cao học môn quản lý hành chính nhà nước “Khắc phục tình trạng quá tải tại khoa nội tổng hợp bệnh viện đa khoa trung tâm an giang hiện nay  thực trạng và giải pháp
... thuật Khoa Nội Tổng hợp thành lập vào tháng năm 2009 từ khoa Nội Tổng quát Sau khoa tách khoa khoa Nội Thần kinh khoa Nội Thận, phận lại khoa Nội Tổng quát tầng khu vực xây (trước khoa Sản) hợp thành ... Giảm tải bệnh viện giai đoạn 2013 - 2020 Chương THỰC TRẠNG NGUỒN Lực VÀ HOẠT ĐỘNG KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG TỪ NĂM 2010 ĐẾN 2012 2.1 ĐẶC ĐIỂM TÌNH ... tố nguy bệnh không lây nhiễm Việt Nam 2009 - 2010 Cục Quản khám, chữa bệnh, Bộ Y tế thực Nguồn số liệu từ phòng Kế hoạch Tổng hợp, khoa Nội Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang Quyết...
 • 25
 • 371
 • 1

tiểu luận cao học Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn TNCS hồ chí minh bệnh viện đa khoa trung tâm an giang giai đoạn 2010 2015

tiểu luận cao học Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn TNCS hồ chí minh bệnh viện đa khoa trung tâm an giang giai đoạn 2010 2015
... máy hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang: a) Đặc điểm tình hình chung: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang tọa lạc số 02 Lê Lợi Mỹ Bình Long Xuyên An Giang đơn ... lượng hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang giai đoạn 2010 -2015 để làm Tiểu luận Tốt nghiệp cuối khoá Với suy nghĩ trách nhiệm, kiến thức trang bị năm học nhà ... CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BỆNH VIỆN ĐKTT AN GIANG NHỮNG NĂM QUA 2.1 THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BỆNH VIỆN ĐKTT AG NHỮNG NĂM QUA: 2.1.1...
 • 27
 • 497
 • 4

Đánh giá tác dụng vô cảm, ức chế vận động trong mổgiảm đau sau mổ của gây tủy sống bằng bupivacain kết hợp với fentanyl và morphin trong phẫu thuật nội soi cắt u lành tính tuyến tiền liệt

Đánh giá tác dụng vô cảm, ức chế vận động trong mổ và giảm đau sau mổ của gây tê tủy sống bằng bupivacain kết hợp với fentanyl và morphin trong phẫu thuật nội soi cắt u lành tính tuyến tiền liệt
... tài với mục ti u: Đánh giá tác dụng cảm, ức chế vận động mổ giảm đau sau mổ gây tủy sống bupivacain kết hợp với fentanyl morphin ph u thuật nội soi cắt u lành tính tuyến tiền liệt Đánh giá ... GTNMC dùng fentanyl li u 1- 2µg/kg 1.6 ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ U LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT VÀ PH U THUẬT NỘI SOI CẮT U LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT 1.6.1 Giải ph u tuyến tiền liệt Tuyến tiền liệt tuyến sinh ... cảm mổ giảm đau sau mổ tốt Năm 2012, Nguyễn Thị Thanh Hương, Lê Ngọc Bình, Nguyễn thị Thư, đánh giá tác dụng giảm đau sau mổ nội soi u tuyến tiền liệt GTTS li u thấp bupivacain kết hợp morphin...
 • 96
 • 384
 • 1

Đánh giá tác dụng vô cảm, ức chế vận động trong mổgiảm đau sau mổ của gây tủy sống bằng bupivacain kết hợp với fentanyl và morphin trong phẫu thuật nội soi cắt u lành tính tuyến tiền liệt

Đánh giá tác dụng vô cảm, ức chế vận động trong mổ và giảm đau sau mổ của gây tê tủy sống bằng bupivacain kết hợp với fentanyl và morphin trong phẫu thuật nội soi cắt u lành tính tuyến tiền liệt
... tài với mục ti u: Đánh giá tác dụng cảm, ức chế vận động mổ giảm đau sau mổ gây tủy sống bupivacain kết hợp với fentanyl morphin ph u thuật nội soi cắt u lành tính tuyến tiền liệt Đánh giá ... ĐIỂM BỆNH LÝ U LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT VÀ PH U THUẬT NỘI SOI CẮT U LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT 1.6.1 Giải ph u tuyến tiền liệt Tuyến tiền liệt tuyến sinh dục phụ với chức tiết phần huyết tương ... cảm mổ giảm đau sau mổ tốt Năm 2012, Nguyễn Thị Thanh Hương, Lê Ngọc Bình, Nguyễn thị Thư, đánh giá tác dụng giảm đau sau mổ nội soi u tuyến tiền liệt GTTS li u thấp bupivacain kết hợp morphin...
 • 98
 • 593
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC GIẢM ĐAU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY NGOÀI MÀNG CỨNG ppsx

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC GIẢM ĐAU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY TÊ NGOÀI MÀNG CỨNG ppsx
... sanh việc dùng thuốc giảm đau cho bà mẹ lúc sanh áp dụng Phương pháp gây màng cứng (GTNMC) Curbelo thực vào năm 1949 Cuba(Error! Reference source not found.) Sau phương pháp giảm đau áp dụng ... mẹ dùng không dùng thuốc giảm đau chuyển chia thành nhóm nghiên cứu, nhóm 180 trẻ Với kỹ thuật chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống Sau tiêm thuốc giảm đau (thuốc Bupivacain, thuốc gây nghiện Fentanyl) ... nhận đau đẻ, tư vấn bà mẹ dễ dàng chấp nhận dùng thuốc giảm đau chuyển Sau tiêm thuốc giảm đau, theo dõi nhịp tim thai monitoring hình ảnh nhịp tim thai nhịp giảm sớm (biểu đồ 1) với nhịp giảm...
 • 18
 • 393
 • 3

Đánh giá kết quả bước đầu điều trị ung thư đại tràng bằng phẫu thuật nội soi tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng nam

Đánh giá kết quả bước đầu điều trị ung thư đại tràng bằng phẫu thuật nội soi tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng nam
... định phẫu thuật nội soi cắt đại tràng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam Tiêu chuẩn chọn bệnh: - Kết giải phẫu bệnh ung thư biểu mô tuyến đại tràng - Được định phẫu thuật nội soi: hoàn tất nội soi ... xét kết bước đầu kỹ thuật cắt đại tràng qua nội soi ổ bụng Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu Gồm bệnh nhân chẩn đoán ung thư đại tràng ... bắt đầu thực số kỹ thuật đại tràng sau trực tràng Tại Việt Nam, phẫu thuật nội soi điều trị ung thư đại tràng bắt đầu ứng dụng từ năm cuối thập kỷ 90 kỷ 20 Hiện nay, nhiều trung tâm áp dụng kỹ thuật...
 • 8
 • 262
 • 0

Kết quả bước đầu phẫu thuật thay khớp tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam

Kết quả bước đầu phẫu thuật thay khớp tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam
... nghiên cứu kết thay khớp háng cho 118 bệnh nhân thay khớp gối cho bệnh nhân khoa Ngoại - CTCH Bệnh viện Quảng Nam Chúng nhận thấy: + Thay khớp háng, khớp gối phẫu thuật điều trị có hiệu bệnh lý ... thay khớp gối toàn phần cho bệnh nhân > 65 tuổi bị thoái hoá khớp gối nặng không đáp ứng điều trị nội khoa, điều trị nội soi Kỹ thuật mổ: Do bước đầu triển khai chọn kỹ thuật thay khớp gối, khớp ... Nhận xét kết bước đầu thay khớp gối toàn phần bệnh viện Saint- Paul Hà nội, Y học thực hành số 620 +621, tr 169-174 Trần Đình Chiến (2008), Thay khớp háng với phẫu thuật can thiệp tối thiểu khoa...
 • 5
 • 332
 • 4

đánh giá kết quả điều trị bảo tồn vòi tử cung bằng phẫu thuật nội soi tại bệnh viện phụ sản trung ương

đánh giá kết quả điều trị bảo tồn vòi tử cung bằng phẫu thuật nội soi tại bệnh viện phụ sản trung ương
... Bệnh viện Phụ sản Trung ương Đánh giá kết điều trị bảo tồn vòi tử cung phẫu thuật nội soi Bệnh viện Phô sản Trung ương Chương TổNG QUAN 1.1 ĐỊNH NGHĨA VÀ LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN CHỬA ... - Mổ nội soi có 1.297 trường hợp chiếm 75,9% Biểu đồ 3.1 Tỷ lệ chửa tử cung điều trị nội soi Bảng 3.2 Tỷ lệ chửa tử cung điều trị bảo tồn nội soi 30 Chửa tử cung mổ nội soi Nội soi bảo tồn VTC ... nói phẫu thuật nọi soi điều trị bảo tồn vòi tử cung chửa tử cung chưa vỡ bệnh nhân muốn sinh đẻ điều mong muốn phẫu thuật viên sản phụ khoa Trong năm 2007, có 1.297 trường hợp mổ nội soi số bệnh...
 • 106
 • 301
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: so sánh tác dụng của gây tê ngoài màng cứng bằng kết hợpgây tê ngoài màng cứng giảm đau sau mổkỹ thuật gây tê ngoài màng cứngthực trạng nhân lực và sự hài lòng của nhân viên y tế đối với công việc tại bệnh viện đa khoa đức giang hà nội năm 2010gây tê ngoài màng cứngxử lý nước thải của bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênđánh giá kết quả điều trị suy hô hấp cấp ở trẻ sơ sinh non tháng bằng thở áp lực dương tục qua mũi tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênđánh giá kết quả điều trị bong điểm bám dây chằng chéo trước khớp gối bằng phẫu thuật nội soi tại bệnh viện hữu nghị việt đứcthực trạng quản lý xử lý chất rắn y tế tại bệnh viện đa khoa nam định và đề xuất mô hình can thiệpcác khoa của bệnh viện đa khoa trung ương cần thơgiám đốc bệnh viện đa khoa trung ương cần thơnhận xét đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng chỉ định và kết qủa điều trị phẫu thuật chảy máu do loét dạ dày tá tràng tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái bìnhmô tả đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và sử dụng thuốc ở bệnh nhân đái tháo đường điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc kạnphụ lục 8 hoạt động của 3 khoa phòng tại bệnh viện đa khoa chí linhđánh giá hiệu quả giảm đau của ketamin liều thấp trong dự phòng đau sau mổ bụng trênThong tu 106 (bo sung Thong tu 176).docWebsite Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Dương ...Hop dong chuyen nhuong co phan1.DKKD.HUYEN (chi tiet 05 TTHC cap huyen)Cong van 8311 Huong dan cach ghi nganh nghe kinh doanh.docQD10 He thong nganh kinh te Viet NamI 4 Giay de nghi thanh lap cong ty co phanDanh sach co dong sang lapDanh sach co dong la nha dau tu nuoc ngoaiDanh muc TTHC Phu luc 1Bien ban hop Hoi dong thanh vienMau quyet dinh su dung con dau cty TNHH 2tvQuyet dinh Hoi dong thanh vienWebsite Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Dương DSTVTNHH 2tv da suaI 6 Danh sach thanh vienDanh sach thi lai gdtc 20 9 2017Danh sach nguoi dai dien theo uy quyenDS Thi lai GDTC Thang 3 UploadLich thi lai cho sinh viendanh sach thi lai GDTC