Ghép tế bào gốc tạo máu

nghiên cứu kết quả sớm ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại điều trị lơ xê mi cấp dòng tủy tại viện huyết học – truyền máu trung ương

nghiên cứu kết quả sớm ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại điều trị lơ xê mi cấp dòng tủy tại viện huyết học – truyền máu trung ương
... mảnh ghép ghép chống chủ 1.3.2 Nguồn tế bào gốc tạo máu Có nguồn tế bào gốc tạo máu tủy xương, máu ngoại vi máu cuống rốn .Tủy xương nguồn tế bào gốc sinh máu sử 12 dụng để ghép tế bào gốc tạo máu ... điều trị thông thường Ghép tế bào gốc tạo máu phương pháp có khả chữa khỏi bệnh Có phương pháp để ghép tế bào gốc tạo máu, ghép tự thân (lấy tế bào gốc bệnh nhân) ghép đồng loại (lấy tế bào gốc ... 1.3 Ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại điều trị LXM cấp dòng tủy Thử nghiệm lâm sàng sử dụng ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại điều trị bệnh nhân LXM cấp Thomas cộng thực năm 1957 Trên thực tế, ...
 • 88
 • 557
 • 6

thực trạng chăm sóc dinh dưỡng một số bệnh nhân ghép tế bào gốc tạo máu tự thân tại khoa huyết học truyền máu bệnh viện bạch mai năm 2012 - 2013

thực trạng chăm sóc dinh dưỡng một số bệnh nhân ghép tế bào gốc tạo máu tự thân tại khoa huyết học truyền máu bệnh viện bạch mai năm 2012 - 2013
... trình Sau ghép TBGTM ghép TBGTM - ghép TBGTM ghép TBGTM ghép TBGTM - ghép TBGTM tác - staphylococcus -3 sau ghép TBGTM ghép TBGTM - ghép TBGTM t - ghép TBGTM p, -3 sau ghép TBGTM ghép TBGTM ghép TBGTM ... TBGTM + ghép + TBGTM + ghép TBGTM -1 8% [1] 1.1.5 TM - ghép TBGTM ghép TBGTM oàn - ghép TBGTM ghép TBGTM thân - ghép TBGTM ghép TBGTM TBGTM TBGTM ghép ghép TBGTM ghép ghép TBGTM - 4] Thang Long University ... Mai, tr.12 4-1 33 Nguyên Mi (2013) t Nam l u tiên ghép thành công t bào g c t o i website http://www.thanhnien.com.vn/pages /20130 527/viet-namlan-dau-tien-ghep-thanh-cong-te-bao-goc-tao-mau.aspx,...
 • 55
 • 313
 • 1

Ứng dụng máu cuống rốn trong ghép tế bào gốc tạo máu - Nguyễn Hữu Toàn

Ứng dụng máu cuống rốn trong ghép tế bào gốc tạo máu - Nguyễn Hữu Toàn
... t IFN-( nhi u IL-10 góp ph n làm gi m m c ñ GVHD sau ghép - Ngư c l i v i lympho T, t bào NK c a máu cu ng r n s n xu t nhi u IFN-( Ho t tính ñ c t bào ñư c kích thích b ng IL-18 IL-12 máu cu ... máu ngư i trư ng thành Máu cu ng r n giàu t bào NK CD56+CD1 6-, ñáp ng t t v i IL-12 ho c IL-15 có tính ñ c t bào cao Ho t tính ch c c a t bào NK t bào LAK ñã tương ñ i thành th c T bào NK t bào ... tiêu t bào n u ñư c kích thích b i cytokin Vì v y ghép máu cu ng r n t o ñư c hi u ng GVL m nh, máu ngư i trư ng thành Ph c h i mi n d ch sau ghép - So v i ghép t bào g c t t y xương, ghép máu cu...
 • 7
 • 81
 • 0

Bước đầu nghiên cứu biến chứng của ghép tế bào gốc tạo máu trongđiều trị một số bệnh máu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Bước đầu nghiên cứu biến chứng của ghép tế bào gốc tạo máu trongđiều trị một số bệnh máu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương
... nghiên cứu đề tài Bước đầu nghiên cứu biến chứng ghép tế bào gốc tạo máu điều trị số bệnh máu Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương với hai mục tiêu sau: Nghiên cứu biến chứng ghép tế bào gốc tạo ... tế bào gốc tạo máu đồng loại điều trị số bệnh máu Nghiên cứu biến chứng ghép tế bào gốc tạo máu tự thân điều trị số bệnh máu 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Sơ lược lịch sử ghép tế bào gốc Năm 1939, Osgood ... Huế, bệnh viện Quân đội 108, bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh viện 198 (Bộ Công an) - Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương bắt đầu thực ghép TBG từ năm 2006; Lúc đầu ghép TBG tự thân, tiếp ghép TBG...
 • 93
 • 467
 • 2

ỨNG DỤNG CỦA MÁU CUỐNG RỐN TRONG GHÉP TẾ BÀO GỐC TẠO MÁU

ỨNG DỤNG CỦA MÁU CUỐNG RỐN TRONG GHÉP TẾ BÀO GỐC TẠO MÁU
... II Máu cuống rốn tế bào gốc tạo máu Máu cuống rốn Tế bào gốc tạo máu Quy trình thu nuôi cấy TBG tạo máu từ máu cuống rốn Bảo quản III Ứng dụng máu cuống rốn ghép TBG tạo máu Ứng dụng Ứng dụng ... Ứng dụng tế bào gốc tạo máu Một số ứng dụng tế bào gốc tạo máu Tổn thương nguyên phát -Điều trị rối loạn máu di truyền -Điều trị bệnh tự miễn Tổn thương thứ phát - Phục hồi tế bào gốc tạo ... trẻ người thân Tế bào gốc tạo máu a Khái niệm Tế bào gốc tạo máu (Hematopoietic Stem Cell - HSC) những tế bào tạo tế bào máu tế bào miễn dịch, đảm nhiệm trình trì tái tạo máu cách định,...
 • 34
 • 251
 • 0

Bài giảng ghép tế bào gốc tạo máu (HSCT) – GS trần văn bé

Bài giảng ghép tế bào gốc tạo máu (HSCT) – GS trần văn bé
... CÁC PHƯƠNG PHÁP GHÉP TẾ BÀO GỐC 1) Dị ghép tế bào gốc: + TB gốc khác gen (Allogeneic SCT) + TB gốc gen (Syngeneic SCT) 2) Tự ghép TB gốc (autologous SCT) + Các bệnh lý hệ tạo máu + Các bệnh lý ... + Các bệnh lý tủy: chưa xâm lấn tủy BẢO QUẢN TẾ BÀO GỐC TẠO MÁU 1) TB gốc máu ngoại vi: 40C từ 90 - 120 2) TB gốc tạo máu từ tủy xương, MCR TB gốc máu ngoại vi + t0 -800C vài tháng + t0 -1960C ... CÔNG CỦNG CỐ TRƯỚC GHÉP HUY ĐỘNG TẾ BÀO GỐC Cyclophosphomide DNR + ARA-C + VP-16 (CML) tùy nhóm bệnh G-CSF THU THẬP TẾ BÀO GỐC SLBC > 4X109/L Máy Fenwal CS-3000 plus ĐẾM SỐ LƯỢNG TẾ BÀO GỐC GHÉP...
 • 24
 • 206
 • 0

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ u LYMPHO ác TÍNH KHÔNG HODGKIN tái PHÁT BẰNG PHÁC đồ GDP và GHÉP tế bào gốc tạo máu tự THÂN

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ u LYMPHO ác TÍNH KHÔNG HODGKIN tái PHÁT BẰNG PHÁC đồ GDP và GHÉP tế bào gốc tạo máu tự THÂN
... 2.3.1.2 Chỉ ti u kết đi u trị phác đồ GDP ghép tế bào gốc tạo m u tự thân - Đánh giá kết đi u trị phác đồ GDP sau đợt - Đánh giá kết đi u trị phác đồ GDP sau đợt - So sánh kết đi u trị nhóm theo: ... quốc tế) 3.2 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐI U TRỊ ULAKH BẰNG PHÁC ĐỒ GDP 3.2.1 Kết đi u trị sau đợt đi u trị 3.2.2 Kết đi u trị sau đợt đi u trị 3.2.3 Kết đi u trị theo loại tế bào T B 3.2.4 Kết đi u trị ... Kết luận đặc điểm nhóm bệnh nhân nghiên c u Kết luận kết đi u trị phác đồ GDP Kết luận kết đi u trị ghép tế bào gốc tạo m u Kết luận độc tính phác đồ GDP Kết luận mối liên quan kết đi u trị với...
 • 67
 • 230
 • 0

Luận văn thực trạng chăm sóc dinh dưỡng một số bệnh nhân ghép tế bào gốc tạo máu tự thân tại khoa huyết học truyền máu bệnh viện bạch mai

Luận văn thực trạng chăm sóc dinh dưỡng một số bệnh nhân ghép tế bào gốc tạo máu tự thân tại khoa huyết học truyền máu bệnh viện bạch mai
... trình Sau ghép TBGTM ghép TBGTM - ghép TBGTM ghép TBGTM ghép TBGTM - ghép TBGTM tác - staphylococcus -3 sau ghép TBGTM ghép TBGTM - ghép TBGTM t - ghép TBGTM p, -3 sau ghép TBGTM ghép TBGTM ghép TBGTM ... ghép TBGTM + ghép + TBGTM + ghép TBGTM -18% [1] 1.1.5 TM - ghép TBGTM ghép TBGTM oàn - ghép TBGTM ghép TBGTM thân - ghép TBGTM ghép TBGTM TBGTM TBGTM ghép ghép TBGTM ghép ghép TBGTM - 4] Thang Long ... TBGTM ghép TBGTM o ghép TBGTM - ghép TBGTM ghép TBGTM ghép TBGTM [24] 1.1.3 - Ghép TBGTM + ghép TBGTM + - Ghép TBGTM + h lymphô mãn Wiskott1.1.4 ghép TBGTM Thang Long University Library - ghép...
 • 55
 • 149
 • 0

NGHIÊN cứu một số yếu tố TIÊN LƯỢNG ở BỆNH NHÂN đa u tủy XƯƠNG điều TRỊ BẰNG PHÁC đồ MPT, VCD và GHÉP tế bào gốc tạo máu tự THÂN

NGHIÊN cứu một số yếu tố TIÊN LƯỢNG ở BỆNH NHÂN đa u tủy XƯƠNG điều TRỊ BẰNG PHÁC đồ MPT, VCD và GHÉP tế bào gốc tạo máu tự THÂN
... ghép tế bào gốc tạo m u bệnh ĐUTX, đặc biệt ghép tế bào gốc m u tự thân lần lần Sau nhi u nghiên c u, nhà khoa học nhận thấy phác đồ hoá chất li u cao ghép tế bào gốc tự thân trở thành phác đồ ... lệ sống 10 năm lên tới khoảng 60% nhóm bệnh nhân tiên lượng tốt mở hy vọng đi u trị bệnh Ngày đi u phác đồ đi u trị tối u cho bệnh nhân ĐUTX phụ thuộc định ghép tế bào gốc tạo m u tự thân, phác ... bortezomib đi u trị trì tiếp tục nghiên c u 1.7.3 Đi u trị nhóm ĐUTX định ghép tế bào gốc tạo m u tự thân Đối với nhóm ĐUTX mới, tuổi ...
 • 25
 • 194
 • 0

nghiên cứu ứng dụng và hoàn thiện quy trình thu gom, xử lý, bảo quản tế bào gốc tạo máu dùng cho ghép đồng loại

nghiên cứu ứng dụng và hoàn thiện quy trình thu gom, xử lý, bảo quản tế bào gốc tạo máu dùng cho ghép đồng loại
... thực tế này, đề tài Nghiên cứu ứng dụng hoàn thiện quy trình thu gom, xử lý, bảo quản tế bào gốc tạo máu dùng cho ghép đồng loại tiến hành với mục tiêu: Ứng dụng hoàn thiện quy trình thu gom, xử ... Khái niệm xếp loại tế bào gốc 1.1.1 Khái niệm tế bào gốc 1.1.2 Xếp loại tế bào gốc 1.2 Tế bào gốc trình tạo máu 1.2.1 Đặc điểm tế bào gốc tạo máu 1.2.2 Nguồn gốc tế bào gốc tạo máu 10 1.2.3 Các ... định tế bào gốc tạo máu 11 1.2.4 Ứng dụng lâm sàng tế bào gốc tạo máu 14 1.3 Nguồn cung cấp thu gom tế bào gốc tạo máu 16 1.3.1 Tế bào gốc tạo máu sau huy động máu ngoại vi 17 1.3.2 Tế bào gốc tạo...
 • 192
 • 257
 • 2

microRNA kiểm soát chức năng của các tế bào gốc máu Tế bào gốc tạo máu cung

microRNA kiểm soát chức năng của các tế bào gốc máu Tế bào gốc tạo máu cung
... kiểm soát chức tế bào gốc máu Aadel Chaudhuri nói “Những quan sát có liên kết chặc chẽ giữ chẩn đoán điều trị ung thư bệnh thiếu máu – bệnh khiếm khuyết tế bào gốc máu Việc cấy ghép tế bào gốc ... Ngoài Baltimore, O'Connell Chaudhuri, báo “MicroRNAs gia tăng trình biệt hóa tế bào gốc tạo máu điều tiết dài hạn việc sản xuất tế bào gốc tạo máu (MicroRNAs enriched in hematopoietic stem cells ... tố quan trọng để chống lại bệnh liên quan đến rối loạn tế bào gốc máu gia tăng hiểu biết gene phân tử kiểm soát hoạt động tế bào gốc máu Các nhà sinh học thuộc Viện Kỹ thuật California (Caltech,...
 • 10
 • 339
 • 1

Tế bào gốc tạo máu và ứng dụng

Tế bào gốc tạo máu và ứng dụng
... 1.Khái niệm • Tế Bào Gốc (TBG): tế bào non trẻ, chưa biệt hóa tái tạo phân chia thành tế bào có khả đảm nhiệm chức khác điều kiện định • Tế bào gốc tạo máu (HSC): tế bào tạo tế bào máu tế bào miễn ... cho tế bào thể nhận • Sử dụng tế bào gốc máu để phát triển thành mô ghép • Đưa vào vị trí tổn thương cần sửa chữa Các ứng dụng không liên quan đến ghép • Tạo mạch máu từ cấy tế bào gốc máu da ... sử dụng tế bào gốc thẩm mỹ Việt Nam trọng nhiều như: trẻ hóa da, làm liền sẹo (đặc biệt sẹo lõm) tế bào gốc; kem dưỡng da thực phẩm chức làm đẹp sản xuất từ tế bào gốc; thẩm mỹ từ tế bào gốc...
 • 37
 • 489
 • 2

Báo cáo y khoa: "KHảO SÁT Tế BÀO GốC TạO MÁU CD34(+) ở MÁU CUốNG RốN" doc

Báo cáo y khoa:
... Nguyn Tn Bnh T ghộp t bo gc CD34(+) mỏu ngoi vi iu tr bnh v mỏu ti Trung tõm Truyn mỏu Huyt hc TP.H Chớ Minh Y hc Vit Nam 1997, 217, 6, tr.23-28 Bu Mt c tớnh sinh hc v dch mỏu cung rn ghộp Y ... 217, 6, tr34-36 Lờ Hu Ti Kho sỏt t bo CD34(+) mỏu cung rn Y hc Vit Nam 1997, 217, 6, tr.3639 Nguyn Th Th y, Thỏi Mai Duyờn Thi Kho sỏt th tớch mỏu cung rn Y hc Vit Nam 1998, 2, tr.1-6 Bro H.E., ... khụng chy na, õm kim vo mt v trớ khỏc cao hn Khi mỏu chy vo tỳi mỏu, lc u tỳi mỏu ngn mỏu ụng Rỳt kim, y u kim li v tht cht nỳt Lc trn u mỏu vi chất chng ụng + Ly mỏu kho sỏt t bo gc to mỏu CD34(+): ...
 • 6
 • 490
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: ghép tế bào gốc tạo máughép tế bào gốc tạo máu đồng loại điều trị lxm cấp dòng tủycác biến chứng của ghép tế bào gốc tạo máu đồng loạitình hình nghiên cứu ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại trong và ngoài nướcứng dụng của tế bào gốc tạo máutế bào gốc tạo máu là gìcấy ghép tế bào gốc tạo huyếtnghiên cứu xây dựng quy trình sử dụng tế bào gốc tạo máu tự thân để điều trị các tổn thương cơ xương khớp khó liềnte bào gốc tạo máu cd34ứng dụng tế bào gốc tạo máutế bào gốc tạo máu tự thânđặc điểm tế bào gốc tạo máucác phương pháp xác định tế bào gốc tạo máughép tế bào gốc chữa ung thư máughép tế bào gốcBusiness communication essentials 6th edition bovee test bankBusiness communication essentials 7th edition bovee test bankBusiness communication essentials third canadian edition 3rd edition bovee test bankBusiness data networks and security 10th edition panko test bankBusiness driven information systems 3rd edition baltzan test bankBusiness essentials 9th edition ebert test bankBusiness in action 6th edition bovee test bankBusiness ethics concepts and cases 7th edition velasquez test bankBusiness ethics ethical decision making and cases 9th edition ferrell test bankBusiness law and the legal environment standard edition 6th edition beatty test bankBusiness law and the regulation of business 11th edition mann test bankBusiness law in canada canadian edition 10th edition yates test bankBusiness law text and cases legal ethical global and corporate environment 12th edition clarkson test bankBusiness law the ethical global and e commerce environment 15th edition mallor test bankBusiness law today standard text and summarized cases 10th edition miller test bankBusiness law with UCC applications 13th edition brown test bankBusiness research methods 12th edition cooper test bankBusiness statistics 2nd edition donnelly test bankBusiness statistics 3rd edition sharpe test bankBusiness statistics communicating with numbers 1st edition jaggia test bank