HIỆU QUẢ CỦA PHÁC ĐỒ 4 THUỐC ĐỒNG THỜI VÀ PHÁC ĐỒ TRÌNH TỰ TRONG TIỆT TRỪ HELICOBACTR PYLORI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG

Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An giang hiện nay

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An giang hiện nay
... 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2012 2.1 Đặc điểm tình hình, chức nhiệm vụ Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang Bệnh Viện Đa ... nhiễm bệnh lại cao 14 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG ĐẾN NĂM 2015 3.1 Phương hướng Với mô hình Bệnh viện đa khoa ... tiêu Quản tài bệnh viện chìa khóa định thành công hay thất bại, tụt hậu hay phát triển bệnh viện Vì vậy, hiệu thực công tác quản tài bệnh viện tiêu chuẩn cho thành công hoạt động quản bệnh...
 • 24
 • 128
 • 0

Đo lường sự hài lòng của bệnh nhân đối với chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

Đo lường sự hài lòng của bệnh nhân đối với chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang
... năv nă“ o l l ng s hài lòng c a b nh nhân đ i v i ch t ng d ch v khám ch a b nh t i B nh vi n a Khoa Trung Tâm An Giang lƠă nghiênăc uădoăchínhătôiăth c hi n Tôiăxinăcamăđoanăcácăthôngătin tríchăd ... vi nă a khoa Trung tơm An Giang nóiăriêngălƠăr t c n thi t Bênă c nhă đó,ă B nh vi nă aă khoa Trung tơmă An Giang lƠă b nh vi n Trung Tơmăc a T nh,ăđưăgópăph n gi i quy t nhu c u khám ch ... ng Th i gian Th o lu nătayăđôi T4/2015 An Giang Ph ng v n tr c ti p T5/2015 An Giang cătrìnhăbƠyătrongăhìnhă3.1.ăQuyătrìnhănƠyăg măbaă ph năchính:ăxơyăd ngăthang đo, ăđánhăgiáăthang đo, ăki măđ...
 • 109
 • 99
 • 0

Đo Lường Sự Hài Lòng Của Bệnh Nhân Đối Với Chất Lượng Dịch Vụ Y Tế Của Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang Thành Phố Long Xuyên

Đo Lường Sự Hài Lòng Của Bệnh Nhân Đối Với Chất Lượng Dịch Vụ Y Tế Của Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang Thành Phố Long Xuyên
... tài: "đo lường hài lòng bệnh nhân chất lượng dịch vụ y tế Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang - thành phố Long Xuyên thực nhằm mục tiêu xác định y u tố cấu thành đo lường hài lòng bệnh nhân với chất ... Th y Chi Trang 22 Đo lường hài lòng bệnh nhân chất lượng dịch vụ y tế Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang Thành Phố Long Xuyên Bảng 5.2.7: EFA thang đo đảm bảo với chất lƣợng dịch vụ Biến quan ... y tế Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang Thành Phố Long Xuyên CHƢƠNG 4: GIỚI THIỆU VỀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG 4.1 Giới thiệu bệnh viện5 Bệnh viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang tọa...
 • 91
 • 355
 • 1

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang giai đoạn 2010 -2015

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang giai đoạn 2010 -2015
... HÌNH CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BỆNH VIỆN ĐKTT AG NHỮNG NĂM QUA: 2.1.1 Đặc điểm tình hình chung tổ chức máy hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang: ... chất lượng hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang giai đoạn 2010 -2015 để làm Tiểu luận Tốt nghiệp cuối khoá Với suy nghĩ trách nhiệm, kiến thức đƣợc trang bị năm ... NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BỆNH VIỆN ĐKTT AN GIANG GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 3.1 MỤC TIÊU, PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ: 3.1.1 Mục tiêu chung: Để đáp ứng yêu cầu ngày cao...
 • 29
 • 231
 • 2

Chuyên đề đo lường sự hài lòng của bệnh nhân đối với chất lượng dịch vụ y tế của bệnh viện đa khoa trung tâm an giang thành phố long xuyên

Chuyên đề đo lường sự hài lòng của bệnh nhân đối với chất lượng dịch vụ y tế của bệnh viện đa khoa trung tâm an giang  thành phố long xuyên
... Chuyên Đề Năm Đo Lường Sự Hài Lòng Của Bệnh Nhân Đối Với Chất Lượng Dịch Vụ Y Tế Của Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang - Thành Phố Long Xuyên Nhóm thực Võ Quang Vinh DQT112691 Phan Thị ... GVHD: Th.S Nguyễn Vũ Th y Chi Trang 21 Đo lường hài lòng bệnh nhân chất lượng dịch vụ y tế Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang Thành Phố Long Xuyên thành công quan tâm bệnh viện bệnh nhân nhiều ... hỏi đề tài: "đo lường hài lòng bệnh nhân chất lượng dịch vụ y tế Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm An Giang - thành phố Long Xuyên thực nhằm mục tiêu xác định y u tố cấu thành đo lường hài lòng bệnh nhân...
 • 88
 • 55
 • 0

tiểu luận cao học Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn TNCS hồ chí minh bệnh viện đa khoa trung tâm an giang giai đoạn 2010 2015

tiểu luận cao học Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn TNCS hồ chí minh bệnh viện đa khoa trung tâm an giang giai đoạn 2010 2015
... máy hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang: a) Đặc điểm tình hình chung: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang tọa lạc số 02 Lê Lợi Mỹ Bình Long Xuyên An Giang đơn ... lượng hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang giai đoạn 2010 -2015 để làm Tiểu luận Tốt nghiệp cuối khoá Với suy nghĩ trách nhiệm, kiến thức trang bị năm học nhà ... CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BỆNH VIỆN ĐKTT AN GIANG NHỮNG NĂM QUA 2.1 THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BỆNH VIỆN ĐKTT AG NHỮNG NĂM QUA: 2.1.1...
 • 27
 • 480
 • 4

Khắc phục tình trạng quá tải tại khoa Nội Tổng hợp bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang hiện nay - thực trạng giải pháp

Khắc phục tình trạng quá tải tại khoa Nội Tổng hợp bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang hiện nay - thực trạng và giải pháp
... chuyên môn,… Nhưng tải vấn đề xúc cần phải quan tâm Vì vậy, định chọn đề tài: Khắc phục tình trạng tải khoa Nội Tổng hợp bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang - thực trạng giải pháp để làm Tiểu ... THỰC TRẠNG NGUỒN LỰC VÀ HOẠT ĐỘNG KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG TỪ NĂM 2010 ĐẾN 2012 2.1 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 2.1.1 Về sở vật chất – Kỹ thuật Khoa Nội ... Tổng hợp thành lập vào tháng năm 2009 từ khoa Nội Tổng quát Sau khoa tách khoa khoa Nội Thần kinh khoa Nội Thận, phận lại khoa Nội Tổng quát tầng khu vực xây (trước khoa Sản) hợp thành khoa Nội...
 • 26
 • 226
 • 0

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI BẰNG PHƢƠNG PHÁP THẨM PHÂN PHÚC MẠC TẠI KHOA NỘI THẬN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI BẰNG PHƢƠNG PHÁP THẨM PHÂN PHÚC MẠC TẠI KHOA NỘI THẬN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG
... phương pháp thẩm phân phúc mạc MỤC TIÊU Đánh giá kết lâm sàng bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối điều trị phương pháp thẩm phân phúc mạc Kỷ yếu Hội nghị Khoa học tháng 10/2010 Bệnh viện An giang ... ) Tại Bệnh viện ĐKTTAG từ tháng 10 năm 2009, bắt đầu áp dụng phương pháp thẩm phân phúc mạc để điều trị bệnh nhân suy mạn giai đoạn cuối Đã có 47 bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối điều trị ... phương pháp thẩm phân phúc mạc liên tục ngoại trú theo dõi định kỳ hàng tháng khoa nội thận- tiết niệu BVĐKTT An Giang Chúng tiến hành đánh giá kết điều trị bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối...
 • 11
 • 254
 • 0

tiểu luận cao học môn quản lý hành chính nhà nước “Khắc phục tình trạng quá tải tại khoa nội tổng hợp bệnh viện đa khoa trung tâm an giang hiện nay thực trạng giải pháp

tiểu luận cao học môn quản lý hành chính nhà nước “Khắc phục tình trạng quá tải tại khoa nội tổng hợp bệnh viện đa khoa trung tâm an giang hiện nay  thực trạng và giải pháp
... thuật Khoa Nội Tổng hợp thành lập vào tháng năm 2009 từ khoa Nội Tổng quát Sau khoa tách khoa khoa Nội Thần kinh khoa Nội Thận, phận lại khoa Nội Tổng quát tầng khu vực xây (trước khoa Sản) hợp thành ... Giảm tải bệnh viện giai đoạn 2013 - 2020 Chương THỰC TRẠNG NGUỒN Lực VÀ HOẠT ĐỘNG KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG TỪ NĂM 2010 ĐẾN 2012 2.1 ĐẶC ĐIỂM TÌNH ... tố nguy bệnh không lây nhiễm Việt Nam 2009 - 2010 Cục Quản khám, chữa bệnh, Bộ Y tế thực Nguồn số liệu từ phòng Kế hoạch Tổng hợp, khoa Nội Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang Quyết...
 • 25
 • 368
 • 1

đánh giá mức độ hài lòng về chất lượng dịch vụ tại bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ

đánh giá mức độ hài lòng về chất lượng dịch vụ tại bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ
... tế bệnh nhân bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ - Đánh giá mức độ hài lòng bệnh nhân phân tích nhân tố liên quan đến mức độ hài lòng chất lượng dịch vụ bệnh viện - Đề số biện pháp nâng cao chất ... không tỏ hài lòng chất lượng bệnh viện, điển hình có 5% không hài lòng 7% trung lập 4.4 Mức độ hài lòng bệnh nhân thông qua tiêu chí chất lượng dịch vụ bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ 4.4.1 ... Cần Thơ 4.3.1 Mức độ hài lòng chung bệnh nhân chất lượng dịch vụ bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ 10% 5% 3% 38% 44% Rất hài lòng Hài lòng Bình thường Không hài lòng Rất không hài lòng Nguồn...
 • 70
 • 405
 • 5

KHẢO sát THỰC HÀNH sử DỤNG THUỐC KHÁNG VIÊM KHÔNG STEROID của BỆNH NHÂN XUẤT HUYẾT TIÊU HOÁ DO LOÉT dạ dày, tá TRÀNG tại BỆNH VIỆN đa KHOA TRUNG ƯƠNG cần THƠ

KHẢO sát THỰC HÀNH sử DỤNG THUỐC KHÁNG VIÊM KHÔNG STEROID của BỆNH NHÂN XUẤT HUYẾT TIÊU HOÁ DO LOÉT dạ dày, tá TRÀNG tại BỆNH VIỆN đa KHOA TRUNG ƯƠNG cần THƠ
... Ni, tr 203 - 204 THựC TRạNG CÔNG TáC QUảN Lý, ĐIềU TRị BệNH NHÂN ĐộNG KINH TạI Xã/PHƯờNG CủA TỉNH NINH BìNH, NĂM 2012 Đỗ Văn Dung Trung tõm Phũng tnh Ninh Bỡnh Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Xuân ... oỏn xỏc nh xut huyt tiờu húa (XHTH) loột d dy, tỏ trng (DD, TT) nhp vin iu tr ti khoa Ni tiờu húa Bnh vin a khoa Trung ng Cn Th t thỏng 12/2012 n thỏng 04/2013 Phng phỏp nghiờn cu - Thit k nghiờn ... chng trỡnh SPSS 18.0 KT QU V BN LUN Thc hnh s dng thuc khỏng viờm khụng Steroid Bng Thc hnh s dng thuc khỏng viờm khụng Steroid Ni dung Ngng s dng NSAID hay ch s dng theo toa ca bỏc s Phõn liu...
 • 3
 • 298
 • 1

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ sử DỤNG THUỐC KHÁNG SINH dự PHÒNG TRONG PHẪU THUẬT VIÊM RUỘT THỪA cấp tại BỆNH VIỆN đa KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG và HIỆU QUẢ sử DỤNG THUỐC KHÁNG SINH dự PHÒNG TRONG PHẪU THUẬT VIÊM RUỘT THỪA cấp tại BỆNH VIỆN đa KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN
... thuật viêm ruột thừa cấp khoa Ngoại - Bệnh viên đa khoa trung ương Thái Nguyên; Đánh giá hiệu dự phòng nhiễm khuẩn thuốc kháng sinh phẫu thuật cắt ruột thừa viêm chưa biến chứng ĐốI TƯợNG PHƯƠNG ... sử dụng kháng sinh. [8] Để đánh giá thực trạng hiệu việc sử dụng kháng sinh dự phòng phẫu thuật, chọn đề tài nhằm hai mục tiêu sau: Khảo sát thực trạng việc sử dụng kháng sinh trước sau phẫu thuật ... sử dụng nhóm thuốc chưa quản lý chặt chẽ dẫn đến tình trạng vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh ngày gia tăng Trên thực tế, kháng sinh dự phòng phẫu thuật chiếm tỷ lệ cao thực hành bệnh viện, phương...
 • 5
 • 184
 • 0

đánh giá hiệu quả xử lý nước thải của công nghệ aao tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

đánh giá hiệu quả xử lý nước thải của công nghệ aao tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên
... nội Khoa truyền nhiễm Khoa da liễu 51 Khoa thần kinh Khoa tâm thần Khoa đông y Khoa nhi Khoa ngoại Khoa gây mê hồisức Khoa chấnthơng Khoa sản Khoa tai mũi họng Khoa hàm mặt Khoa mắt Khoa vật ... hoá Khoa vi sinh Khoa giải phẫu bệnh - 50 Khoa thăm dò chức Khoa X quang Khoa chống nhiễm khuẩn Khoa dợc Khoa dinh dỡng - Các khoa lâm sàng - Khoa khám bệnh Khoa hồi sức cấp cứu Khoa nội Khoa ... qu x nc thi ca cụng ngh AAO ti Bnh vin a khoa trung ng Thỏi Nguyờn 1.2 Mc tiờu ca ti - Tỡm hiu v cụng ngh x nc thi AAO - ỏnh giỏ hiu qu x nc thi ca cụng ngh AAO so vi h thng x nc...
 • 98
 • 215
 • 0

Phân tích thực trạng hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên giai đoạn 2011 2015

Phân tích thực trạng hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên giai đoạn 2011 2015
... thuốc Bệnh viện đa khoa trung ƣơng Thái Nguyên giai đoạn 2011 2015 với mục tiêu: Phân tích hoạt động báo cáo phản ứng hại thuốc (ADR) bệnh viện đa khoa trung ƣơng Thái Nguyên thông qua báo cáo ... HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THÙY DƢƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC (ADR) TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2011 2015 LUẬN VĂN THẠC SĨ DƢỢC HỌC ... hình báo cáo ADR nhƣ nhận thức cán y tế hoạt động cảnh giác dƣợc bệnh viện đa khoa trung ƣơng Thái Nguyên hạn chế, tiến hành đề tài Phân tích thực trạng hoạt động báo cáo phản ứng hại (ADR) thuốc...
 • 100
 • 233
 • 1

Đánh giá hiệu quả điều trị rối loạn chuyển hoá lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 bằng mediator tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Đánh giá hiệu quả điều trị rối loạn chuyển hoá lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 bằng mediator tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên
... 18 Chng 2: i tng v phng phỏp nghiờn cu 22 2. 1 i tng nghiờn cu: 22 2. 2 a im v thi gian nghiờn cu 22 2. 3 Phng phỏp nghiờn cu 22 2. 4 Thit k nghiờn cu 22 2. 5 K ... 0,5 - 1-3 86 - 94 3-8 1 -2 VLDL 6-8 12 - 14 55 - 65 12 - 18 - 10 LDL -10 35 - 40 - 12 20 - 25 20 - 24 HDL 3-5 14 - 18 3-6 20 - 30 45 - 50 IDL 7-9 27 - 33 15 - 27 19 - 23 15 - 19 ngi bỡnh thng ... nhim trựng, khú ng, ng li bỡ Bng 2. 2 Phõn loi th trng(BMI) ỏp dng cho ngi Chõu [19] BMI (kg/m2) Th trng Nam N Gy 20 18,5 Trung bỡnh 20 ,1 22 ,9 17,8 -23 Bộo > 25 > 23 - Ch tiờu cn lõm sng + Mỏu:...
 • 71
 • 1,170
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: một số yếu tố rối loạn đông cầm máu ở bệnh nhân xơ gan tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyêntừ thông tin về nguồn gốc xuất xứ của các biệt dược trong danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện đa khoa huyện sơn động tỉnh bắc giang năm 2010 2011 và 2012 tiến hành phân chia thuốc theo 2 loạinghiên cứu hoạt động cung ứng thuốc tại bệnh viện đa khoa xanh pôn hà nội giai đoạn 20062008nhận xét đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng chỉ định và kết qủa điều trị phẫu thuật chảy máu do loét dạ dày tá tràng tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái bìnhphụ lục 8 hoạt động của 3 khoa phòng tại bệnh viện đa khoa chí linháp dụng phương pháp nghiên cứu mô tả hồi cứu kết hợp định lượng để mô tả hoạt động lựa chọn thuốc mua sắm thuốc tại bệnh viện đa khoa huyện vũ thưnghiên cứu hoạt động lựa chọn và mua sắm thuốc tại bệnh viện đa khoa huyện vũ thư năm 2012phân tích hoạt động lựa chọn thuốc tại bệnh viện đa khoa huyện yên hưng tỉnh quảng ninh năm 2012 29phân tích hoạt động mua thuốc tại bệnh viện đa khoa huyện yên hưng tỉnh quảng ninh năm 2012 39khảo sát hoạt động tồn trữ cấp phát thuốc tại bệnh viện đa khoa huyện yên hưng tỉnh quảng ninh năm 2012 48phân tích hoạt động giám sát sử dụng thuốc tại bệnh viện đa khoa huyện yên hưng năm 2012 56phân tích hoạt động lựa chọn thuốc tại bệnh viện đa khoa huyện yên hưng tỉnh quảng ninh năm 2012phân tích hoạt động mua thuốc tại bệnh viện đa khoa huyện yên hưng tỉnh quảng ninh năm 2012khảo sát hoạt động tồn trữ cấp phát thuốc tại bệnh viện đa khoa huyện yên hưng tỉnh quảng ninh năm 2012phân tích hoạt động giám sát sử dụng thuốc tại bệnh viện đa khoa huyện yên hưng năm 2012Tiểu luận Tìm hiểu về kỹ thuật CA trong bảo quản rau quả tươi. Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí trong bảo quản rau quả tươi bằng CATiểu luận Xây dựng quy trình thu hoạch, bảo quản cà chua nhằm hạn chế tối đa tổn thất sau thu hoạchchương 4 hằng đặc trưng điều kiện của các cân bằng hóa học trong nướcĐáp án bài tập tự luyện Sơ đồ tư duy - Cách tiếp cận bài toán cực trị hàm bậc baMột số câu hỏi trắc nghiệm và bán trắc nghiệm môn Luật tố tụng hình sựNghiên cứu phát triển hệ thống quản lý tài nguyên nước ngầm bằng công nghệ GIS và ứng dụng tại tỉnh bắc ninhMạng noron wavelet và ứng dụng cho dự báo chứng khoánBài giảng môn CFABài 8. Nhiễm sắc thểBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiQuy trình cán nguội băng tônHoàn thiện quy trình sản xuất một số giống Hoa Cẩm Chướng (Dianthus caryophyllus L.) bằng công nghệ tiên tiếnTẠO VIỆC làm CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN ở HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN hệ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI sản PHẨM dầu NHỜN LON hộp PETROLIMEX tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾNghiên cứu ảnh hưởng của nồng đô và thời gian ngâm tẩm poluteylenglycol (PEG) đến một số tính chất cơ học chủ yếu của gỗ keo lá tràm (acacia auriculiformis)Nghiên cứu một số đặc điểm về cấu trúc và đa dạng loài của các trạng thái rừng giàu ở bắc và nam đèo hải vânDiễn ngôn lịch sử trong biên bản chiến tranh 1 2 3 4 75 của trần mai hạnh (tt)