TỈ LỆ KHÁC NHAU CỦA KIỂU GEN SIÊU VI VIÊM GAN C VỚI 2 VÙNG GIẢI TRÌNH TỰ KHÁC NHAU: 5’NC VÀ NS5B CỦA BỆNH NHÂN VIỆT NAM TẠI TRUNG TÂM Y KHOA MEDIC

TỈ LỆ KHÁC NHAU CỦA KIỂU GEN SIÊU VI VIÊM GAN C VỚI 2 VÙNG GIẢI TRÌNH TỰ KHÁC NHAU: 5’NC NS5B CỦA BỆNH NHÂN VIỆT NAM TẠI TRUNG TÂM Y KHOA MEDIC

TỈ LỆ KHÁC NHAU CỦA KIỂU GEN SIÊU VI VIÊM GAN C VỚI 2 VÙNG GIẢI TRÌNH TỰ KHÁC NHAU: 5’NC VÀ NS5B CỦA BỆNH NHÂN VIỆT NAM TẠI TRUNG TÂM Y KHOA MEDIC
... người Vi t Nam 2, 3, 4, 5, 13, 17, 24 , 28 , 29 Do tiến hành nghiên c u đánh giá tỉ lệ kh c kiểu gen HCV với vùng giải trình tự kh c 5’NC NS5B bệnh nhân Vi t Nam Trung Tâm Y Khoa MEDIC với m c đích ... sánh vi c kh c biệt tỉ lệ kiểu gen vi c định kiểu gen HCV đoạn gen kh c (5’NC NS5B) với kỹ thuật giải trình tự chuỗi, nhận th y với đoạn gen 5’NC thỉ tỉ lệ kiểu gen 59,98% với đoạn gen NS5B 42, 05% ... X c định tần suất kiểu gen bệnh nhân Vi t Nam vi m gan siêu vi C mạn điều trị Trung Tâm Y Khoa MEDIC giải trình tự đoạn gen 5’NC NS5B - Tìm hiểu tần suất kiểu gen kh c th c giải trình tự đoạn gen...
 • 11
 • 159
 • 0

XÁC ĐỊNH KIỂU GEN CÁC ĐỘT BIẾN KHÁNG THUỐC CỦA SIÊU VI VIÊM GAN B BẰNG KỸ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ CHUỖI potx

XÁC ĐỊNH KIỂU GEN VÀ CÁC ĐỘT BIẾN KHÁNG THUỐC CỦA SIÊU VI VIÊM GAN B BẰNG KỸ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ CHUỖI potx
... kháng < /b> thuốc < /b> HBV xác < /b> định < /b> kiểu < /b> gen < /b> HBV Chúng sử dụng kỹ thuật giải trình tự chuỗi (Sequencing) để đồng thời vừa xác < /b> định < /b> đột < /b> biến < /b> kháng < /b> thuốc < /b> Lamivudine HBV vừa xác < /b> định < /b> kiểu < /b> gen < /b> HBV, khảo sát kiểu < /b> ... 83,3% Kết luận: Qua kết b ớc đầu đạt thấy kỹ thuật giải trình tự chuỗi giữ vai trò quan trọng vi< /b> c xác < /b> định < /b> kiểu < /b> gen < /b> siêu < /b> vi < /b> viêm < /b> gan < /b> B vi< /b> c nhận diện đột < /b> biến < /b> kháng < /b> thuốc < /b> Lamivudine để từ có ... b nh nhân kiểu < /b> gen < /b> B dễ phát triển đột < /b> biến < /b> kháng < /b> Lamivudine kiểu < /b> gen < /b> khác4, kiểu < /b> gen < /b> D có đột < /b> biến < /b> kháng < /b> Lamivudine cao kiểu < /b> gen < /b> A2 Kết ghi nhận (B ng 2) tỉ lệ có đột < /b> biến < /b> kháng < /b> Lamivudine kiểu...
 • 17
 • 285
 • 3

Sự tuân thủ điều trị methadone một số yếu tố liên quan đến việc bỏ trị của bệnh nhân điều trị tại trung tâm y tế huyện an lão từ tháng 1 2012 đến tháng 3 2015

Sự tuân thủ điều trị methadone và một số yếu tố liên quan đến việc bỏ trị của bệnh nhân điều trị tại trung tâm y tế huyện an lão từ tháng 1 2012 đến tháng 3 2015
... tháng 3/ 2 015 Mô tả số y u tố liên quan đến việc bỏ trị bệnh nhân điều trị nghiện CDTP Methadone từ tháng 1/ 2 012 đến tháng 3/ 2 015 3 Ch ng 1: T NG QUAN 1. 1 Ma t y vƠ tình hình s d ng ma t y 1. 1.2 ... điều trị Trung tâm y tế huyện An Lão từ tháng 1/ 2 012 đến tháng 3/ 2 015 ” nhằm m c tiêu: Xác định tỷ lệ tuân thủ điều trị Methadone bệnh nhân điều trị nghiện CDTP Methadone từ tháng 1/ 2 012 đến tháng ... việc tuân th điều trị điều trị thay nghiện chất dạng thu c phiện Methadone quan trọng Do em đư chọn nghiên cứu đề tài: Sự tuân thủ điều trị Methadone số y u tố liên quan đến việc bỏ trị bệnh nhân...
 • 59
 • 313
 • 0

XÁC ĐỊNH KIỂU GEN SIÊU VI VIÊM GAN B TRÊN BỆNH NHÂNGAN ppt

XÁC ĐỊNH KIỂU GEN SIÊU VI VIÊM GAN B TRÊN BỆNH NHÂN XƠ GAN ppt
... mang b nh độ tuổi(5) Tần suất b nh nhân nhiễm kiểu < /b> gen < /b> C b hóa gan < /b> cao so với b nh nhân nhiễm kiểu < /b> gen < /b> B( 5,9,16) Kiểu < /b> gen < /b> SVVGB có ảnh hưởng đến phát triển vi< /b> m gan < /b> mạn sang gan;< /b> b nh nhân ... Còn nghiên cứu B i Hữu Hoàng năm 2003, 24 b nh nhân gan < /b> nhập vi< /b> n b nh vi< /b> n Chợ rẫy có b nh nhân không xác < /b> định < /b> kiểu < /b> gen,< /b> 10 b nh nhân nhiễm kiểu < /b> gen < /b> B 13 b nh nhân nhiễm kiểu < /b> gen < /b> C(2) So kết ... hơn, xác < /b> định < /b> kiểu < /b> gen < /b> B kiểu < /b> gen < /b> chiếm ưu b nh nhân gan < /b> khu vực miền Nam Trong nghiên cứu khác Kao năm 2000 Đài Loan 30 b nh nhân b gan,< /b> b nh nhân b nhiễm kiểu < /b> gen < /b> B (30%) 18 b nh nhân...
 • 18
 • 279
 • 3

Xử lý nước thải tại trung tâm y khoa medic

Xử lý nước thải tại trung tâm y khoa medic
... 2.1.2 Mục đích hệ thống xử nước thải trung tâm chuân đoán Y khoa Medic: SVTH: Nguyễn Thị Hồng Tiên MSSV: 10306721 Lớp: NCMT4C Xử nước thải trung tâm Y khoa Medic GVHD: Nguyễn Thị Thanh Thảo ... đầu tư x y dựng hệ thống xử nước thải Bệnh Viện, Trung Tâm Y Tế vấn đề cấp bách, SVTH: Nguyễn Thị Hồng Tiên MSSV: 10306721 Lớp: NCMT4C Xử nước thải trung tâm Y khoa Medic GVHD: Nguyễn Thị ... định, nước sau xử muốn xả phải đạt loại B theo QCVN 28-2010/BTNMT 2.2 Hệ thống xử nước thải 2.2.1 Nguồn gốc nước thải Nước thải trung tâm chuẩn đoán y khoa Medic phát sinh từ nguồn:  Nước...
 • 34
 • 142
 • 1

Đánh giá nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ trên bệnh nhân ung thư tại trung tâm y học hạt nhân ung bướu tại bệnh viên bạch mai

Đánh giá nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ trên bệnh nhân ung thư tại trung tâm y học hạt nhân và ung bướu tại bệnh viên bạch mai
... Trung tâm Y học hạt nhân Ung bướu nhân Ung bướu bệnh viện Bạch Mai bệnh viện Bạch Mai Đánh giá kết Đánh giá kết chăm sóc giảm nhẹ chăm sóc giảm nhẹ NB Ung thư NB Ung thư Trung tâm Y học hạt Trung ... đánh giá đ y đủ nhu cầu CSGN người bệnh UT MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Mô tả số đặc Mô tả số đặc điểm nhu cầu điểm nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ chăm sóc giảm nhẹ NB Ung thư NB Ung thư Trung tâm Y học hạt ... Ung thư Trung tâm Y học hạt Trung tâm Y học hạt nhân Ung bướu nhân Ung bướu bệnh viện Bạch Mai bệnh viện Bạch Mai TỔNG QUAN TÀI LIỆU ĐỊNH NGHĨA CSGN: Theo Tổ chức Y tế giới (WHO-2002): “CSGN biện...
 • 42
 • 1,176
 • 4

nhận xét tình trạng bệnh quanh răng biểu hiện tổn thương niêm mạc miệng trên bệnh nhân HIV-AIDS tại trung tâm y tế Từ Liêm - Hà Nội

nhận xét tình trạng bệnh quanh răng và biểu hiện tổn thương niêm mạc miệng trên bệnh nhân HIV-AIDS tại trung tâm y tế Từ Liêm - Hà Nội
... nh 1 7-1 4 1 3-2 3 2 4-2 7 4 7-4 4 4 3-3 3 3 4-3 7 25 Tiờu ủỏnh giỏ Theo WHO cú mó s ủ c ghi: Mó s TèNH TR NG QUANH RNG T ch c quanh rng bỡnh th ng(lnh m nh) L i ch y mỏu sau thm nh ( th y tr c ti p hay qua ... i: L c thm khỏm:1 5-2 0 gr ( n th y tr ng múng tay) Th i gian theo dừi ph n ng ch y mỏu khỏm kho ng 10 gi y - M y nh ch p lu cỏc t n thng ủi n hỡnh Ng i khỏm: - Cỏc bỏc s chuyờn khoa ủó ủ c t ... nguy hi m ny, ủ c bi t t i H N i - Vi t Nam, chỳng tụi ti n hnh ủ ti: Nhận xét tỡnh tr ng b nh quanh rng v bi u hi n t n thng niờm m c mi ng trờn b nh nhõn HIV/AIDS t i Trung tõm Y t T Liờm -...
 • 93
 • 268
 • 2

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường typ 2 trên bệnh nhân ngoại trú tại trung tâm y tế thành phố thái nguyên

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường typ 2 trên bệnh nhân ngoại trú tại trung tâm y tế thành phố thái nguyên
... n y, tiến hành đề tài: Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị bệnh đái tháo đường typ bệnh nhân điều trị ngoại trú Trung tâm y tế thành phố Thái Nguyên Với mục tiêu: 1- Khảo sát đặc điểm bệnh ... cao 3 .2 THUỐC ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 3 .2. 1 Danh mục thuốc điều trị ĐTĐ typ2 sử dụng Trong danh mục thuốc điều trị ngoại trú bệnh ĐTĐ typ2 Trung tâm y tế thành phố Thái Nguyên có bốn loại thuốc ... bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường mẫu nghiên cứu 2- Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị bệnh đái tháo đường typ bệnh nhân điều trị ngoại trú 3- Đánh giá bước đầu hiệu điều trị bệnh nhân đái...
 • 83
 • 1,089
 • 11

Phân tích tình hình sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường typ 2bệnh nhân ngoại trú tại trung tâm y tế quận nam từ liêm, hà nội

Phân tích tình hình sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường typ 2 ở bệnh nhân ngoại trú tại trung tâm y tế quận nam từ liêm, hà nội
... bệnh nhân ngoại trú Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm, Nội" với mục tiêu: Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường typ bệnh nhân ngoại trú Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm Phân tích ... BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI LUẬN ... tích tình hình sử dụng thuốc điều trị ĐTĐ typ bệnh nhân ngoại trú Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm Đánh giá kết điều trị việc dùng thuốc điều trị ĐTĐ typ bệnh nhân sau tháng điều trị ngoại trú...
 • 90
 • 316
 • 7

KIỂU GEN CỦA SIÊU VI VIÊM GAN CVIỆT NAM ppt

KIỂU GEN CỦA SIÊU VI VIÊM GAN C Ở VIỆT NAM ppt
... người Vi t Nam kiểu gen ( Chiếm 58,4%), kiểu gen (23,9%), kiểu gen (13,1%) Nếu phân loại m c độ chi kiểu chiếm chủ yếu Vi t Nam kiểu gen 1b (45,9 %) Kết phù hợp với nghiên c u trư c kiểu gen HCV ... LiPA vi c x c định kiểu gen HCV người Vi t Nam; (3) Khảo sát mối liên hệ kiểu gen HCV số lượng siêu vi C máu II Đối tượng phương pháp nghiên c u: Đối tượng nghiên c u C c bệnh nhân Vi t Nam chẩn ... tìm mối liên hệ kiểu gen HCV số lượng siêu vi C máu: C hay không kh c số lượng siêu vi C kiểu gen kh c nhau1,3,7,9 M c tiêu nghiên c u là: (1) X c định kiểu gen HCV người Vi t Nam; (2) Đánh giá...
 • 21
 • 200
 • 2

sa doppler basics trung tâm y khoa medic

sa doppler basics trung tâm y khoa medic
... ngược lại 1960 Satomura Kato 1963 Pourcelot Delalande chế tạo m y Doppler liên tục SIÊU ÂM DOPPLER 2/ Công thức hiệu ứng Doppler: ∆f = f.v.cosθ/c f= tần số truyền c=vận tốc sóng âm truyền mô (=1540m/sec) ... Phương trình huyết động = Lưu lượng máu Q= Gradient huyết áp P / Lực cản R SIÊU ÂM DOPPLER 1/ Hiệu ứng Doppler: Christian Johann Doppler (1803-1853) tìm năm 1843 = tượng đổi màu hay thiên thể khác ... (Pulse Repetition Frequency) lớn 1/T bò hạn chế đo dòng ch y vận tốc cao hiệu ứng aliasing (loạn màu) Tắc động mạch cảnh Dấu Ying Yang SIÊU ÂM DOPPLER 4/ Thể thông tin Doppler: a/ Âm thanh: b/...
 • 87
 • 294
 • 0

báo cáo kiến tập tại trung tâm y khoa meidc

báo cáo kiến tập tại trung tâm y khoa meidc
... m y vi tính Trang Báo Cáo Kiến Tập Bộ phận thu nhận tia X Do hệ thống chuyển đổi tín hiệu thu DR sensor nên ta phải tr y nguồn điện cho Đầu đèn tia X Tủ điện cao Hệ thống tạo tia X Trang Báo Cáo ... có dòng qua đèn Ready bật sáng, đề phòng đứt bóng Trang 12 Báo Cáo Kiến Tập X-ray để đặt vào hai cực điện áp kVp M y sử dụng mạch nhân áp, chưa bấm X-ray áp nâng lên, bấm X-ray áp cấp vào hai cực ... bìa tăng sáng thay tạo ảnh Tấm tạo ảnh tia X chiếu lên tạo nên ảnh ẩn Trang Báo Cáo Kiến Tập Nơi in tên bệnh nhân Cassette CR Thời gian trung bình cho lần chụp CR 40 gi y M y in tên bệnh nhân:...
 • 17
 • 162
 • 0

Mô tả sự hài lòng đối với công việc của nhân viên y tế một số yếu tố liên quan tại trung tâm y tế huyện cam lâm, tỉnh khánh hòa năm 2014

Mô tả sự hài lòng đối với công việc của nhân viên y tế và một số yếu tố liên quan tại trung tâm y tế huyện cam lâm, tỉnh khánh hòa năm 2014
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG ***** LÊ THỊ CAM PHÚC MÔ TẢ SỰ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ MỘT SỐ Y U TỐ LIÊN QUAN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CAM LÂM, TỈNH ... hài lòng công việc nhân viên Y tế Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, năm 2014 tiến hành với hai mục tiêu: (1) Đánh giá hài lòng công việc nhân viên y tế Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm, ... Lâm, tỉnh Khánh Hòa, năm 2014 3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đánh giá hài lòng công việc nhân viên y tế Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, năm 2014 tả số y u tố liên quan đến hài lòng công...
 • 71
 • 496
 • 3

MỘT SỐ NHẬN XÉT, Ý KIẾN, GIẢI PHÁP VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI TRUNG TÂM CN KD GAS MỸ ĐÌNH CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TÂN AN BÌNH

MỘT SỐ NHẬN XÉT, Ý KIẾN, GIẢI PHÁP VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI TRUNG TÂM CN VÀ KD GAS MỸ ĐÌNH CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TÂN AN BÌNH
... Xác định rõ tầm quan trọng đó, năm qua công ty TNHH Tân An Bình tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng cách hệ thống khoa học Nhờ có trợ giúp phận kế toán, nhà quản lý, cán thuộc phận KD ... xác định kết bán hàng Chi nhánh Mỹ Đình việc làm cần thiết Tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng cách khoa học hợp lý vừa đảm bảo cho doanh nghiệp quản lý chặt chẽ hàng hoá chi phí phát ... tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng thiết kế tổ chức cách mạch lạc, rõ ràng mong muốn không cán phòng kế toán, ban lãnh đạo công ty mà mong muốn người quan tâm đến lớn mạnh phát triển công...
 • 5
 • 201
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tỉ lệ sống thử của sinh viên việt namcâu 3 các yếu tố của hệ thống xếp hàng tại trung tâm nha khoa sài gòn1 siêu vi viêm gan c và đường lây nhiễmdanh gia ket qua thuc hien de an thanh tian chi phi kham chua benh theo dinh xuat tai trung tam y te huyen tuan giao tinh dien biencho biết kiểu gen kiểu hình của bố mẹ tìm tỉ lệ phân li về kiểu gen và kiểu hình ở đời contìm tỉ lệ phân tích về kiểu hình ở thế hệ con đối với mỗi loại tính trạngcâu 2 những biện pháp để khắc phục tâm lý trong khi chờ đợi của khách hàng tại trung tâm nha khoa sài gònhoạt động của 3 khoa phòng tại trung tâm y tế phụ lục 3phụ lục 3 hoạt động của 3 khoa phòng tại trung tâm y tế thị xã chí linhđiều lệ mới nhất của công đoàn việt namtỷ lệ thất nghiệp của sinh viên việt namtỷ lệ sống thử của sinh viên việt namđịa chỉ phòng khám trung tâm y khoa kỳ hòaphòng khám trung tâm y khoa kỳ hòađo lường mức độ ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ y tế đến sự hài lòng của bệnh nhân nội trú tại bệnh viện đại học y dượcTuyển tập Hoa Song Đường 01 - viết về Cha Mẹ - Thơ Mặc GiangTuyển tập Hoa Song Đường 04 - viết về Cha Mẹ - Thơ Mặc GiangTuyển tập Hoa Song Đường 06 - viết về Cha Mẹ - Thơ Mặc GiangTuyển tập Hoa Song Đường 09 - viết về Cha Mẹ - Thơ Mặc Giang8 cách tận dụng gầm cầu thang cực thông minhBiến cầu thang thành điểm nhấn quyến rũCELLULAR CONFINEMENT SYSTEM RESEARCHKinh nghiệm dạy chuyên đề hình học giải tích phẳng phát triển năng lực tư duy học sinhRèn luyện kĩ năng, phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh lớp 12 THPT thông qua kĩ thuật gỡ nút thắt và tạo nút thắt trong bài toán giải hệ phương trình bằng phương pháp hàm sốSử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm của phương trình vô tỉ bằng phương pháp nhân liên hợpBài 31. Virut gây bệnh, ứng dụng của virut trong thực tiễnBài 11. Quang hợp và năng suất cây trồngÁp dụng phương pháp xây dựng đề kiểm tra đánh giá năng lực học sinh bằng trắc nghiệm khách quan vào bài 15 phút số 1 học kì 1 môn đại số 10 (chương trình chuẩn)Sử dụng máy tính cầm tay trong ôn luyện thi THPT quốc gia, môn toánSử dụng phương pháp trục số giải nhanh bài tập về dấu cho học sinh khối 10, ứng dụng ôn thi THPT quốc gia phần tính đơn điệu, cực trị của hàm sốQuản lý nhà nước về đối ngoạiRÈN kỹ NĂNG CHO học SINH THIẾT kế bản đồ tư DUY một số CHỦ đề KIẾN THỨC NHẰM NÂNG CAO sự HỨNG THÚ và HIỆU QUẢ TRONG VIỆC học môn TOÁNQuản lý nhà nước về tôn giáoChính sách pháp luật hình sự việt nam đối với các tội phạm về chức vụ ttCẤU TRÚC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ ĐỒNG ĐẲNG ĐỒNG PHÂN