34737 horoscope

Horoscope - Điểm Mạnh - Điểm Yếu

Horoscope - Điểm Mạnh - Điểm Yếu
... Song Ngư (19/ 2-2 0/3) Điểm mạnh: Có khả giao tiếp, phù hợp công việc hướng ngoại Đặc biệt cách nhìn nhận bạn tốt Bạn biết xem xét mặt không chủ quan đánh giá Điểm yếu: Bạn trông mà yếu đuối, có ... giác lắng dịu diệu kỳ Ma Kết (22/1 2-1 9/1) Điểm mạnh: Trung thực rõ ràng Với người bạn không thích, bạn thường tạo khoảng cách không trước mặt, sau lưng khác Điểm yếu: Đôi nghiêm túc bạn tạo nên ... động xử cần cho bạn lúc làm Bảo Bình (20/ 1-1 8/2) Điểm mạnh: Những khoảng khắc không báo trước, tự nhiên bạn bật lên cách Bạn thường có ý tưởng táo bạo Điểm yếu: Khá cố chấp câu nệ tình yêu Bạn dễ...
  • 2
  • 96
  • 0

17538 the horoscope

17538 the horoscope
... sensitive and moody – ANIMALS AND THE HOROSCOPE 1) Write the names of the animals The lion, the fish, the bull, the crab, the (man)horse, the goat, the scorpion, the ram (sheep) ... Tell the class 4 - SUPERSTITIONS 1) Good Luck (A) or Bad Luck (B)? WRITING 2) Lucky or Unlucky? Example: The black cat is unlucky The four leaf clover is ………………………… The horseshoe is ………………………… The ... ………………………… The white cat is ………………………… The black cat is ………………………… 3) Lucky and Unlucky numbers 666 13 12 LUCKY 39 UNLUCKY In the West (Europe and America) In the East (China, Afghanistan) THE LOTTERY...
  • 6
  • 19
  • 0

Xem thêm