58655 jobs 2

3742 vocabulary matching worksheet jobs 2

3742 vocabulary matching worksheet jobs 2
... Vocabulary Worksheet Jobs (2) Also called air hostess : …………………………………………………………… Works on weekends : ………………………………………………………………………...
 • 2
 • 42
 • 0

22447 18 taboo cards on jobs 2 pages

22447 18 taboo cards on jobs 2 pages
... POLITICIAN CONSTRUCTION WORKER LAW BUILDING POLITICS COURT CONSTRUCT STATE CRIME WALL GOVERNMENT POLITICAL PARTY FLORIST ADVISE HELMET 10 LAWYER 11 12 ACTOR / ACTRESS HAIRDRESSER ... INSTRUMENT LETTERS FIRE MAIL PLAY HELMET POSTBOX AUDIENCE FIRE ENGINE 16 MUSIC 15 NEWSPAPERS 17 18 ...
 • 2
 • 149
 • 1

10520 what do they do in their jobs 2

10520 what do they do in their jobs 2
... fish 10 A doctor takes care of people’s health 11 A doctor fills people’s teeth 12 A coach trains sports teams 13 A clown entertains children 14 A boxer practises boxing 15 A scientist does research ... criminals 21 A librarian lends books to people 22 A professor teaches at University 23 A burglar breaks into houses 24 An astronomer studies the universe 25 A bus driver drives buses ... research 16 A fireman extinguishes fires 17 A travel agent arranges people’s holiday 18 A composer writes music 19 A lawyer defends people in court 20 A policeman catches criminals 21 A librarian lends...
 • 2
 • 34
 • 0

Tài liệu CEO trứ danh Steve Jobs phần 2 docx

Tài liệu CEO trứ danh Steve Jobs phần 2 docx
... thành công năm 20 07, khảo sát Bloomberg cho thấy iPod chiếm tới 72, 7% thị phần sản phẩm nghe nhạc Mỹ Tính đến tháng 9 /20 09, có tổng cộng 22 0 triệu iPod bán toàn cầu 11 iPhone Đến năm 20 07, sau thống ... thời gian dài trước Vào tháng 6 /20 07, iPhone đời gây sốt triệu mua hết sau thời gian ngắn Sức nóng dành cho sản phẩm không giảm nhiều năm 12 Sản phẩm Tháng 1 /20 10, Jobs thức tuyên bố Apple sửa cho ... Năm 20 01, Jobs giới thiệu công chúng máy nghe nhạc iPod Cho dù sản phẩm không sử dụng công nghệ tiên tiến...
 • 4
 • 298
 • 1

Tài liệu Thập kỷ của Steve Jobs phần 2 pdf

Tài liệu Thập kỷ của Steve Jobs phần 2 pdf
... nghênh Jobs Với trở lại Jobs, đàm luận bị trì hoãn việc liệu Cook hay chuẩn bị để chân Jobs Ở Apple, hệ thống cấp bậc Steve định Có nhiều giá trị "những Steve nói" Có dấu hiệu cho thấy Jobs làm ... hỏi mình: trở ngại tung sản phẩm gì? Steve Jobs làm gì? Trong thập kỷ tiếp theo, Jobs tự hỏi thân ông biến thái câu hỏi này: Sau tạo 150 tỉ đô la tài sản cổ phần, biến đổi ngành công nghiệp điện ... trực tiếp lên Jobs Apple từ chối để Jobs tham gia vấn vấn đề Lúc đầu Jobs giữ im lặng vụ xì căng đan ghi lùi ngày quyền mua cổ phần có liên quan tới cựu giám đốc tài luật sư công ty Jobs xin lỗi...
 • 6
 • 138
 • 0

Bài diễn văn bất hủ của Steve Jobs (Phần 2) ppt

Bài diễn văn bất hủ của Steve Jobs (Phần 2) ppt
... giá tỷ USD với 4.000 nhân viên Thật đáng kinh ngạc Và sau phần diễn thuyết bất hủ Steve Jobs tình yêu, mát chết Steve Jobs trường đại học Stanford 2005 My second story is about love and loss I ... Woz (Steve Wozniak) sáng lập Apple garage bố mẹ 20 tuổi Chúng làm việc miệt mài 10 năm phát triển từ nhà xe thành công ty trị giá tỷ USD với 4.000 nhân viên Thật đáng kinh ngạc Và sau phần diễn ... ty với năm đầu tiên, thứ diễn tốt đẹp Nhưng sau đó, tầm nhìn tương lai khác hợp Khi đó, ban lãnh đạo đứng phía ông Ở tuổi 30, phải Những theo đuổi đời biến mất, bị phá hủy I really didn't know...
 • 13
 • 209
 • 0

Unit 6 - FUTURE JOBS - Test 2

Unit 6 - FUTURE JOBS - Test 2
... T-shirt, _ was a stupid thing to a who b whom c which d that 26 He lives in a small town _ a where is called Taunton b which is called Taunton c is called Taunton d that called Taunton 27 ... what b where c whom d that 22 I come from the Seattle area, _ many successful companies such as Microsoft and Boeing are located a which b that c where d whom 23 They have just visited the ... which d that 24 _ one of the most creative artists in rock 'n roll, came from California a Frank Zappa, who was b Frank Zappa was c Frank Zappa, that was d Frank Zappa whom was 25 He came to...
 • 7
 • 7,347
 • 50

Unit three: JOBS (S B 1, 2 &3) Book 3

Unit three: JOBS (S B 1, 2 &3) Book 3
... sentence I want to be -EX: I want to be a singer Friday, November, 13th , 20 09 UNIT < /b> THREE: < /b> JOBS < /b> Section B 1, 2, 3( P 30 &31 ) B Let’s talk * Vocabularies B Let’s talk I want to be B Listen and ... game : :35 35 Kim’s game Friday, November, 13th 20 09 UNIT < /b> THREE: < /b> JOBS < /b> Section B1 , 2, 3( P 30 &31 ) B1 Listen and repeat Mai: I like Music Li Li: Why you like it? Mai: Because I want to be a singer ... wants to be a singer Nam wants to be a footballer Li Li wants to be a dancer Alan wants to be a taxi driver V V V V False Friday, November, 13th 20 09 JOBS < /b> UNIT < /b> THREE: < /b> Section B1 , 2, 3( P 30 &31 ) *...
 • 15
 • 260
 • 0

Giáo án tiếng anh lớp 5 - UNIT 3 JOBS Section A-(1, 2, 3) Period 9 pdf

Giáo án tiếng anh lớp 5 - UNIT 3 JOBS Section A-(1, 2, 3) Period 9 pdf
... t b- White- listen class Play a tape times Other listen carefully and remar c- Post-listen Call some Ss read again Look and say - read follow teacher ( 2 -3 times) T ask- Ss answer Line A ask- Line ... answers - Call some pairs talk in front of the class Other listen and remark -Play game IV Other activity: - Do exercises 1, 2, 3, in work Play game: Let’s talk book -Guide Ss to exercises -Learn ... class -Guide Ss to say your father’s jobs: Other listen and remark -Guide new words: a postman, a factory worker, a farmer, a nurse 3. Let’s talk Activity 4(10’) 3. Let’s talk Talk about them - Guide...
 • 6
 • 633
 • 3

Giáo án tiếng anh lớp 5 - UNIT 3 JOBS Section B (1, 2, 3) Period 11 ppt

Giáo án tiếng anh lớp 5 - UNIT 3 JOBS Section B (1, 2, 3) Period 11 ppt
... Listen Activity3(10’) Let’s talk - < /b> Read follow teacher ( 2 -3 /b> times) New words: singer, footballer, practice to say in group Ss musician, A: I want tobe a singer Dancer, driver B: I want tobe a dancer ... 4(10’) F 3.< /b> Listen and check Some Ss give result - < /b> Guide Ss to listen Other listen and remark -Play a cassette 2 -3 /b> times - < /b> Call some Ss talk in front of the class - < /b> Do exercises 7, 8, in work book ... want tobe a footballer class Other listen and remark -Guide Ss to say: A footballer a singer 3.< /b> Listen and check A musician a dancer -Some Ss read aloud, then all Ss read Listen and check: True- T;...
 • 6
 • 625
 • 1

Steve Jobs.Other books in the People in the News series phần 2 doc

Steve Jobs.Other books in the People in the News series phần 2 doc
... ordinary people would feel comfortable having the machines in their homes and would use them to things like writing letters, keeping address lists, balancing checkbooks, playing games, and drawing ... have a certain energy to something It could have been directed at doing something interesting that other people thought was a good idea or doing something interesting that maybe other people didn’t ... an amplifier The device fascinated Steve He spent hours questioning Lang about how the device worked Steve was so single-minded in his interest, that Lang eventually gave Steve the microphone...
 • 10
 • 202
 • 0

Xem thêm