Đề tài về chế biến xúc xích

Đề tài về chế biến Chả cá biển và cá biển rán

Đề tài về chế biến Chả cá biển và cá biển rán
... axit amin Lách Có số loài có hàm lượng Insulin cao như: nhám, voi, heo, thu, ngừ B TÍNH CHẤT VÀ KẾT CẤU CỦA THỊT CÁ I TÍNH CHẤT PROTIT CỦA THỊT CÁ Protit thòt chia làm hai ... khế lưỡi đen, chuồn đất, úc, căng, sạo, lượng dài vây đuôi, dưa, trác ngắn, kẽm hoa, tráp vàng Các loài có hàm lượng protit từ 17-18.8% là: cam, bò, bạch điều, đù bạc, lầm ... thấp Các loài có hàm lượng protit cao từ 21-24% là: nục chuối, trích lầm, trích xương, chim n độ, ngân, chai, vàng, mập Mã lai Các loài có hàm lượng protit từ 20-20.9% là: song...
 • 25
 • 196
 • 0

Đề tài về chế biến Tinh bột gạo

Đề tài về chế biến Tinh bột gạo
... dụng người ta dùng tinh bột khoai, sắn để thay Từ tinh bột gạo để có loại hình tinh bột phù hợp tính chất cần thiết người ta phải biến hình tinh bột *** Biến hình tinh bột gạo tạo dextrin: - ... – % • Tinh bột tự bã : % • Chất khô bã + tinh bột liên kết bã : 49 % D _ Chất lượng cảm quan ứng dụng tinh bột đời sống sản xuất : Chất lượng cảm quan tinh bột gạo : Ứng dụng tinh bột gạo: - ... liệu : Gạo sử dụng sản xuất tinh bột thường dạng gạo tấm, có hàm lượng tinh bột cao Các thành phần đặc trưng gạo dùng sản xuất tinh bột trình bày dạng bảng sau : Thành phần Nước Tinh bột Protein...
 • 17
 • 350
 • 0

Luận văn tốt nghiệp: Chế biến xúc xích có thịt heo an toàn vệ sinh thực phẩm phần 8 pdf

Luận văn tốt nghiệp: Chế biến xúc xích có thịt heo an toàn vệ sinh thực phẩm phần 8 pdf
... Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups A:Che hap 8. 54545 1.0 681 8 1.09 0.3774 Within groups 88 . 181 8 90 0.9797 98 ... hap 17.7502 2.2 187 8 11. 08 0.0000 Within groups 3.60433 18 0.200241 Total (Corr.) 21.3545 26 Bảng 48: Bảng ANOVA cho Cấu trúc Analysis of Variance for Cau truc ... cho 1kg sản phẩm Nguyên liệu Cá tra Thịt heo Mỡ Da xay Bột mì Nước đá Muối Đường Bột Polyphosphat Tiêu Hành Tỏi Màu thực phẩm Bao PE Tổng Số lượng (g) 400 240 160 80 32 120 16,51 11 ,87 3,51 4,13...
 • 7
 • 234
 • 0

Luận văn tốt nghiệp: Chế biến xúc xích có thịt heo an toàn vệ sinh thực phẩm phần 7 pot

Luận văn tốt nghiệp: Chế biến xúc xích có thịt heo an toàn vệ sinh thực phẩm phần 7 pot
... 14 Phan Thị Thanh Quế 19 97 Luận văn tốt nghiệp “Nghiên cứu chế biến xúc xích từ nguyên liệu thịt gà” Đại Học Cần Thơ 15 Trần Thanh Hòa 19 97 Luận văn tốt nghiệp "Nghiên cứu chế biến xúc xích từ ... 2002 Vệ sinh an toàn thực phẩm Nhà xuất Đại học quốc gia TPHCM Nguyễn Gia Văn 1995 Seminar “Công nghệ sản xuất xúc xích Đại Học Cần Thơ Nguyễn Thị Như Mai 1998 Luận văn tốt nghiệp “Nghiên cứu chế ... đồ quy trình kết luận chế biến xúc xích cá tra bổ sung thịt heo 5.2 Đề nghị Do thời gian điều kiện thí nghiệm hạn nên khảo sát hết tất yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm Do đó, đề nghị...
 • 8
 • 374
 • 2

Luận văn tốt nghiệp: Chế biến xúc xích có thịt heo an toàn vệ sinh thực phẩm phần 6 ppt

Luận văn tốt nghiệp: Chế biến xúc xích có thịt heo an toàn vệ sinh thực phẩm phần 6 ppt
... gian hấp đến độ ẩm sản phẩm hiệu suất thu hồi sản phẩm Nhiệt độ hấp (oC) 70 ÷ 75 75 ÷ 80 80 ÷ 85 Thời gian hấp (phút) 60 90 120 60 90 120 60 90 120 Độ ẩm sản phẩm (%) 68 ,77 68 ,54 68 ,22 68 ,13 68 ,05 ... phẩm đạt đến 68 oC Do đó, mẫu hấp 80 ÷ 85oC thời gian 90’ thích hợp 4 .6 Thành phần hóa học sản phẩm Bảng 29: Thành phần hóa học sản phẩm xúc xích cá tra bổ sung thịt heo STT Thành phần Ẩm (%) ... biểu diễn độ ẩm sản phẩm hiệu suất thu hồi sản phẩm theo chế độ hấp Bảng 25: Ảnh hưởng chế độ hấp đến lực phá vỡ cấu trúc sản phẩm Thời gian hấp (phút) 60 90 120 60 90 120 60 90 120 Nhiệt độ hấp...
 • 8
 • 261
 • 0

Luận văn tốt nghiệp: Chế biến xúc xích có thịt heo an toàn vệ sinh thực phẩm phần 5 docx

Luận văn tốt nghiệp: Chế biến xúc xích có thịt heo an toàn vệ sinh thực phẩm phần 5 docx
... phẩm theo tỷ lệ cá: thịt : mỡ Mẫu Tỷ lệ cá : thịt : mỡ (%) 75 : 10 : 15 65 : 20 : 15 55 : 30 : 15 70 : 10 : 20 60 : 20 : 20 50 : 30 : 20 65 : 10 : 25 55 : 20 : 25 45 : 30 : 25 Tính chất sản phẩm ... 25 45 : 30 : 25 màu sáng nhất, mẫu tỷ lệ 65 : 20 : 15 55 : 30 : 15 đạt giá trị nghiệm thức thấp Điều khác tỷ lệ cá, thịt heo mỡ Mẫu tỷ lệ thịt heo cao màu sậm mẫu hàm lượng thịt heo ... nhiên, theo đánh giá cảm quan, mẫu tỷ lệ 50 : 30 : 20 đạt giá trị nghiệm thức cao khác biệt ý nghĩa so với mẫu tỷ lệ mỡ 15% 25% không khác biệt ý nghĩa so với hai mẫu lại tỷ lệ...
 • 8
 • 180
 • 0

Luận văn tốt nghiệp: Chế biến xúc xích có thịt heo an toàn vệ sinh thực phẩm phần 4 ppsx

Luận văn tốt nghiệp: Chế biến xúc xích có thịt heo an toàn vệ sinh thực phẩm phần 4 ppsx
... sản phẩm - Đánh giá cảm quan mùi vị, độ dai sản phẩm 3.2.2.5 TN4: Khảo sát ảnh hưởng chế độ hấp đến giá trị cảm quan sản phẩm a Mục đích: Nhằm tìm chế độ hấp thích hợp để tạo sản phẩm xúc xích ... - THẢO LUẬN 4. 1 Thành phần nguyên liệu Bảng 7: Thành phần hóa học cá tra phi lê STT Thành phần Ẩm (%) Protid (%) Lipid (%) pH Tỷ lệ 78,89 17,19 2 ,42 6,77 Bảng 8: Thành phần hóa học thịt heo STT ... thời gian 60, 90, 120 phút e Kết quả: - Độ ẩm sản phẩm - Đo cấu trúc sản phẩm - Đo màu sắc sản phẩm - Đánh giá cảm quan cấu trúc mùi vị sản phẩm 3.2.2.6 Phân tích thành phần hóa học sản phẩm Mục...
 • 8
 • 287
 • 1

Luận văn tốt nghiệp: Chế biến xúc xích có thịt heo an toàn vệ sinh thực phẩm phần 3 pot

Luận văn tốt nghiệp: Chế biến xúc xích có thịt heo an toàn vệ sinh thực phẩm phần 3 pot
... chuyển hóa thành phần dinh dưỡng thịt men tiêu hóa thân vi sinh vật (Phan Thị Thanh Quế, 1997) 2.7 Tỷ lệ thành phần số loại xúc xích 2.7.1 Xúc xích chế biến từ nguyên liệu cá thịt trắng Cá : nhũ ... tỏi Nhồi vào bao bì Màu thực phẩm Buộc chặt đầu Hấp Làm lạnh Thành phẩm Hình Sơ đồ quy trình tổng quát chế biến xúc xích cá tra bổ sung thịt heo 3. 2.2.1 Phân tích thành phần nguyên liệu Mục đích: ... 13 % Polyphosphat: 0,4 % Tinh bột :5% 2.7.2 Xúc xích chế biến từ nguyên liệu cá thịt đỏ Nạc cá: da xay = 86,75: 13, 25 (%) Shortening : 15,66 % Polyphosphat: 0,5 % Tinh bột :4% 2.7 .3 Xúc xích chế...
 • 8
 • 242
 • 0

Luận văn tốt nghiệp: Chế biến xúc xích có thịt heo an toàn vệ sinh thực phẩm phần 2 docx

Luận văn tốt nghiệp: Chế biến xúc xích có thịt heo an toàn vệ sinh thực phẩm phần 2 docx
... alinase sẵn tỏi bảo quản cho alixin Đối với thực phẩm tỏi không loại gia vị mà tính bảo quản thực phẩm cao 2. 5.6 Nước đá - Làm tăng lượng ẩm sản phẩm giúp sản phẩm cấu trúc tốt, không ... cảm quan tốt cho sản phẩm Nhưng béo cao cấu trúc xúc xích vấn đề - Nên dùng mỡ lợn sống không nên dùng mỡ bò khó nóng chảy mùi hôi Ngoài sử dụng mỡ giá thành (Trần Văn Chương, 20 01) 2. 4 Giới ... Thành phần (%) Protid Lipid Carbohyrate Khoáng Nước Tối thiểu 6,0 0,1 0,4 28 ,0 Trung bình 16 ÷ 21 0 ,2 ÷ 25 ...
 • 8
 • 221
 • 0

Luận văn tốt nghiệp: Chế biến xúc xích có thịt heo an toàn vệ sinh thực phẩm phần 1 potx

Luận văn tốt nghiệp: Chế biến xúc xích có thịt heo an toàn vệ sinh thực phẩm phần 1 potx
... cảm quan sản phẩm theo chế độ hấp 39 28 Ghi nhận tính chất cảm quan sản phẩm theo nhiệt độ thời gian hấp 39 29 Thành phần hóa học sản phẩm xúc xích cá tra bổ sung thịt heo ... nhiều khoáng Zn, Fe, vitamin B1, B6, B12 lipid, glucid Tuy nhiên, từ trước tới đa phần xúc xích chế biến từ loại thịt: thịt heo, thịt bò, thịt gà,…Nhưng thời gian gần phần lớn người tiêu dùng Việt ... xích dạng nguyên .42 12 Sản phẩm xúc xích dạng xắt lát 42 13 Sơ đồ quy trình kết luận chế biến xúc xích cá tra bổ sung thịt heo 44 d o m w o c C m DANH SÁCH HÌNH o d o w w w w...
 • 6
 • 164
 • 0

Quy trình công nghệ chế biến xúc xích heo tiệt trùng.

Quy trình công nghệ chế biến xúc xích heo tiệt trùng.
... heo nái heo nọc Quy trình công nghệ 3.1 Sơ đồ quy trình công nghệ Trong thực tế sản xuất có nhiều quy trình để sản xuất xúc xích heo tiệt trùng Sau số quy trình 12 DHTP5 Chế biến xúc xích heo ... Tìm hiểu quy trình công nghệ chế biến xúc xích heo Các biến đổi chế biến xúc xích Những đặc trưng yêu cầu nguyên liệu thành phẩm 1.3 Nội dung tìm hiểu Nguồn nguyên liệu chế biến xúc xích heo Các ... giá sản phẩm Quy trình thuyết minh quy trình công nghệ chế biến DHTP5 Chế biến xúc xích heo 2011 II NỘI DUNG Nguyên liệu Như đề cập nguyên liệu dùng để chế biến thịt sản phẩm từ thịt heo Ta vào...
 • 37
 • 2,397
 • 40

Chế biến xúc xích heo có bổ sung thịt các tra

Chế biến xúc xích heo có bổ sung thịt các tra
... phần số loại xúc xích 12 2.7.1 Xúc xích chế biến từ ngun liệu cá thịt trắng 12 2.7.2 Xúc xích chế biến từ ngun liệu cá thịt đỏ 12 2.7.3 Xúc xích chế biến từ ngun liệu thịt súc sản ... phẩm theo chế độ hấp .38 11 Sản phẩm xúc xích dạng ngun .42 12 Sản phẩm xúc xích dạng xắt lát 42 13 Sơ đồ quy trình kết luận chế biến xúc xích tra bổ sung thịt heo ... Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn DANH SÁCH HÌNH Hình số Tựa hình Trang Sơ đồ quy trình tổng qt chế biến xúc xích tra bổ sung thịt heo. 18 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 19 Sơ đồ bố trí thí nghiệm...
 • 71
 • 319
 • 1

Báo cáo thí nghiệm thực phẩm 2 - Bài 8: Công nghệ chế biến xúc xích pdf

Báo cáo thí nghiệm thực phẩm 2 - Bài 8: Công nghệ chế biến xúc xích pdf
... thớ Xúc xích Salami bò khô(là loại xúc xích Italia) dùng bao bì từ sợi sợi cellulose Xúc xích Spiced Lunche Loaf dùng bao bì sợi http://www.ebook.edu.vn 108 Báo cáo thí nghiệm thực phẩm 2 GVHD: ... hại cho sức khỏe http://www.ebook.edu.vn 107 Báo cáo thí nghiệm thực phẩm GVHD: cô Nguyễn Quốc Thục Phương • Bao bì (vỏ bọc) xúc xích: Đa số bao bì xúc xích làm từ nguyên liệu có sẵn, colagen hay ... Báo cáo thí nghiệm thực phẩm GVHD: cô Nguyễn Quốc Thục Phương Tổng quan nguyên liệu: Ngoài nguyên liệu chuẩn bị đồ hộp thịt phần chế biến xúc xích có thêm phụ gia sau:...
 • 9
 • 296
 • 1

Công nghiệp chế biến: Xúc xích cá tra với thịt heo phần 2 ppt

Công nghiệp chế biến: Xúc xích cá tra với thịt heo phần 2 ppt
... phẩm theo chế độ hấp .38 11 Sản phẩm xúc xích dạng nguyên . 42 12 Sản phẩm xúc xích dạng xắt lát 42 13 Sơ đồ quy trình kết luận chế biến xúc xích tra có bổ sung thịt heo ... 22 3 .2. 2.6 Phân tích thành phần hóa học sản phẩm 24 3 .2. 3 Các tiêu theo dõi 24 3 .2. 4 Cách phân tích thống kê 24 Chương 4: KẾT QUẢ - THẢO LUẬN 25 4.1 Thành phần ... da heo 6 Ảnh hưởng nhiệt độ đến khả phát triển tiêu diệt vi sinh vật .14 Thành phần hóa học tra phi lê .25 Thành phần hóa học thịt heo 25 Ảnh hưởng tỷ lệ : thịt...
 • 8
 • 190
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chế biến xúc xích có thịt heo an toàn vệ sinh thực phẩm phần 5 pptquy trình chế biến xúc xíchchế biến xúc xíchcông nghệ chế biến xúc xích tiệt trùngcách chế biến xúc xích ngoncách chế biến xúc xích đức việtcách chế biến xúc xích đứcchế biến xúc xích tươichế biến xúc xích đức việtchế biến xúc xích đứcchế biến xúc xích ngonchế biến xúc xích xông khóiđề tài về phổ biến giáo dục pháp luậtquy trình chế biến xúc xích tiệt trùngquá trình chế biến xúc xíchĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoại