Bộ đề thi ngữ văn (NXB dai hoc quoc gia )

KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP ( Đặng Thị Hồng Thủy - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ) - CHƯƠNG 1 doc

KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP ( Đặng Thị Hồng Thủy - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ) - CHƯƠNG 1 doc
... mặt đất toàn số liệu tượng khí tượng trình khí tượng nông nghiệp sản xuất nông nghiệp 11 Phương pháp thực nghiệm: tiến hành thí nghiệm tượng khí tượng trình khí tượng nông nghiệp phòng thí nghiệm ... qua lại yếu tố khí tượng với trồng, Viện nghiên cứu Khí tượng thủy văn (thuộc Tổng cục Khí tượng thủy văn), trường Đại học nông nghiệp I, trường Đại học Cần thơ trường Đại học Thủy lợi có kết nghiên ... “kịch biến” 10 nông nghiệp 1. 5 Các phương pháp nghiên cứu khí tượng nông nghiệp 1. 5 .1 Tính đặc biệt mối liên hệ sản xuất nông nghiệp với thời tiết khí hậu Đặc thù riêng khí tượng nông nghiệp tính...
 • 8
 • 149
 • 3

KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP ( Đặng Thị Hồng Thủy - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ) - CHƯƠNG 2 ppsx

KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP ( Đặng Thị Hồng Thủy - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ) - CHƯƠNG 2 ppsx
... 00 13 02 13 26 13 46 14 23 15 38 X 12 51 12 39 12 27 12 17 12 06 11 57 11 41 11 18 XI 12 51 12 25 12 00 11 31 11 00 10 19 26 12 XII 12 53 12 21 11 47 10 09 10 26 26 54 16 2. 7 nh hng ca b mt nghiờng ... VI 12 53 13 31 14 12 15 02 16 08 17 50 22 19 24 00 VII 12 54 13 26 14 04 14 48 15 51 17 24 20 46 24 00 VIII 12 51 13 13 13 37 14 06 14 47 15 46 17 37 23 16 IX 12 50 12 55 13 00 13 02 13 26 13 ... cỏn cõn bc x cú dng: B = S+ D - Rk - E + Ekq B = Q - Rk - Ehh (2 . 6) 26 Trong iu kin thi tit õm u: S = B = D - Rk - E +Ekq (2 . 7) = D - Rk - Ehh Ban ờm: B = Ekq - E = -Ehh Nu dũng bc x ti mt hot...
 • 15
 • 166
 • 0

KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP ( Đặng Thị Hồng Thủy - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ) - CHƯƠNG 3 ppt

KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP ( Đặng Thị Hồng Thủy - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ) - CHƯƠNG 3 ppt
... thành phần cấu thành bảng 3. 1 Bảng 3. 1 Nhiệt dung hệ số dẫn nhiệt phần cấu thành đất Nhiệt dung riêng, J/(kg.oC) Nhiệt dung thể tích,J/(m3.oC) Hệ số dẫn nhiệt, (W/m.oC) 7 53, 6 – 9 63 2,05 - 2, 43 ... mạnh lên hàng ngàn lần Sự ngưng tụ nước (khi ngưng tụ 1kg nước sinh gần 2520.1 03 Jun) - Lượng nhiệt xâm nhập vào khí làm nóng lớp không khí gần mặt đất đặc biệt lớp khí cao - nơi hình thành mây ... cho bốc LE (L - nhiệt hoá hơi, L = 2520.1 03 Jun/kg; E - lượng nước bốc ngày) Phương trình cán cân nhiệt có dạng: B = LE + P + A (3 . 2) Trên cánh đồng ẩm ướt, lượng nhiệt dành cho bốc (LE) lớn lượng...
 • 16
 • 193
 • 0

KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP ( Đặng Thị Hồng Thủy - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ) - CHƯƠNG 5 ppsx

KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP ( Đặng Thị Hồng Thủy - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ) - CHƯƠNG 5 ppsx
... = ρ D.(qs - q) đó, (5 . 1) ρ - mật độ không khí (hay tỷ khối kh ) ; D - hệ số khuyếch tán rối; qs - độ ẩm bão hòa riêng không khí, tính theo nhiệt độ bề mặt bốc hơi; q - độ ẩm riêng không khí quan ... hơi, mm/ngày vận tốc gió 10m/s Yếu 3 5 15 - 24 10 - 14 Trung bình 5 6 25 - 29 > 20 Mạnh 5 8 30 - 39 > 25 ≥8 ≥ 40 > 35 Rất mạnh Nắng nóng hạn hán nước ta tùy vùng mà xuất vào ... đến hàng triệu km2 Vùng ảnh hưởng bao gồm nhiều quốc gia nên tổn thất tượng thời tiết bất lợi khó tính toán hết 5. 3.2 Những dạng thời tiết bất lợi sản xuất nông nghiệp Việt nam: Nắng nóng - tượng...
 • 10
 • 182
 • 0

KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP ( Đặng Thị Hồng Thủy - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ) - CHƯƠNG 6 doc

KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP ( Đặng Thị Hồng Thủy - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ) - CHƯƠNG 6 doc
... tài nguyên Khí hậu nông nghiệp Nhà xuất nông nghiệp nội Trần Đức Hạnh, Văn Tất Tuyên, Đoàn Văn Điếm, Trần Quang Tộ 1997 Giáo trình Khí tượng nông nghiệp Nhà xuất nông nghiệp nội Phạm Ngọc ... đồ ăn Các hàm số k1(tăn) k2(y) xác định theo thực nghiệm Nếu đặt k1.k2 = kυ (6 .1 9) có dạng: υi = kυ Vmax (6 .2 1) Khi lượng thức ăn cần thiết là: P = υ’.y kυ Vmax tăn (6 .2 2) đó, υ’ - hệ số sử ... (hoặc lạnh) không khí: Q = ρ.Cp.D 0-2 00 .( - ) (6 . 7) đó, ρ - tỷ khối không khí bề mặt đất; Cp - nhiệt dung riêng không khí; 79 D 0-2 00 - hệ số khuyếch tán bên ( phụ thuộc vào đặc tính chuyển động...
 • 13
 • 112
 • 0

đề thi thử tiếng anh đại học quốc gia có lời giải chi tiết

đề thi thử tiếng anh đại học quốc gia có lời giải chi tiết
... Question 39: This village is inaccessible(kyh tới được) in winter due to (bởi vì)heavy snow A Heavy snow makes it impossible to reach the village in winter B We have no difficulty reaching this village ... youngsters (65) _ anything between two and five hours' sleep a night less than their parents did at their age This (66) _ serious questions about whether lack of sleep is affecting children's ability ... in winter because of heavy snow C Nobody likes to come to this village in winter because of heavy snow D We cannot gain permission to this village in winter because of heavy snow Question 40:...
 • 9
 • 270
 • 1

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP - ĐẠI HỌC QUỐC GIA NĂM 2015 MÔM VẬT LÍ - ĐỀ SỐ 14

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP - ĐẠI HỌC QUỐC GIA NĂM 2015 MÔM VẬT LÍ - ĐỀ SỐ 14
... tần số tăng lần Câu 34: Phát biểu sau nói sóng học? A Sóng học lan truyền dao động học theo thời gian môi trường vật chất B Sóng học lan truyền vật chất không gian theo thời gian C Sóng học lan ... quãng đường vật sau 3 khoảng thời gian t = 2,5s kể từ vật bắt đầu dao động là: A 276,43cm B 246,34cm C 240,66cm D 256,26cm Câu 20 Vật dao động điều hòa có vận tốc cực đại 3m/s gia tốc cực đại 30π ... ) có giá trị A d2 - d1 = kλ B d2 - d1 = (2k + 1) λ λ λ C d2 - d1 = k D d2 - d1 = (2k + 1) 2 Câu 28: Một sóng âm truyền từ không khí vào nước A Tần số bước sóng thay đổi B Tần số không thay đổi,...
 • 4
 • 167
 • 0

KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP ( đặng thị hồng thủy NXB đại học quốc gia hà nội ) CHƯƠNG 4

KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP ( đặng thị hồng thủy  NXB đại học quốc gia hà nội )  CHƯƠNG 4
... xuất nông nghiệp 4. 2 Độ ẩm không khí 4. 2.1 Đặc điểm độ ẩm không khí Độ ẩm không khí - khả chứa nước không khí Hơi nước thường chứa lớp phía khí quyển, có tính đàn hồi ( hay áp suất riêng) đo ... lớn khí ,oC 1m3 không khí , gam mmHg hPa -30 0,33 0,38 0,51 -20 1,08 0, 94 1,25 -10 2,35 2, 14 2,86 4, 86 4, 58 6,11 10 9 ,41 9,20 12,27 20 17,32 17,53 23,37 30 30,38 31,82 42 ,43 Độ ẩm không khí lượng ... bên 4. 5 Giáng thủy ý nghĩa sản xuất nông nghiệp Do phần tử mây (giọt nước hạt băng) lớn dần lên đến kích thước mà tồn dạng lơ lửng khí 56 bắt đầu rơi xuống giáng thủy Có nhiều loại giáng thủy...
 • 15
 • 136
 • 0

KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP ( đặng thị hồng thủy NXB đại học quốc gia hà nội ) CHƯƠNG mở đầu

KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP ( đặng thị hồng thủy  NXB đại học quốc gia hà nội )  CHƯƠNG mở đầu
... ĐẶNG THỊ HỒNG THỦY KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP Nhà xuất Đại học Quốc gia Nội MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU U CHƯƠNG NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.2 Tóm tắt lịch sử môn học ... Nhiệm vụ khí tượng nông nghiệp: 1.4 Các định luật khí tượng nông nghiệp: 10 1.5 Các phương pháp nghiên cứu khí tượng nông nghiệp 11 1.5.1 Tính đặc biệt mối liên hệ sản xuất nông nghiệp ... hoàn toàn giống nông nghiệp quốc gia Việc nghiên cứu khí tượng nông nghiệp nhằm góp phần nâng cao hiệu sản xuất quan trọng nước ta chưa làm Nhiệm vụ nghiên cứu nhà khí tượng nông nghiệp vô nặng...
 • 6
 • 136
 • 0

Đề thi thử Tiêng Anh đại học quốc gia Hà Nội

Đề thi thử Tiêng Anh đại học quốc gia Hà Nội
... anything in mind? e Remember I asked the chef for the recipe? f Oh, we forgot to invite her! A e-c-d-f-b-a B f-b-a-c-d-e C c-e-d-b-f-a D c-d-e-a-b-f Đề mẫu thi tuyển sinh Đại học môn tiếng Anh ... new dress makes her mother much more A beauty B beautifully C beautify Đề mẫu thi tuyển sinh Đại học môn tiếng Anh D fond D beautiful Trang 2/11 Câu 24: It’s high time you to study harder ... cho sẵn đề điền vào chỗ trống số (10) A sail through B come into C deal with D full D mind D don’t let D lack D however D who D published D certain D turn out Đề mẫu thi tuyển sinh Đại học môn...
 • 12
 • 403
 • 0

Xem thêm