TIỂU LUẬN kết hợp sức MẠNH dân tộc với sức MẠNH THỜI đại TRONG sự NGHIỆP xây DỰNG và bảo vệ tổ QUỐC VIỆT NAM xã hội CHỦ NGHĨA HIỆN NAY

TIỂU LUẬN kết hợp sức MẠNH dân tộc với sức MẠNH THỜI đại TRONG sự NGHIỆP xây DỰNG bảo vệ tổ QUỐC VIỆT NAM hội CHỦ NGHĨA HIỆN NAY

TIỂU LUẬN  kết hợp sức MẠNH dân tộc với sức MẠNH THỜI đại TRONG sự NGHIỆP xây DỰNG và bảo vệ tổ QUỐC VIỆT NAM xã hội CHỦ NGHĨA HIỆN NAY
... kinh t, hoỏ giỏo dc, khoa hc k thut, quc phũng - an ninhVi nhiu lc ĐCSVN, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, H 2006, tr 228 lng, nhiu t chc, nhiu cp, nhiu ngnh cựng tham ... nõng sc mnh ca mi thnh t lờn mt tm cao mi cng cn phi nhn thc rng, sc ĐCSVN, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, H 2006, tr 38 mnh dõn tc ó hm cha yu t thi i v sc mnh thi ... theo phm vi biờn gii quc gia m cũn l ch xó hi ch ngha Vit Nam, l nhõn dõn lao ng di s lónh o ca ng Cng sn Vit Nam, l bn sc hoỏ Vit Nam Gi vng c lp dõn tc trc ht phi kiờn nh v gi vng ng i mi...
 • 24
 • 99
 • 1

Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc việt nam hội chủ nghĩa

Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
... thuật chiến tranh nhân dân Phơng thức tiến hành chiến tranh nhân dân công bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hội chủ nghĩa Phơng thức tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hội chủ nghĩa ... nghiệp nghệ thuật chiến tranh nhân dân xây dựng bảo vệ tổ quốc việt nam xhcn I khái niệm chiến tranh nhân dân sở hình thành nghệ thuật chiến tranh nhân dân Khái niệm chiến tranh nhân dân - Chiến tranh ... thuật chiến tranh nhân dân xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hội chủ nghĩa Chơng II: Vận dụng nghệ thuật chiến tranh nhân vào công bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hội chủ nghĩa - Phần III Kết luận...
 • 61
 • 2,688
 • 16

Kế thừa truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc trong bảo vệ tổ quốc việt nam hội chủ nghĩa hiện nay

Kế thừa truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc trong bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa hiện nay
... B QUC PHềNG HC VIN CHNH TR NGUYN KHC LUYN Kế THừA TRUYềN THốNG đánh giặc giữ nớc dân tộc BảO Vệ Tổ QUốC VIệT NAM HộI CHủ NGHĩA HIệN NAY Chuyờn ngnh: Mó s: Ch ngha vt bin chng v vt lch ... thng ỏnh gic gi nc ca dõn tc bo v T quc Vit Nam xó hi ch ngha Chng K THA TRUYN THNG NH GIC GI NC CA DN TC TRONG BO V T QUC VIT NAM X HI CH NGHA HIN NAY - THC TRNG V NHNG VN T RA 2.1 Thc trng ... Vit Nam [66] ca tỏc gi Bựi Phan K; Tỡm hiu hoỏ gi nc Vit Nam ca Vin Khoa hc Xó hi Nhõn quõn s - B Quc phũng [128]; Vn hoỏ quõn s Vit Nam ca tỏc gi Lờ Vn Quang v Vn c Thanh [86]; Bn sc hoỏ Vit Nam...
 • 183
 • 1,766
 • 2

Tiểu luận xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc hiện nay

Tiểu luận xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay
... phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.Nh chủ tịch Hồ Chí Minh xác định: dân quân, tự vệ du kích lực lợng toàn dân tộc, lực lợng vô địch,là tòng sắt tổ quốc, luận ... trọng xây dựng lực lợng tự vệ quan nhà nớc, đơn vị hành nghiệp, doanh nghiệp nhà nớc, tổ chức trị- xã hội tiếp tục nghiên cứu, tổ chức xây dựng tự vệ doanh nghiệp liên doanh với nớc doanh nghiệp ... vừa dân vừa quânvà không thoát ly sản xuất, công tác nên đâu có dân phải xây dựng lực lợng DQTV Từ đến năm 2005, phấn đấu xây dựng số lợng dân quân có tỷ lệ so với dân số khoảng 2% trở lên, tự vệ, ...
 • 9
 • 495
 • 4

VẬN DỤNG NGUYÊN tắc THỐNG NHẤT GIỮA lý LUẬN THỰC TIỄN vào sự NGHIỆP bảo vệ tổ QUỐC VIỆT NAM hội CHỦ NGHĨA

VẬN DỤNG NGUYÊN tắc THỐNG NHẤT GIỮA lý LUẬN và THỰC TIỄN vào sự NGHIỆP bảo vệ tổ QUỐC VIỆT NAM xã hội CHỦ NGHĨA
... hay tổ chức vấn đề bảo vệ tổ quốc Đây kết tổng kết luận thực tiễn Đảng ta trình lãnh đạo nhân dân thực cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng hội chủ nghĩa, nghiệp bảo vệ Tổ ... truyền thống mang tính toàn cầu, không để bị động bất ngờ tình Quan điểm Đảng ta nêu bật vấn đề cốt lõi chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hội chủ nghĩa: bảo vệ Tổ quốc hội chủ nghĩa với ... - hội - hội chủ nghĩa Bác Hồ toàn dân lựa chọn, hội phù hợp với phát triển khách quan tiến trình lịch sử; bảo vệ Tổ quốc hội chủ nghĩa với tính cách quốc gia thời kỳ độ lên chủ nghĩa...
 • 5
 • 912
 • 6

VẬN DỤNG tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về CHIẾN TRAN NHÂN dân TRONG sự NGHIỆP xây DỰNG bảo về tổ QUỐC HIỆN NAY

VẬN DỤNG tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về CHIẾN TRAN NHÂN dân TRONG sự NGHIỆP xây DỰNG và bảo về tổ QUỐC HIỆN NAY
... vũ trang mà đánh giặc trị, binh vận, ngoại giao Vì vậy, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc đất nớc ta phải phải theo xu hớng chiến lợc Vận dụng t tởng chiến tranh nhân dân Hồ Chí Minh nghiệp xây ... chất, đặc điểm chiến tranh nói riêng, Hồ Chí Minh vận dụng phát triển sáng tạo xác định rõ tính chất, đặc điểm chiến tranh nhân dân Việt Nam Theo Ngời, chiến tranh nhân dân nớc ta chiến tranh nghĩa, ... tr 198 Đại học nhân dân Ngời nói: Trong bầu trời không quý nhân dân Trong giới không mạnh lực lợng đoàn kết nhân dân1 2 Chiến tranh nhân dân theo t tởng Hồ Chí Minh hình thức chiến tranh mang tính...
 • 35
 • 259
 • 1

Phân tích vai trò của hệ thống Rada phòng không trong lĩnh vực phòng không của chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam Hội Chủ Nghĩa

Phân tích vai trò của hệ thống Rada phòng không trong lĩnh vực phòng không của chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa
... lợng Rada trở nên thực Tóm lại với việc áp dụng tốt công nghệ mới, đặc biệt lĩnh vực điện tử tin học vào công nghệ chế tạo Rada làm cho chất lợng hệ thống đợc tăng lên đáng kể 6- Trong hệ thống Rada ... công việc bảo vệ vùng trời, đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ đất nớc Hai chiến tranh gần Mĩ bè lũ cho nhiều hiểu biết, đặc biệt vai trò quan trọng việc tác chiến đờng không Trong chiến tranh Irắc , quân ... đợc ứng dụng vào lĩnh vực khoa học quân tạo nhiều phơng tiện chiến tranh đại với sức công phá lớn làm thay đổi hẳn nhữnh quan điểm chiến tranh tác chiến chiến lợc Tác chiến phòng không đời để đáp...
 • 13
 • 70
 • 0

XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, ANH NINH NHÂN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM HỘI CHỦ NGHĨA

XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, ANH NINH NHÂN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
... 2.2 Xây dựng quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh để bảo vệ Tổ quốc Viêt Nam hội chủ nghĩa 2.2.1 Mục đích xây dựng quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh - Tạo sức mạnh tổng ... ninh nhân dân Nền quốc phòng an ninh nhân dân xây dựng nhằm mục đích tự vệ, phải chống thù trong, giặc để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hội chủ nghĩa Giữa quốc phòng toàn dân với an ninh nhân dân khác ... nước toàn dân toàn lãnh thổ theo yêu cầu quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hội chủ nghĩa - Nội dung xây dựng trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân gồm: + Phân vùng chiến lược quốc...
 • 11
 • 721
 • 1

LÝ THUYẾT KẾT HỢP BIỆN CHỨNG CÁC MẶT ĐỐI LẬP VÀO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG BẢO VỆ TỔ QUỐC HIỆN NAY

LÝ THUYẾT KẾT HỢP BIỆN CHỨNG CÁC MẶT ĐỐI LẬP VÀO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC HIỆN NAY
... sử phát triển CHƯƠNG 2: VẬN DỤNG LÝ THUYẾT KẾT HỢP BIỆN CHỨNG CÁC MẶT ĐỐI LẬP VÀO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC HIỆN NAY 2.1 Kết hợp mặt đối lập xây dựng phát triển kinh tế thị trường ... thần biện chứng kết hợp mặt đối lập 2.3 Kết hợp mặt đối lập trong nghiệp bảo vệ đất nước thời kì hội nhập - Xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng ... mâu thuẫn biện chứng trải qua ba giai đoạn: sinh thành (sự xuất mặt đối lập) – hữu (sự thống đấu tranh mặt đối lập) – giải quyết (sự chuyển hóa mặt đối lập); - Mâu thuẫn biện chứng giải...
 • 15
 • 403
 • 0

Dạy học tích hợp liên môn theo chủ đề “công dân với sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc” môn giáo dục công dân lớp 10

Dạy học tích hợp liên môn theo chủ đề “công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc” môn giáo dục công dân lớp 10
... tích cực, chủ động, sáng tạo… học sinh Với vấn đề thân thấy cần thiết việc thực đề tài: Dạy học tích hợp liên môn theo chủ đề Công dân với nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc” môn Giáo dục công dân ... người học Vì thế, GV cần phải có đầu tư việc tìm phương pháp dạy học tập trung xây dựng chủ đề dạy học môn học chủ đề tích hợp, liên môn phù hợp với phương pháp dạy học tích cực phù hợp với đối ... thu hút học sinh học tập Vận dụng cụ thể vào chủ đề: “CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC” – GDCD Lớp 10 Lòng yêu nước Yêu nước phẩm chất đạo đức quan trọng người công dân Tổ quốc...
 • 19
 • 284
 • 0

bài 14:công dân với sự nghiệp xây dựng bảo vể tồ quốc

bài 14:công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vể tồ quốc
... động để xây duựng DN 2/ Trách nhiệm xây dựng đất nước Một số hình ảnh việc xây dựng đất nước Cấp nhà tình nghĩa tình thương Công trình xây dựng nhà máy thuỷ điện Bảo vệ đời sống nhân dân Việt ... thiết thực góp phần xây dựng quê hương Biết phê phán, đấu tranh với hành vi làm tổn hại lợi ích quốc gia, dân tộc • B/ Trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc Hình ảnh người lính côn đảo để bảo vệ ĐN Đoàn viên ... máy thuỷ điện Bảo vệ đời sống nhân dân Việt Nam Nhật Bản hợp tác xây dựng cầu Mỹ Thuận Một số người ý thức trách nhiệm xây dựng Tổ quốc nào? Phê phán, lên án thói quen tạp tục họ, bị tẩy chay...
 • 27
 • 1,827
 • 10

Bài 14.Công dân với sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc

Bài 14.Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
... hiểu 14 • BÀI 14 • CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC NỘI DUNG BÀI • LÒNG YÊU NƯỚC - Lòng yêu nước gì? • - Truyền thống yêu nước dân tộc • Việt Nam • TRÁCH NHIỆM XÂY DỰNG TỔ QUỐC • ... người sinh có Tổ quốc không đến Tổ quốc mình ,Tổ quốc tên gọi đất nước cách thiêng liêng trìu mến Là công dân nước CHXHCN Việt Nam, phải có trách nhiệm nghiệp xây dựng bảo v Tổ quốc Để hiểu rõ ... XÂY DỰNG TỔ QUỐC • TRÁCH NHIỆM BẢO VỆ TỔ QUỐC • Em đọc nhận xét tình cảm tác giả Tổ quốc : • Ôi Tổ quốc ta yêu máu thòt • Như mẹ ,như cha ,như vợ ,như chồng • Vì Tổ quốc ;nếu cần ta chết • Cho...
 • 53
 • 2,963
 • 6

Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc

Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
... cực tham gia góp phần xây dựng quê hương HS cần làm thể trách nhiệm bảo vệ tổ quốc b Trách nhiệm bảo vệ tổ quốc:  - Trung thành với tổ quốc, với chế độ XHCN - Cảnh giác với âm mưu kẻ thù Tích ... nhanh, tiến mạnh nghiệp CNH – HĐH đất nước Hiện cần thực nhiệm vụ xây dựng bảo vệ tổ quốc Vì:  - Xây dựng đất nước ngày giàu mạnh phồn vinh Đồng thời bảo vệ thành cách mạng mà tạo dựng nên để thực ... b Trách nhiệm bảo vệ tổ quốc: - Trung thành với tổ quốc, với chế độ XHCN - Cảnh giác với âm mưu kẻ thù - Tích cực học tập, rèn luyện sức khoẻ - Giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khoẻ cộng...
 • 28
 • 1,143
 • 3

Bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc(t1)

Bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc(t1)
... Theo em dân tộc xâm chiếm, cướp bóc dân tộc khác giành lấy cải, giàu có cho dân tộc có coi niềm tự hào không? HS Trả lời GV Kết luận Đó coi lòng tự hào dân tộc được, lòng tự hào phải xây dựng dựa ... kết, kiên cường, hiên ngang bất khuất để bảo vệ chủ quyền độc lập dân tộc không bao giò chịu làm nô lệ, làm người dân nước GV: Em kể tên số vị anh hùng dân tộc mà em biết? HS: Trả lời GV: Nhận ... Yêu nước không chiến trường đánh giặc mà phải cần cù, sáng tạo lao động để xây dựng, phát triển văn hóa dân tộc xây dựng đất nước ngày giàu đẹp GV: Em lấy ví dụ CM tính cần cù sáng tạo người...
 • 6
 • 5,681
 • 14

Bài 14 Công dân với sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc

Bài 14 Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
... Bài 14 CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC Nội dung cần nắm * Khái niệm, nguồn gốc hình thành biểu lòng yêu nước * Trách nhiệm việc xây dựng bảo vệ Tổ Quốc BÀI 14 CÔNG DÂN VỚI SỰ ... Giáp BÀI 14 CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC Lòng yêu nước a Lòng yêu nước gì? Lòng yêu nước tình yêu quê hương đất nước tinh thần sẵn sàng đem hết khả phục vụ lợi ích Tổ quốc ... biệt? Tổ quốc? Mời em nghe hát sau trả lời câu hỏi Tác giả so sánh Quê hương với hình ảnh nào? Em có nhận xét hình ảnh ấy? Lòng yêu nước bắt nguồn từ đâu? BÀI 14 CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ...
 • 34
 • 1,311
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dânchiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩabài giảng chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa đại tá ts phạm quốc vănhinh anh lien quan toi su ung ho cua nhan dan yeu chuong hoa binh tren the gioi ve chien tranh nhan dan bao ve to quoc viet nam xa hoi chu nghiacam nha ve tuoi tre viet nam trong su nghiep xay dung va bao ve to quoc qua hai tac pham bai tho ve tieu doi xe khong kinh va lang le sapara sức xây dựng đất nước kiên cường bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩachuyên đề 1 chiến tranh nhân dân tiểu luận về chuyên đề 1;bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩatrong tình hình mới đối tượng 4skkn giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh qua tiết 1 bài 14 công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc giáo dục công dân lớp 10bài 14 công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc tiet 2giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh qua tiết 1 bài 14 công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc giáo dục công dân lớp 10cong dan voi su nghiep xay dung va bao ve to quoctiet 2bài 14 công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốct2chung minh suc manh cua khoi dai doan ket dan toc trong viec xay dung va bao ve to quockhơi dậy cn yêu nước và tinh thần dân tộc nguồn lực mạnh mẽ nhất để xây dựng và bảo vệ tổ quốcsau khi tham quan bảo tàng chứng tích chiến tranh các bạn hãy nêu lên suy nghĩ của mình về hòa bình độc lập dân tộc và trách nhiệm của thanh niên việt nam trong xây dựng và bảo vệ tổ quốcCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây