Điền từ tiếng Anh với bài thơ “A Poem To Learn English”

Điền từ tiếng Anh với bài thơ “A Poem To Learn English”

Điền từ tiếng Anh với bài thơ “A Poem To Learn English”
... onto college, got prestigious d _ I'm talking to you, I'm telling you t _ I expect you to listen—not a single word m _ I want you to be quiet—and nothing d _ I'd like you to ... went onto college, got prestigious degrees I'm talking to you, I'm telling you this I expect you to listen—not a single word miss I want you to be quiet—and nothing demand I'd like you to focus ... biểu mẫu miễn phí So isn't this poem worth trying to learn? Reciting complex lexis is not our concern I don't ask you to know the names of all birds I just want you to speak well and use the right...
 • 7
 • 160
 • 0

Hiệu quả truyền thông của báo mạng điện tử tiếng Anh với công chúng nước ngoài

Hiệu quả truyền thông của báo mạng điện tử tiếng Anh với công chúng nước ngoài
... nghĩa báo mạng điện tử báo mạng điện tử tiếng Anh 1.1.1 Định nghĩa báo mạng điện tử Báo mạng điện tử loại hình báo chí, phát hành Internet, có tính đa phương tiện, công chúng tiếp cận thông qua ... truyền thông nước có số cách lý giải, phân tích khác hiệu truyền thông đại chúng, hiệu báo chí hiệu tác động báo chí Riêng lĩnh vực báo mạng điện tử tiếng Anh, nghiên cứu hiệu truyền thông chưa ... hình báo chí này) 1.1.2 Báo mạng điện tử tiếng Anh Ở Việt Nam, BMĐT TA nhóm báo chí thuộc loại hình báo mạng điện tử; thể ngôn ngữ tiếng Anh; xuất dạng báo mạng điện tử độc lập chuyên trang tiếng...
 • 25
 • 171
 • 1

Một số bài Test điền từ Tiếng Anh

Một số bài Test điền từ Tiếng Anh
... receipts KEY TEST 1: A C B A B D D C D B TEST 2: D A C D C B D A C D TEST 3: B D C A B B A B C D TEST 4: A B B C D B D B D A TEST 5: D A A C A D A B C C TEST 6: C D D A B A B A D C TEST 7: C A ... A D A B C C TEST 6: C D D A B A B A D C TEST 7: C A B D C B A C B C TEST 8: B C A C D D B C D A TEST 9: C A A C C A C B D A TEST 10: D A B C D B D D A C ... refer D inquire C Although D Even if C however D so that C go over D overcome C coming D originated TEST Why did you decide to read this, and will you keep reading to the end? Do you expect to understand...
 • 9
 • 5,875
 • 575

Bài giảng điện tử tiếng anh lớp 9 (chi tiết)

Bài giảng điện tử tiếng anh lớp 9 (chi tiết)
... forecasts , she likes watching them _ Tell me some natural disasters in 20 09 Give reasons Unit 9: Natural disasters :song: happy new year Listen to the Getting started +… Vocabulary ... miền Nam h Trải qua i Tin tưởng j Áo mưa 6-g 7-b - f - a 10 - i Grandmother Thuy Weatherman Unit 9: Natural disasters :song: happy new year Listen to the Getting started +… Vocabulary Guess T/ ... sunny Ha Noi will have temperatures between 23°C and 27°C It will be raining along the coast of Thanh Hoa.The south-central coast can expect thunderstorms, Hue will experience temperatures between...
 • 14
 • 1,736
 • 10

Bài giảng điện tử tiếng anh lớp 6 unit 1 tới 3

Bài giảng điện tử tiếng anh lớp 6 unit 1 tới 3
... Lan : Are they playing soccer ,too? Yes, they are Ba : (6) …………………… UNIT : Monday,December 10 th,2 012 B A TRUCK DRIVER PERIOD 46 : B1,2 ,3 I/ New words : - truck (n): - a truck driver (n): - farm ... 9) correct i) đến 10 ) a truck driver f) tài xế xe tải h) chép UNIT : Monday,December 10 th,2 012 B A TRUCK DRIVER PERIOD 46 : B1,2 ,3 I/ New words : - truck (n): xe tải - a truck driver (n): tài ... o’clock and Mr Quang is eating his breakfast at a foodstall Monday,December 10 th,2 012 UNIT : B A TRUCK DRIVER PERIOD 46 : B1,2 ,3 I/ New words : - truck - a truck driver - farm -farmer - load - unload...
 • 31
 • 3,859
 • 23

chinh phục bài tập điền từ tiếng anh

chinh phục bài tập điền từ tiếng anh
... “percentage” không với mạo từ the The number of +N: Số lượng (chỉ với danh từ số ít) Eg: The ~ of laptop stolen from Pico is large (Số laptop bị cắp Pico lớn) Với nghĩa tập hợp (đa số, hầu hết) ... D Thường “arrive” với giới từ in/at Eg: They will ~ in Hà Nội at noon (họ đến Hà Nội trưa) Do ta chọn “to move” Đối với ý số 8, em lưu ý: “housing” thường với tính từ sau: affordable, cheap, ... quan hệ họ chẳng trở nên tồi tệ đi) His original enthusiasm has turned ~(Sự nhiệt tình ban đầu anh trở nên đi) Không tồn “in occasion” mà có “on the occasion of + N” (nhân dịp đó) Không tồn cấu...
 • 2
 • 560
 • 3

Bài 3 ways of socialising bài giảng điện tử tiếng anh 12 GV p t khoa

Bài 3 ways of socialising  bài giảng điện tử tiếng anh 12  GV p t khoa
... GRAMMAR: T hangs the table on the board, ask Ss to look at it and listen to the teacher - Whole class Reported speech: statement Present the notes in reported statements: If the reporting verb is the ... the Ss - Teacher plays the tape, ask Ss to listen attract waving signal polite discuss walking instance police suppose pointing student between - Read the words aloud * Repetition: - Ask Ss to ... in the exercise book - Prepare the next part - Prepare the next part GIÁO ÁN ENGLISH 12 Unit 3: WAYS OF SOCIALISING D: WRITING A OBJECTIVES: By the end of the lesson, students will: - Can use the...
 • 22
 • 138
 • 0

BÁO cáo NGHIÊN cứu NHỮNG đặc TRƯNG NGÔN NGỮ của HIỆN TƯỢNG VIẾT TRONG THƯ điện tử TIẾNG ANH đối CHIẾU với TIẾNG VIỆ

BÁO cáo  NGHIÊN cứu NHỮNG đặc TRƯNG NGÔN NGỮ của HIỆN TƯỢNG VIẾT TRONG THƯ điện tử TIẾNG ANH đối CHIẾU với TIẾNG VIỆ
... uyen) 3.2 Đặc trưng hình thái hoc ngôn ngữ viết tắt thư điện tử tiếng Anh đối chiếu với tiếng Việt 3.2.1 Đặc trưng hình thái học ngôn ngữ viết tắt thư điện tử tiếng Anh Dặc trưng Từ viết tắt Từ ... ngữ viết tắt thư điện tử tiếng Anh đối chiếu với tiếng Việt 3.1.1 Những quy tắc hình thành ngôn ngữ viết tắt thư điện tử tiếng Anh 3.1.1.1 Viết tắt kèm số Một cách viết tắt ưa chuộng thư điện tử ... gắng” Số 3.3 Đặc điểm ngữ pháp cụm từ câu viết tắt thư điện tử tiếng Anh đối chiếu với tiếng Việt 3.3.1 Đặc điểm ngữ pháp cụm từ câu viết tắt thư điện tử tiếng Anh Thể loại Cụm Danh Từ Cấu trúc...
 • 8
 • 211
 • 0

Bài giảng điện tử tiếng anh 12 UNIT 8 : Life in the future READING

Bài giảng điện tử tiếng anh 12 UNIT 8 : Life in the future  READING
... methane gas AFTER -READ IN G For better or worse , it is certain that in the future some things will be very different The future is in our hands What would you like to in the future? ” Click to ... lives? GAME: LUCKY NUMBER What will life be like in the future, according to optimists? Life will be far better than it is today (We will be living in a much cleaner environment, breathing fresher ... today They are developments in micro-technology computers and telecommunication Task For better or worse, it is certain that in the future some things will be very The influences of technology in...
 • 28
 • 330
 • 0

Bộ công cụ biên soạn giáo trình điện tử tiếng Anh miễn phí

Bộ công cụ biên soạn giáo trình điện tử tiếng Anh miễn phí
... dừng lại hiển thị câu vừa phát âm nghĩa (nếu trước bạn có nhập nghĩa) Trong hầu hết giáo trình điện tử tiếng Anh có phần cho bạn học từ vựng (Vocabulary), với Dynamic English Tool không ngoại ... dấu cộng để thêm câu vào danh sách câu học Bạn thực lặp lại hết đoạn phim hay đoạn âm học Kết bạn có học tiếng Anh dạng “nghe – đọc – hiểu”: sau đoạn đàm thoại, chương trình dừng lại hiển thị câu ... vựng cho học tại, bạn nhấn nút Sau đó, bạn thêm, xóa, sửa tùy ý từ vựng cho học Sử dụng giáo trình tiếng Anh tạo: Để sử dụng thành mình, bạn vào lại giao diện Tại combo box “Bài học” đầu trang,...
 • 5
 • 716
 • 11

Giáo trình điện tử mầm non: Voithỏ pot

Giáo trình điện tử mầm non: Voi và thỏ pot
... đàn voi đến nơi cỏ non ngập tràn, có nhiều hoa đẹp Nơi có hồ nước lớn có gia đình thỏ đông đúc sống Khi đàn voi đến , chúng dẫm đạp lên nhà thỏ, lại phun nước làm đàn thỏ chạy tán loạn Lũ thỏ ... để dạy cho đàn voi học Lũ voi kia! Ta thần mặt trăng Ai cho phép đến phá hoại nơi ta, nhìn xuống mặt hồ thấy trừng phạt ta Hôm sau, đàn voi hồ uống nước, thỏ bé nấp bụi hét lên Lũ voi nhìn xuống ... xưa vùng đất quanh năm cỏ xanh biếc, có đàn voi lớn sống Một lần trời đại hạn, sông suối khô cạn cả, đàn voi nước để uống đành phải tìm nơi có nước Đàn voi mãi, vượt qua sa mạc nóng bỏng, miền...
 • 14
 • 108
 • 0

Giáo án điện tử tiếng anh cơ bản lớp 6

Giáo án điện tử tiếng anh cơ bản lớp 6
... for (a train) A drive (a car) B C ride (a bike) D Listen and number the pictures A 6D 4B E C F Monday, November 26th, 2013 UNIT 8: OUT AND ABOUT A What are you doing? Lesson 1: A1-A2-A3 A1 Listen ... music Do the homework Play games Watch television Travel by bus Walk to school Monday, November 26th, 2013 UNIT 8: OUT AND ABOUT A What are you doing? Lesson 1: A1-A2-A3 A1 Listen and repeat Vocabulary ... doing? Ba: ………………………… A I am riding my bike B I am a student C I my homework Monday, November 26th, 2013 UNIT 8: OUT AND ABOUT A What are you doing? Lesson 1: A1-A2-A3 A1 Listen and repeat Vocabulary...
 • 12
 • 2,125
 • 17

bài giảng tiếng anh 9 unit 3 a trip to the countryside

bài giảng tiếng anh 9 unit 3 a trip to the countryside
... videotape to show the trip to her parents  Liz wants to go there again FALSE SENTENCE Ba and andfamily had had a day trip to their home village Ba his his family a two-day trip to their home village ... trip to their home village  Ba and his family had a day trip to their home village Many people like going there for their weekends  There is a small bamboo forest at the entrance to the village ... river bank F Everyone left the village late in the evening Liz had a videotape to show the trip to her parents Liz took a lot of photos to show the trip to her parents Liz wants to go there again...
 • 15
 • 3,108
 • 3

Nghiên cứu về trạng từ tiếng Anh với chức năng bổ nghĩa (So sánh đối chiếu với tiếng Việt

Nghiên cứu về trạng từ tiếng Anh với chức năng bổ nghĩa (So sánh đối chiếu với tiếng Việt
... have such morphological features as compared to those in English [11] Anh ta làm cẩn thận - He does anything carefully [12] Anh ta ng-ời cẩn thận He is a careful man I.3 Classification of adverbs: ... Vietnamese adverbs: Vietnamese adverbs are regarded as words with both notional (thực từ) and functional (h- từ) role Like English adverbs, they are also used to modify verbs, adjectives, as well ... công [19] The competition with favored North American beer is certainly very harsh - Việc cạnh tranh với loại bia hợp gu Bắc Mỹ chắn khốc liệt [20] Besides, HYUNDAI and KIA of Korea are easily consumed...
 • 57
 • 269
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điện tử tiếng anh 7bài giảng điện tử tiếng anh 8bài giảng điện tử tiếng anh 9bài giảng điện tử tiếng anh 10bài đọc điền từ tiếng anhbài giảng điện tử tiếng anh 8 unit 11bài giảng điện tử tiếng anh lớp 7 unit 5bài giảng điện tử tiếng anh lớp 5bài giảng điện tử tiếng anh lớp 10 unit 7bài giảng điện tử tiếng anh 7 unit 10 a1bài giảng điện tử tiếng anh 7 unit 14 a1bài giảng điện tử tiếng anh 7 unit 9 a1bài giảng điện tử tiếng anh lớp 10 unit 9bài giảng điện tử tiếng anh 10 unit 9bài giảng giáo án điện tử tiếng anh 6ÁP DỤNG ENTERPRISE ARCHITECTURE XÂY DỰNG KHUNG KIẾN TRÚC BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN CHO CÁC TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAMluận văn về chính sách tôn giáoThuyết minh cọc khoan nhồi kĨ THUẬT THI CÔNGskkn rèn luyện kỹ năng giải một số bài tập trắc nghiệm chương i – giải tích 12 cho học sinh yếu kémskkn sử dụng kiến thức liên môn để dạy học có hiệu quả bài 3 bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia – chương trình giáo dục quốc phòng, an ninh lớp 11 THPTCẨM NANG CHÍNH SÁCH CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP WORCESTERChương I. §3. Khái niệm về thể tích của khối đa diệnđổi mới cơ chế tài chính đối với các trường đại học công lập ở việt namNghiên cứu những bất thường NST ở cặp vợ chồng sảy thai liên tiếp và sinh con bị dị tậtThông tư 45 2015 TT-BYT quy định về trang phục y tếThông tư 47 2015 TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất hỗ trợ chế biến thực phẩm - Dung môiThông tư số: 39 2015 TT-BNNPTNT quy định về công tác lựa chọn nhà thầuPhân lập, tuyển chọn và ứng dụng vi khuẩn phân giải keratin trong chăn nuôi (tt)LẮP ĐẶT HỆ THỐNG NỐI ĐẤT THIẾT BỊ CHO CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP - YÊU CẦU CHUNGChương I. §4. Hệ trục toạ độBộ Điều Khiển Nhiệt Độ Tự Động Điều Chỉnh PID Kép2 intellij IDEA 14 basic guidelinechuong3 tu tuong Ho Chi Minhchuong7 tu tuong Ho chi Minhchuongmodau tu tuong Ho Chi Minh