CHUONG 8 CO HOC CHAT LUU

Chương 8: học chất lưu

Chương 8: Cơ học chất lưu
... cần phải ý đến tính nén chất lưu Các chất lưu chảy ống, dòng sông, biển.v.v coi chất lưu nhớt (thực), không nén 2 Các dạng chảy chất lưu thực TOP Với vận tốc nhỏ, chất lưu thực chảy ống thành ... nghiệm đưa vào dòng chất lưu nơi vào ống thủy tinh luồng mảnh chất lưu màu Trong chế độ chảy thành lớp, luồng chất lưu màu không trộn vào dòng chất lưu Tăng dần vận tốc chất lưu ống ta thấy bắt ... lực học chất lưu thực: Phương trình Bernouilli không áp dụng cho chất lưu thực có phần chất lưu ống dòng bị tiêu hao công lực nội ma sát b.Công thức Poiseuille Ta xét chảy thành lớp chất lưu...
 • 27
 • 1,096
 • 11

CHUONG 8 CO HOC CHAT LUU

CHUONG 8 CO HOC CHAT LUU
... 8. 2), ta có tỉ số: Chia mẫu số cho OC ta viết lại (8. 6) Dựa vào định nghĩa áp suất ta suy công thức độ lớn: PA=PB =PAB (8. 8) Khi khối lăng trụ co lại thành điểm, áp suất PA, PB, PAB áp suất điểm ... y AB Chiếu hệ thức (8. 4) lên phƣơng Oz Chiếu hệ thức (8. 4) lên mặt phẳng Oxy Tổng ba véctơ không nên ba véctơ đóï tạo thành tam giác đồng dạng với tam giác ABO (xem hình 8. 2), ta có tỉ số: Chia ... tiết diện lớn nhỏ V PHƢƠNG TRÌNH BERNOULLI TOP Biểu thức (8. 17) nội dung định luật Bernoulli Ta xét ý nghĩa số hạng biểu thức (8. 18) Trƣớc hết, ta ý số hạng có thứ nguyên áp suất số hạng p biểu...
 • 27
 • 235
 • 0

Tài liệu Giải bài tập chương V: học chất lưu pptx

Tài liệu Giải bài tập chương V: Cơ học chất lưu pptx
... (2,5 − 1,5).10 − 10 3.10.0,5 (10 − 0,5.10 ).2 ⇔ v1 = = 0,816m / s 15.10 ⇒ v = 4v1 = 3,264m / s b )lưu lượng dòng nước qua ống  0,08  −3 A = Sv = S1v1 = 0,816.π   = 4,09.10 m / s   5.12) Nhận ... 1 2 ρ (v − v12 ) = ρ (v − 2 ) = ρv (1 − 22 ) 2 S1 S1 0,12 = 10 v (1 − ) = 1500 ⇔ v = 2m / s 0,2 Lưu lượng A = Sv = S v = 0,1.2 = 0,2m / s 5.18)A 5.19)D 5.20)D ...
 • 4
 • 786
 • 12

CHƯƠNG V: HỌC CHẤT LƯU docx

CHƯƠNG V: CƠ HỌC CHẤT LƯU docx
... Ac-si-mét phụ thuộc vào yếu tố nào? - Lấy ví dụ minh hoạ Hoạt động ( phút): Áp suất chất lỏng Áp suất thuỷ tĩnh Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên - Đọc phần 1, xem hình H 41.1 H - Cho HS đọc SGK, ... hỏi C2 - Nhận xét rút kết luận Hoạt động ( phút): Định luật Pa-xcan Máy nén thuỷ lực Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên - Đọc phần 2, xem hình 41.5, phát - Cho HS đọc SGK, xem hình biểu định ... ghi đơn vị SGK bày nhóm HS - Cho HS đọc phần ghi Hoạt động ( phút): Vận dụng, củng cố Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên - Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi - Yêu cầu: Nêu câu hỏi Nhận xét trắc...
 • 4
 • 336
 • 1

Chương V – HỌC CHẤT LƯU pot

Chương V – CƠ HỌC CHẤT LƯU pot
... khác chất lỏng có khác không? - Ở độ sâu khác lòng chất lỏng áp suất có - V khối chất lỏng khác không? bình chứa - Đơn v áp suất hệ SI gì? nên trạng thái cân tĩnh - Ngoài áp suất có đơn v nào? ... đáy, m khối lượng khối chất lỏng) - Viết công thức tính khối lượng riêng chất lỏng, công thức tính thể tích cảu hình trụ - Chứng minh: p0 p + gh = (v i  khối lượng riêng chất lỏng, - Từ suy ... HOẠT ĐỘNG IV: CỦNG CỐ BÀI HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA HS TRỢ GIÚP CỦA GV Hướng dẫn trả lời câu 2: Trong thể người - Giải tập 1, 2/201sgk động v t, có sẵn áp suất cân v i khí quển bên Dặn dò Học cũ, trả...
 • 6
 • 370
 • 1

Chương 6: học chất lưu potx

Chương 6: Cơ học chất lưu potx
... tác dụng lên khối chất lưu gồm có: trọng lực, áp lực hai tiết diện S1 , S2 áp lực ống dòng xung quanh Cơng ngoại lực sinh thời gian dt tính sau: 157 Chương 6: CƠ HỌC CHẤT LƯU + Cơng trọng lực: ... tốc phun mạnh h Hình 6.5: Vận tốc chảy vòi 159 Chương 6: CƠ HỌC CHẤT LƯU b) Bơm tia: Xét ống dẫn nhỏ nằm ngang Khi độ cao h coi khơng đổi điểm chất lưu Ta có (6.10): p + ρv = const Từ (6.10) suy ... (lưu lượng kế), hay nghiên cứu lực nâng máy bay, giải thích tượng: cửa sổ tự mở, tốc mái nhà có gió lớn, … §6.4 TĨNH HỌC CHẤT LƯU – Phương trình tĩnh học chất lưu: thành : Trong trường hợp chất...
 • 11
 • 439
 • 4

Chương 6-CƠ HỌC CHẤT LƯU pdf

Chương 6-CƠ HỌC CHẤT LƯU pdf
... tưởng: Là chất lưu hoàn toàn không nén chất lực nhớt Chất lưu không lý tưởng gọi chất lưu thực Một chất lỏng trạng thái nằm yên (không có lực nhớt) coi chất lưu lý tưởng 6.2 Tĩnh học chất lưu ... rắn - Chất lưu bao gồm chất lưu dễ nén (chất khí) chất lưu khó nén (chất lỏng) - Khi chất lưu chuyển động, lớp chuyển động với vận tốc khác nên chúng có lực nội ma sát (lực nhớt) • Chất lưu lý ... Giới thiệu chương 6.1 Những khái niệm mở đầu 6.2 Tĩnh học chất lưu 6.3 Hiện tượng nội ma sát nhớt 6.1 Những khái niệm mở đầu • Chất lưu bao gồm chất lỏng chất khí Tính chất: - Không có...
 • 7
 • 1,173
 • 12

CHƯƠNG V: HỌC CHẤT LƯU pps

CHƯƠNG V: CƠ HỌC CHẤT LƯU pps
... động phần tử chất lỏng B Quỹ đạo chuyển động phần tử chất lỏng C Đường chuyển động phần tử chất lỏng, chất lỏng chảy ổn định D Cả ba đáp án 2) Ống dòng là: A Là tập hợp số đường dòng chất lỏng chảy ... đáp án 2) Ống dòng là: A Là tập hợp số đường dòng chất lỏng chảy ổn định B Là phần chất lỏng chảy định C Là phần chất lỏng chuyển động có mặt biên tạo đường dòng D Cả ba đáp án Câu 244: Nước chảy ... áp suất tìng áp suất động điểm số D Cả ba đáp án Câu 246: Lưu lượng nước ống nằm ngang 2m3/phút Tại điểm ống có đường kính 10cm vận tốc chất lỏng ống là: A 1m/s B 2m/s C 1,06m/s D 3m/s Câu 247:...
 • 3
 • 359
 • 3

CHƯƠNG V: HỌC CHẤT LƯU pdf

CHƯƠNG V: CƠ HỌC CHẤT LƯU pdf
... 3 TIẾN TRÌNH DẠY, HỌC Hoạt động ( phút): Kiểm tra cũ: Áp suất, lực đẩy Ac-si-mét Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên - Nêu công thức tính áp suất? Giải - Đặt câu hỏi cho học sinh thích đại ... Ac-si-mét phụ thuộc vào yếu tố nào? - Lấy ví dụ minh hoạ Hoạt động ( phút): Áp suất chất lỏng Áp suất thuỷ tĩnh Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên - Đọc phần 1, xem hình H 41.1 H - Cho HS đọc SGK, ... hỏi C2 - Nhận xét rút kết luận Hoạt động ( phút): Định luật Pa-xcan Máy nén thuỷ lực Hoạt động Học sinh Trợ giúp Giáo viên - Đọc phần 2, xem hình 41.5, phát - Cho HS đọc SGK, xem hình biểu định...
 • 5
 • 387
 • 2

Chương V Học Chất Lưu

Chương V Cơ Học Chất Lưu
... hệ: A= r v, r v V = Sv = const t ∆h v1 S1 = v2 S ống Áp kố * Đo v n tốc chất lỏng ống ven-tu-ri: v= s ∆p ; v' = ρ (S − s2 ) S ∆p ρ (S − s ) đó: ∆p = ρ ' g ∆h V i: v vận tốc tương ứng v i diện ... Pa Lưu lượng nước ống ? Hướng dẫn : • Áp dụng cơng thức lưu lượng chất lỏng : v1 S1 = v2 S → v2 = v1 S1 S2 = 2v1 V n dụng phương trình Béc-nu-li cho ống dòng nằm ngang : 1 p1 + v1 2 = p + v2 ... dòng – Lưu lượng chất lỏng - Trong ống dòng, tốc độ chất lỏng tỉ lệ nghịch v i tiết diện : v1 S = hay v1 S1 = v2 S = A A gọi lưu lượng chất lỏng v2 S1 - Khi chảy ổn định , lưu lượng chất lỏng ống...
 • 21
 • 592
 • 2

phân tích chương trình học chất luu

phân tích chương trình cơ học chất luu
... I Đặc điểm chương học chất lưu” 1.1 Đặc điểm Chương học chất lưu” lớp 10 NC trình bày riêng chương (còn SGK CB không có) có phần trình bày chương trình học lớp Song, có tính chất hoàn ... dụng cho chất lỏng chất khí (chất lưu) học chất lưu áp dụng kiến thức học phần (động lực học chất điểm, tĩnh học vật rắn, định luật bảo toàn) để nghiên cứu chất lưu, tức chất lỏng, chất khí ... chương học chất lưu” SGK VL 10NC không trình bày khái niệm chất lưu, khái niệm khối lượng riêng nguyên lí Acsimet 1.2 Vị trí yêu cầu dạy học SGKNC trình bày chương học chất lưu” sau chương...
 • 21
 • 143
 • 0

10 chương 5 học chất lưu

10 chương 5 cơ học chất lưu
... riêng nước biển 103 kg/m3 áp suất khí pa = 1 05 N/m2 Lấy g = 10m/s2.Áp suất tuyệt đối p độ sâu h =2km dưới mực nước biển A.2,01 .104 N/m2 B 2,01 .1 05 N/m2 C 2,01 .106 N/m2 D 2,01 .107 N/m2 3 Câu ... khối lượng riêng nước 10 kg/m áp suất khí pa =1 05 Pa Lấy g= 10m/s2 Độ sâu mà áp suất tăng gấp năm lần so với mặt nước A.20m B.30m C.40m D .50 m Câu 25 Trong máy ép dùng chất lỏng ,mỗi lần píttông ... B 100 N C. 150 N D.125N Câu 19.Dùng lực để ấn píttông có diện tích S1 máy nén dùng chất lỏng xuống đoạn d1 =10cm píttông có diện tích S2 = 2S1/3 dịch chuyển đoạn d2 A d2 = 10cm B d2 = 15cm C d2 =...
 • 2
 • 355
 • 2

Chương 6 học chất lưu

Chương 6 cơ học chất lưu
... tưởng: Là chất lưu hoàn toàn không nén chất lực nhớt Chất lưu không lý tưởng gọi chất lưu thực Một chất lỏng trạng thái nằm yên (không có lực nhớt) coi chất lưu lý tưởng 6. 2 Tĩnh học chất lưu ... Giới thiệu chương 6. 1 Những khái niệm mở đầu 6. 2 Tĩnh học chất lưu 6. 3 Hiện tượng nội ma sát nhớt 6. 1 Những khái niệm mở đầu • Chất lưu bao gồm chất lỏng chất khí Tính chất: - Không có ... rắn - Chất lưu bao gồm chất lưu dễ nén (chất khí) chất lưu khó nén (chất lỏng) - Khi chất lưu chuyển động, lớp chuyển động với vận tốc khác nên chúng có lực nội ma sát (lực nhớt) • Chất lưu lý...
 • 7
 • 39
 • 0

Tài liệu học chất lưu - Chương 1 pptx

Tài liệu Cơ học chất lưu - Chương 1 pptx
... dientich η : gi l âäü nhåït; l hàòng säú âàûc trỉng ca cháút lỉu Cọ thỉï ngun l: [ML-1T -1 ] : (Kg/m.s) (N.s/m2) Pa.s 1Pa = 1N/m2 Trong (SI) Pl = Pa.s (poisenille) Tênh nhåït l cháút ca cháút lỉu chäúng ... k hiãûu sau: Re = ρVD η Thỉûc nghiãûm cho tháúy ρ = 10 3 Kgm-3, η = 1 0-3 pl nãúu V = 2,5cm/s v Re=300 : dng chy táưng nãúu V = 1, 2m/s v Re = 14 000 : dng chy räúi Kãút lûn: Säú Reynolds Re ≤ 2000: ... trỉåïc âọ Kãút lûn Khi mä t chuøn âäüng ca cháút lỉu bàòng Å le Nọ täưn tải: -1 biãún xạc âënh trảng thại ca cháút lỉu -1 biãún cho phẹp âënh mäúc Å le ca âiãøm M Chovë trê ca M båíi âäü cao z trãn...
 • 42
 • 298
 • 0

Đề kiểm tra chương học chất lưuchất khí hay đáp án

Đề kiểm tra chương cơ học chất lưu và chất khí hay có đáp án
... Chất khí chiếm toàn thể tích bình chứa nén dễ dàng Câu 13: Định luật Sác-lơ áp dụng trình : A Khối khí đựng bình không đậy kín B Khối khí giãn nở tự C Giữ nhiệt độ khối khí không đổi D Khối khí ... ngang với điểm A vận tốc v với dòng chảy A A’ Tính Áp suất tĩnh áp suất toàn phần A’, v = 5m/s Biết khối lượng riêng nước 103kg/m, g =10m/s2 - HẾT Trang 2/3 III ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ... p2V2 0,25 đ số + tính toán 0,25 đ đáp số V = 10 cm3 0,5 đ Câu 3: Hướng dẫn: a) ta có: v1S1 = v2S2 suy v2 =10m/s b) Áp dụng định luật Becnuli cho ống nằm ngang taị vị trí ta có: p1 + 1 ρv1 = p +...
 • 3
 • 1,228
 • 46

Xem thêm

Từ khóa: trac nghiemvat li 10 chuong 5 co hoc chat luubai tap chuong 5 co hoc chat luutrắc nghiệm chương cơ học chất lưubài tập trắc nghiệm chương cơ học chất lưubài tập chương cơ học chất lưu vật lý 10bài tập chương cơ học chất lưucác dạng bài tập chương cơ học chất lưuvật lý 10 chương cơ học chất lưuôn tập chương cơ học chất lưuchương cơ học chất lưude kiem 1 tiet chuong co hoc chat luusử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học một số kiến thức chương cơ học chất lưu sgk vật lí 10 nâng caobai tap va loi giai chuong 3 mon co hoc chat luubài tập trắc nghiệm về chương cơ học chất lưutrac nghiem vat li chuong co hoc chat luuDưỡng da kiểu Nhật chizu saekiHình thoiBài 12. Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡngBài 20. Nước có những tính chất gì?Đề tài các bước dạy phần listen and read hiệu quảGiáo án tin học 7 học kỳ i năm học 2013 2014Một số kinh nghiệm để dạy tốt môn tin học 6ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHÍNH SÁCH Y TẾBài 15. Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh?PHÂN TÍCH NHÂN vật TRONG TRUYỆN NGẮNĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : QUẢN LÝ PHÁT TRIỂNde thi tài chính công k25 uehde thi kinh tế đô thị k26 uehTin học lớp 6 học kỳ i năm học 2013 20142. Mẫu sơ yếu lí lịch So yeu ly lich (1)Nhân với số có một chữ sốVẽ hai đường thẳng vuông gócDown load CV i s 1270Giáo án lịch sử nâng cao LS 12 NC học kì IIMột số biện pháp giúp học sinh hứng thú học môn mĩ thuật theo phương pháp đan mạch