5907 haiku poetry

Đạm trong tuyệt cú của Vương Duy và Wabi trong Haiku của Bashio

Đạm trong tuyệt cú của Vương Duy và Wabi trong Haiku của Bashio
... TƯỞNG CỦA YẾU TỐ ĐẠM TRONG THƠ VƯƠNG DUY VÀ YẾU TỐ WABI TRONG THƠ BASHO Trong chương này, mối quan hệ yếu tố nghệ thuật đạm wabi với tư tưởng kết tinh thơ Vương Duy Basho Theo chúng tôi, thơ Vương ... sâu vào nghiên cứu yếu tố, chủ điểm thơ Tuyệt Vương Duy Haiku Basho: Đạm Wabi 1.4 Chúng chọn chủ điểm để sâu vào khai thác, nghiên cứu tầm quan trọng nó: yếu tố Đạm thơ Vương Duy Wabi ... Chương 3: PHƯƠNG DI N TƯ TƯỞNG CỦA YẾU TỐ ĐẠM Ệ TRONG THƠ VƯƠNG DUY VÀ Y ẾU TỐ WABI TRONG THƠ BASHO 3.1 Đạm wabi yếu tố nghệ thuật có khả chuyển tải tư tưởng Đạm và wabi hiện diện thơ ca Trung...
 • 71
 • 189
 • 0

ĐẠM TRONG TUYỆT CÚ CỦA VƯƠNG DUY VÀ WABI TRONG HAIKU CỦA BASHO

ĐẠM TRONG TUYỆT CÚ CỦA VƯƠNG DUY VÀ WABI TRONG HAIKU CỦA BASHO
... TƯỞNG CỦA YẾU TỐ ĐẠM TRONG THƠ VƯƠNG DUY VÀ YẾU TỐ WABI TRONG THƠ BASHO Trong chương này, mối quan hệ yếu tố nghệ thuật đạm wabi với tư tưởng kết tinh thơ Vương Duy Basho Theo chúng tôi, thơ Vương ... sâu vào nghiên cứu yếu tố, chủ điểm thơ Tuyệt Vương Duy Haiku Basho: Đạm Wabi 1.4 Chúng chọn chủ điểm để sâu vào khai thác, nghiên cứu tầm quan trọng nó: yếu tố Đạm thơ Vương Duy Wabi ... Chương 3: PHƯƠNG DI N TƯ TƯỞNG CỦA YẾU TỐ ĐẠM Ệ TRONG THƠ VƯƠNG DUY VÀ Y ẾU TỐ WABI TRONG THƠ BASHO 3.1 Đạm wabi yếu tố nghệ thuật có khả chuyển tải tư tưởng Đạm và wabi hiện diện thơ ca Trung...
 • 71
 • 261
 • 0

Thơ Haiku của Basho

Thơ Haiku của Basho
... mãnh liệt ước mơ phiêu du khám phá nhà thơ Thơ haiku nói chung thơ haiku Basho nói riêng thể thơ độc đáo, có giá trị nội dung nghệ thuật, thành tựu tiêu biểu thơ ca Nhật Bản, thể đặc trưng triết ... nay)sinh sống làm thơ haiku với bút hiệu basho Mười năm cuối đời , Basho làm du hành dài khắp hầu khắp đất nước, vừa vừa viết du kí sáng tác thơ haiku Ông trút thở cuối Ô-sa-ka Tác phẩm basho : Du ... Thơ haiku matsuo basho Haiku (Bài cú) loại thơ độc đáo Nhật bản, xuất phát từ ba câu đầu ( hokku, phát cú) renga ( liên...
 • 25
 • 624
 • 7

thơ Haiku

thơ Haiku
... Haiku + Thử tập sáng tác thơ Haiku - Nhắc đến thơ Haiku Nhật Bản ảnh hởng với nhà văn, nhà thơ khác thời đại sau - Giáo viên gợi ý cho học sinh so sánh thơ Haiku với thơ Đờng nét lớn - Dặn dò ... đậu cảm thơ chiều thu Nhan đề thơ Trả lời: thơ - Các thơ Hai-k gì? nhan đề Basho vố nhan đề Ngời đọc gọi tên thơ hình ảnh ấn tợng bài, nh - Xuất xứ thơ? Học sinh trả lời Cảm nhận chung em thơ gì? ... thể chúng nhà thơ thơ Haiku + Giáo viên vào hiểu biết dể trả lời (tham khảo thêm phần II.1.3 Niên luận.) - Về hình thức: Thơ Haiku có số từ vào loại so với thể loại thơ khác Mỗi thơ có dòng, gồm...
 • 20
 • 874
 • 2

HAIKU VÀ MÙA THU

HAIKU VÀ MÙA THU
... Cho chữ buồn vào thơ Taigi thừa Hình ảnh hiên nhà ướt mưa nỗi buồn rồi, nỗi buồn sờ được, nếm nhìn thấy Hầu haiku gắn kết với mùa, mùa năm Do đó, có từ "mùa" (gọi kigo: quý ngữ) Vì ... bìm, sen Thu: ngân hà, trăng, nhạn, quạ, phong, cúc, Đông: sương mù, tuyết, cánh đồng héo úa, năm tàn Để sáng tác haiku (hầu xứ có nhà thơ sáng tác theo thể haiku, kể Việt Nam nhìn vào vài lời ... lý khiến cho thơ haiku dùng từ "mùa" là: Thói quen truyền thống thơ ca Nhật có từ xa xưa, đặc biệt với loại thơ liên ca (renga), thơ nhiều người làm, nối tiếp Từ mùa thi pháp haiku, giúp có sức...
 • 3
 • 79
 • 0

THƠ HAIKU-PHAN TÍCH VÀ BÌNH

THƠ HAIKU-PHAN TÍCH VÀ BÌNH
... Ngoảnh lại Tinh Châu thấy quê mình.) Những người yêu quý thơ haiku cho thơ Giả Đảo súc tích, so với thơ haiku Ba-sô thừa từ Thơ Ba-sô thơ haiku không dùng nhiều tính từ, trạng từ để cụ thể hóa ... hoa, nhà thơ đành xin nhờ giếng hàng xóm” Sau LS giới thiệu thơ haiku blog mình, số thi hữu nhiệt tình hưởng ứng gửi đến cho LS thơ, LS xin phép trình bày góc nhìn thơ LS trích đăng bình số thơ haiku ... hoài niệm tình xưa mùa vu quy về… Để kết thúc đây, LS xin phép mượn lời thơ nhà thơ Chế Lan Viên, vấn đề làm đọc haiku: Bài thơ anh làm nửa mà Còn nửa để mùa thu làm lấy Tài liệu tham khảo: SGK,...
 • 3
 • 2,060
 • 8

Heroic diversions - Sidney’s Defence of Poetry

Heroic diversions - Sidney’s Defence of Poetry
... suggested, of a transitional period in the definition of the English gen- Heroic diversions: Sidney’s Defence of Poetry 83 tleman It is a result too of Sidney’s marginal status as a gentleman, a status ... implies, to reduce the status of the courtier to that of the court lady On the Heroic diversions: Sidney’s Defence of Poetry 75 one hand, this reduction in status suggests Sidney’s need to placate ... consumption Against the power of Heroic diversions: Sidney’s Defence of Poetry 79 the crown and the threat of social mobility, courtly chivalry as a representation of Protestant warrior service...
 • 32
 • 155
 • 0

Poetry in manuscript and print

Poetry in manuscript and print
... from the readers Poetry in manuscript and print 19 The act of printing, on the other hand, gave poetry a ®xed quality manuscript verse never had Paradoxically, newsprint also made poetry ephemeral ... assembled from Poetry in manuscript and print 23 several traditional lines, yet, by using literary sources instead of traditional lines, Poe removed the album verse from the realm of folklore into literary ... bundles of manuscript that it was to compete with Instead of the common cursive manuscript, the writing was in Roman 28 Poe and the printed word characters ± an imitation of printing.'' 23...
 • 13
 • 142
 • 0

The concepts of art and poetry in Emmanuel Levinas’s writings

The concepts of art and poetry in Emmanuel Levinas’s writings
... that we inhabit Poetry is anarchic in the original sense of the word In the Republic Plato formalized this link between poetry and anarchy (and, in the bargain, instituted the discipline of philosophy) ... his thought? Art and poetry in Levinas 219 (3) The idea that art ‘brings into the world the obscurity of fate’ summarizes neatly the thesis of the materiality of art (namely that the artwork [is] ... that it ‘integrates the inhuman work of the artist into the human world It does not attack the artistic event as such, that obscuring of being in images, that stopping of being in the meanwhile’...
 • 28
 • 251
 • 0

The GED Language Arts, Reading Exam - Poetry

The GED Language Arts, Reading Exam - Poetry
... (repetition of the t sound), and at the end (repetition of the r sound) Notice the alliteration of the k sound in the first line and the l sound in the second line of The Eagle”: He clasps the crag ... use sound to help create the right tone and reflect the theme of the poem By using the k and l sounds together in the first two lines, Tennyson suggests the duality of the eagle: its serene beauty ... undergrowth; Then took the other, as just as fair, And having perhaps the better claim, Because it was grassy and wanted wear; Though as for that the passing there Had worn them really about the same,...
 • 10
 • 207
 • 0

Tài liệu Thơ Haiku Nhật Bản docx

Tài liệu Thơ Haiku Nhật Bản docx
... phong, tuyết trắng Haiku? Đó thể thơ tiếng Nhật Bản ngắn giới Toàn có 17 âm tiết, xếp thành câu (5,7,5), tất nhiên câu cực ngắn Trong tiếng Nhật, thơ haiku vần thường nhan đề Đề tài haiku thiên nhiên ... ngẩn , bần thần luyến tiếc … Haiku thơ mùa thu Phan Nhật Chiêu Có thể thơ mà để lướt qua tâm hồn ta, ta có cảm giác chạm vào thiên nhiên, chạm vào mùa Haiku? Đọc haiku chạm vào thở mùa Là chạm ... truyền thống thơ ca Nhật có từ xa xưa, đặc biệt với loại thơ liên ca (renga), thơ nhiều người làm, nối tiếp Từ mùa thi pháp haiku, giúp có sức khơi gợi cao, mùa có không gian thời gian lớn Bản thân...
 • 4
 • 315
 • 2

Thế giới biểu tượng trong thơ haiku của matsuo basho

Thế giới biểu tượng trong thơ haiku của matsuo basho
... Lch s nghiờn cu th Haiku ca Matsuo Basho Vit Nam Quỏ trỡnh nghiờn cu th Haiku luụn gn lin vi vic khỏm phỏ di sn tinh thn ca Matsuo Basho Bi l, Basho chớnh l ngi gúp phn a th Haiku t mt th th tiờu ... tỏc Basho 1.1.2.1 Matsuo Basho, ngi cỏch tõn th Haiku theo hng Thin Basho khụng phi l nh th u tiờn ca hc Nht Bn lm th Haiku Nhng ụng li l ngi u tiờn cỏch tõn th Haiku theo hng Thin 25 1 Trc Basho, ... trng ny th Haiku ó gúp phn quyt nh khụng nh vic hỡnh thnh th gii biu tng th Haiku ca Matsuo Basho 1.3 Con ngi, cuc sng cỏ nhõn v quan nim th ca ca Basho Th gii biu tng th Haiku ca Matsuo Basho khụng...
 • 149
 • 1,034
 • 13

Aesthetic Animism Digital Poetry as Ontological Probe potx

Aesthetic Animism Digital Poetry as Ontological Probe potx
... new-media 3D-representations, there will be a re-turn toward aesthetic animism, animism without precedent: a digital animism that includes language as a proto-animal This will be the turn toward living ... AESTHETIC ANIMISM Evolution Prosthesis Assimilation EVOLUTION The separation between language and nature as methods for aesthetic experience (a separation that emerged with inscription and was ... belongs like a mitochondria to images ASSIMILATION Related software case-study: After FX ASSIMILATION As long as it seems physically appropriate, obedient of basic laws like conservation of momentum,...
 • 28
 • 247
 • 0

The Poetry of Architecture pdf

The Poetry of Architecture pdf
... no hum of men; no motion of multitude in the midst of them: they are voiceless as the city of ashes The transparent air is gentle among the blossoms of the orange and the dim leaves of the olive; ... of the past Every mark of dilapidation increases this feeling; while these very marks (the fractures of the stone, the lichens of the moldering walls, and the graceful lines of the sinking roof) ... roofs, but is permitted to trace in the stones of the peasant's dwelling, as in the crags of the mountain side, no evidence of the line or the mallet, but the operation of eternal influences, the...
 • 156
 • 188
 • 0

Xem thêm