CHUONG 2 DONG LUC HOC

VL 10. Tóm tắt lí thuyết chương 2. Động lực học

VL 10. Tóm tắt lí thuyết chương 2. Động lực học
... đất : v = v2 + v2 x y PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG LỰC HỌC Là phương pháp vận dụng đònh luật Newton lực học để giải toán học Bài toán thuận : Tóm tắt chương - ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM Trang ... Lực phát động ( Lực kéo) Lực cản ( lực ma sát trượt, ma sát lăn, )  Biết lực tác dụng :  Trọng lực P : Luôn hướng xuống Phản lực N : Luôn vuông góc mặt tiếp xúc  • Xác đònh chuyển động ... chuyển động thẳng + Gia tốc , vận tốc, PTCĐ : Trục Ox : v0x = v0 ax = vx = v0 x = v0t (1) Trục Oy : v0y = ay = g vy = g.t gt y = (1) & (2) ⇒ PTQĐ (2) y= g x 2v0 Tóm tắt chương - ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT...
 • 5
 • 343
 • 6

Ôn tập chương 2-Động lực học

Ôn tập chương 2-Động lực học
... nằm ngang lực tác dụng vào vật là: A trọng lực, phản lực, lực ma sát, lực hướng tâm B trọng lực, phản lực, lực ma sát C trọng lực, lực ma sát, lực hướng tâm D trọng lực, phản lực, lực hướng tâm ... học sinh kéo lực kế Số lực kế học sinh kéo lực 50N.( em đầu) A 0N B 50N C 100N D Một số khác Câu 15:Phát biểu sai : A Lực phản lực ln ln xuất ( )đồng thời B Lực phản lực hai lực trực đối C Lực ... A Lực căng dây có chất lực đàn hồi B Lực căng dây có điểm đặt điểm mà đầu dây tiếp xúc với vật C Lực căng có phương trùng với sợi dây, chiều hướng từ hai đầu vào phần dây D Lực căng lực kéo lực...
 • 7
 • 699
 • 5

Chương 2. Động lực học. Bài tập tự luận

Chương 2. Động lực học. Bài tập tự luận
... động với gia tốc lực tác dụng 60N? Bài 22 Một vật có khối lượng 250g bắt đàu chuyển động nhanh dần đều, 1,2m 4s a Tính lực kéo, biết lực cản 0,04N b Sau qng đường lực kéo phải để vật chuyển động ... bánh xe với mặt đường 0,05 Lấy g=10m/s2 a Tính lực ma sát lực kéo b Thời gian tơ chuyển động Bài tập tổng hợp chương VL 10 http://congluan007.violet.vn Bài 55 Một vật khối lượng 500g đặt mặt bàn ... Trăng với lực nhau? Bài 35 Gia tốc trọng trường mặt đất g0=9,81m/s2 Tính gia tốc trọng trường độ cao lần bán kính Trái Đất Bài tập tổng hợp chương VL 10 http://congluan007.violet.vn Bài 36 Tỉ...
 • 6
 • 736
 • 6

Chương 2: Đông lực học chất điểm ppt

Chương 2: Đông lực học chất điểm ppt
... Thành phần dt lực viên bi tác dụng vào bi dt Là lực bi tác dụng vào bi F 12 F 21 Trong lực lực tác dụng lực phản lực Ta suy : b.Định luật: Khi tương tác hai vật tác dụng lẫn hai lực phương ngược ... dp z dt s 4.Phát biểu định luật 2: dp d (mv) dv m F dt dt Ta có: Hay F ma Gọi phương dt trình động lực học chất điểm Định luật : gia tốc vật tỷ lệ thuận với lực tác dụng vào vật tỷ lệ nghịch ... thiên động lượng : P = mv mv Ta có : P dp F tb t F dt Vậy lực đại lượng véc tơ .Lực tác dụng lên chất điểm đạo hàm xung lượng chất điểm theo thời gian F F x e1 F y e2 F z e3 -Trong hệ tọa...
 • 7
 • 321
 • 0

Chương 2 Dong luc hoc lop 10.12727 pot

Chương 2 Dong luc hoc lop 10.12727 pot
... chiều dài tự nhiên 21 cm Lò xo giữ cố định đầu, đầu chịu lực kéo 5,0N Khi lò xo dài 25 cm Hỏi độ cứng lò xo ? a) 1 ,25 N/m b) 20 N/m c) 23 ,8N/m d) 125 N/m Vật Lý 10- Cơ Năm học 20 10 -20 11 Nguyễn Tiến ... động dừng lại Câu 22 :Một vật có khối lượng 2kg chuyển động thẳng nhanh dần từ trạng thái nghỉ Vật 20 0cm thời gian 2s Độ lớn hợp lực tác dụng vào : a) 4N b) 1N c) 2N d) 100N Câu 23 :Chọn phát biểu ... GMm / R d) g = GMm / ( R + h ) Câu 40:Đơn vị đo số hấp dẫn : a) kgm/s2 b) Nm2/kg2 c) m/s2 Vật Lý 10- Cơ d) Nm/s Năm học 20 10 -20 11 Nguyễn Tiến Thành THPT Trần Phú – Đăk Nông Câu 41:Hai tàu thủy,...
 • 8
 • 200
 • 0

CHƯƠNG 2: ÐỘNG LỰC HỌC pps

CHƯƠNG 2: ÐỘNG LỰC HỌC pps
... vật trả lại cho hình dạng cũ b)Tính chất: c) Phản lực d) Lực căng dây treo Lực ma sát TOP a) Ðiều kiện xuất Dạng thứ hai lực đàn hồi lực ma sát Lực ma sát xuất có chuyển động tương đối nhiều vật ... chương Tương tác điện từ khảo sát riêng phần điện từ học Tương tác mạnh tương tác yếu trình bày phần cấu trúc nguyên tử hạt nhân Trong phạm vi chương chủ yếu phân tích tính chất lực đàn hồi lực ... sát trượt Tóm lại : Lực ma sát nghỉ xuất chưa có chuyển động tương đối vật tiếp xúc vật chịu tác dụng kéo ngoại lực Ðộ lớn lực ma sát nghỉ thay đổi theo độ lớn lực kéo F lực kéo đạt đến giá trị...
 • 34
 • 181
 • 0

Chương 2-ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM ppt

Chương 2-ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM ppt
... dùng để mô tả tượng học Nguyên lý tương đối Galilée: Tất tượng học xảy HQC quán tính khác MỘT SỐ LỰC TRONG CƠ HỌC 1) Trọng lực trọng lượng • Khi vật chịu tác dụng trọng lực? Trái Đất đứng yên ... N phản lực mặt phẳng tác dụng lên vật đ b) Lực ma sát trượt: Lực ma sát xuất vật trượt gọi lực ma sát trượt Fmst = kN Với k hệ số ma sát trượt BT + 11 tr 57-58 b) Lực ma lăn: y r Fms Lực ma sát ... môi trường 3) Lực căng dây: Trường hợp dây co dãn lực đàn hồi lực căng HỆ QUY CHIẾU KHÔNG QUÁN TÍNH - LỰC QUÁN TÍNH - NGUYÊN LÝ TƯƠNG ĐỐI GALILÉE (tiếp theo) ĐL II Newton cho chất điểm M hệ O’:...
 • 18
 • 732
 • 5

Vật lý 10 – Chương 2: Động lực học chất điểm - Vấn đề 3 pot

Vật lý 10 – Chương 2: Động lực học chất điểm - Vấn đề 3 pot
... = 0,2M C.m = 0,7M ; m2 = 0, 3M D.m1 = m2 = 0,5M Mỗi bứơc chân làm đừơng ngắn lại, cố gắng giúp ta vựơt lên Vật 10 Chựơng Động lực học chất điểm Lc n hi : Cõu 13: lc n hi khụng cú c im no ... trt hoc lc ma sỏt ln Mỗi bứơc chân làm đừơng ngắn lại, cố gắng giúp ta vựơt lên Vật 10 Chựơng Động lực học chất điểm Cu 25 Trng hp no di õy xut hin lc ma sỏt ngh ? A Quyn sỏch t nm yờn trờn ... treo qu cu lng 100 g thỡ l xo di 21 cm Khi treo thm vt c nhng 200g thỡ l xo di 23 cm Chiu di t nhin v cng l xo l? Ly g = 10m/s2 a) 20.5cm : 100 N/m c) 20 cm 100 N/cm b) 20 cm : 100 N/m d) 20 cm...
 • 6
 • 303
 • 1

Vật lý 10 – Chương 2: Động lực học chất điểm - Vấn đề 2 ppt

Vật lý 10 – Chương 2: Động lực học chất điểm - Vấn đề 2 ppt
... nhiờu ? A 3,2m/s2 ; 6,4N C 6,4 m/s2 ; 12, 8 N B 0,64m/s2 ; 1,2N D 640 m/s2 ; 128 0 N Mỗi bứơc chân làm đừơng ngắn lại, cố gắng giúp ta vựơt lên Vật 10 Chựơng Động lực học chất điểm Thành công ... sau õy: A.) Fk = 125 0N B.) Fk = 125 00N Mỗi bứơc chân làm đừơng ngắn lại, cố gắng giúp ta vựơt lên Vật 10 Chựơng Động lực học chất điểm D.) Mt kt qu khỏc C.) Fk = 125 000N Cu 27 Mt lc khụng i ... vt v hp lc tỏc dng vo nú l bao nhiờu ? A 0,375 m/s2 ; 0, 525 kg B 150 m/s2 ; 21 0 kg C 0,75 m/s2 ; 1,05 kg D 7,5 m/s2 ; 105 kg Cu 34: Mt vt cú lng 2, 0 kg chuyn ng thng nhanh dn u t trng thỏi ngh.Vt...
 • 9
 • 225
 • 0

Vật lý 10 – Chương 2: Động lực học chất điểm - Vấn đề 4 ppsx

Vật lý 10 – Chương 2: Động lực học chất điểm - Vấn đề 4 ppsx
... Ly g = 10m/s2 Lc kộo ti thiu theo phng song song vi sn khỳc g trt trờn sn l Mỗi bứơc chân làm đừơng ngắn lại, cố gắng giúp ta vựơt lên Vật 10 Chựơng Động lực học chất điểm A 10 N B 100 N C ... mt lc F song song vi mt bn Cho g 10 m / s Gia tc chuyn ng ca vt F nhn gi tr 4N, 6N l: A 0,5 m/s2 B -0 ,5 m/s2 C -0 ,5 m/s2 0,5 m/s2 D -0 ,5 m/s2 -0 ,5 m/s2 Cu 10* :Mt vt lng m = 1kg, c kộo chuyn ... ngang bng lc cú ln 210 N theo phng ngang lm vt chuyn ng u H s ma sỏt trt gia vt v sn l: (Ly g =10 m/s2) a 0, 147 b 0,3 c 1/3 d p s khc Cu 8: t mt khỳc g hỡnh hp ch nht c lng m = 10( kg) trờn sn nm...
 • 4
 • 267
 • 0

bài giảng vật lí đại cương chương 2 - động lực học chất điểm

bài giảng vật lí đại cương chương 2 - động lực học chất điểm
... mg 3.4 Lực hớng tâm, lực li tâm xuất chất điểm chuyển động cong: r r r FLT = Fn Lực hớng tâm: kéo chất v điểm phía lõm quĩ r r FHT = Fn đạo: FHT=T lực căng sợi dây Lực li tâm: lm chất điểm văng ... chuyển động l tơng đối Khoảng không gian l tuyệt đối: l=l x1 =x1 +Vt ; x2 =x2 +Vt=> l=x2-x1=x2-x1=l 2. 1 Phép biến đổi Galilê: x=x+Vt; y=y; z=z; t=t v ngợc lại x=x-Vt; y=y; z=z; t=t 2. 2 Nguyên ... Xiônkôpxki: M0 v = u ln M ứng dụng phơng trình học để khảo sát chuyển động vật r r F l tổng hợp lực tác dụng lên chất ma = F điểm = Lực phát động- Lực cản Ví dụ: Hệ gồm mA, mB, hệ số ma sát k,...
 • 24
 • 2,474
 • 5

CHƯƠNG 2. ĐỘNG LỰC HỌC HỆ CHẤT ĐIÊM VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG 1.pdf

CHƯƠNG 2. ĐỘNG LỰC HỌC HỆ CHẤT ĐIÊM VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG 1.pdf
... TOÀN MÔMEN ĐỘNG LƯỢNG I Mômen động lượng hệ chất điểm Định nghĩa 46 Chương II: Động lực học hệ chất điểm – vật rắn Xét hệ chất điểm M1, M2,….,Mn, có khối lượng m1, m2, …mn chuyển động với r r ... ngoại lực tác dụng lên vật rắn.Tổng hợp tất nội lực triệt tiêu nhau; m= n ∑m i =1 i khối Hình 2-5 Chuyển động tịnh tiến vật rắn lượng vật rắn 41 Chương II: Động lực học hệ chất điểm – vật rắn ... qua lực ma sát tổng hợp ngoại lực tác dụng lên hệ (gồm súng đạn) theo phương ngang không Do tổng động lượng hệ theo phương ngang bảo toàn Trước 39 Chương II: Động lực học hệ chất điểm – vật rắn...
 • 22
 • 325
 • 0

CHƯƠNG 2 ĐỘNG lực học QUÁ TRÌNH PHANH XE

CHƯƠNG 2 ĐỘNG lực học QUÁ TRÌNH PHANH XE
... tổng chiều dài lớn 7,5m Bảng 2. 1 Tiêu chuẩn kiểm tra hiệu phanh công tác định kỳ đờng Việt Nam 2. 2 Khảo sát động lực học trình phanh xe Việc khảo sát động lực học trình phanh cho ta thấy rõ yếu tố ... sơ đồ khảo sát động lực học trình phanh xe đợc đa nh hình 2. 3 Hình 2. 3 Sơ đồ lực tác dụng lên ôtô phanh Trong đó: + PP1, PP2 lực phanh tác dụng điểm tiếp xúc bánh xe cầu trớc bánh xe cầu sau với ... (2. 29) Trong trờng hợp phanh có hiệu tỷ số lực phanh bánh xe cầu trớc cầu sau là: PP1 R K1 R K1 = = PP2 R K2 R K2 (2. 30) Từ công thức (2. 22) giả thiết nêu, ta có: PJ = PP = PP1 + PP2 (2. 31)...
 • 19
 • 323
 • 0

tổ chức cho học sinh hoạt động để tự lực chiếm lĩnh kiến thức khi áp dụng pptn giảng dạy chương 2 động lực học chất điểm, vật lý 10 nâng cao

tổ chức cho học sinh hoạt động để tự lực chiếm lĩnh kiến thức khi áp dụng pptn giảng dạy chương 2 động lực học chất điểm, vật lý 10 nâng cao
... để tự lực chiếm lĩnh kiến thức áp dụng phương pháp thực ngiệm giảng dạy Vật trung học phổ thông GIẢ THUYẾT Vận dụng luận dạy học đại tổ chức cho HS hoạt động để tự lực chiếm lĩnh kiến thức ... giáo viên học sinh nhằm tổ chức cho học sinh hoạt động để tự lực chiếm lĩnh kiến thức áp dụng phương pháp thực nghiệm giảng dạy chương Động lực học chất điểm vật 10 nâng cao CÁC GIAI ĐOẠN THỰC ... phương pháp thực nghiệm Nghiên cứu chương Động lực học chất điểm vật 10 nâng cao theo tinh thần áp dụng phương pháp thực nghiệm nhằm tổ chức cho học sinh hoạt động để tự lực chiếm lĩnh kiến thức...
 • 85
 • 86
 • 0

Chương 2: Động lực học chất điểm

Chương 2: Động lực học chất điểm
... 2.1.4 Phương trình học chất điểm • Trong chuyển động cong a = a n + at • Do đó, lực tác dụng lên chất điểm F = Fn + Ft Ft = m.at : Gọi lực tiếp tuyến v2 Fn = m : Gọi lực pháp tuyến (lực hướng tâm) ... VỀ ĐỘNG LƯỢNG 2.2.1 Thiết lập định lý động lượng * Định lý “Đạo hàm động lượng chất điểm thời gian có giá trị lực (hay tổng hợp lực) tác dụng lên chất điểm đó.” dP F = dt 2.2 CÁC ĐỊNH LÝ VỀ ĐỘNG ... 2.4 MOMEN ĐỘNG LƯỢNG 2.4.2 Định lý momen động lượng • Momen động lượng chất điểm - Xét chất điểm M chuyển động quỹ đạo (C) tác dụng lực F o L Μ ( F ) = OM ∧ F = r ∧ F r M F 2.4 MOMEN ĐỘNG LƯỢNG...
 • 71
 • 112
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo an on tap chuong 2 dong luc hoc chat diẻmgiải bài tập chương 2 động lực học chất điểmbai tap chuong 2 dong luc hoc chat diem he cao danggiải bài tập vật lý 10 cơ bản chương 2 động lực học chất điểm pdftổ chức hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học chương ii động lực học chất điểm vật lí 10 nâng caobài soạn bài tập chương nhiệt động lực hocbài tập chương nhiệt động lực họctài liệu nâng cao về 2 dong luc hoc vat ranbt nguyen ly 2 dong luc hoc2 động lực học chất điểmchương 2 nguyên lý 2 của nhiệt động lực học chiều và giới hạn của quá trìnhchương động lực học chất điểmbai tap trac nghiem chuong dong luc hoc vat rangiải bài tập vật lý 12 nâng cao chương động lực học vật rắnnghiên cứu khái quát về truyền động điện cho cơ cấu nâng hạ xây dựng chương trình tính toán động lực học của cơ cấu nângĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh