KẾ HOẠCHTiếp tục học tập, rèn luyện đạo đức, lối sống theotấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

KẾ HOẠCHTiếp tục học tập, rèn luyện đạo đức, lối sống theotấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

KẾ HOẠCHTiếp tục học tập, rèn luyện đạo đức, lối sống theotấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
... đủ sâu sắc chuyên đề tư tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh Qua có biện pháp thiết thực để cá nhân tự rèn luyện thân - Coi việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh việc làm thường xuyên, trách ... động, tự giác học tập, rèn luyện theo tư tưởng, gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh II NỘI DUNG: Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2015 đến hết năm 2015 năm Nội dung thực hiện: - Rèn luyện tu dưỡng ... Cố gắng việc thực nhiệm vụ giao - Tiếp tục học tập tư tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn việc học tập tư tưởng Người vào nhiệm vụ trị giao - Tiếp tục rèn luyện thân có lĩnh trị vững vàng, kiên...
 • 2
 • 216
 • 0

4 năm học tập tư tưởng đaoh đức hồ chí minh

4 năm học tập tư tưởng đaoh đức hồ chí minh
... nhược điểm học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh năm qua Ưu điểm: Qua năm học tập làm theo gương Đạo đức Hồ Chí Minh, thân có ưu điểm sau: - Bản thân nêu cao tinh thần học tập, học hỏi đồng ... chủ, văn minh theo mong muốn, khát vọng Hồ Chí Minh Những phẩm chất đạo đức gương đạo đức Hồ Chí Minh mà cán bộ, đảng viên, công chức phải thường xuyên học tập noi theo Chủ tịch Hồ Chí Minh người ... đánh giá, rút kinh nghiệm mặt chưa vận động học tập gương đạo đức Hồ Chí Minh IV Phương hướng phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng theo gương đạo đức Hồ Chí Minh năm - Chấp hành nghiêm Chỉ thị Nghị Đảng...
 • 4
 • 262
 • 4

Hãy phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng là thế hệ thanh niên Hồ Chí Minh

Hãy phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng là thế hệ thanh niên Hồ Chí Minh
... nhat ciia giai cip cdng nhan thdi dai ngdy Trao cho Doan Thanh nidn, Dgi Thiiu nidn vi Dgi Nhi ddng vinh dy mang ten Chu tich Hd Chi Minh, Ding ta mong mudn thi hg tre nudc ta suit ddi trung ... mang nudc ta Bdc dd xdy dung Doin Thanh nidn cOng sin nudc ta, luc diu chi cd doin vidn Bac ludn ludn quan tdm din vigc xay dung, cdng cd vi phdt friin Doin Thanh nidn lao ddng Viet Nam, ngoii ... Thi Ly, Trao cho Doin Thanh nidn, Ddi Thidu Nguyen Thi Kim Hui, Cao Viet Bdo, Dio nidn vi DOi Nhi ding vinh du mang tdn Thi Hdo, Luong Vdn NghTa, Nguydn Tnmg Chu tich Hd Chi Minh, Ding ta ndu cao...
 • 5
 • 258
 • 0

Bản đăng kí phấn đấu rèn luyện của đảng viên, công chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bản đăng kí phấn đấu rèn luyện của đảng viên, công chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
... Chiến sĩ thi đua cấp sở Trên đâu đăng làm theo gương Bác Hồ đề nghị chi bộ, quan theo dõi, giúp đỡ, tâm xin hứa tâm thực tốt nội dung đăng Người viết Bản đăng : ... Cao học IV PHƯƠNG PHÁP, CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO : Đổi phương thức hoạt động ., có biện pháp cụ thể khoa học để nâng cao hiệu .hoàn thành tốt nhiệm vụ giao V ĐĂNG KÍ PHẤN ĐẤU ĐẠT CÁC DANH HIỆU : - Đảng ... với nhân dân, tôn trọng phát huy quyền làm chủ nhân dân III NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA, HỌC VẤN, CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ : Đăng phấn đấu năm 2009 năm học tập nâng cao trình độ : - Về lí luận trị...
 • 2
 • 25,226
 • 90

MỘT VÀI BIỆN PHÁP CỦA HIỆU TRƯỞNGTRONG CÔNG TÁC PHỤ ĐẠO – BỒI DƯỠNG NHẰM “NÂNG CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP – RÈN LUYỆN CHO HỌC SINH LỚP ĐẦU CẤP” pdf

MỘT VÀI BIỆN PHÁP CỦA HIỆU TRƯỞNGTRONG CÔNG TÁC PHỤ ĐẠO – BỒI DƯỠNG NHẰM “NÂNG CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP – RÈN LUYỆN CHO HỌC SINH LỚP ĐẦU CẤP” pdf
... lượng học tập rèn luyện cho học sinh lớp đầu cấp làm tảng tốt cho qúa trình học tập bậc THCS, nhận thấy vấn đề xúc “Nâng cao chất lượng học tập rèn luyện cho học sinh từ khối lớp đầu cấp” quan ... phụ đạo bồi dưỡng xây dựng thống - Tăng cường ôn tập luyện tập, hướng dẫn rèn luyện phương pháp học tập môn, kỹ thực hành giải tập cho học sinh trình giảng dạy, tạo điều kiện cho học sinh ... huy động cho lực lượng xã hội tham gia công tác giáo dục, hỗ trợ thêm điều kiện cho việc nâng cao chất lượng học tập rèn luyện, hạn chế giảm bớt số học sinh yếu chán học, lưu ban bỏ học (trong...
 • 24
 • 218
 • 0

Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế các dạng bài tập rèn luyện kỹ năng tính cho học sinh lớp 3

Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế các dạng bài tập rèn luyện kỹ năng tính cho học sinh lớp 3
... GV thiết kế dạng tập rèn tính cho HS Trần Thị Vân 34 K34- Giáo dục Tiểu học Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG ỨNG DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM TRONG THIẾT KẾ CÁC DẠNG BÀI TẬP RÈN KỸ NĂNG TÍNH CHO HỌC SINH ... Ứng dụng công nghệ thông tin thiết kế dạng tập rèn luyện kỹ tính cho HS lớp 3 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài tìm hiểu khai thác số phần mềm thiết kế dạng tập rèn luyện kỹ tính ... Violet 1.7, dạy học Toán nói riêng - Tìm hiểu ứng dụng số phần mềm thông dụng thiết kế dạng tập rèn luyện kỹ tính cho HS lớp - Xây dựng trình thiết kế dạng tập rèn luyện kỹ tính cho HS phần mềm...
 • 58
 • 127
 • 1

Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế các dạng bài tập rèn luyện kỹ năng tính cho học sinh lớp 4

Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế các dạng bài tập rèn luyện kỹ năng tính cho học sinh lớp 4
... học môn Toán lớp 4, lựa chọn đề tài nghiên cứu: Ứng dụng công nghệ thông tin thiết kế dạng tập rèn luyện kỹ tính cho học sinh lớp 4 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài tìm hiểu ứng ... rèn luyện kỹ tính cho học sinh - Thiết kế số dạng tập rèn luyện kỹ tính cho học sinh phần mềm dạy học nói Đối tượng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu: Một số phần mềm hỗ trợ dạy học ứng ... Giang 36 K 34 - Giáo dục Tiểu học Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG ỨNG DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM TRONG THIẾT KẾ CÁC DẠNG BÀI TẬP RÈN KỸ NĂNG TÍNH CHO HỌC SINH LỚP 2.1 Quy trình xây dựng dạng tập phần mềm...
 • 58
 • 227
 • 0

BÁO CÁOKết quả thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Tháng 04 năm 2015

BÁO CÁOKết quả thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Tháng 04 năm 2015
... nới sinh sống - Sống làm việc theo phẩm chất đạo đức nhà giáo - Tiếp tục nghiên cứu học tập nâng cao trình độ, công tác chuyên môn 2.3 Tồn khắc phục: - Cần chủ động hoạt động tập thể, thể quan tâm ... công việc cần làm, có ý thức đắn việc làm, trách nhiệm cương vị, vị trí công tác đảm nhiệm - Về công tác chuyên môn: Tôi phân công giảng dạy môn Ngữ văn lớp 10C1,2,3 Trong trình làm việc không vi ... trung thực, trách nhiệm thực chức trách, nhiệm vụ giao: 3.1 Những việc làm được: - Luôn chấp hành không ngừng cố gắng công tác nhiệm vụ nhà trường, ban giám hiệu giao phó - Luôn xác định công việc...
 • 3
 • 1,471
 • 4

TỰ ĐÁNH GIÁKết quả thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

TỰ ĐÁNH GIÁKết quả thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
... đồng chí, đồng nghiệp: - Luôn có mối quan hệ hoà nhã, mực Giữ gìn khối đại đoàn kết nội quan nơi cư trú II ĐÁNH GIÁ CHUNG Kết đạt được: Qua thời gian thực việc tu dưỡng rèn luyện, nêu gương học tập ... tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh thân đạt kết sau: * Công tác chuyên môn: - Hoàn thành yêu cầu công tác chuyên môn nhà trường ban giám hiệu đề Những việc cần tiếp tục: - Tinh thần học tập ... môn - Thực tốt nội quy, quy chế làm việc, thực báo cáo với cấp xác, kịp thời Những tồn cần khắc phục: - Cần mạnh dạn công tác tự phê bình phê bình Mậu Duệ, ngày 28 tháng 04 năm 2015 NGƯỜI TỰ ĐÁNH...
 • 2
 • 1,625
 • 8

BÁO CÁOKết quả thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Tháng 08 năm 2016

BÁO CÁOKết quả thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Tháng 08 năm 2016
... nới sinh sống - Sống làm việc theo phẩm chất đạo đức cán - Tiếp tục nghiên cứu học tập nâng cao trình độ, công tác chuyên môn 2.3 Tồn khắc phục: - Cần chủ động hoạt động tập thể, thể quan tâm ... 3.2 Những việc cần tiếp tục: - Không ngừng nâng cao công tác chuyên môn để nâng cao chất lượng công việc - Không ngừng học hỏi đồng nghiệp - Thực tốt nội quy, quy chế làm việc, thực báo cáo với ... cần làm, có ý thức đắn việc làm, trách nhiệm cương vị, vị trí công tác đảm nhiệm - Về công tác chuyên môn: + Tôi nhà trường phân công làm công tác thư viện + Tôi hoàn thành tốt công tác giao + Thực...
 • 3
 • 444
 • 0

TỰ ĐÁNH GIÁKết quả thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Tháng 08 năm 2016

TỰ ĐÁNH GIÁKết quả thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Tháng 08 năm 2016
... được: Qua thời gian thực việc tu dưỡng rèn luyện, nêu gương học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh thân đạt kết sau: * Công việc giao: + Tôi Được nhà trường phân công làm công tác thư viện ... hiệu đề Những việc cần tiếp tục: - Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn - Tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu cấp - Thực tốt nội quy, quy chế làm việc, thực báo cáo ... xác, kịp thời Những tồn cần khắc phục: - Cần nghiêm khắc công tác phê tự phê Mậu Duệ, ngày 28 tháng 08 năm 2016 NGƯỜI TỰ ĐÁNH GIÁ LÊ THỊ TRANG ...
 • 3
 • 412
 • 2

Xem thêm