BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA TỔ VĂN PHÒNG 2014 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA TỔ VĂN PHÒNG 2014 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA TỔ VĂN PHÒNG 2014 2015
... Dịu đạt lao động tiên tién 2.Đ/C Chu Trọng Bẩy đạt lao động tiên tién 3.Đ/C Mai Thị Thời đạt lao động tiên tién 4.Đ/C Dương Văn Nhã đạt lao động tiên tién 5.Đ/C Lê Thị Trang đạt lao động tiên tién ... tháng có báo cáo cụ thể nộp cho trạm y tế Tủ thuốc xếp bảo quản nơi quy định.Thực công tác truyền thông sức khỏe sinh sản vị thành nên,bệnh cúm ………… Công tác quản lý thiết bị: Do Đ/C Dương Văn Nhã ... động tiên tién 5.Đ/C Lê Thị Trang đạt lao động tiên tién 6.Đ/C Hoàng Thị Điệp đạt lao động tiên tién Người báo cáo Hoàng Thị Dịu ...
 • 3
 • 46
 • 0

Tài liệu MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN ppt

Tài liệu MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN ppt
... E-mail: Tình hình hoạt động ……… (tên tổ chức đánh giá phù hợp) báo cáo tình hình hoạt động đánh giá phù hợp từ ngày / / 200 đến ngày / / 200 sau: a) Đơn vị chứng nhận kỳ báo cáo Formatted: ... lines b) Đơn vị có chứng bị thu hồi hết hạn (nếu có) kỳ báo cáo TT Tên đơn vị (ghi địa danh tỉnh/thành phố) Lĩnh Tiêu Thời gian /hiệu lực Ghi vực/®èi Địa chuẩn chứng chứng nhận chó t−îng áp dụng ... Các kiến nghị, đề xuất (nếu có) ………… (tên tổ chức chứng nhận phù hợp) báo cáo để Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng biết./ Tổ chức chứng nhận (Đại diện có thẩm quyền ký tên, đóng dÊu) ...
 • 3
 • 205
 • 0

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN HỢP QUY potx

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN HỢP QUY potx
... nhân chứng nhận kỳ báo cáo: TT Tên tổ Tên sản Quy Số Giấy Mã quản Thời phẩm chuẩn chứng lý Dấu gian/ kỹ nhận hợp hợp quy Hiệu lực thuật Địa quy cấp cấp chức, cá nhân b) Tổ chức, cá nhân có Giấy chứng ... có Giấy chứng nhận hợp quy bị thu hồi hết hạn kỳ báo cáo: TT Tên tổ Địa Tên Quy Số Giấy Mã quản Thời Lý chức, cá sản chuẩn chứng lý Dấu gian/ phẩm kỹ nhận hợp hợp quy Hiệu bị thuật quy cấp lực ... thuật quy cấp lực cấp thu nhân hồi Các kiến nghị, đề xuất: Tổ chức chứng nhận hợp quy (Đại diện có thẩm quy n ký tên, đóng dấu) ...
 • 3
 • 165
 • 0

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM CỦA SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ potx

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM CỦA SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ potx
... giao dịch sàn Tỷ lệ vụ khiếu nại trực tiếp liên quan đến chủ sàn giao dịch chủ sàn giao dịch đứng giải Doanh thu từ hoạt động sau đóng góp phần trăm tổng doanh thu từ dịch vụ sàn giao dịch thương ... dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử: Số liệu năm … Phí thu từ thành viên bán hàng hóa dịch Số liệu năm trước vụ Phí thu từ thành viên khác Phí quảng cáo Hoạt động khác (đề nghị nêu rõ) Các ... dịch vụ sàn Số thành viên đóng phí - Thành viên bán - Thành viên khác Số lượng giao dịch thành công ghi nhận Tổng giá trị giao dịch thành công (ước tính) Số lượng vụ khiếu nại liên quan đến giao...
 • 3
 • 140
 • 0

Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Nam Hà Nội

Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Nam Hà Nội
... động kinh doanh Chi nhánh qua đưa Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Chi nhánh Nam Nội Báo cáo gồm phần I : Tổng quan Chi nhánh No&PTNT Nam ... cô Ngân hàng để báo cáo hoàn thiện SV: Thị Phương Dung Lớp 1043 Báo cáo thực tập Nội Trường ĐH KD & CN PHẦN NỘI DUNG Tổng quan Chi nhánh No&PTNT Nam Nội 1.1 Sự đời phát triển Chi nhánh ... Chi nhánh No&PTNT Nam Nội II : Thực trạng hoạt động kinh doanh Chi nhánh No&PTNT Nam Nội năm qua III: Định hướng kinh doanh năm 2009 Chi nhánh No&PTNT Nam Nội số ý kiến đề xuất Trong...
 • 24
 • 252
 • 0

“Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Nam Hà Nội”

“Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Nam Hà Nội”
... động kinh doanh Chi nhánh qua đưa “Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Chi nhánh Nam Nội” Báo cáo gồm phần I : Tổng quan Chi nhánh No&PTNT Nam ... văn định chế Ngân hàng Nông nghiệp - Phân tích đánh giá văn pháp luật liên quan hoạt động chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp - Đầu mối giao tiếp với khách hàng đến làm việc, công tác chi nhánh - Trực ... châm: “ Vì thành đạt Ngân hàng Khách hàng , Ngân hàng không ngừng phát triển lớn mạnh: tốc độ tăng trưởng ổn định, triển khai thành công chương trình hệ thống ngân hàng bán lẻ mô hình giao dịch...
 • 24
 • 263
 • 0

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE
... kinh phí, nguồn vốn - Các hạng mục có nêu rõ thời gian, tiến độ thực hiện, đơn vị thực Danh mục hoạt động môi trường mạng quan thực Đầy đủ Chưa đầy đủ Chưa có Đầy đủ Chưa đầy đủ Chưa có - Liệt kê ... cung cấp thông tin cho Website tỉnh theo quy định Điều 12 …………………………………………………………………… III DỊCH VỤ CÔNG/ HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN 1- Các dịch vụ hành công trực tuyến đăng tải website: a Số lượng ... b/ Thuê ngoài: - Tên nhà cung cấp dịch vụ: - Hình thức thuê: Thuê máy chủ Thuê chỗ đặt máy chủ Thuê dung lượng ………… MB - Băng thông nước (uplink/downlink):...
 • 5
 • 831
 • 3

MẪU báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp

MẪU báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp
... - Thuế phải nộp - Đã nộp - Tổng số lao động không thời hạn - Tổng số lao động có thời hạn Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VP công ty Thủ trưởng đơn vị Ký tên...
 • 2
 • 1,106
 • 0

Tài liệu BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ ppt

Tài liệu BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ ppt
... Thời hạn tiến độ thực dự án Tình hình thực mục tiêu quy định Giấy chứng nhận đầu [12] TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ Ở NƯỚC NGOÀI Tình hình thực vốn đầu nước Đến ngày tháng năm thực góp vốn ... KÈM THEO - Báo cáo toán thuế/văn có giá trị pháp lý ng đương - Văn chấp thuận đầu nước tiếp nhận đầu (bản sao, dịch có công chứng) Làm , ngày tháng năm [23] Các nhà đầu (Ký, ghi ... Tình hình liên quan khác đánh giá hoạt động đầu nước ngoài: III KIẾN NGHỊ (nếu có) - IV NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT Chịu trách nhiệm hoàn toàn tính xác nội dung báo cáo hồ sơ V...
 • 3
 • 333
 • 0

Tài liệu BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ ppt

Tài liệu BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ ppt
... Thời hạn tiến độ thực dự án Tình hình thực mục tiêu quy định Giấy chứng nhận đầu [12] TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ Ở NƯỚC NGOÀI Tình hình thực vốn đầu nước Đến ngày tháng năm thực góp vốn ... [08] Tổng vốn đầu dự án đầu nước (bằng chữ) đô la Mỹ, ng đương (bằng chữ) đồng Việt Nam; Vốn đầu nước nhà/các nhà đầu Việt Nam (bằng chữ) đô la Mỹ, ng đương (bằng chữ) ... khác đánh giá hoạt động đầu nước ngoài: III KIẾN NGHỊ (nếu có) - IV NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT Chịu trách nhiệm hoàn toàn tính xác nội dung báo cáo hồ sơ V HỒ SƠ KÈM THEO - Báo cáo toán thuế/văn...
 • 3
 • 239
 • 0

Tài liệu BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ pptx

Tài liệu BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ pptx
... Thời hạn tiến độ thực dự án Tình hình thực mục tiêu quy định Giấy chứng nhận đầu [12] TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ Ở NƯỚC NGOÀI Tình hình thực vốn đầu nước Đến ngày tháng năm thực góp vốn ... [08] Tổng vốn đầu dự án đầu nước (bằng chữ) đô la Mỹ, ng đương (bằng chữ) đồng Việt Nam; Vốn đầu nước nhà/các nhà đầu Việt Nam (bằng chữ) đô la Mỹ, ng đương (bằng chữ) ... khác đánh giá hoạt động đầu nước ngoài: III KIẾN NGHỊ (nếu có) - IV NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT Chịu trách nhiệm hoàn toàn tính xác nội dung báo cáo hồ sơ V HỒ SƠ KÈM THEO - Báo cáo toán...
 • 3
 • 223
 • 0

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG CON NUÔI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM ppt

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG CON NUÔI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM ppt
... em làm nuôi: Kiến nghị: Tình hình thu, chi tài Tổng khoản thu Tổ chức nuôi nước chuyển: … (tính VND theo giá quy đổi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thời điểm báo cáo) Tổng khoản chi Việt Nam: …… ... chính, bán thời gian, vụ việc) Kết đôn đốc cha mẹ nuôi gửi báo cáo tình hình phát triển trẻ em Việt Nam nhận làm nuôi nước Tổng số gia đình gửi báo cáo: … (nêu tổng số chung, không phân biệt xin ... loại báo cáo (6 tháng đầu năm hay tháng cuối năm) 14 Báo cáo phải ghi đầy đủ: từ báo cáo sau ghi thay đổi nhân sự; không thay đổi cần ghi “như báo cáo trước” 15 Nêu rõ biện pháp mà Tổ chức nuôi nước...
 • 4
 • 304
 • 0

BÁO cáo TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG của TTDI ADR QUỐC GIA

BÁO cáo TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG của TTDI ADR QUỐC GIA
... động Theo dõi ADR: Tiếp nhận báo cáo ADR (1550 báo cáo tính đến ngày 30/11/2010) Hoàn thành mẫu báo cáo ADR kèm theo hướng dẫn báo cáo chi tiết Cơ cấu lại Hội đồng thẩm định báo cáo ADR tổ chức ... DI & ADR Quốc gia: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Phát triển hệ thống toàn diện Thông tin thuốc Hoạt động Thông tin thuốc Cảnh giác Dược toàn quốc Giai đoạn 2010-2015 Hoạt động Cảnh giác Dược Hoạt động Xuất ... cố hoạt động mạng lưới CGD quốc gia Củng cố hoạt động Trung tâm DI &ADR Quốc gia Hội đồng CGD Quốc gia (CSVC, công cụ nhân lực/kỹ chuyên môn) Xây dựng triển khai hoạt động Trung tâm khu vực (CSVC,...
 • 32
 • 197
 • 0

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP pptx

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP pptx
... - Doanh nghiệp hoà vốn DN x - Doanh nghiệp lỗ DN x Tổng số lao động người Tổng quỹ lương tr.đồng Tổng số vốn Nhà nước (*) tr.đồng ... hạn Tổng nợ phải trả + Nợ ngân hàng tr.đồng x Tổng tài sản tr.đồng Trong tổng nợ phải thu tr.đồng x tr.đồng x + Nợ khó đòi Kết kinh doanh - Doanh thu (không thuế) tr.đồng - Lãi thực (trước thuế)...
 • 3
 • 322
 • 0

Báo cáo tình hình hoạt động của nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet pdf

Báo cáo tình hình hoạt động của nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet pdf
... MSQL nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo thư điện tử, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet + Thông tư số 09/2011/TT-BTTTT ngày 08/4/2011 Bộ Thông tin ... báo cáo định kỳ Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo thư điện tử (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 09/2011/TT-BTTTT ngày 08/4/2011) + Mẫu số 2: Mẫu báo cáo định kỳ Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo ... cấp dịch vụ quảng cáo tin nhắn (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 09/2011/TT-BTTTT ngày 08/4/2011) + Mẫu số 3: Mẫu báo cáo định kỳ Nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet (Phụ lục ban...
 • 3
 • 134
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo điện 2015báo cáo robot 2015báo cáo mạch 2015báo cáo cntt 2015báo cáo axit 2015báo cáo game 2015bao cao cntt 2015báo cáo hysys 2015báo cáo website 2015báo cáo thuế 2015de thi toan du tuyen vao 10 truong thpt vinh bao nam 2014 20153 5 tình hình cổ phần hóa dnnn của tỉnh nghệ an đến năm báo cáo 2014báo cáo công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 203 2014phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014 2015báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2015báo cáo thường niên ngành hàng sắn năm 2014 triển vọng năm 2015Luân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUBài 15. Vệ sinh thần kinhBài 16. Vệ sinh thần kinh (tiếp theo)43 ThongTinTiengAnh HoangTheTuan 2012.pdfLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNU48 ThongTinTiengAnh NguyenMinhThuy 2012.pdf52 ThongTinTiengAnh TranVietPhu 2011.pdfNGHIÊN cứu, THIẾT kế và CHẾ tạo mẫu XE điện CHO NGƯỜI KHIẾM THỊLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUMBB_CBTT Nghi quyet 26 - thong qua sua doi Dieu le sap nhapTài liệu ĐHĐCĐ bất thường 20153.Dang ky du hop DHDCD bat thuong 2015To trinh 914.TTr-MB-HDQTBảng đơn vị đo độ dàiBảng chia 7Tìm số chiaBảng nhân 7Luận văn Thạc sĩ - Tóm tắt | Hanoi University of Science, VNUchủ đề bản thân