BỘ 5 đề DEMO THPTQG 2017 kèm KEY cô PHAN điệu

Bộ 5 đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7 kèm đáp án

Bộ 5 đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7  kèm đáp án
... xác, đánh giá chất lượng thực ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC: 2011-2012 Môn thi: Ngữ văn Thời gian làm bài: 150 phút Nội dung đề thi câu Phạm vi kiến thức thời điểm tuần? Lớp? Câu ... luật dã học đoạn văn ngắn Câu 3: ( 10 đ) Cảm nhận em hình ảnh quê hương đất nước qua ca dao, dân ca ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI Môn: Ngữ văn Thời gian làm bài: 120 phút (không tính thời gian giao đề) Câu ... sống lâu bền tác phẩm 0, 75 2,0 0, 25 0, 75 0, 75 2,0 1 ,5 1,0 1,0 1,0 - Bài thơ Qua Đèo Ngang cho ta thấy cảnh tượng Đèo Ngang thoáng đãng, heo hút, thấp thoáng có sống 0 ,5 người hoang sơ, đồng thời...
 • 17
 • 2,889
 • 6

bộ 5 đề thi thử ĐH CĐ (Đ6-Đ10)

bộ 5 đề thi thử ĐH CĐ (Đ6-Đ10)
... 11 Câu VI.a Tỡm h s ca x5 khai trin ca biu thc: A = x ữ + x + ữ x x CõuVb: 1.Gii PT: x = 5x + x + 2( 20) x 2.Cho s phc z = + i Hóy vit dng lng giỏc ca s phc z5 CõuVIb: : Tỡm cỏc s õm dy ... log x + ( x 7) log x + 12 x = 2.(1im): T cỏc ch s 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; cú th lp c bao nhiờu s t nhiờn gm ch s khỏc v ú nht thit phi cú ch s (1im): Gii phng trỡnh: 2008 x = 2007 x + HT ... giỏc MNEF 2) Tỡm x th tớch tr t giỏ tr ln nht B PHN RIấNG ( Mi thớ sinh ch c lm mt phn sau) Cõu 5a: (3) 1) Gii phng trỡnh x + x + x + + x + 16 = 14 2) Tỡm cỏc cp s (x, y) s phc sau õy bng nhau:...
 • 5
 • 159
 • 0

Bộ 5 Đề thi thử ĐH-CĐ(Đ6-Đ10)

Bộ 5 Đề thi thử ĐH-CĐ(Đ6-Đ10)
... 11 Câu VI.a Tỡm h s ca x5 khai trin ca biu thc: A = x ữ + x + ữ x x CõuVb: 1.Gii PT: x = 5x + x + 2( 20) x 2.Cho s phc z = + i Hóy vit dng lng giỏc ca s phc z5 CõuVIb: : Tỡm cỏc s õm dy ... log x + ( x 7) log x + 12 x = 2.(1im): T cỏc ch s 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; cú th lp c bao nhiờu s t nhiờn gm ch s khỏc v ú nht thit phi cú ch s (1im): Gii phng trỡnh: 2008 x = 2007 x + HT ... giỏc MNEF 2) Tỡm x th tớch tr t giỏ tr ln nht B PHN RIấNG ( Mi thớ sinh ch c lm mt phn sau) Cõu 5a: (3) 1) Gii phng trỡnh x + x + x + + x + 16 = 14 2) Tỡm cỏc cp s (x, y) s phc sau õy bng nhau:...
 • 5
 • 133
 • 0

BỘ 5 ĐỀ KIỂM TRA ENGLISH 8 (SỐ 1).doc

BỘ 5 ĐỀ KIỂM TRA ENGLISH 8 (SỐ 1).doc
... were you born? Nga: On April 22, 1 989 Miss Lien: Where you live and you have a telephone number? Nga: I live at Tran Phu Street and my telephone number is 84 7 392 Miss Lien: Now, what are your ... can go (21) _ the statue The statue weighs 2 25 tons and is 301 feet high This statue was presented to the United States (22) _ France in 187 6 18 A between B in C of D from 19 A cities B world ... English and Math Which subject you need to improve? b Sure What can I for you? Could you help me, please? c She used to live on a farm When they plant trees along the streets? d On October 15...
 • 12
 • 403
 • 1

bộ 5 đề thi trắc nghiệm tiếng anh- ôn đại học tiếng anh 2010

bộ 5 đề thi trắc nghiệm tiếng anh- ôn đại học tiếng anh 2010
... B C C A D B B B A B C B D B C C D D B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A C D D C C B D D A A D D B B C C ... B C D D B B D D D A C B B C A C A A B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 D B C C A C B B B C B A C C A D B ... A D D A B D B A C D C D B A B D A B B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A C B D A B B A D B D C A D A B C...
 • 30
 • 1,052
 • 5

Bộ 5 đề thi trắc nghiệm tiếng Anh 2010 (Có đáp án)

Bộ 5 đề thi trắc nghiệm tiếng Anh 2010 (Có đáp án)
... B C C A D B B B A B C B D B C C D D B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A C D D C C B D D A A D D B B C C ... B C D D B B D D D A C B B C A C A A B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 D B C C A C B B B C B A C C A D B ... A D D A B D B A C D C D B A B D A B B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A C B D A B B A D B D C A D A B C...
 • 30
 • 856
 • 18

Gián án BO 5 DE KIEM TRA ENGLISH 8 (SO 1)doc

Gián án BO 5 DE KIEM TRA ENGLISH 8 (SO 1)doc
... the underlined part pronounced differently from the others: (0 .8 mark) (Chọn từ có phần gạch có cách phát âm khác) A include B prison C trip D minus A answer B golden C delicious D wonder II ... this is my book B that is my book C that was your book D that was my book 14 I cleaned my house before Tet  My house _ before Tet A cleaned B was cleaned C clean D is cleaned 15 My aunt ... your / decorated / been / have / house / Tet? A Have your house been decorated for Tet? B Your house have been decorated for Tet? C Have been your house decorated for Tet? D Have your house decorated...
 • 12
 • 165
 • 0

Bộ 5 Đề Toán Học - Ôn thi vào lớp 10 - 2009 pptx

Bộ 5 Đề Toán Học - Ôn thi vào lớp 10 - 2009 pptx
... đợc x =-1 , y=3 Vậy hệ phơng trình có nghiệm l x=2, y=1 x =-1 ; y=3 D b) Ta có x 3-4 x 2-2 x-20=(x -5 ) (x2+x+4) K m x2+x+3=(x+1/2)2+11/4>0 ; x2+x+4>0 với x Vậy bất phơng trình tơng đơng với x -5 > 0 =>x >5 Câu ... Thnh LB ễN THI VO L P 10 10 2 ( x + 1) + ( y + 1) + ( z + 1) = x +1 = y + = x = y = z = z +1 = A = x 2009 + y 2009 + z 2009 = ( 1) 2009 + ( 1) 2009 + ( 1) 2009 = Vậy : A = -3 H T GV:Mai ... 26 - 8m = 11 7m 13 - 4m = 11 26 - 8m ta đợc m = - v m = 4,1 25 (2) đ k (1) v (2) ta có: Với m = - m = 4,1 25 ph trình có hai nghiệm phân biệt thỏa m n: x1 -4 x2 = 11 H T GV:Mai Thnh LB ễN THI...
 • 11
 • 274
 • 2

Bộ 24 đề luyện thi ĐH môn tiếng anh - phần 5 pdf

Bộ 24 đề luyện thi ĐH môn tiếng anh - phần 5 pdf
... 41 B 42 D 43 C 44 B 45 B 46 C 47 D 48 A 49 B 50 B 51 C 52 D 53 D 54 A 55 C 56 C 57 B 58 B 59 A 60 D 61 B 62 B 63 D 64 A 65 C 66 C 67 A 68 D 69 C 70 C 71 B 72 B 73 C 74 A 75 B 76 C 77.A 78 B 79 ... 41 D 42 A 43 C 44 B 45 C 46 D 47 C 48 A 49 C 50 B 51 C 52 D 53 A 54 B 55 B 56 B 57 A 58 C 59 C 60 A 61 A 62 B 63 A 64 B 65 C 66 C 67 B 68 C 69 B 70 B 71 D 72 C 73 C 74 B 75 A 76 D 77.B 78 B 79 ... phí hàng ngàn eBook, ð thi, Tài li u h c t p 42 53 Could I .on these shoes, please? a fill b put c look 54 She off her horse and hurt her wrist a fell b turned c put 55 They .that Mary left...
 • 11
 • 217
 • 0

bộ 5 đề kiểm tra vật lý 6 học kỳ 1

bộ 5 đề kiểm tra vật lý 6 học kỳ 1
... P/V  V = P/d  V= 40/27000 = 0,0 014 81m3 = 1, 4 81 dm3 Tổng điểm điểm 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 1, 0đ 0 ,5 0 ,5 1, 0đ 0 ,5 0 ,5 1, 0đ 0, 75 0, 75 0 ,5 0, 25 0 ,5 0, 25 10 đ *Ghi chú: - HS làm theo cách ... lượng riêng của Thuỷ ngân 1 360 0 kg/m3 điều đó có ý nghĩa là 1m3 thuỷ ngân có khối lượng là 1 360 0 kg điểm 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 - Các máy đơn giản thường ... lượng vật; V thể tích vật - Đơn vị khối lượng riêng kilôgam mét khối, kí hiệu kg/m3 Tổng số câu hỏi Tổng số điểm 1 ,5 0 ,5 3 ,5 1 ,5 ccâu 10 điểm Điểm Họ Tên: Lớp: KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn...
 • 6
 • 198
 • 1

BỘ 5 ĐỀ THI THỬ CẤP 3 (CÓ ĐÁP ÁN)

BỘ 5 ĐỀ THI THỬ CẤP 3 (CÓ ĐÁP ÁN)
... - Do you know why he (3 lose) his job? - Because he (4 be) very rude to his boss B Yesterday morning, when I (1 arrive) at the airport, Sophie (2 wait) for me She (3 wear) a pink dress and ... (4 look) very pretty II Multiple choices: Mark Twain was born in Missouri _ (on / for / in) 18 35 Fresh air is _ (of / about / in) great use to our health He won’t pass the exam _ (if / unless ... worked I don’t know how to drive this car I wish I it a could drive b drive c can d will drive 10 How is your house from here? a many b much c long d far 11 He thinks we’ve invited too many...
 • 8
 • 3,375
 • 23

Bộ 5 đề KT_11NC-Phần từ trường

Bộ 5 đề KT_11NC-Phần từ trường
... Chất thuận từ chất nghịch từ bị từ hóa đặt từ trờng bị từ tính từ trờng Các nam châm chất thuận từ Sắt hợp chất sắt chất thuận từ Chất thuận từ chất bị nhiễm từ mạnh, chất nghịch từ chất khụng ... chất thuận từ Chất thuận từ chất nghịch từ bị từ hóa đặt từ trờng bị từ tính từ trờng Một đoạn dây dẫn thẳng MN dài (cm) có dòng điện I = (A) đặt từ trờng có cm ứng từ B = 0 ,5 (T) Lực từ tác dụng ... bị nhiễm từ mạnh, chất nghịch từ chất khụng bị nhiễm từ Chất thuận từ chất nghịch từ bị từ hóa đặt từ trờng bị từ tính từ trờng Các nam châm chất thuận từ Sắt hợp chất sắt chất thuận từ Chọn câu...
 • 10
 • 78
 • 0

5 đề thi HSG 9 kèm đáp án

5 đề thi HSG 9 kèm đáp án
... ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP - THCS Môn : Tiếng Anh ĐỀ 13 A- ĐÁP ÁN I Find the word which is pronounced differently in the part underlined (5 Points) a d ... 10.No one has signed this cheque ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP – THCS Môn thi: Tiếng Anh Thời gian: 150 phút ( Không kể thời gian giao đề ) §Ò Sè 15 Question I: Phonetics (5 points) a, Pick out ... Tổng số câu, từ làm - Điểm thi = - Tổng điểm toàn làm tròn đến 0, 25 ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP – THCS Môn thi: Tiếng Anh Thời gian: 150 phút ( Không kể thời gian giao đề ) §Ò Sè 14 Question 1:...
 • 24
 • 152
 • 1

Bo 5 de thi HSG anh 6.doc

Bo 5 de thi HSG anh 6.doc
... knee D book II Circle the best answer among A, B, C or D to complete the sentences (2pts) 10 She is not doing in the garden, just walking about A anything B nothing C something D one thing ... He is the ………………_ boy in Vietnam (short) Phanxipang is the ………………… mountain in Vietnam (high) These books are ………………… than those books (thick) It is the………………….building in this city (tall) 10 ... anything But this doesn’t worry me Some fishermen are unlucky Instead of catching fish, they often catch old boots and rubbish I am even less lucky I never catch anything- not even an old boot...
 • 17
 • 71
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: de 5 de van tham khao cua on tap phan van 7bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phầnmẫu đề án thành lập công ty cổ phầncác vấn đề liên quan đến công ty cổ phầnnhững vấn đề liên quan đến công ty cổ phầngiấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp cổ phầnmẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp cổ phầnbộ hồ sơ xin thành lập công ty cổ phầnđề án thành lập công ty cổ phầnđề án thành lập công ty cổ phần xây dựnggiấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phầnvấn đề góp vốn của công ty cổ phầnđiều kiện để làm giám đốc công ty cổ phầnnhững vấn đề pháp lý về công ty cổ phầnvấn đề pháp lý của công ty cổ phầnufma so kc 05 11 1522261ufma so kc 06 11 1522262ufma so kc 07 11 1522263ufma so kc 10 11 1522266ufma so kx 01 11 1522267ufthong tu 08 2012 tt bkhcn222991f9c0 THONG BAO TUYEN DUNG CONG TY O TO HAI AUuftai ve tai day22455Bài phát biểu của bí thư Thị ủy tại đại hội đoàn huyệnbctc hop nhat ban nien nam 2010KT1TDe an tuyen sinh DHCQ 2017 cua DHQGHNGiay uy quyen du hop DHCD 2014HƯỚNG DẪN HNCCVC VÀ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017 (bản in)TÀI LIỆU ĐHCĐ NĂM 2017 - Dien Quang thu moi hop dhcdBáo cáo tài chính - Bao cao tai chinh bctc_q4_2016BaoCaoThuongNien2016 w20.5xh29.5cm 170314 PRINTBáo cáo tài chính tóm tắt 2008TỔ CHỨC DỊCH VỤ CUNG ỨNG GIỐNG TRONG HỢP TÁC XÃBia - Phu luc Chien luoc 2011-2020