Giải bài tập trang 41 SGK Sinh lớp 9: Cơ chế xác định giới tính

Giải bài tập trang 19 SGK Sinh lớp 9: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)

Giải bài tập trang 19 SGK Sinh lớp 9: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)
... dẫn giải 2: Các cặp nhân tố di truyền quy định tính trạng khác phân li độc lập trình hình thành giao tử Bài 3: (trang 19 SGK Sinh 9) Biến dị tổ hợp có ý nghĩa chọn giống tiến hoá? Tại loài sinh ... phong phú nhiều so với loài vô tính loài sinh sản giao phối có phân li độc lập tổ hợp tự cặp tính trạng trình phát sinh giao tử thụ tinh Bài 4: (trang 19 SGK Sinh 9) Ở người, gen A quy định tóc xoăn, ... loài sinh sản vô tính? Đáp án hướng dẫn giải 3: – Biến dị tổ hợp nguồn nguyên liệu quan trọng chọn giống tiến hóa – Ở loài sinh sản giao phối, biến dị lại phong phú nhiều so với loài vô tính...
 • 2
 • 251
 • 0

Giải bài tập trang 26 SGK Sinh lớp 9: Nhiễm sắc thể

Giải bài tập trang 26 SGK Sinh lớp 9: Nhiễm sắc thể
... bào, NST di chuyển cực tế bào Một số nhiễm sắc thể có eo thứ hai Bài 3: (trang 26 SGK Sinh 9) Nêu vai trò NST đổi với di truyền tính trạng Đáp án hướng dẫn giải 3: NST cấu trúc mang gen tự nhân ... bào thể trình giảm phân tế bào (hoặc trình tạo giao tử) Bài 2: (trang 26 SGK Sinh 9) Cấu trúc điển hình NST biểu rõ kì nguyên phân Đáp án hướng dẫn giải 2: Mô tả câu trúc điển hình NST: gồm nhiễm ... Mô tả câu trúc điển hình NST: gồm nhiễm sắc tử chị em (crômatit) gắn với tâm động (eo thứ nhất) chia thành hai cánh Tâm động điểm dính NST vào sợi tơ vô sắc thoi phân bào Nhờ đó, sợi tơ co rút...
 • 2
 • 288
 • 0

Giải bài tập trang 33 SGK Sinh lớp 9: Giảm phân

Giải bài tập trang 33 SGK Sinh lớp 9: Giảm phân
... kì sau kì cuối – Khác Nguyên phân Giảm phân Xảy tế bào sinh dưỡng Xảy tế bào sinh dục lần phân bào gồm lần phân bào liên tiếp Có phân li đồng cặp NST Có phân li độc tập tổ hợp tự kép tương đồng ... thoi phân bào Kì sau: NST kép tách tâm động thành hai NST đơn phân li hai cực tế bào, NST đơn nằm gọn nhân tế bào với số lượng n Bài 2: (trang 33 SGK Sinh 9) Tại diễn biến NST kì sau giảm phân ... giảm phân: giảm phân gồm hai lần phân bào liên tiếp + Giảm phân I gồm: Kì đầu: có tiếp hợp cùa NST kép tương đồng Kì giữa: NST kép tương đồng tập trung xếp song song mặt phẳng xích đạo thoi phân...
 • 4
 • 375
 • 0

Giải bài tập trang 36 SGK Sinh lớp 9: Phát sinh giao tử và thụ tinh

Giải bài tập trang 36 SGK Sinh lớp 9: Phát sinh giao tử và thụ tinh
... thể cho giao tử n (có số lượng NST giống khác nguồn gốc loài) => n+n = 2n (bộ NST ban đầu đặc trưng loài) Bài 3: (trang 36 SGK Sinh 9) Biến dị tổ hợp xuất phong phú loài sinh sản hữu tính giải thích ... sở tế bào học nào? Đáp án hướng dẫn giải 3: - Trong trình tạo giao tử có phân li độc lập,tổ hợp tự NST - Trong trình thụ tinh có tổ hợp tự ,ngẫu nhiên giao tử không nguồn gốc - Hiện tượng trao ... trưng loài sinh sản hữu tính qua hệ - Bộ NST loài có số lượng 2n NST (số lượng có khác loài) - Qua giảm phân cá thể loài cho NST đơn bội n NST (số lượng khác loài) - Sinh sản hữu tính...
 • 2
 • 566
 • 0

Tài liệu Sinh học 9 - CHẾ XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH I docx

Tài liệu Sinh học 9 - CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH I docx
... hoá gi i tính gi i tính Hs tự nghiên cứu SGK, đ i diện trả l i - Sự phân hóa gi i tính không hoàn toàn phụ thuộc vào cặp NST gi i tính mà chịu ảnh Gv: Dựa vào chế xác định gi i hưởng yếu tố m i ... ru i giấm, gai Cặp NST gi i tính giống tính tính trạng liên quan v i gi i tính XX, giống đực XY Ở ếch nh i, bò sát, chim ngược l i Chuyển tiếp: Gv cho hs quan sát tranh phóng to II chế nhiễm ... trùng gi i tính X, ngư i bố cho lo i trứng ntn để tạo hợp tử phát triển NST gi i tính X, Y thành trai hay g i - Sự thụ tinh tinh trùng mang NST gi i tính ? T i tỉ lệ trai g i sinh X v i trứng...
 • 5
 • 649
 • 1

Tài liệu Sinh học 9 - CHẾ XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH pot

Tài liệu Sinh học 9 - CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH pot
... - NST giới mang gen qui điểm gì? định : - Mang gen qui + Tính đực định giới tính + Tính trạng liên quan giới tính Họat động 2: chế II chế nhiễm sắc thể nhiễm sắc thể xác định xác định giới ... T\g CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH Họat động giáo viên Họat động h\s Họat động 1Nhiễm sắc Nội dung ghi bảng I Nhiễm sắc thể giới tính thể giới tính GV: Treo tranh 12.1 ? Yêu cầu học sinh sát - Quan ... - Sự thụ trứng tử phát triển thành trai với: hay gái? + Tinh trùng X thành XX (Gái) + Tinh trùng Y - chế NST Xác định ? Em lên trình bày thành XY (Trai) giới tính người: chế NST xác định giới...
 • 7
 • 599
 • 3

Sinh học 9 - CHẾ XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH ppsx

Sinh học 9 - CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH ppsx
... biết: + Tính trạng liên quan giới tính ? Cặp NST cặp NST giới tính. ( cặp 23) ? NST giới tính có TB nào(TB lưỡng bội) GV đưa ví dụ người II chế xác định nhễm sắc thể 44A + XX nữ giới tính 44A ... NST giới tính - Từ đặc điểm giống khác Tương đồng (XX) gv phân tích đăc điểm Không tương đồng (XY) NST thường, nST giới tính * NST giới tính mang gen quy định: GV Y/C HS quan sát hình 12 cho + Tính ... XY nam GV Y/ C hs so sánh điểm khác NST thường NST giới tính HĐ 2: (16’) GV giới thiệu chế xác định giới tính người GV Y/C nhóm thực lệnh SGK T 39 HS đại diện nhóm trả lời, bổ sung * Sơ đồ: GV phân...
 • 5
 • 420
 • 0

Giáo án Sinh học 9 - CHẾ XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH pdf

Giáo án Sinh học 9 - CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH pdf
... đồng, điểm NST giới có cặp NST giới tính XX (tương đồng) tính XY (không tương đồng) Gv nhấn mạnh: không tế - NST giới tính mang gen quy định tính bào sinh dục có NST giới tính đực, tính tính trạng ... Gv-Hs Bảng Mở bài: Bài 12 chế xác định giới tính Gv cho hs quan sát tranh I Nhiễm sắc thể giới tính phóng to hình 12.1 SGK, yêu cầu hs - Trong tế bào lưỡng bội (2n), nghiên cứu SGK để xác định ... giới tính Gv: yêu cầu hs đọc SGK để nêu lên ảnh hưởng yếu tố đến phân hoá giới tính Hs tự nghiên cứu SGK, đại diện trả lời - Sự phân hóa giới tính không hoàn toàn phụ thuộc vào cặp NST giới tính...
 • 6
 • 1,575
 • 2

Giải bài tập trang 41 SGK hóa lớp 8 bài luyện tập 2 chương 1

Giải bài tập trang 41 SGK hóa lớp 8 bài luyện tập 2 chương 1
... BaCl2 = 13 7 + 71 = 2 08 đvC; Phân tử khối AlCl3 = 27 + 35,5.3 = 13 3,5 đvC b) CTHH: K2SO4 ; BaSO4; Al2(SO4)3; Phân tử khối K2SO4 = 39 .2 + 3 32 + 16 .4 = 17 4 đvC; Phân tử khối BaSO4 = 13 7 + 32 + 16 .4 ... thức hóa học hợp chất nguyên tố XO YH3, với O hóa trị II, H hóa trị I ⇒ X có hóa trị II Y có hóa trị III Vậy, công thức hóa học cho hợp chất X Y X3Y2 Vậy, công thức d Bài (Trang 41 chương hóa lớp ... Fe3(SO4 )2 Hướng dẫn giải 3: Ta có: Với Fe2O3 mà O hóa trị II Fe hóa trị III Vậy, công thức hóa trị hợp chất có phân tử gồm Fe liên kết với (SO 4) hóa trị II Fe2(SO4)3 Vậy công thức d Bài (Trang 41 chương...
 • 3
 • 256
 • 0

Giải bài tập trang 6 SGK Sinh lớp 6: Đặc điểm của thể sống

Giải bài tập trang 6 SGK Sinh lớp 6: Đặc điểm của cơ thể sống
... Đáp án hướng dẫn giải 2: Đáp án a, b, d e Bài 3: (trang SGK Sinh 6) Đặc điểm thể sống gì? Đánh dấu + vào câu trả lời đúng: a) Trao đổi chất b) Vận động, lớn lên sinh sán c) Lấy khí cacbônic ... đổi chất b) Vận động, lớn lên sinh sán c) Lấy khí cacbônic thải ôxi d) Cả b c Đáp án hướng dẫn giải 3: Câu trả lời đúng: a b VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ...
 • 2
 • 216
 • 0

Giải bài tập trang 12 SGK Sinh lớp 6: Đặc điểm chung của thực vật

Giải bài tập trang 12 SGK Sinh lớp 6: Đặc điểm chung của thực vật
... c) Kích thích Bài 3: (trang 12 SGK Sinh 6) Thực vật nước ta phong phú Nhưng cần phải trồng thêm bảo vệ chúng? Điền cụm từ thích ... nhu cầu mặt sử dụng sản phẩm từ thực vật tăng Tình trạng … (b) … bừa bãi Làm giảm … (c) … rừng, nhiều thực vật quý bị khai thác đến cạn kiệt Đáp án hướng dẫn giải 3: a) đồ gỗ b) phá rừng c) diện...
 • 2
 • 277
 • 0

Giải bài tập trang 19 SGK Sinh lớp 6: Lý thuyết kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng

Giải bài tập trang 19 SGK Sinh lớp 6: Lý thuyết kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng
... tiêu lên bàn kính cho vật mẫu nằm tâm, dùng kẹp giữ tiêu Hãy thận trọng không để ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào gương, làm dễ bị hỏng mắt – Mắt nhìn vật kính từ phía kính hiển vi Tay phải ... kính hiển vi Tay phải từ từ vặn ốc 10 theo chiều kim đồng hồ (vặn xuống) vật kính gần sát kính tiêu – Mắt nhìn vào thị kính, tay phải từ từ vặn ốc to theo chiều ngược lại (vặn lên) nhìn thấy vật...
 • 2
 • 219
 • 0

Giải bài tập trang 25 SGK Sinh lớp 6: Cấu tạo tế bào thực vật

Giải bài tập trang 25 SGK Sinh lớp 6: Cấu tạo tế bào thực vật
... Đáp án hướng dẫn giải 3: Mô nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, thực chức riêng Có loại mô: - Mô nâng đỡ - Mô phân sinh - Mô mềm VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp...
 • 2
 • 324
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập cơ chế xác định giới tínhbài 12 cơ chế xác định giới tínhgiải bài tập chương 1 sgk sinh học 12rèn luyện hoạt động phân tích và tổng hợp cho học sinh trong dạy học giải bài tập hình học phẳng ở lớp 9 trung học cơ sởgiai bai tap chuong trinh dia phuong lop 9 trang 97giải bài tập hàm số bậc nhất lớp 9giải bài tập phân bón hóa học lớp 9giải bài tập bản đồ địa lý lớp 9giải bài tập bảng đồ địa lý lớp 9giải bài tập bản đồ địa lí lớp 9giai bai tap doan mach song song lop 9giải bài tập toán sách giáo khoa lớp 9 tập 2giải bài tập toán sách giáo khoa lớp 9giải bài tập language focus unit 1 lớp 9giải bài tập toán sách giáo khoa lớp 9 tập 1Bài 4. Nguyên tửtả người bạn (rất hay)Tuần 3. Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vậtBài 10. Ăn nhiều rau và quả chín, sử dụng thực phẩm sạch và an toànĐề thi HSG lý 7Thực trạng phát hành trái phiếuUnit 02. My home. Lesson 6. Skills 2Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉTuần 3. MRVT: Nhân dânVai tro cua NHTW tren TTTT va kinh nghiem mot so nuoc nhom 6Bài 4. Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếpBài 4. Chuyện người con gái Nam XươngBài 3. Xưng hô trong hội thoạiChương III. §2. Phương trình đường trònVai tro cua NHTW tren TTTT va kinh nghiem mot so nuocBài 22. Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)Bài 4. Liên kết các đoạn văn trong văn bảnBài 4. Từ tượng hình, từ tượng thanhBài 3. Tính chất hoá học của axitUnit 02. Health. Lesson 5. Skills 1