NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA MỘT SỐ LOÀI THUỘC CHI UVARIA L. HỌ NA (ANNONACEAE)

Nghiên cứu thành phần hóa học tính sinh học của một số loài thuộc chi uvaria l họ na (annonaceae)

Nghiên cứu thành phần hóa học và tính sinh học của một số loài thuộc chi uvaria l  họ na (annonaceae)
... L M KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ …………***………… HỒ VIỆT ĐỨC NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA MỘT SỐ LOÀI THUỘC CHI UVARIA L - HỌ NA (ANNONACEAE) ... nữa, loài Uvaria grandiflora, Uvaria cordata Uvaria fauveliana nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính sinh học nước giới Từ l trên, đề xuất đề tài: Nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính sinh ... sinh học số loài thuộc chi Uvaria L - họ Na (Annonaceae) Đề tài thực với hai mục tiêu: Nghiên cứu để l m rõ thành phần hóa học loài U grandiflora, U cordata U fauveliana Thử nghiệm hoạt tính sinh...
 • 174
 • 259
 • 0

Nghiên cứu hoạt tính sinh học thành phần hóa học của một số loài thuộc chi ficus ở việt nam

Nghiên cứu hoạt tính sinh học và thành phần hóa học của một số loài thuộc chi ficus ở việt nam
... NGH VIT NAM VIN CễNG NGH SINH HC NGUYN XUN CNG NGHIấN CU HOT TNH SINH HC V THNH PHN HểA HC CA MT S LOI THUC CHI FICUS VIT NAM Chuyờn ngnh: Húa sinh hc Mó s: 62 42 01 16 LUN N TIN S SINH HC Ngi ... hot ng khỏng sinh, chng nm, chng kớ sinh trựng ca dch chit mt s loi thuc chi Sung (Ficus L.) cng ó c nghiờn cu Dch chit v cõy F asperifolia ó c s dng th nghim hot tớnh khỏng vi sinh vt kim nh ... NGHIấN CU 1.1 S LC V CHI SUNG (FICUS L.) Chi Sung (Ficus L.) l mt chi ln h Dõu tm (Moraceae), gm cỏc cõy g ln, g nh, bi v c dõy leo, phõn b rng rói khp cỏc vựng nhit i Nam v Bc bỏn cu Ngi ta...
 • 155
 • 286
 • 0

Nghiên cứu thành phần hoá học của một số loài cây thuộc họ betulaceae họ zingiberaceae

Nghiên cứu thành phần hoá học của một số loài cây thuộc họ betulaceae và họ zingiberaceae
... hoạt tính sinh học có giá trị dựa y học cổ truyền nhà khoa học quan tâm Các loài thuộc họ Cáng lò (Betulaceae) họ Gừng (Zingiberaceae) từ lâu đối tượng nghiên cứu nhà khoa học thuộc lĩnh vực ... thuốc Việt nam, Nhà xuất Y học, tr 1234 Trịnh Đình Chính (1995), Nghiên cứu thành phần hoá học số họ Gừng (Zingiberaceae) Việt Nam”, Luận án Phó Tiến sĩ Hoá học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I Trịnh ... có Phần phụ lục với bảng 147 hình phổ NỘI DUNG CHÍNH CỦA LUẬN ÁN Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 Thực vật học, nghiên cứu hóa học hoạt tính sinh học loài Alnus Betula (Betulaceae) 1.2 Thực vật học, nghiên...
 • 47
 • 353
 • 0

Nghiên cứu thành phần hóa học của một số loài cây thuộc họ Betulaceae họ Zingiberaceae

Nghiên cứu thành phần hóa học của một số loài cây thuộc họ Betulaceae và họ Zingiberaceae
... vật học, nghiên cứu hóa học hoạt tính sinh học loài Alnus Betula (Betulaceae) 1.1.1 Vài nét thực vật học chi Alnus Betula 1.1.2 Nghiên cứu hoá học chi Alnus 1.1.3 Nghiên cứu hoạt tính sinh học loài ... 1.1.4 Nghiên cứu hoá học chi Betula 1.1.5 Nghiên cứu hoạt tính sinh học loài Betula 12 1.1.6 Công dụng loài Alnus Betula y dược học 14 1.2 Thực vật học, nghiên cứu hóa học hoạt tính sinh học loài ... sinh học lý thú Trong luận án này, lựa chọn loài thuộc họ Cáng lò (Betulaceae) họ Gừng (Zingiberaceae) , thuộc loại phát gần nước ta chưa nghiên cứu thành phần hoá học làm đối tượng nghiên cứu: ...
 • 134
 • 496
 • 0

Nghiên cứu thành phần hoá học của một số loài Calophyllum (Clusiaceae) có ở Việt Nam

Nghiên cứu thành phần hoá học của một số loài Calophyllum (Clusiaceae) có ở Việt Nam
... Tổng hợp nghiên cứu hoạt tính sinh học hợp chất phân lập từ loài Calophyllum giới 1.4 Tổng hợp nghiên cứu loài thuộc chi Calophyllum Việt Nam CHƯƠNG II: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ... mặt hóa học hoạt tính sinh học Các kết công bố cho biết nhiều chất phân lập từ loài hoạt tính sinh học thú vị Theo tư liệu thực vật học, Việt Nam tới 15 loài Calophyllum đến nghiên cứu mặt ... nghiên cứu mặt hóa học lẫn hoạt tính sinh học Vì vậy, lựa chọn số loài Calophyllum Việt Nam sau làm đối tượng nghiên cứu luận án: Cây Mù u (Calophyllum inophyllum L.); Cây Rù ri (Calophyllum balansae...
 • 35
 • 330
 • 0

TÓM tắt NGHIÊN cứu THÀNH PHẦN hóa học của 1 số cây THUỘC họ NA KHẢO sát TÍNH độc tế bào ,HOẠT TÍNH CHỐNG sốt rét của 1 số TÍNH CHẤT PHÂN lập dược

TÓM tắt NGHIÊN cứu THÀNH PHẦN hóa học của 1 số cây THUỘC họ NA và KHẢO sát TÍNH độc tế bào ,HOẠT TÍNH CHỐNG sốt rét của 1 số TÍNH CHẤT PHÂN lập dược
... hoạt tính chống sốt rét ký sinh trùng Plasmodium facilparum (ức chế 58,3 % nồng độ g/ml) Vì chọn đề tài: ' 'Nghiên cứu thành phần hoá học số thuộc họ Na (Annonaceae) khảo sát hoạt tính gây độc tế ... hợp chất GT1 β ,11 -dihydroxy1,2 ,10 -trimetoxy-noraporphin Đây hợp chất ancaloit đặt tên gonitamine 11 MeO 3a A B MeO HO 6a C 11 a 11 D MeO NH 1b 1a 7a OH 10 Hình 4 .1 Cấu trúc hợp chất GT1 Hợp chất ... phổ phân giải cao (HRMS) phương pháp thử hoạt tính sinh học chất phân lập Phép thử gây độc tế bào tiến hành dòng ung thư biểu mô KB Hoạt tính chống sốt rét thử với dòng ký sinh trùng sốt rét...
 • 26
 • 449
 • 1

Tìm hiểu thành phần hóa học của một số cây thuốc chi hedyotis mọc ở việt nam điều chế một số dẫn xuất thioflavon từ các flavon cô lập được

Tìm hiểu thành phần hóa học của một số cây thuốc chi hedyotis mọc ở việt nam và điều chế một số dẫn xuất thioflavon từ các flavon cô lập được
... NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ***** LỜI CAM ĐOAN Luận án Tiến Só Khoa Học Hóa Học: Tìm hiểu thành phần hóa học số thuộc chi Hedyotis mọc Việt Nam điều chế số dẫn xuất thioflavon từ flavon ... HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN &&& PHẠM NGUYỄN KIM TUYẾN TÌM HIỂU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA MỘT SỐ CÂY THUỘC CHI HEDYOTIS MỌC VIỆT NAM VÀ ĐIỀU CHẾ MỘT SỐ DẪN ... thấy thioflavon có hoạt tính sinh học mạnh so với hợp chất flavon tương ứng Hơn nữa, thioflavon chưa nghiên cứu nhiều Chính thế, từ số hợp chất flavon lập được, điều chế dẫn xuất thioflavon...
 • 221
 • 385
 • 3

LUẬN văn FULL tìm hiểu thành phần hóa học của một số cây thuộc chi polyscias, họ nhân sâm (araliaceae) ĐHQG TP HCM

LUẬN văn FULL tìm hiểu thành phần hóa học của một số cây thuộc chi polyscias, họ nhân sâm (araliaceae) ĐHQG TP HCM
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT TÌM HIỂU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA MỘT SỐ CÂY THUỘC CHI POLYSCIAS, HỌ NHÂN SÂM (ARALIACEAE) ... ĐOAN Luận án Tiến sĩ Khoa học Hóa Học: Tìm hiểu thành phần hóa học số thuộc chi Polyscias, họ Nhân sâm (Araliaceae) thực hiện, số liệu kết trung thực Theo hiểu biết tôi, tài liệu tham khảo phần ... triterpen cao cây, chưa nghiên cứu thành phần hóa học cụ thể Việc khảo sát thành phần hóa học ba với mong muốn góp phần làm sáng tỏ thêm thành phần hóa học ba nhằm đóng góp chứng khoa học vào kho...
 • 247
 • 499
 • 4

Toàn văn tìm hiểu thành phần hóa học của một số cây thuộc chi polyscias, họ nhân sâm (araliaceae) ĐHQG TP HCM

Toàn văn tìm hiểu thành phần hóa học của một số cây thuộc chi polyscias, họ nhân sâm (araliaceae) ĐHQG TP HCM
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT TÌM HIỂU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA MỘT SỐ CÂY THUỘC CHI POLYSCIAS, HỌ NHÂN SÂM (ARALIACEAE) ... Tiến sĩ Khoa học Hóa Học: Tìm hiểu thành phần hóa học số thuộc chi Polyscias, họ Nhân sâm (Araliaceae) thực hiện, số liệu kết trung thực Theo hiểu biết tôi, tài liệu tham khảo phần mềm Scifinder, ... triterpen cao cây, chưa nghiên cứu thành phần hóa học cụ thể Việc khảo sát thành phần hóa học ba với mong muốn góp phần làm sáng tỏ thêm thành phần hóa học ba nhằm đóng góp chứng khoa học vào kho...
 • 247
 • 321
 • 0

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA THÂN CÂY CỎ XƯỚC (ACHYRANTHES ASPERA. L) pdf

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA THÂN CÂY CỎ XƯỚC (ACHYRANTHES ASPERA. L) pdf
... liệu, Cây thuốc động vật làm thuốc Việt Nam, Nhà xuất khoa học kỹ thuật Hà Nội, 2004, Tập II Tôn Nữ Liên Hương, Nguyễn Minh Hiền, Trần Đình Luận, Nghiên cứu thành phần hóa học thân Cỏ xước (Achyranthes ... Viện dược liệu Trung ương Tiếp theo kết nghiên cứu thành phần hóa học cỏ xước thu hái Trà Vinh mà công bố trước đây, (Tôn Nữ Liên Hương et al., 2011), nghiên cứu thực nguyên liệu thu hoạch Vĩnh ... 4, 6 5 KẾT LUẬN Như cô lập đề nghị cấu trúc hợp chất stigmasterol, dodecanoid acid, α-D-glucopyranosyl-(1→2)-β-D-fructofuranoside quercetin Các kết đóng góp thành phần hóa học cỏ xước vùng...
 • 5
 • 447
 • 2

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA THÂN CÂY CỎ XƯỚC (ACHYRANTHES ASPERA. L) Ở TRÀ VINH doc

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA THÂN CÂY CỎ XƯỚC (ACHYRANTHES ASPERA. L) Ở TRÀ VINH doc
... có số công trình nghiên cứu cỏ xước công bố hợp chất phân cực thuộc nhóm saponin nước ta thấy nghiên cứu hoạt tính công dụng mà chưa thấy nghiên cứu thành phần hóa học cỏ xước Do đó, báo công ... từ nguyên liệu cỏ xước thu hái Trà Vinh NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 2.1 Nguyên liệu Mẫu nguyên liệu dùng nghiên cứu phần thân cỏ xước thu hái xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh vào tháng ... 100,7 76,8 73,4 70,0 76,7 61,0 Tạp chí Khoa học 2011:19b 56-61 Trường Đại học Cần Thơ Như từ thân cỏ xước thu gom Trà Vinh, cô lập xác định cấu trúc thành phần có hàm lượng cao là: hợp chất gồm stigmasterol,...
 • 6
 • 403
 • 5

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu thành phần hóa học của lá cây thông đỏ Taxus wallichiana Zucc., họ thông đỏ (Taxaceae) ppt

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu thành phần hóa học của lá cây thông đỏ Taxus wallichiana Zucc., họ thông đỏ (Taxaceae) ppt
... Hiển, Vũ Ngọc Lộ, Phạm Duy Mai, Phạm Kim Mãn, Đoàn Thị Nhu, Trần Toàn Cây thuốc động vật làm thuốc Việt nam, NXB Đại học khoa học kỉ thuật, tập 2, 897-900, (2004) [2].Jun’ichi Kobayashi, Akiko Inubushi, ... taxane-type diterpene named 10-deacetyltaxuspine F (2) together with a known compound, taxuspine F (1), were isolated from the needles of Taxus wallichiana Zucc (Taxaceae) Their chemical structures ... gắn nhóm –OH Vậy hợp chất taxuspine F, so với liệu phổ 1H NMR 13C NMR tài liệu tham khảo thấy có trùng khớp Taxuspine F cô lập từ Taxus cupidata Sieb Et Zucc năm 1995 Taxuspine F có hoạt tính...
 • 7
 • 285
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thành phần hoá học của một số loại sữaxác định thành phần hóa học của một số loại thức ăn phổ biến dùng cho bònghiên cứu tính chất và thành phần hóa học của một số dầu béo việt nam để sử dụng làm nhiên liệu biodieselnghiên cứu thành phần hóa học của phân đoạn dịch chiết n hexan và ethyl acetat của thân lá cây mảnh bátnghiên cứu thành phần hóa học của cây thài lài trắngnghiên cứu thành phần hóa học của cây hàm ếchnghiên cứu thành phần hoá học của cây hồng bì dại cláuena excavata burm fnghiên cứu thành phần hóa học của lá sennghiên cứu thành phần hoá học của tinh dầu cây diếp cá houttuynia cordata thunb ở nghệ annghiên cứu thành phần hóa học của cây chó đẻbước đầu nghiên cứu thành phần hoá học của cây ngái tuyến ficus glanduliferanghiên cứu thành phần hóa học của cây mướp đắngnghiên cứu thành phần hóa học của khoáng vật trong đá magmanghiên cứu thành phần hóa học của đá magmathành phần hoá học của một số giống dứabao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học