NHỮNG đặc sắc về nội DUNG và kết cấu NGHỆ THUẬT TRONG tập TRUYỆN NGẮN VANG BÓNG một THỜI của NGUYỄN TUÂN

đặc điểm nội dung qua tập truyện ngắn vang bóng một thời của nguyễn tuân

đặc điểm nội dung qua tập truyện ngắn vang bóng một thời của nguyễn tuân
... là: Đặc điểm nội dung tập truyện Vang bóng thời Nguyễn Tuân , nên mặt tư liệu tập trung tìm kiếm tư liệu có liên quan đến tác gia Nguyễn Tuân: Nguyễn Tuân tác gia tác phẩm, Tuyển tập Nguyễn Tuân ... hoa làm cho Vang bóng thời sống với thời gian Với đề tài Đặc điểm nội dung tập truyện ngắn Vang bóng thời Nguyễn Tuân , luận văn tập chung khảo sát, hệ thống phân tích biểu nội dung cách nghĩ ... truyện truyện ngắn Vang bóng thời Thứ hai, nêu lên đặt điểm nội dung bật tập truyện mà nghiên cứu Thứ ba, phân tích đặt điểm bật tác phẩm như: Hiện thực tranh xã hội Việt Nam giai đoạn giao thời, ...
 • 85
 • 471
 • 0

Bài tiểu luận giữa kì chuyên đề văn học thời nguyễn Hãy phân tích giá trị nội dung giá trị nghệ thuật trong tập thơ chữ Hán Thanh Hiên thi tập” của Nguyễn Du.

Bài tiểu luận giữa kì chuyên đề văn học thời nguyễn Hãy phân tích giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật trong tập thơ chữ Hán Thanh Hiên thi tập” của Nguyễn Du.
... giá trị nội dung tập thơ chữ Hán Thanh Hiên thi tập chủ yếu giá trị thực Tập thơ phản ánh thực nghèo khổ, bệnh tật, buồn thương tác sống nhân dân thời loạn lạc nơi mà nhà thơ qua, đồng thời thể ... năng thi n phú mình, ông để lại cho đời tác phẩm bất hủ Thanh Hiên thi tập sáng tác chữ Hán Nguyễn Du thời gian từ ông ông Thái Bình năm đầu làm quan nhà Nguyễn Đây tập thơ chữ Hán nghiệp ... cảm xúc nhà thơ Mặc dù coi tập thơ thi n cảm xúc, suy tư, bàn trị, thời góp phần làm nên giá trị nghệ thuật tập thơ không kể đến điển tích, điển cố sử dụng linh hoạt đầy dụng ý thơ Có thể nói,...
 • 11
 • 423
 • 0

Giá trị nội dung giá trị nghệ thuật trong tập tinh tuyển thơ văn mắt người sơn tây của quang dũng

Giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật trong tập tinh tuyển thơ văn mắt người sơn tây của quang dũng
... 2: Hiện thực sống hình tƣợng ngƣời tập Tinh tuyển thơ văn Mắt người ơn Tây Chƣơng 3: Các yếu tố hình thức nghệ thuật tập Tinh tuyển thơ văn Mắt người ơn NỘI DUNG CHƢƠNG GIỚI THI U CHUNG 1.1 Thế ... kết tinh giá trị nghệ thuật văn học nói chung hoạt động sáng tạo nghệ thuật Quang Dũng nói riêng, văn liệu qu giá cho độc giả yêu thơ văn Việt Nam, nhƣ ngƣời ành yêu mến cho thơ văn Quang Dũng ... sát tập Tinh tuyển thơ văn Mắt người ơn hệ thống đƣợc số lƣợng ài thơ thể thơ tập thơ Quang Dũng nhƣ sau: Thể thơ chữ chữ Tự Lục bát T ng số Số lƣợng 11 24 23 61 3.1.1.1 Thể thơ hữ Trong tập thơ...
 • 65
 • 204
 • 0

Phân tích sự phát triển của ngôn từ văn chương qua so sánh 2 tác phẩm “Tuyện thầy Lazaro phiền” của Nguyễn Trọng Quản “Vang bóng một thời” của Nguyễn Tuân

Phân tích sự phát triển của ngôn từ văn chương qua so sánh 2 tác phẩm “Tuyện thầy Lazaro phiền” của Nguyễn Trọng Quản và “Vang bóng một thời” của Nguyễn Tuân
... quặng ngôn (Maiacốpxki) mà từ “Truyện thầy Lazaro phiền” tới “Vang bóng thời” từ Nguyễn Trọng Quân tới Nguyễn Tuân, cách năm mươi hai năm mà có thay đổi ngôn từ nghệ thuật, phát triển theo hướng tích ... Nguyễn Tuân đảm bảo Nếu truyện Thầy Lazaro phiền Nguyễn Trọng quản, ngôn từ mang tính tự nhiên, đời thường Vang bóng thời Nguyễn Tuân lại mang tính gọt giũa, mĩ thuật Nguyễn Tuân có kho từ vựng ... Tới Vang bóng thời Nguyễn Tuân, ông sử dụng chữ quốc ngữ tới độ điêu luyện thành thạo hẳn Nguyễn Trọng Quản - nhà văn sử dụng chữ quốc ngữ để viết nên tác phẩm quốc ngữ Nói đến văn Nguyễn Tuân không...
 • 7
 • 811
 • 10

Báo cáo văn học Tiếng vang cái bóng Khảo luận nhan đề Vang bóng một thời của Nguyễn Tuân (qua ngữ liệu chữ Hán, Nôm, Quốc ngữ)

Báo cáo văn học Tiếng vang và cái bóng Khảo luận nhan đề Vang bóng một thời của Nguyễn Tuân (qua ngữ liệu chữ Hán, Nôm, Quốc ngữ)
... p vang bóng có nguyên ng Hán văn “ nh hư ng” (影響), “ nh” nghĩa bóng, “hư ng” nghĩa ti ng vang Vang bóng m t th i” t c “ nh hư ng m t th i”, nghĩa en “ti ng vang bóng c a m t th i”, nghĩa bóng ... v i “ nh”) thành “ti ng vang ( ã d n) ch không ph i vang Tuy nhiên, vang bóng n u i kèm v i t t danh t ghép ng l p gi a hai danh t vang (ti ng vang) bóng (cái bóng) V ng nghĩa: Ngôn ng ... i tr t t ) c a bóng vang vang bóng T ó ch ng khó khăn có th suy ra: Nguy n Tuân hoàn toàn không ph i ngư i sáng t o cách dùng vang bóng ti ng Vi t, mà ông nh danh tác ph m văn ch có công...
 • 10
 • 118
 • 1

quan niệm về cái đẹp trong vang bóng một thời của nguyễn tuân

quan niệm về cái đẹp trong vang bóng một thời của nguyễn tuân
... nghệ thuật Nguyễn Tuân 1.3 Vị trí Vang bóng thời nghiệp sáng tác Nguyễn Tuân 1.4 Vang bóng thời thể đậm nét quan niệm đẹp Nguyễn Tuân Chương II: Vang bóng thời thể quan niệm Nguyễn Tuân đẹp 2.1 ... thuyết: quan niệm đẹp 2.1.1 Các quan niệm khác đẹp 2.1.2 Quan niệm đại đẹp 2.2 Nhan đề tập truyện Vang bóng thời 2.3 Hoàn cảnh sáng tác tập truyện Vang bóng thời 2.4 Những đẹp Vang bóng thời 2.4.1 Cái ... lớn Nguyễn Tuân tập truyện ngắn Vang bóng thời Đồng thời, thấy biểu quan niệm đẹp Vang bóng thời Nguyễn Tuân Qua trình tìm hiểu, người viết cảm nhận biểu đẹp Nguyễn Tuân miêu tả Vang bóng thời...
 • 87
 • 1,078
 • 2

Những đặc điểm về nội dung nghệ thuật của truyện cười kết chuỗi Mường doc

Những đặc điểm về nội dung và nghệ thuật của truyện cười kết chuỗi Mường doc
... thống nội dung hình thức nghệ thuật Dưới số đặc điểm kiểu loại truyện cười kết chuỗi Mường: Những đặc điểm nội dung truyện cười kết chuỗi Mường: Nội dung truyện cười nói chung truyện cười kết chuỗi ... tố nội dung làm cho truyện cười kết chuỗi Mường trở nên hấp dẫn yêu thích đặc biệt từ bao đời Đặc điểm nghệ thuật truyện cười kết chuỗi Mường 2.1 Liên kết chuỗi truyện: Một chuỗi truyện cười Mường ... từ vài truyện (chuỗi truyện Hơm, chuỗi truyện Cả Ngạt, chuỗi truyện Ót È) đến hàng chục truyện (chuỗi truyện Cuội, chuỗi truyện Cu) Mỗi truyện thể chủ đề, có số điểm thống nội dung hình thức nghệ...
 • 17
 • 758
 • 1

Những nét đặc sắc về nội dung nghệ thuật của truyện cổ andersen

Những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của truyện cổ andersen
... khảo nội dung khóa luận gồm chương sau: Chương 1: Những nét đặc sắc nội dung Truyện cổ Andersen Chương 2: Những nét đặc sắc nghệ thuật Truyện cổ Andersen CHƯƠNG 1: NHỮNG NÉT ĐẶC SẮC VỀ NỘI DUNG TRUYỆN ... biết thân Truyện cổ Andersen Đồng thời thấy đặc sắc nội dung, nghệ thuật Truyện c Andersen Đề tài trình bày cách hệ thống, chi tiết, cụ thể nội dung, nghệ thuật sáng tác Truyện cổ Andersen Cấu ... trúc CHƯƠNG 1: NHỮNG NÉT ĐẶC SẮC VỀ NỘI DUNG TRUYỆN CỔ ANDERSEN 10 1.1 Khái niệm nội dung tác phẩm văn học 10 1.2 Nội dung Truyện cổ Andersen 11 1.2.1...
 • 68
 • 1,105
 • 4

Phân tích nét đặc sắc về nội dung nghệ thuật trong hai bài thơ Qua đèo Ngang Chiều hôm nhớ nhà của Bà Huyện Thanh Quan.

Phân tích nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật trong hai bài thơ Qua đèo Ngang và Chiều hôm nhớ nhà của Bà Huyện Thanh Quan.
... lẫn vào đâu với Hồ Xuân Hương đầy trần tục mà Việt Nam, Nguyễn Du mang tư tưởng định mệnh Tóm lại có phong cách thơ đặc biệt Qua hai tác phẩm Qua đèo Ngang Chiều hôm nhớ nhà Huyện Thanh Quan ... vật phù hợp với tâm trạng mình, bộc lộ: Nhớ nước đau lòng quốc quốc Thương nhà miệng gia gia (Qua đèo Ngang) Bước qua đèo Ngang, vào buổi chiều tịch mịch, nghe tiếng chim quốc kêu cảm nhận ... hai mà có chung tâm trạng Trước cảnh, bộc lộ niềm tâm mình, tâm hoài cổ, đầy nuối tiếc, muốn níu giữ kỷ niệm xa xưa Chính nét đặc sắc nội dung nghệ thuật "tức cảnh sinh tình" thơ nâng bà...
 • 3
 • 500
 • 0

TRUYỆN NGẮN HAI ĐỨA TRẺ CỦA THẠCH LAM, NHỮNG ĐẶC ĐIỂM VỀ NỘI DUNG NGHỆ THUẬT

TRUYỆN NGẮN HAI ĐỨA TRẺ CỦA THẠCH LAM, NHỮNG ĐẶC ĐIỂM VỀ NỘI DUNG VÀ NGHỆ THUẬT
... dung đặc sắc nghệ thuật truyện ngắn Hai đứa trẻ Thạch Lam Đi tìm giá trị, đặc sắc nghệ thuật truyện ngắn Hai đứa trẻ Thạch Lam 2.1 Tình truyện truyện ngắn Hai đứa trẻ Thạch Lam Tìm hiểu truyện ... thời gian nghệ thuật Đi tìm giá trị nội dung đặc sắc nghệ thuật truyện ngắn Hai đứa trẻ Thạch Lam Đi tìm giá trị nội dung đặc sắc nghệ thuật truyện ngắn Hai đứa trẻ Thạch Lam PHẦN NỘI DUNG Khái ... gian nghệ thuật Hai đứa trẻ Thạch Lam 41 Đi tìm giá trị nội dung đặc sắc nghệ thuật truyện ngắn Hai đứa trẻ Thạch Lam Không gian nghệ thuật thể mối quan hệ gắn bó với thời gian nghệ thuật Truyện...
 • 45
 • 836
 • 0

Một số đặc điểm về nội dung nghệ thuật truyện ngắn của Nam Xƣơng

Một số đặc điểm về nội dung và nghệ thuật truyện ngắn của Nam Xƣơng
... I: Vài nét đời sống xã hội - văn hóa Việt Nam giai đoạn đầu kỷ XX tác giả Nam Xƣơng Chương II Một số đặc điểm nội dung nghệ thuật kịch Nam Xƣơng Chƣơng III Một số đặc điểm nội dung nghệ thuật truyện ... III Một số đặc điểm nội dung nghệ thuật truyện ngắn Nam Xƣơng - Nguyễn Cát Ngạc……………………… 67 3.1 Vài nét tình hình sáng tác truyện ngắn Nam Xương - Nguyễn Cát Ngạc……………………………………… 67 3.2 Một số đặc ... Ngạc……………………………………… 67 3.2 Một số đặc điểm bật nội dung truyện ngắn Nam Xương - Nguyễn Cát Ngạc…………………………………………69 3.3 Một số đặc điểm bật nghệ thuật truyện ngắn Nam Xương - Nguyễn Cát Ngạc……………………………………………...
 • 208
 • 885
 • 0

KẾ HOẠCH 5 năm PHÁT TRIỂN KINH tế xã hội NHỮNG đổi mới về nội DUNG PHƯƠNG PHÁP

KẾ HOẠCH 5 năm PHÁT TRIỂN KINH tế xã hội NHỮNG đổi mới về nội DUNG và PHƯƠNG PHÁP
... nhà kinh tế tương lai Phạm vi nghiên cứu - Kế hoạch năm phát triển kinh tế hội 2001-20 05 - Kế hoạch năm phát triển kinh tế hội 2006-2010 - Tiến hành nghiên cứu phạm vi nước Phương pháp ... hướng phát triển kinh tế - hội đất nước - Là công cụ quản lý kinh tế - hội nhà nước Phương pháp xây dựng kế hoạch năm Phương pháp xây dựng kế hoạch năm áp dụng Việt nam nước phát triển ... hoá kế hoạch năm, phân đoạn kế hoạch năm để bước thực kế hoạch năm 17 Hệ thống kế hoạch hàng năm bao gồm: - Kế hoạch định hướng phát triển kinh tế- hội hang năm. Nó vừa công cụ để ổn định - Kinh...
 • 23
 • 268
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đặc thù về nội dung và yêu cầu của gdptbv và gdbđkhem hãy nêu nhứng nét chính về nội dung lối kể chuyện nghệ thuật khắc hoạ tính cách nhân vật trong tam quốc diễn nghĩanhung net dac sac ve noi dung trong bai tho vieng lang bachs khái quát những nét chính về nội dung và nghệ thuật của truyệnđọc thuộc lòng văn bản nước đại việt ta trình bày những nét chính về nội dung và nghệ thuậtđặc trưng về nội dung và nghệ thuậtnội dung và kết cấu bảng cân đối kế toánnội dung và kết cấu tài khoản kế toánnội dung và kết cấu của tài khoản kế toánnội dung và kết cấu của tài khoản tiền mặtgia tri noi dung va gia tri nghe thuat cua tac pham cho toi 1 ve di tuoi thonội dung và kết cấu của bảng cân đối kế toánnội dung và kết cấu của bảng cđktnội dung và kết cấu của báo cáo kết quả kinh doanhnội dung và kết cấu của thuyết minh báo cáo tài chínhĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây