Microsoft powerpoint 1presentation chuong 7 thep dung cu (2t)

Tài liệu Chương 7 Sử dụng công cụ Plane pdf

Tài liệu Chương 7 Sử dụng công cụ Plane pdf
... giảng thiết kế kỹ thuật Hình 7. 4 Bớc 1: Tạo mặt song song Hình 7. 5 Hình 7. 5 Bớc 2: Trên mặt mở Sketch để vẽ biên dạng khác hình 7. 6 Hình 7. 6 Nguyễn Hồng Thái Hình 7. 7 75 Bài giảng thiết kế kỹ thuật ... hình 7. 8) Bớc 5: Dùng lệnh Extruded cut để đục lỗ xiên (minh hoạ hình 7. 9) Nguyễn Hồng Thái Hình 7. 8 76 Hình 7. 9 Bài giảng thiết kế kỹ thuật Bớc 6: nhấn Ok để kết thúc lệnh ta có khối hình 7. 10 ... nhật cho vừa đủ cắt nh hình 7. 15 dới sau sử dụng lệnh Extruded Cut chọn chế độ cắt Blind chiều sâu cắt 80mm Hình 7. 15 Nguyễn Hồng Thái 78 Bài giảng thiết kế kỹ thuật 7. 3.Tạo mặt phẳng qua ba điểm...
 • 8
 • 197
 • 0

Tài liệu CHUONG 7: Sử dụng công cụ Plane docx

Tài liệu CHUONG 7: Sử dụng công cụ Plane docx
... mặt phẳng song song vơi mặt qua điểm Thao tác menu Specity Construction Plane chọn | |Plane@ point chọn next menu point -plane plane kích chuột vào Entity selected sau chọn mặt phẳng phác thảo điểm, ... mở Sketch mặt đầu vừa tạo bớc kích chuột vẽ hình chữ nhật cho vừa đủ cắt nh hình 7.15 dới sau sử dụng lệnh Extruded Cut chọn chế độ cắt Blind chiều sâu cắt 80mm Hình 7.15 Nguyễn Hồng Thái 78 ... qua ba điểm không gian Cách thực hiện: Thao tác menu Specity Construction Plane chọn Point chọn next menu Three point plane kích chuột vào Entity selected sau kích chuột vào ba điểm đối tợng 3D...
 • 8
 • 200
 • 0

Tài liệu Chương 7: Sử dụng công cụ Plane ppt

Tài liệu Chương 7: Sử dụng công cụ Plane ppt
... mặt phẳng song song vơi mặt qua điểm Thao tác menu Specity Construction Plane chọn | |Plane@ point chọn next menu point -plane plane kích chuột vào Entity selected sau chọn mặt phẳng phác thảo điểm, ... mở Sketch mặt đầu vừa tạo bớc kích chuột vẽ hình chữ nhật cho vừa đủ cắt nh hình 7.15 dới sau sử dụng lệnh Extruded Cut chọn chế độ cắt Blind chiều sâu cắt 80mm Hình 7.15 Nguyễn Hồng Thái 78 ... qua ba điểm không gian Cách thực hiện: Thao tác menu Specity Construction Plane chọn Point chọn next menu Three point plane kích chuột vào Entity selected sau kích chuột vào ba điểm đối tợng 3D...
 • 8
 • 175
 • 0

Tài liệu Bài giảng thiết kế kỹ thuật - Chương 7: Sử dụng công cụ Plane docx

Tài liệu Bài giảng thiết kế kỹ thuật - Chương 7: Sử dụng công cụ Plane docx
... Bài giảng thiết kế kỹ thuật Hình 7.4 Bớc 1: Tạo mặt song song Hình 7.5 Hình 7.5 Bớc 2: Trên mặt mở Sketch để vẽ biên dạng khác hình 7.6 Hình 7.6 Nguyễn Hồng Thái Hình 7.7 75 Bài giảng thiết kế ... cho vừa đủ cắt nh hình 7.15 dới sau sử dụng lệnh Extruded Cut chọn chế độ cắt Blind chiều sâu cắt 80mm Hình 7.15 Nguyễn Hồng Thái 78 Bài giảng thiết kế kỹ thuật 7.3.Tạo mặt phẳng qua ba điểm ... để đục lỗ xiên (minh hoạ hình 7.9) Nguyễn Hồng Thái Hình 7.8 76 Hình 7.9 Bài giảng thiết kế kỹ thuật Bớc 6: nhấn Ok để kết thúc lệnh ta có khối hình 7.10 Hình 7.10 Ví dụ: Tạo cut T Bớc 1: Mở Sketch...
 • 8
 • 180
 • 0

BT SKG-Cơ bản chương 7- Fe -cr-cu

BT SKG-Cơ bản chương 7- Fe -cr-cu
... sắt – Bài tập – trang 151 – SGK Hố học 12 – Cơ Để khử hồn tồn 17,6 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3 O4, Fe2 O3 đến Fe cần vừa đủ 2,24 lít khí CO (đktc) Khối lượng sắt thu A 15 gam B 16 gam C 17 gam ... biệt mẫu hợp kim sau: Al – Fe, Al – Cu Cu – Fe * Luyện tập: Tính chất hố học – sắt hợp chất chúng – Bài tập – Trang 165 – SGK Hố học 12 – Cơ Một hỗn hợp bột gồm Al, Fe, Cu Hãy trình bày phương ... ôn thi Tốt Nghiệp THPT Đại Học Trang  HÓA HỌC 12- Chương trình chuẩn Năm Học 2008 – 2009 (Học Kỳ II) khí NO (đktc) Kim loại M A Mg B Cu C Fe D Zn * Đồng hợp chất đồng – Bài tập – Trang 159 –...
 • 5
 • 289
 • 1

BT đề ĐH 2007 và 2008 liên quan chương 7. Cr-Fe-Cu

BT đề ĐH 2007 và 2008 liên quan chương 7. Cr-Fe-Cu
... HÓA HỌC 12- Chương trình chuẩn nâng cao Năm Học 2008 – 2009 (Học Kỳ II) - Thí nghiệm : Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M; - Thí nghiệm : Cho m gam bột Fe (dư) vào V2 lít dung ... NO Biết NO làsản phẩm khử nhất, thể tích khí đo điều kiện Quan hệ V1 V2 A V2 = V1 B V2 = 2V1 C V2 = 2,5V1 D V2 = 1,5V1 ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2008 - KHỐI A 1.Để oxi hóa hồn tồn 0,01 mol CrCl3 thành K2CrO4 ... Al 5,6 gam Fe vào 550 ml dung dịch AgNO3 1M Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu m gam chất rắn Giá trị m GV Thân Trọng Tuấn Tài liệu ôn thi Tốt Nghiệp THPT Đại Học Trang  HÓA HỌC 12- Chương trình chuẩn...
 • 4
 • 181
 • 0

BT SKG-nangcao-chưong 7 Cr-Fe-Cu

BT SKG-nangcao-chưong 7 Cr-Fe-Cu
... lượng quặng chứa 92,8% Fe3O4 để có 10,0 gang chứa 4% C số tạp chất Giả thiết hiệu suất q trình 87, 5% * Hợp kim sắt – Bài tập – trang 208 – SGK Hố học 12 – Nâng cao a) Viết số phương trình hố học ... đem luyện gang, luyện thép từ 10 quặng thu thép chứa 0,1%C tạp chất Giả thiết hiệu suất q trình 75 % *– Đồng số hợp chất đồng – Bài tập – trang 213 – SGK Hố học 12 – Nâng cao Cho sơ đồ phản ứng...
 • 4
 • 497
 • 1

CÁC BT SGK-CB chương 7-Fe-Cr-Cu

CÁC BT SGK-CB chương 7-Fe-Cr-Cu
...  HÓA HỌC 12- Chương trình chuẩn Năm Học 2008 – 2009 (Học Kỳ II) dung dịch HNO3 thấy có khí màu nâu bay ra, dung ... [Ar]3d5 B [Ar]3d4 C [Ar]3d3 D [Ar]3d2 * Crom hợp chất crom – Bài tập – Trang 155 – SGK Hố học 12 – Cơ Các số oxi hố đặc trưng crom là: A +2; +4, +6 B +2, +3, +6 C +1, +2, +4, +6 D +3, +4, +6 * Crom ... dư thu 4,48 lít GV Thân Trọng Tuấn Tài liệu ôn thi Tốt Nghiệp THPT Đại Học Trang  HÓA HỌC 12- Chương trình chuẩn Năm Học 2008 – 2009 (Học Kỳ II) khí NO (đktc) Kim loại M A Mg B Cu C Fe D Zn...
 • 5
 • 429
 • 11

Tự học Flash-Chương 7: Cách dùng layer

Tự học Flash-Chương 7: Cách dùng layer
... tên Layer để khoá tất Layer khác Nhấn phím Alt nhấp chuột nhấn Option nhấp vào cột Lock lần để mở khoá tất Layer  Thay đổi trật tự Layer : Kéo hay nhiều Layer thước Timeline CÁCH DÙNG GUIDE LAYER ... bạn dùng Guide Layer Bạn tạo Layer để trở thành Guide Layer Các Guide Layer biểu tượng Guide bên trái tên Layer Các Guide Layer không xuất bạn xuất đoạn phim Flash Player Ngoài bạn tạo Guide Layer ... - TỰ HỌC MACROMEDIA FLASH BẰNG HÌNH ẢNH CHƯƠNG Nhấp chuột vào nút Insert Layer để tạo Layer Nhấp chuột vào Layer chọn trình đơn Edit > Paste Frames  Xoá Layer: Chọn Layer muốn xoá Bạn thực cách...
 • 13
 • 270
 • 4

Tài liệu Visual Basic Bách Khoa-Chương 7- Sử dụng COM Component ppt

Tài liệu Visual Basic Bách Khoa-Chương 7- Sử dụng COM Component ppt
... : Using Object Component Xử dụng Component Properties Component methods : Code cho phận dẩn nhập vào application từ bên (external component) giống phận bên application (internal component) Thí ... for Component Một bạn có component từ bên application nhận định object variable để giử an instance cho component, bạn tạo thành object Có cách để tạo thành object cho component lấy từ bên Ðó : ... Visual Basic nhận biết syntax để thực công việc (task) objects Visual Basic nhận biết task lúc run time mà Do cản trở nhiều phía client application Chương _Phần 1_Ðoạn : Creating Object for Component...
 • 4
 • 179
 • 1

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN CAO HỌC - VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PEER INSTRUCTION TRONG DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƯƠNG “MẮT. CÁC DỤNG CỤ QUANG” VẬT LÍ 11

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN CAO HỌC - VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PEER INSTRUCTION TRONG DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƯƠNG “MẮT. CÁC DỤNG CỤ QUANG” VẬT LÍ 11
... dạy học trường THPT tiến hành nghiên cứu đề tài: Vận dụng phương pháp Peer Instruction dạy học số kiến thức chương “Mắt Các dụng cụ quang” vật 11 Mục đích nghiên cứu đề tài Vận dụng kiến thức ... thực trạng dạy học vật khối 11, Trường THPT Lê Hữu Trác - Vận dụng phương pháp dạy học Peer Instruction để tổ chức dạy học số kiến thức chương “Mắt Các dụng cụ quang” vật 11 theo hướng phát ... …………………………… CHƯƠNG I CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI CHƯƠNG II THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP PEER INSTRUCTION MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƯƠNG “MẮT CÁC DỤNG CỤ QUANG” VẬT LÍ 11 CHƯƠNG...
 • 11
 • 742
 • 4

Tài liệu Hướng dẫn lập trình VB.NET Chương 7: Sử dụng phát biếu lặp và bộ định thời pptx

Tài liệu Hướng dẫn lập trình VB.NET Chương 7: Sử dụng phát biếu lặp và bộ định thời pptx
... Đức Lập -6- Add: cnt-44-dh, VIMARU Hướng dẫn lập trình VB.NET Chương 7: Sử dụng phát biếu lặp định thời Sử dụng định thời TIMER Chúng ta quy định khối lệnh thực thời gian xác định với định thời ... Đức Lập -4- Add: cnt-44-dh, VIMARU Hướng dẫn lập trình VB.NET Chương 7: Sử dụng phát biếu lặp định thời 1.3 Sử dụng biến đếm toàn cục (Global) Ở chương trình trên, để thấy ảnh bạn phải click vào ... Biên soạn: Phạm Đức Lập -7- Add: cnt-44-dh, VIMARU Hướng dẫn lập trình VB.NET Chương 7: Sử dụng phát biếu lặp định thời Sử dụng đối tượng TIMER để hạn chế thời gian Ta sử dụng điều khiển TIMER...
 • 9
 • 265
 • 3

Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh thông qua các bài giảng điện tử chương mắt các dụng cụ quang vật lý 11 ban cơ bản với sự hỗ trợ của một số phần mềm

Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh thông qua các bài giảng điện tử chương mắt các dụng cụ quang vật lý 11 ban cơ bản với sự hỗ trợ của một số phần mềm
... sinh thông qua giảng điện tử với hỗ trợ số phần mềm Chương Tích cực hóa hoạt động nhận thức học sinh thông qua giảng điện tử chương Mắt dụng cụ quang vật 11 ban với hỗ trợ số phần mềm Chương ... ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN HOÀNG VIỆT TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA CÁC BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ CHƯƠNG “MẮT CÁC DỤNG CỤ QUANG VẬT LÝ 11 BAN CƠ BẢN VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA MỘT SỐ PHẦN MỀM ... “MẮT CÁC DỤNG CỤ QUANG VẬT LÍ 11 BAN CƠ BẢN VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA MỘT SỐ PHẦN MỀM 2.1 Phân tích cấu trúc, nội dung chương Mắt Các dụng cụ quang 2.1.1 Cấu trúc nội dung chương Mắt Các dụng cụ quang ...
 • 129
 • 605
 • 3

Dạy học các ứng dụng kỹ thuật ở chương mắt các dụng cụ quang vật lí 11 nâng cao theo hướng tăng cường tính tích cực , tự lực nhận thức của học sinh

Dạy học các ứng dụng kỹ thuật ở chương mắt các dụng cụ quang  vật lí 11 nâng cao theo hướng tăng cường tính tích cực , tự lực nhận thức của học sinh
... tạo Trờng đại học vinh - - nguyễn thị công mai dạy học ứng dụng kỹ thuật chơng "mắt dụng cụ quang" -vật 11- nâng cao theo hớng tăng cờng tính tích cực, tự lực nhận thức học sinh luận văn ... vào lực sáng tạo 36 Chơng Soạn thảo tiến trình dạy học Các ứng dụng kỹ Thuật vật lý chơng Mắt, Các dụng cụ quang theo hớng nâng cao tính tích cực, tự lực học sinh 2.1 Những đặc điểm kiến thức ... chừng vô cực: f1 f2 G = 2.1.4 Những kỹ học sinh cần đợc rèn luyện Để nâng cao tính tích cực, tự lực học sinh, dạy học chơng Mắt Các dụng cụ quang, học sinh cần đợc rèn luyện kỹ sau: Kỹ quan sát...
 • 78
 • 518
 • 6

Nghiên cứu dạy học một số kiến thức chương mắt các dụng cụ quang vật lý 11 chương trình nâng cao luận văn thạc sỹ vật lý

Nghiên cứu dạy học một số kiến thức chương mắt các dụng cụ quang vật lý 11 chương trình nâng cao luận văn thạc sỹ vật lý
... học chương Mắt Các dụng cụ quang Vật 11 chương trình nâng cao - Thiết kế tiến trình DH theo định hướng DH GQVĐ học thuộc chương Mắt Các dụng cụ quang Vật 11 chương trình nâng cao Các ... ĐẠI HỌC VINH TRẦN HUY VŨ NGHIÊN CỨU DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƯƠNG “MẮT CÁC DỤNG CỤ QUANG VẬT LÝ 11 CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO CHUYÊN NGÀNH: LL VÀ PPDH BỘ MÔN VẬT LÝ Mã số : 60.14.10 LUẬN VĂN THẠC ... phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu - luận DH GQVĐ - Quá trình DH vật THPT 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Chương Mắt Các dụng cụ quang Vật 11 chương trình nâng cao - Dạy học giải...
 • 96
 • 1,006
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: vật liệu học cơ sở chương thép dụng cụthép dụng cụ cắtbai tap chuong mat va dung cu quang hocsử dụng bài tập vật lý nhằm phát hiện và khắc phục quan niệm sai lầm của học sinh áp dụng dạy học chương mắt các dụng cụ quang học vật lý 11 thpt luận văn thạc sỹ giáo dục họcnghiên cứu dạy học một số kiến thức chương mắt các dụng cụ quang vật lý 11 chương trình nâng cao theo tình thần dạy học dự ánon tap chuong mat va dung cu quang lop 11thép dụng cụ và đặc biệtgiải bài tập vật lý 11 cơ bản chương 2 các dụng cụ quang học pdfchuồng nuôi và dụng cụ nuôi gàtiếp kinh doanh business communications chương 7 sử dụng các phương tiện hỗ trdạy học chương 7 đồ dùng điện gia đìnhbài 7 các dụng cụ quang học bổ trợ cho mắtkiểm tra nơi lựa chọn sắt thép làm khung khuôn và sắt thép làm gông khuôn đúc đồng xem xét việc bố trí sắp xếp sắt thép dụng cụ gọn gàng quét dọn sạch sẽbước 7 xây dựng chương trình hoạt động cụ thểbài tập sử dụng microsoft powerpointGiải chi tiết chuyên đề lý thuyết 6Tuần 6. Ngôi trường mớiUBNT tỉnh Quảng Trị Đề án phát triển văn hóa đọc 2017Cải Tạo Nâng Cấp Hệ Thống Tiêu Huyện Phú Xuyên –TP Hà Nội .câu hỏi trắc nghiệm vật liệu cơ khíMẫu đề xuất ý kiến trong thiết kế và thi công công trình cảng biểnhiện trạng kỹ thuật nuôi động vật thân mềm và ưu nhược điểm của từng phương phápMẫu báo cáo - Đề xuất két quả kiểm tra khảo sát và thảm đinh công trình thi côngmẫu công văn yêu cầu thanh toán chi phí kiểm định bến phà trong xây dựng công trìnhChuyên đề hydrocacbon thơm thiên nhiênCông tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại điện lực long biênĐào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở tập đoàn điện lực việt nam, các giải pháp phát triển và nâng caoPhân tích tầm quan trọng của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại tổng công ty truyền tải điện quốc gia NPTLuận bàn về thù lao lao động tại cơ quan tập đoàn điện lực việt namThực trạng về tuyển dụng nhân sự tại ban QLDA thủy điện trung sơnPhân tích thực trạng về hoạt động trả thù lao lao động của trường đại học điện lựcThực hiện công nghiệp hoá và hiện đại hóa nông thônNguồn gốc và ý nghĩa mùa chayKế hoạch sơ kết học kì IGiaoTrinh kinh te cong nghiep