Microsoft powerpoint 1presentation chuong 4 nhiet luyen (12t)

Tài liệu Chương 4 : Nhiệt luyện thép ppt

Tài liệu Chương 4 : Nhiệt luyện thép ppt
... chữ C (hình 4. 7) nh V3 chuyển biến đẳng nhiệt bainit 40 0 Đ/điểm : Tuỳ thuộc vào vnguội ta c : Mđ V : hình 4. 7, sát A : peclit tấm, 200 V 2: (làm nguội k/khí tĩnh) V4 xoocbit V5 Vth V 3: (làm nguội ... ờng hóa giản đồ pha Fe-C 4. 4 Tôi thép nguyên công quan trọng nhiệt luyện 4. 4 Định nghĩa mục đí ch a Đ/n: ph ơng pháp nung thép lên cao nhiệt độ tới hạn A để đạt pha , giữ nhiệt làm nguội nhanh ... dụng cho thép có %C=0, 5-0,6 5: + ram trung bình thép đàn hồi (0,55-0,65)%C Tôi+ram cao thép có tí nh tổng hợp cao (thép 0,3-0,5)%C 4. 4.2 Chọn nhiệt độ thép a Đối với thép TCT (< 0,80%C ): Ttôi...
 • 21
 • 736
 • 13

Tài liệu chương 4 :nhiệt luyện thép doc

Tài liệu chương 4 :nhiệt luyện thép doc
... cầ u 0 ,4 0,8 1200 1,2 %C Hình 4. 15 Khoảng nhiệt độ ủ, th ờng hóa cho thép cacbon Hình khoảng nhiệt độ ủ, th ờng hóa giản đồ pha Fe-C 4. 4 Tôi thép nguyên công quan trọng nhiệt luyện 4. 4 Định ... tí nh mactenxit 45 Độ cứng: (hình 4) : %C cứng tăng đó: Thép í t cacbon: %C 0,25%, độ cứng sau HRC 40 Thép C trung bình: %C= 0 ,40 ữ0,50%, độ cứng sau 30 t ơng đối cao, HRC 50 Thép C cao: %C ... (0,55-0,65)%C Tôi+ram cao thép có tí nh tổng hợp cao (thép 0,3-0,5)%C 4. 4.2 Chọn nhiệt độ thép a Đối với thép TCT (< 0,80%C): Ttôi = A3 + (30 ữ 50oC) M+í t d b Đối với thép CT SCT ( 0,80%C): Ttôi...
 • 21
 • 407
 • 3

Vật liệu kim loại ( Hoàng Văn Vương ) - Chương 4. Nhiệt luyện thép potx

Vật liệu kim loại ( Hoàng Văn Vương ) - Chương 4. Nhiệt luyện thép potx
... Feα Feα(N) ( )Fe 2-3 N ,( ’)Fe4N Nng.tử + Fe - Tổ chức lớp thấm: + Từ vào ( + γ ), ( ’ + ) + lõi thép (xoocbit ram) 19 09/2010 4.4 Hóa bền bề mặt kim loại 4.4 .2 Hóa nhiệt luyện b) Thấm N - Đặc ... Feγ(C) Feγ(C)0,1 2CO 0,8 1,3 (n+1)H2 + nCng.tử CO2 + Cng.tử Cng.tử + Feγ(C) Feγ(C)0,1 0,8 1,3 → Nhiệt luyện sau thấm: + ram thấp 4.4 Hóa bền bề mặt kim loại 4.4 .2 Hóa nhiệt luyện b) Thấm N - Bão ... - Thép trước tích tích: Ttôi = Ac3 + (3 0-5 00C) - Thép sau tích: Ttôi = Ac1 + (3 0-5 00C) - Thép hợp kim: HK thấp theo thép C, HK cao theo sách tra cứu 4.3 Các công nghệ nhiệt luyện thép 4.3 .2 Nhiệt...
 • 20
 • 489
 • 8

CHƯƠNG 4: NHIỆT LUYỆN THÉP pdf

CHƯƠNG 4: NHIỆT LUYỆN THÉP pdf
... 200kJ /m2 Hình 4.20 Sơ đồ - nhiệt luyện: nhiệt độ cao (a) nhiệt độ thấp (b) 4.5.RAM THÉP Ram thép nguyên công bắt buộc thép thành M 4.5.1 Mục đích định nghĩa Trạng thái thép thành M: cứng, giòn, ... áp dụng cho thép có %C=0,15-0,65: + ram trung bình thép đàn hồi (0,55-0,65)%C Tôi+ram cao → thép có tính tổng hợp cao (thép 0,3-0,5)%C 4.4.2 Chọn nhiệt độ thép o 4.4.2.1 Đối với thép TCT (< 0,80%C): ... mà thép lại giòn (rơi vỡ) Nguyên nhân nhiệt độ cao (gọi nhiệt) , hạt thép bị lớn Khắc phục: thường hóa lại, tăng biến dạng 4.6.5 Ảnh hưởng nhiệt độ tầm quan trọng kiểm nhiệt 4.6.5.1 Ảnh hưởng nhiệt...
 • 27
 • 956
 • 5

Chuong 4 nhiet luyen thep

Chuong 4 nhiet luyen thep
... Mục đích: - Nâng cao độ cứng tính chống mài mòn (%C≥0 ,4) ; - Nâng cao độ bền sức chịu tải Chọn nhiệt độ tôi: Thép 0 ,4% C ( Ủ) Thường hóa 4. 4 Tôi thép Tốc độ nguội tới hạn: tốc độ nguội nhỏ : chuyển ... Tôi 8500C + ram 2000C 1100 720 12 300 Tôi 8500C + ram 6500C 720 45 0 22 55 140 0 9/30/2009 4. 6 Các khuyết tật xảy nhiệt luyện thép 4. 6 Các khuyết tật xảy nhiệt luyện thép Biến dạng nứt Oxy hoá thoát ... [Fe(C)0,15  0,20 + Fe2  2,4C] -  dư chuyển biến thành M ram Fe(C)0,8 → [Fe(C)0,15-0,2 + Fe2,0-2 ,4( C) ]  Tổ chức M ram: độ cứng < độ cứng M Giai đoạn III (260 -40 00C): - Mram chuyển biến thành...
 • 13
 • 59
 • 0

Sử dụng PTDH và phần mềm trình diễn microsoft powerpoint dạy bài 4 và 5 Địa lý 12

Sử dụng PTDH và phần mềm trình diễn microsoft powerpoint dạy bài 4 và 5 Địa lý 12
... SL % 12CC5 12CB3 Tổng số 12CA1 12CA2 12A11 12A12 48 43 91 45 52 52 50 16 13 29 1 33.3 30.2 31.9 1.9 1.9 0.0 Tổng số 1 54 1.3 Ghi chú: Điểm Trung bình Khá SL % S % L 24 50 16.7 23 53 .5 7.0 47 51 .6 ... cầu dạy sử dụng đạt hiệu cao dạy học địa lí lớp 12 trường THPT b Từ kết đạt trình giảng dạy chứng minh tính khả thi việc sử dụng phương tiện dạy học phần mềm trình diễn microsoft powerpoint để dạy ... 23 53 .5 7.0 47 51 .6 11 12. 1 12 26.7 16.0 20 38 .5 18 34. 6 20 38 .5 19 36 .5 17 34. 0 20 40 .0 Giỏi S % L 0 0 0 17 37.8 13 25. 0 12 23.1 13 26.0 69 55 35. 7 44 .8 SL – Số lượng 12 57 37.0 Tổng hợp kết theo...
 • 17
 • 313
 • 1

CHƯƠNG 4:NHIỆT ĐỘNG HỌC KHI MẤT TRẬT TỰ pps

CHƯƠNG 4:NHIỆT ĐỘNG HỌC KHI MẤT TRẬT TỰ pps
... 2 Phương trình nhiệt động bản: ΔG = ΔH – T.ΔS Với: ΔG: lượng tự Gibbs mạng tinh thể ΔH: lượng để tạo nên khuyết tật ΔS: biến thiên entropy ... tăng khuyết tật ΔG0 = - nE0F E0 = - ΔH0/nF + T.ΔS0/nF E0 = - a + bT Đo suất điện động để xác định thông số nhiệt động phản ứng 4 Năng lượng ΔH ΔG -T.ΔS Vị trí cân Hàm lượng khuyết tật Tổng lượng ... thời điểm cân bằng: Giả sử tinh thể có N nút mạng n khuyết tật: Ta có: Hàm lượng khuyết tật là: → Khi nhiệt độ tăng hàm lượng khuyết tật tăng nhanh V'M + V˙X = : số khuyết tật cation = anion Số...
 • 13
 • 274
 • 0

CHƯƠNG 4:NHIỆT ĐỘNG HỌC KHI MẤT TRẬT TỰ potx

CHƯƠNG 4:NHIỆT ĐỘNG HỌC KHI MẤT TRẬT TỰ potx
... 2 Phương trình nhiệt động bản: ΔG = ΔH – T.ΔS Với: ΔG: lượng tự Gibbs mạng tinh thể ΔH: lượng để tạo nên khuyết tật ΔS: biến thiên entropy ... tăng khuyết tật ΔG0 = - nE0F E0 = - ΔH0/nF + T.ΔS0/nF E0 = - a + bT Đo suất điện động để xác định thông số nhiệt động phản ứng 4 Năng lượng ΔH ΔG -T.ΔS Vị trí cân Hàm lượng khuyết tật Tổng lượng ... thời điểm cân bằng: Giả sử tinh thể có N nút mạng n khuyết tật: Ta có: Hàm lượng khuyết tật là: → Khi nhiệt độ tăng hàm lượng khuyết tật tăng nhanh V'M + V˙X = : số khuyết tật cation = anion Số...
 • 13
 • 212
 • 0

Tự học Microsoft PowerPoint 2010 Phan 4 HET pps

Tự học Microsoft PowerPoint 2010 Phan 4 HET pps
... Show (* .pps *.ppsx) PowerPoint Show phiên bảng PowerPoint 972003 có phần mở rộng * .pps PowerPoint Show PowerPoint 2007 & 2010 có phần mở rộng *.ppsx Tập tin PowerPoint Show thực chất tập tin PowerPoint ... 2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft Save as PDF or XPS http://www .microsoft. com/downloads/details.aspx?FamilyId=4D951911-3E7E-4AE6B059-A2E79ED87 041 &displaylang=en - Thermometer Add-in for PowerPoint ... khác PowerPoint tự động chuyển sang chế độ Slide Show bạn kích chuột lên tập tin có phần mở rộng * .pps *.ppsx Do vậy, để hiệu chỉnh tập tin bạn làm hai cách sau: Cách 1: Đổi phần mở rộng từ pps ppsx...
 • 35
 • 157
 • 0

Bài giảng microsoft access 2010 chương 4 đh kinh doanh công nghệ hà nội

Bài giảng microsoft access 2010 chương 4  đh kinh doanh công nghệ hà nội
... Field ThanhTien:[SoLuong]*[GiaBan] 12 4. 4 Total Query Access cung cấp chức kết nhóm record thực phép thống kê liệu nhóm record Các hàm count, sum, min, max, avg hàm c Total Query Ví dụ:  Thông tin ... Ngoài hàm ngày giờ, hàm liệu chuỗi,… sử dụng biểu thức điều kiện 4. 3.3 Truy vấn có nhiều điều kiện nhiều fields  Khi bạn muốn giới hạn records dựa nhiều điều kiện nhiều field khác nhau, Access ... thi query - Xuất hộp thông báo số record nối vào - Nếu đồng ý → click yes, xem kết phần Table 44 4. 8 .4 Delete Query a) Chức năng: Delete query xóa record từ bảng, thông thường dựa điều kiện mà...
 • 48
 • 165
 • 0

Bài giảng chương 4 nhiệt động hóa học

Bài giảng chương 4 nhiệt động hóa học
... Nhiệt động hóa học I Giới thiệu II Các khái niệm III Ngun lý nhiệt động học IV Áp dụng ngun lý nhiệt động học vào phản ứng hóa học V Nhiệt dung Slide of 48 I GIỚI THIỆU VỀ NHIỆT ĐỘNG HỌC Nhiệt ... ứng dụng nhiệt động học vào hố học nhiệt động hố học Nhiệt động học cho phép tính được: + Năng lượng trao đổi phản ứng; + Tiên đốn chiều hướng giới hạn tự diễn biến phản ứng hóa học; + Xác định ... ECl-Cl = 2( -43 2) - ( -43 6) - (- 242 ) = -186kJ/mol Slide 29 of 48 Ví Dụ2: C2H4 + H2  C2H6 : ΔH= ? Cho E C=C = 595.7 kj/mol EC-H= 41 8 .4 kj/mol EH-H= 43 2.0 kj/mol EC-C = 343 .4 kj/mol C2H4 + H2 ∆H C2H6...
 • 31
 • 230
 • 0

CHƯƠNG 4 NHIỆT hóa học

CHƯƠNG 4  NHIỆT hóa học
... DH0298đc = – 141 1 kJ/mol Chương 4: Nhiệt hóa học 4. 2.2.Hiệu ứng nhiệt trình  Nhiệt hòa tan  Nhiệt chuyển pha Chương 4: Nhiệt hóa học 4. 2.2.Hiệu ứng nhiệt trình Phương trình nhiệt hóa học Chiều ... 4. 1 Một số khái niệm Chương 4: Nhiệt hóa học 4. 1 Một số khái niệm Nhiệt động học, nhiệt động hóa học, nhiệt hóa học Nhiệt phản ứng (hiệu ứng nhiệt PU) Hệ hóa học Trạng thái – ... DH4 + DH5 Chương 4: Nhiệt hóa học 4. 2.2.Hiệu ứng nhiệt trình Các định luật nhiệt hóa học hệ Định luật Hess (1 840 ) DH1 A DH2 C B DH3 DH1 = DH2 + DH3 Chương 4: Nhiệt hóa học 4. 2.2.Hiệu ứng nhiệt...
 • 41
 • 117
 • 0

khoa hoc vat lieu co khi-chuong 7 - NHIET LUYEN

khoa hoc vat lieu co khi-chuong 7 - NHIET LUYEN
... giảm ( 1-3 )HRC - Khử phần ứng suất bên - Sau ram thấp độ cứng (5 6-6 4) HRC - Áp dụng cho chi tiết cần có độ cứng, tính chống mài mòn cao như: loại dao cắt, khuôn dập nguội, vòng bi… 23 CHƯƠNG 7: CÔNG ... đích ủ thép - Làm giảm hay làm ứng suất bên chi tiết - Làm đồng thành phần hoá học vật đúc bị thiên tích - Làm nhỏ hạt thép CHƯƠNG 7: CÔNG NGHỆ NHIỆT LUYỆN THÉP Thường hóa a Định nghĩa - Thường ... Các phương pháp ram: c2 Ram trung bình: - Là phương pháp nung nóng thép đến nhiệt độ (30 0-4 50)oC để nhận tổ chức truxtit ram - Độ cứng đạt (4 0-4 5)HRC - Ứng suất bên giảm mạnh giới hạn đàn hồi...
 • 13
 • 180
 • 0

Công nghệ nhiệt luyện thép - Chương 4

Công nghệ nhiệt luyện thép - Chương 4
... 1,65 ÷ 1,72 1, 74 ÷ 1,80 1,66 ÷ 1,73 1, 74 ÷ 1,81 5,0 ÷ 6,5 4, 5 ÷ 5,5 4, 5 ÷ 5,75 4, 0 ÷ 5,0 Điện trở suất (Ωmm2/m) - 57 - Uốn (MPa) 9,0 ÷ 14, 0 - 8,5 ÷ 13,5 - Nén (MPa) 6,6 ÷ 10,0 14, 0 ÷ 20,0 6,0 ... 2200 ÷ 340 0 40 0 18000 ÷ 23000 150 3500 ÷ 42 00 45 0 22000 ÷ 30000 200 5000 ÷ 6900 500 25000 ÷ 340 00 250 7000 ÷ 10000 Chỉ tiêu hóa lý điện cực grafit siêu công công suất cho bảng (4. 5) Bảng 4. 5 Chỉ ... nguyên (hình 4. 7) - 54 - 267V 8000 1700 7000 1600 210V 6000 210V 210V 5000 1500 210V 157V 157V 40 00 3000 2000 121V 1000 121V Hình 4. 7 Chế độ điện cho mẻ luyện thép lò hồ quang 30 Để giảm công suất...
 • 17
 • 929
 • 24

Xem thêm