Microsoft powerpoint 1presentation chuong 2 ket tinh (12t)

Chương 2: MẠNG TINH THỂ CỦA VẬT LIỆU

Chương 2: MẠNG TINH THỂ CỦA VẬT LIỆU
... hiệu mặt phương tinh thể Như nêu, mặt phẳng tinh thể mặt phẳng không gian mạng tinh thể tạo nên nút mạng xếp theo trật tự định, phương tinh thể đường thẳng qua nút mạng tinh thể, cách khoảng ... bảy hệ tinh thể với mười bốn (14) kiểu mạng tinh thể khác Ðó mười bốn kiểu mạng Bravais Tất mạng tinh thể chất rắn biểu diễn mười bốn kiểu mạng Braivais bảng 2.1 Bảng 2.1 Bảy hệ tinh thể mười ... người ta đưa khái niệm mạng tinh thể, mặt tinh thể khối (còn gọi ô bản) mô tả hình 2.1 [ c b a Hình 2.1 Sơ đồ xếp chất điểm tinh thể Mạng tinh thể (hình 2.1a) hiểu mô hình không gian...
 • 5
 • 1,147
 • 29

VẬT lý THỰC PHẨM CHƯƠNG 2 - các tính chất lưu biến của thực phẩm

VẬT lý THỰC PHẨM  CHƯƠNG 2 - các tính chất lưu biến của thực phẩm
... c u trúc gì? Test v t li u -Tính àn h i -Tính ch t d o -Modun Phân tích c u trúc gãy v c ng m m giòn dai Tính lưu bi n - nh t -Visco-elastic c ng (hardness): thu c tính h c c a l cc n c u trúc ... (ISO 54 92 : 19 92) L c c k t (cohesiveness): thu c tính h c c a c u trúc liên quan t i m c bi n d ng mà s n ph m có th ch u c trư c gãy v (ISO 54 92 : 19 92) 22 Tính d v (fracturability): thu c tính ... Poisson phô mai 0 .25 inch = 2, 54 cm, lb = 0,453 kg, ft = 0,3048 m S : E = Pa, W = mm, H = mm Độ biến dạng thực phẩm theo chiều dài, chiều rộng đường kính = Độ biến dạng thực phẩm theo chiều cao...
 • 36
 • 2,613
 • 4

Kết cấu bê tông cốt thép 2 (phần kết cấu nhà cửa) chương 2: kết cấu mái bê tông cốt thép

Kết cấu bê tông cốt thép 2 (phần kết cấu nhà cửa) chương 2: kết cấu mái bê tông cốt thép
... âäü däúc cạnh chëu nẹn i = , chëu ti 24 12 trng phán bäú âãưu hx = 1 l + x = (l + x) 24 12 24 Mx = - Tải tiãút diãûn x, ta cọ : ql0 q qx x − x = (l0 − x) 2 - Diãûn têch cäút thẹp cáưn thiãút ... bủng (xem hçnh v) 1 .2 Âàûc âiãøm toạn dáưm hai mại däúc : 1 .2. 1.Så âäư tênh: Dáưm mại theo så âäư mäüt i=1/ 12 dáưm âån gin, nhëp toạn l khong cạch trng tám cạc gäúi tỉûa x 1 .2. 2.Ti trng v näüi lỉûc: ... váún âãư âënh hçnh họa vạn khn ÷ 70 80 Theo qui âënh: b ≥ 22 0 våïi dn bỉåïc a = 6m, nhëp l = 18m; b ≥ 24 0 a= 6m, l= 30m; b ≥ 28 0 a= 12m, nhëp ty -Thanh bủng: âỉåüc láúy theo kh nàng chëu lỉûc:...
 • 12
 • 1,125
 • 12

Bài tập chương 2 kết cấu gỗ pdf

Bài tập chương 2 kết cấu gỗ pdf
... rmin = ry = 0, 28 9b = 0, 28 9.16 = 4, 62( cm) Độ mảnh : λy = lo 195 = = 42, 3 ry 4, 62 Hệ số momen phụ : λ2N 42, 32. 2.105 ξ = 1− = 1− = 0, 69 3100 Rn Fng 3100.1300 .28 8 Do : N M Rn 2. 105 4.105 1300 ... 0, 028 2cm = 28 2m 16 Rn 16 13 ⇒ a = 28 2 = 16,8cm • Dùng tiết diện 18x18cm ;ta có λmax 500 = = 93,5 > 75 ⇒ ( ycbt ) 0 ,28 9.18 B/CẤU KIỆN CHỊU NÉN ĐÚNGTÂM l0 N 0,1 F= = = 0, 028 2cm = 28 2m 16 Rn 16 ... = 20 18cm C/CẤU KIỆN CHỊU UỐN • Kiểm tra ứng suất kiểm tra độ võng M x M y 2, 64.10 1 ,23 .10 σ = + = + = 10 42 N / cm Wx W y 391 336 = 10,42MN / m < 13MN / m f 1 1 2 2 = fx + fy = 0,598 + 1,042...
 • 17
 • 1,351
 • 74

Chương 2. Kết cấu các môn hàn pot

Chương 2. Kết cấu các môn hàn pot
... mối hàn góc 40 mm, lấy giá trị lớn hõn ịnh 2.2 .2.4 Chiều sâu hiệu dụng mối hàn góc khoảng cách ngắn từ gốc mối hàn ð ến bề mặt ð giác nội tiếp mặt cắt mối hàn a 2.3 Liên kết hàn ðệm 2.3 .1 Các hàn ... Mối hàn vát mép V lệch J liên kết ð ð cho tý hàn bằng, tý hàn ð ối ầu ứng tý hàn trần (xem Hình 2.4 ) (6) Các mối hàn lỗ hàn rãnh kết cấu chịu kéo chịu tải trọng lặp 2.8 Chấp nhận mối nối Các kết ... ịnh ýợc Hình 2.2 Chi tiết cho dạng mối hàn góc 2.4 .1 Các mối hàn góc thực hàn tay, hàn dýới lớp thuốc, hàn khí bảo vệ hay dây hàn lõi thuốc thoả mãn ð từ 2.4 .2 ð 2.4 .6 mô tả Hình 2.2 không cần...
 • 8
 • 178
 • 0

Chương 2: Đặc tính cơ của động cơ điện ppt

Chương 2: Đặc tính cơ của động cơ điện ppt
... 2.4.4 Các đặc tính nhân tạo c) Họ đặc tính thay đổi điện trở R1 điện kháng X1 stato 41 2.4.4 Các đặc tính nhân tạo c) Họ đặc tính thay đổi điện trở R1 điện kháng X1 stato 2.4.4 Các đặc tính nhân ... 1,308Ω, Imc = 53A 2.5 Các đặc tính công tác động đồng 2.5.1 Đặc tính động đồng ω0 = 2πf1 , ω = ω (M≤M ) o max p 49 2.5 Các đặc tính công tác động đồng 2.5.2 Đặc tính góc động đồng M = f(θ), θ - ... ≡ Rf = const ωo = const 2.4.4 Các đặc tính nhân tạo a) Họ đặc tính thay đổi R2 (họ đặc tính biến trở) 39 2.4.4 Các đặc tính nhân tạo b) Họ đặc tính thay đổi điện áp stato U1 Khi thay đổi U1 ωo...
 • 55
 • 453
 • 1

kinh tế vĩ mô chương 2 cách tính sản lượng quốc gia

kinh tế vĩ mô chương 2 cách tính sản lượng quốc gia
... VĨ MÔ CĂN BẢN 1.Trong hình kinh tế đơn giản 2. Trong hình kinh tế đóng có phủ 3.Trong hình kinh tế mở 04/03/14 47 IV CÁC ĐỒNG NHẤT THỨC VĨ MÔ CĂN BẢN  1.Trong kinh tế đơn giản: Gỉa đònh ... trọng nông :Sản xuất phải tạo sản lượng tăng .Sản lượng tăng mức sản lượng tăng thêm trình sản xuất.Như có ngành nông nghiệp tạo sản lượng tăng .Sản phẩm ngành tính vào sản xuất 04/03/14 I.Một số ... hình thành cách tính sản lượng quốc gia theo hệ thống tài khoản quốc gia( SNA- System of National Accounts) → 04/03/14 I.Một số vấn đề Hệ thống tài khoản quốc gia( SNA): - GDP : TỔNG SẢN PHẨM NỘI...
 • 61
 • 5,445
 • 11

CÔNG NGHỆ DẬP NGUỘI CHƯƠNG 2 SỮA TINH

CÔNG NGHỆ DẬP NGUỘI CHƯƠNG 2 SỮA TINH
... Chương Ii Sửa tinh 2. 1 sửa tinh theo vong 2. 1.1 Quá trình cắt hình sửa tinh Quá trình cắt hình sửa tinh bao gồm: Cắt phôi, nắn phôi, đặt phôi vào khuôn, cắt gọt sửa tinh Chương Ii Sửa tinh Chương ... ép K = 0 ,2 0,4 mm 11 Chương Ii Sửa tinh 2. 2 sửa tinh theo lỗ Dùng để chế tạo lỗ xác chiều dày vật liệu đến 3,5 mm Độ xác đạt 0.01 0.03 mm, độ nhám đạt cấp 12 Chương Ii Sửa tinh 2. 2.1 Quá trình ... phôi Chương Ii Sửa tinh 2. 1.4 Khuôn sửa tinh vòng Chương Ii Sửa tinh 2. 1.5 Sửa tinh mặt phương pháp ép - Sử dụng sản phẩm nhỏ, phẳng, hình dáng phức tạp, có chiều dày từ mm Chương Ii Sửa tinh...
 • 19
 • 306
 • 0

chương 2 phép tính vi phân hàm một biến thực

chương 2 phép tính vi phân hàm một biến thực
... ln1   0.005 2 2 .2. 3 Các quy tắc tính vi phân Tương tự đạo hàm ta có quy tắc tính vi phân sau Nếu u, v khả vi tổng, hiệu, tích, thương( v  ) chúng khả vi và: 1) d (u  v)  du  dv 2) d (uv)  ... v2 Trang 2. 2.4 Đạo hàm vi phân cấp cao Giả sử f ( x) có đạo hàm x  (a, b) Khi f ( x) hàm số xác định x  (a, b) nên ta tính đạo hàm hàm số f ( x) Một cách quy nạp, ta định nghĩa: Đạo hàm ... 517   Từ đó:    e  2  7! 7! 7! 720 7! 720 7! Vậy: e  2. 718 2. 4 Một số ứng dụng vi phân hàm biến 2. 4.1 Qui tắc L’hospital   Giả sử hàm số f(x), g(x) khả vi lân cận xo, lim f ( x)...
 • 11
 • 603
 • 0

Chương 2: Cách tính sản lượng quốc gia pps

Chương 2: Cách tính sản lượng quốc gia pps
... tính theo giá trị gia tăng VA = GO - Tổng chi phí trung gian Nguyễn Thanh Xuân Một số tiêu khác   GNP GNP = GDP + IFFI - OFFI Mà NFFI = IFFI - OFFI Nên GNP = GDP + NFFI Sản lượng quốc nội ròng ... phí Chi phí trung gian Khấu hao Chi phí khác Giá trị sản lượng M 100 70 400 570 Nguyễn Thanh Xuân A S 140 30 360 530 60 50 190 300 20 Dựa vào số liệu bên để tính tiêu sau:    Tính tiêu GDP danh ... tiêu Y Thị trường yếu tố Gia đình C S Y Xí nghiệp Thị trường Sản Phẩm Thị trường Tài Y=C+I I Nguyễn Thanh Xuân Mô hình bốn khu vực Thu nhập (Y) Thị trường yếu tố sản xuất Hộ gia đình TN C Chính phủ...
 • 24
 • 1,330
 • 2

Chương 2 - Máy tính trong hệ thống vi xử lý ppsx

Chương 2 - Máy tính trong hệ thống vi xử lý ppsx
... (microcontroller), máy vi tính vỏ vi mạch (one-chip microcomputer) hệ vi xử có khả lm vi c với số liệu có độ di bit, bit, bit, 16 bit Hiện số máy vi tính tính so sánh đợc với máy tính con, lm vi c với ... MHz 2. 3 Thế hệ (1978 - 19 82) Các vi xử hệ ny có đại diện l vi xử 16 bit 8086/80186/8 028 6 Intel 68000/68010 Motorola Một điều tiến hẳn so với vi xử bit hệ trớc l vi xử 16 bit có tập lệnh ... tơng tự) vi điều khiển bit vỏ nh MC 14500B v bit vỏ nh MC 141000 2. 4 Thế hệ (1983 - ?) Các vi xử đại diện hệ ny l vi xử 32 bit 80386/80486 v 64 bit Pentium Intel, vi xử 32 bit 68 020 /68030/68040/68060...
 • 8
 • 231
 • 1

Tự học Microsoft PowerPoint 2010 Phan 2 pptx

Tự học Microsoft PowerPoint 2010 Phan 2 pptx
... độ Slide Show 22 Con trỏ Laser Trang 14 20 10 Khởi động thoát Microsoft PowerPoint 20 10 Khởi động PowerPoint 20 10 Tùy theo phiên Windows mà bạn sử dụng mà đường dẫn đến chương trình PowerPoint khác ... laser 14 Khởi động thoát Microsoft PowerPoint 20 10 15 Khởi động PowerPoint 20 10 15 Thoát PowerPoint 15 16 19 20 10 Chuyển thuyết trình sang ... Start Chọn All Programs Chọn Microsoft Office Nhấp chuột lên Microsoft Office PowerPoint 20 10 23 Giao diện chương trình PowerPoint 20 07 Thoát PowerPoint Thoát chương trình PowerPoint đơn giản, bạn...
 • 100
 • 252
 • 0

chương 2 THỦY TĨNH

chương 2 THỦY TĨNH
... • • • 2- 11, 2- 12; 2- 14; 2- 15; 2- 17 2- 23; 2- 24; 2- 25; 2- 26; 2- 27; 2- 35 2- 39; 2- 40; 2- 41; 2- 44; 2- 45; 2- 47; 2- 49 Trong sách tập thủy lực tập B H=a =300 Nước Nước A C C B Nước H1=a =300 H2=a+1 ... =3m, h2 =4m, 1=1 ,2; 2= 0,8 p3=p1 + 2h2 - 1h1 p2=p1 + 2h2 p3d=p1d + n2h2 - n1h1 p3=p2 - 1h1 =0+1000(0,8.4-1 ,2. 3) = - 400 kgf/m2 po po C A V ỨNG DỤNG Ví dụ 2: Tính z, pa=76cmHg, nb=1 120 0 ... 04/11 /20 13 Trọng tâm hình thang y 2b2  b1 H b1  b2 y1  2b1  b2 H b1  b2 Tính vẽ áp lực F b1 pC  y1 (vì hB=0) B F 2H/3 H /2 G D G F  17 VI./ Áp lực thủy tónh diện tích cong: F  Fx2  Fy2...
 • 21
 • 342
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chương 2 sự kết tinh và ự hình thành tổ chức kim loạicơ học kết cấu 1 chương 2 xác định nội lực trong hệ phẳng tĩnh định chịu tải trọng bất độngphụ lục 2 kết quả tính toán phát tán phóng xạ áp dụng chương trình ixpgiả sử ta cần tính biểu thức sau trong chương trình bảng tính excel 15 2 2 theo các em nếu ta viết như vậy thì kết quả có ra được không tại saokết quả tính toán cân bằng nước cho toàn vùng tiêu và cho các tiểu vùng tiêu động lực như đã đề cập ở chương 2 cho thấycách thức kết nối 2 máy tínhchương 2 biến dạng dẻo và cơ tínhbài tập kiến trúc máy tính chương 2cách kết nối 2 máy tính laptopcách kết nối 2 máy tính laptop với nhaukết nối 2 máy tính laptopcách kết nối 2 máy tính bằng cáp usbkết nối 2 máy tính với nhau bằng cáp usbkết nối 2 máy tính bằng cáp usbbài 30 tổng kết chương 2 nhiệt họcM t s bi n ph p n ng cao hi u qu nghi p v khai th c v n t i chi nh nh Ng n H ng N ng nghi p v ph t tri n n ng th n L ng HM t s gi i ph p nh m ho n thi n v ph t tri n c c c ng ty ch ng kho n Vi t Nam giai o n hi n nayX y d ng th ng hi u cho c ph Vi t NamBài 28. Con muỗiBài 24. Cây gỗnh gi c phi u m h nh chi t kh u d ng ti nnh h ng x y d ng v ph t tri n th tr ng ch ng kho n Vi t NamVai tr c a c ng ty c ph n tr n th tr ng ch ng kho nHo n thi n c c gi i ph p MAR MIX xu t kh u h ng may m c c a c ng ty May 10 sang th tr ng EU10 b i t p PH P NG D NG File word c l i gi i chi ti tGioi thieu von tai lieu Thu vien Bo Tu phapGoodLaw report 8April AP10 b i t p PH P D I H NH File word c l i gi i chi ti tDanh sach chuyen dang chinh thuc dot 7.2016Danh sach duoc ket nap Dang thang 7.2016Nghi quyet phien hop BTV Dang uy thang 8.2016chuong trinh ngay 05 tháng 5 năm 2014.docCv cua Dang uy 22082013Ke hoach to chuc thi dau the thao ky niem thanh lap nganh 220820133. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG.docx