4 XÁC ĐỊNH HỆ SỐ NHỚT CỦA CHẤT LỎNG

XÁC ĐỊNH HỆ SỐ NHỚT CỦA CHẤT LỎNG THEO PHƯƠNG PHÁP STOKES

XÁC ĐỊNH HỆ SỐ NHỚT CỦA CHẤT LỎNG THEO PHƯƠNG PHÁP STOKES
... thức Stokes (giáo viên mà hỏi câu trúng tủ ) Hình Phân bố vận tốc lớp chất lỏng xung quanh viên bi - Nhìn vào công thức biết để xác định hệ số nhớt chất lỏng ta phải xác định r, v, Fms  Xác định ... (chính tốc độ lớp chất lỏng sát bề mặt bi)  lý mà không tính thời gian rơi từ miệng ống (vì ban đầu vận tốc ổn định đâu) Tổng động viên điều kiện ta thu công thức tính hệ số nhớt chất lỏng sau (hơi ... viên bi, khối lượng riêng chất lỏng Trong trường hợp chất lỏng ống hẹp có đường kính d thì: ( ) ( ) GV: Trần Thiên Đức - http://ductt111.wordpress.com V2011 - Tiếp theo hệ đo mà khảo sát Nhìn biết...
 • 4
 • 7,288
 • 31

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HỆ SỐ NHỚT CỦA CÁC LOẠI ĐẤT DÍNH CÓ NGUỒN GỐC SƯỜN TÀN TÍCH Ở KHU VỰC NAM TRUNG BỘ

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HỆ SỐ NHỚT CỦA CÁC LOẠI ĐẤT DÍNH CÓ NGUỒN GỐC SƯỜN TÀN TÍCH Ở KHU VỰC NAM TRUNG BỘ
... KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HỆ SỐ NHỚT CỦA NHỮNG LOẠI ĐẤT CÓ NGUỒN GỐC KHÁC NHAU NAM TRUNG BỘ III.1 Hệ số nhớt (n) loại đất sườn tàn tích nguồn gốc Granit - Nếu xem hệ số nhớt η cuối giai ... lực Pi khác thể hình Bảng 4: Hệ số nhớt η đất sườn tàn tích nguồn gốc sét bột kết, cát bột kết Trạng thái đất Đất sườn tàn tích nguồn gốc sét bột kết, cát bột kết η o (Poise) η c (Poise) ... gian nén, hệ số nhớt tăng theo cấp áp lực nén Pi mức độ tăng không đáng kể - Hệ số nhớt η đất sườn tàn tích nguồn gốc sét bột kết, cát kết xu hướng lớn hệ số nhớt đất nguồn gốc từ Granit...
 • 10
 • 497
 • 0

Giáo trình kết cấu kim loại máy trục - Bảng 7.4 – Xác định hệ số µ1 khi đường biên gãy khúc docx

Giáo trình kết cấu kim loại máy trục - Bảng 7.4 – Xác định hệ số µ1 khi đường biên gãy khúc docx
... uốn theo trục x x; Wx, mômen chống uốn theo trục x –x; My mômen uốn theo trục y y; Wy mômen chống uốn theo trục y y ex, ey khoảng cách (cánh tay đòn) từ N tới trục y y, x x chưa ... ϕy hệ số uốn dọc tra bảng 5.1; C hệ số kể đến ảnh hưởng mômen uốn Mx hình dạng tiết diện; hệ số tra theo đồ thò (hình 5.18) phụ thuộc vào λy mx Đối với cột có Jx > Jy trục y y không trục ... Bảng 7.5 Xác đònh hệ số µ1 đường biên thẳng (dùng cho phương pháp chiều dài tương đương lt = µ1. l) 1,00 1,0 1,00 Nội suy bậc 1,06 Nội suy bậc...
 • 9
 • 178
 • 0

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9148:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM CỦA ĐẤT ĐÁ CHỨA NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÚT NƯỚC THÍ NGHIỆM TỪ CÁC LỖ KHOAN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9148:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM CỦA ĐẤT ĐÁ CHỨA NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÚT NƯỚC THÍ NGHIỆM TỪ CÁC LỖ KHOAN
... tầng chứa nước, hệ số thấm xác định theo công thức B.2 Xác định hệ số thấm, hệ số dẫn áp dẫn mực nước theo tài liệu hồi phục mực nước sau hút nước hút thử B.2.1 Phương pháp xác định phương pháp ... bình đất đá chứa nước; H chiều dày tầng chứa nước trước hút nước; S0 độ hạ thấp mực nước lỗ khoan sau khoảng thời gian cho trước kể từ bắt đầu hút nước; µ độ nhả nước đất đá; Hệ số thấm, hệ số ... tầng chứa nước (quan hệ thủy lực nước đất nước mặt, dòng chứa nước) , quan hệ lưu lượng độ hạ thấp mực nước 2.2.2.1 Hút nước thí nghiệm đơn Hút nước lỗ khoan quan sát 2.2.2.2 Hút nước thí nghiệm...
 • 39
 • 606
 • 1

Tính toán xác định hệ số động của dầm cầu dưới tác động của tải di động

Tính toán xác định hệ số động của dầm cầu dưới tác động của tải di động
... lai thdi diem / Chuyen dich luyel ddi cua vai, ky hieu la x = xft) - x„ ~x(t) Tinh todn xdc dinh he so dong ciia dam can didri tdc dong ciia tdi di dong 2.Chuy^n dich tuong ddi ciia vat so vdi n^n, ... so sdnh didi hudng khdi luc/ng tdi den he sc)'dong luc hoc ddm can giila tdi co khoi lur/ng vd tdi khong cd khdi luong Tinh todn xdc dinh he sddpng ctia ddm cdu dum tdc dong cua tai di don;^ ... todn xdc dinh he so dong ctia dam can du&i tdc dong cua tdi di dong 13 2.2.Xac djnh he sd dong lire hoc cua d a m cau vdi tai hang sd di dong Di xac dinh he sd dong luc hoc cua dam cau vdi tai...
 • 51
 • 229
 • 0

Ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông ở thành phố hồ chí minh xác định hệ số phát thải chất ô nhiễm và mô hình hóa chất lượng không khí

Ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông ở thành phố hồ chí minh xác định hệ số phát thải chất ô nhiễm và mô hình hóa chất lượng không khí
... GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN HỒ MINH DŨNG Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ DO HOẠT ĐỘNG GIAO THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: XÁC ĐỊNH HỆ SỐ PHÁT THẢI CHẤT Ô NHIỄM VÀ MÔ HÌNH ... toán hệ số phát thải chất ô nhiễm không khí hoạt động giao thông, thống kê phát thải chất ô nhiễm không khí, khí tượng chất lượng không khí kết chất lượng không khí theo kịch giảm thiểu ô nhiễm ... Xác định hệ số phát thải chất ô nhiễm không khí hoạt động giao thông Tp HCM; Ứng dụng liệu hệ số phát thải để tính toán tải lượng ô nhiễm hoạt động giao thông hình hóa chất lượng không khí Tp...
 • 194
 • 150
 • 1

Xác định hệ số phát thải của một số chất ô nhiễm không khí do đốt củi

Xác định hệ số phát thải của một số chất ô nhiễm không khí do đốt củi
... bi ca ci xoi l nh nht, ca B l ln nht S chờnh lch ny cú th nhng nguyờn nhõn sau: + Do khỏc v thnh phn mi loi ci + Do tc chỏy: tc chỏy ca B l 1,7kg/h, ln hn so vi loi ci c thớ nghim õy M tc chỏy ... mụi trng khụng khớ Mc dự mi ngun t cú quy mụ khụng ln nhng s lng nhiu v xen k gia cỏc ngun dõn c Do ú, chỳng nh hng trc tip n sc khe ngi v cht lng cuc sng xỏc nh mc tỏc hi m cỏc cht ụ nhim ny ... s cht ụ nhim khụng khớ cho cỏc loi ci ang s dng ph bin ngun dõn sinh hin CHNG I ễ NHIM KHễNG KH DO T CI Vn s dng ngun nhiờn liu ci Ci l mt loi nhiờn liu c s dng rng rói un nu v sinh hot ca ngi...
 • 52
 • 1,597
 • 12

Bài 57: THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH HỆ SỐ CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG pot

Bài 57: THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH HỆ SỐ CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG pot
... nhớ yêu cầu thực hành - Nêu yêu cầu thực hành - Trình bày ý tưởng cá nhân - Nêu câu hỏi: Bằng số dụng cụ - Thảo luận cho kiến thức học + Phương án 1: Làm hình 57.1 đưa phương án tiến hành thí + ... nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hành? - Thống phương án khả thi - Gợi ý, dẫn dắt HS dung phương án khả thi - Nêu kết luận phương án khả thi Hoạt động ( phút): Tiến hành làm thực hành Hoạt động Học ... thể cho tứng - Làm thí nghiệm theo nhóm: nhóm + Lắp ráp - Quan sát HS tiến hành làm thí + Bố trí thí nghiệm nghiệm + Tiến hành đo - Giải đáp thắc mắc cần thiết +Ghi kết thí nghiệm - Nhắc nhở cần...
 • 4
 • 13,076
 • 42

Bài 57: THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH HỆ SỐ CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG pptx

Bài 57: THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH HỆ SỐ CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG pptx
... nhớ yêu cầu thực hành - Nêu yêu cầu thực hành - Trình bày ý tưởng cá nhân - Nêu câu hỏi: Bằng số dụng cụ - Thảo luận cho kiến thức học + Phương án 1: Làm hình 57.1 đưa phương án tiến hành thí + ... nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hành? - Thống phương án khả thi - Gợi ý, dẫn dắt HS dung phương án khả thi - Nêu kết luận phương án khả thi Hoạt động ( phút): Tiến hành làm thực hành Hoạt động Học sinh ... 2.2 Học sinh: - Nghiên cứu nội dung thực hành để hiểu rõ sở lý thuyết thí nghiệm tiến hành thí nghiệm Đọc đoạn mô tả cấu tạo, cách sử dụng thước kẹp cách đọc...
 • 5
 • 3,132
 • 13

Bài 57: THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH HỆ SỐ CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG ppsx

Bài 57: THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH HỆ SỐ CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG ppsx
... nhớ yêu cầu thực hành - Nêu yêu cầu thực hành - Trình bày ý tưởng cá nhân - Nêu câu hỏi: Bằng số dụng cụ - Thảo luận cho kiến thức học + Phương án 1: Làm hình 57.1 đưa phương án tiến hành thí + ... nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hành? - Thống phương án khả thi - Gợi ý, dẫn dắt HS dung phương án khả thi - Nêu kết luận phương án khả thi Hoạt động ( phút): Tiến hành làm thực hành Hoạt động Học sinh ... 2.2 Học sinh: - Nghiên cứu nội dung thực hành để hiểu rõ sở lý thuyết thí nghiệm tiến hành thí nghiệm Đọc đoạn mô tả cấu tạo, cách sử dụng thước kẹp cách đọc...
 • 5
 • 2,748
 • 1

Bài40 thực hành: XÁC ĐỊNH HỆ SỐ CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG

Bài40 thực hành: XÁC ĐỊNH HỆ SỐ CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG
... bình số căng bề mặt nước: σ= Fc = = π (D + d ) b) Tính sai số tỉ đối phép đo: σδ = ∆σ ∆Fc ∆π ∆D + ∆d = + + = σ Fc π D+d c) Tính sai số tuyệt đối phép đo: ∆σ = σδσ = d) Viết kết xác định ... + + = σ Fc π D+d c) Tính sai số tuyệt đối phép đo: ∆σ = σδσ = d) Viết kết xác định hệ số căng bề mặt nước: σ = σ ± ∆σ = ...
 • 2
 • 2,682
 • 12

Bài 57 thực hành xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng

Bài 57 thực hành xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng
... nhớ yêu cầu thực hành - Nêu yêu cầu thực hành - Trình bày ý tưởng cá nhân - Nêu câu hỏi: Bằng số dụng cụ - Thảo luận cho kiến thức học + Phương án 1: Làm hình 57. 1 đưa phương án tiến hành thí + ... Làm hình 57. 2 nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hành? - Thống phương án khả thi - Gợi ý, dẫn dắt HS dung phương án khả thi - Nêu kết luận phương án khả thi Hoạt động ( phút): Tiến hành làm thực hành Hoạt ... 2.2 Học sinh: - Nghiên cứu nội dung thực hành để hiểu rõ sở lý thuyết thí nghiệm tiến hành thí nghiệm Đọc đoạn mô tả cấu tạo, cách sử dụng thước kẹp cách đọc...
 • 5
 • 118
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: định nghĩa hệ số nhớt của chất lỏng là gìbài 4 xác định chỉ số acide của chất béoý nghĩa vật lý của hệ số nhớt của chất lỏnghệ số nhớt của chất lỏng là gìxác định chỉ số iot của chất béocách xác định chỉ số axit của chất béoxác định chỉ số axit của chất béoxác định chỉ số acid của chất béotiêu chuẩn xác định hệ số thấm của đấtxác định hệ số thấm của đấtbài 3 xác định chỉ số iod của chất béoxác định hệ số héo của cây bằng phương pháp của v a novikopxác định hệ số cản của giảm chấnvề kỹ năng biết xác định hệ số góc của đường thẳngthành thạo trong việc vẽ đồ thị hàm số bậc nhất xác định hệ số góc của một đường thẳng có phương trình cho trước xác định phương trình đường thẳng thoả mãn điều kiện cho trướcĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm