Tiết 23 từ sau trưng vương đến trước lí nam đế lịch sử 6 nguyễn duy thỉnh

Tiết 23: Từ sau Trưng Vương đến trước Nam Đế

Tiết 23: Từ sau Trưng Vương đến trước Lí Nam Đế
... toàn chơng III để tiết sau kiểm tra tiết Họ tên: Lớp: KIểM TRA TIếT Môn : Lịch sử (6) Điểm: I/ Trắc nghiệm: Câu 1: (0,5đ ) Em điền chữ đúng(Đ),chữ sai (S) vào ý kiến dới đây: Sau khởi nghĩa Hai ... sgk &hỏi: Nguyên nhân dẫn đến khởi nghĩa Bà Triệu? -Hs Trả lời -Gv: Lời tâu Tiết Tổng nói lên ý Nội dung học: 3/ Nhng biến chuyển xã hội & văn hoá nớc ta TKI- TK VI: -Từ kỷI kỷ VI ngời Hán thâu ... văn hoá nớc ta TKI- TK VI: -Từ kỷI kỷ VI ngời Hán thâu tóm quyền lực vào tay mình, trực tiếp nắm đến huyện=> Xã hội bị đô hộ - Chính quyền đô hộ mở 1số trờng học dạy chữ Hán quận -Đồng thời chúng...
 • 8
 • 1,244
 • 0

Tiết 22: Từ sau Trưng Vương đến trướcNam Đế

Tiết 22: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế
... 19: TIẾT 22 TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÍ NAM ĐẾ (GIỮA THẾ KỈ I – GIỮA THẾ KỈ VI) Chế độ cai trò triều đại phong kiến phương Bắc nước ta từ kỉ I đến kỉ VI : - Bộ máy cai trò : ? Theo em, từ sau ... tiến hành sách “đồng hóa” phương diện) 2 Tình hình kinh tế nước ta từ kỉ I đến kỉ VI có thay đổi ? Công cụ sắt ? Để quản đồ sắt nhà Hán làm ? Nhà Hán nắm độc quyền sắt ? Tại nhà Hán nắm giữ ... Tập trung buôn bán Luy Lâu, Long Biên … có người nước đến trao đổi, buôn bán  Chính quyền đô hộ nắm độc quyền ngoại thương ? Trong kỉ I đến kỉ VI, triều đại phong kiến phương Bắc thi hành sách...
 • 14
 • 749
 • 2

Gián án BAI 19- TU SAU TRUNG VUONG DEN TRUOC LI NAM DE(TIET 1)

Gián án BAI 19- TU SAU TRUNG VUONG DEN TRUOC LI NAM DE(TIET 1)
... trận đánh Lược đồ kháng chiến chống quân xâm lược Hán (42-43 ) TIẾT 21- BÀI 19 GIAO CHỈ CỬU CHÂN NHẬT NAM TRUNG HOA VÀ GIAO CHÂU THỜI TAM QUỐC Sơ đồ máy cai trị nhà Hán Châu Châu Thứ sử Người Hán ... tranh giành độc lập cho dân tộc 1 Sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng, nhà Hán có thay đổi tổ chức nhà nước: A.Thứ sử người Hán B.Thái thú người Hán C.Huyện lệnh người Hán 2 Những chi tiết chứng tỏ , ... bán nước phát triển Chính quyền đô hộ giữ độc quyền ngoại thương - Sau kháng chiến Hai Bà Trưng, nước ta lại bị triều đại phong kiến phương Bắc tiếp tục thống trị với sách dã man, tàn bạo -Tuy...
 • 21
 • 471
 • 0

Tiet 22 tu sau trung vuong den truoc Ly Nam De

Tiet 22 tu sau trung vuong den truoc Ly Nam De
... T×nh h×nh kinh tÕ níc ta tõ thÕ kØ I ®Õn thÕ kØ VI cã g× thay ®ỉi ? Bµi 20 TiÕt 22 TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ (Giữa kỉ I - Giữa kỉ VI) TiÕp theo Những biến chuyển xã hội văn hố nước ... Hán Nơng dân cơng xã Nơng dân cơng xã Nơng dân lệ thuộc Nơ tì Nơ tì Bµi 20 TiÕt 22: TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ (Giữa kỉ I - Giữa kỉ VI) TiÕp theo Những biến chuyển xã hội văn hố nước ... giao chØ Tên quận Chu nhai Lỵc ®å khëi nghÜa Bµ TriƯu ( n¨m 248) Bài 20 - Tiết 22 Từ sau Trưng vương đến trước Lý Nam Đế ( Giữa kỉ I- Giữa kỉ VI) Tiếp theo Những biến chuyển xã hội văn hố nước...
 • 20
 • 290
 • 0

Tiet 22 tu sau trung vuong den truoc Ly Nam De - thanh nhan

Tiet 22 tu sau trung vuong den truoc Ly Nam De - thanh nhan
... HËu Léc – Thanh Ho¸ TiÕt 22 – B ÀI 20 TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ (GIỮA THẾ KỶ I ĐẾN GIỮA THẾ KỶ VI) (Tiếp theo) Tiết 22: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa kỉ I - Giữa kỉ ... người Việt Tiết 22: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa kỉ I - Giữa kỉ VI) (Tiếp theo) 3- Những biến chuyển xã hội văn hố nước ta kỉ I – VI a- Xã hội: b- Văn hố: 4- Cuộc khởi nghĩa ... cho ng­êi! ” Tiết 22: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa kỉ I - Giữa kỉ VI) (Tiếp theo) 3- Những biến chuyển xã hội văn hố nước ta kỉ I – VI a- Xã hội: b- Văn hố: 4- Cuộc khởi nghĩa...
 • 22
 • 222
 • 0

Từ sau Trưng Vương đến trước Nam Đế

Từ sau Trưng Vương đến trước Lí Nam Đế
... BÀI 20: TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ (GIỮA THẾ KỶ I ĐẾN GIỮA THẾ KỶ VI) III/ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA NƯỚC ... Năm 19 tuổi bà anh xây dựng chuẩn bò khởi nghóa • Năm 248 khởi nghóa nổ Phú Điền (Thanh Hoá), sau lan khắp Giao Châu • Nhà Ngô sai tướng Lục Dận qua đàn áp, Bà Triệu hy sinh núi Tùng (Thanh...
 • 37
 • 691
 • 1

Gián án Từ sau trưng Vương đến trước Nam Đế

Gián án Từ sau trưng Vương đến trước Lí Nam Đế
... Kiểm tra cũ Chọn ý mà em cho nhất! đáp án sai ! đáp án Đúng ! đáp án sai ! đáp án sai ! Nguyên nhân dẫn đến khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ là: A Nhà Hán bắt dân ta phải theo phong tục họ B Nhân ... trị nhà Hán C Thi Sách chồng Bà Trưng Trắc bị quân Hán giết D Các Lạc tướng người Việt bị quan nhà Hán chèn ép Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ vào năm : đáp án sai ! A 197 đáp án sai ! ... lui Ni din trn ỏnh Bin ụng H: Từ hình Hai Bà em có nhận xét hình phụ nữ Việt H : Quan sát ảnh tranh, nêu nhận xét emvề ngườiảnh Hai Bà Nam kháng chiến chống xâm lược? Trưng? Tượng đài lê chân ý...
 • 22
 • 228
 • 0

Từ sau Trưng Vương đến trướcNam Đế (Tiết 2)

Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Tiết 2)
... quân Ca dao Bài : Trước việc nhà Hán mở số trường dạy tiếng Hán, du nhập Nho gia, đạo giáo, Phật giáo số phong tục, luật lệ Hán, Phản ứng nhân dân ta nào? Theo em, ý kiến sau đủ nhất? A Chỉ ... quán tiếng nói tổ tiên ? - Dân ta có lòng yêu nước, tiếng nói phong tục người Việt hình thành vững từ lâu đời - Chỉ tầng lớp học đa số nhân dân lao động không đủ điều kiện học b) Văn hoá: - Mở số ... độc lập dân tộc ta Là tiền đề cho khởi nghĩa Bài tập nhà Học thuộc Trả lời câu hỏi SGK Chuẩn bị sau Vẽ lược đồ khởi nghĩa Lí Bí ...
 • 28
 • 583
 • 0

Bài soạn bai 19 tu sau trung vuong den truoc ly nam de

Bài soạn bai 19 tu sau trung vuong den truoc ly nam de
... Tu n: 23 Tiết: 22 Bài: 20 TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ (Giữa kỉ I - Giữa kỉ VI) Những biến chuyển xã hội văn hố nước ... chồng qn NS:24/1/2010 ND:25/1/2010 I-Mục tiêu học: 1.Kiến thức :Sau học HS cần nắm - Những chuyển biến văn hoá –xã hội nước ta từ sau kỉ I -Diễn biến khởi nghóa Hai Bà Triệu 2.Kó năng:-Rèn luyện ... nghĩa Bà Triệu Đọc đoạn hình nhỏ SGk/56 Qua câu dung Bà Triệu, em hiểu Bà Triệu Quan sát in ch sau đây, kết hợp với nội nói củatrong sách giáo khoa, người nét hiểu biết nêu vài nào? em Bà Triệu...
 • 10
 • 786
 • 6

Gián án bai 19 tu sau trung vuong den truoc ly nam de

Gián án bai 19 tu sau trung vuong den truoc ly nam de
... Tu n: 23 Tiết: 22 Bài: 20 TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ (Giữa kỉ I - Giữa kỉ VI) Những biến chuyển xã hội văn hố nước ... phận thấp xã hội Nơ tì Quan lại Hán  Tầng lớp thống trị có địa vị quyền lợi cao Địa chủ Hán  Hào trưởng Việt Nơng dân Cơng xã Nơ tì Bị quan lại, địa chủ Hán chèn ép, khinh rẽ Nhưng giữ vai ... Hố) Đọc câu ca dao sau đây: Ru con ngủ cho lành, Để mẹ tưới nước rửa bành voi Muốn coi lên núi mà coi, Coi Bà Triệu tướng cưỡi voi đánh cồng Túi gấm cho lẫn túi hồng, Têm trầu cánh kiến cho chồng...
 • 10
 • 267
 • 0

Tài liệu bai 19 tu sau trung vuong den truoc ly nam de

Tài liệu bai 19 tu sau trung vuong den truoc ly nam de
... Tu n: 23 Tiết: 22 Bài: 20 TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ (Giữa kỉ I - Giữa kỉ VI) Những biến chuyển xã hội văn hố nước ... chồng qn NS:24/1/2010 ND:25/1/2010 I-Mục tiêu học: 1.Kiến thức :Sau học HS cần nắm - Những chuyển biến văn hoá –xã hội nước ta từ sau kỉ I -Diễn biến khởi nghóa Hai Bà Triệu 2.Kó năng:-Rèn luyện ... nghĩa Bà Triệu Đọc đoạn hình nhỏ SGk/56 Qua câu dung Bà Triệu, em hiểu Bà Triệu Quan sát in ch sau đây, kết hợp với nội nói củatrong sách giáo khoa, người nét hiểu biết nêu vài nào? em Bà Triệu...
 • 10
 • 313
 • 0

Gián án bai 19 tu sau trung vuong den truoc ly nam de

Gián án bai 19 tu sau trung vuong den truoc ly nam de
... Tu n: 23 Tiết: 22 Bài: 20 TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ (Giữa kỉ I - Giữa kỉ VI) Những biến chuyển xã hội văn hố nước ... phận thấp xã hội Nơ tì Quan lại Hán  Tầng lớp thống trị có địa vị quyền lợi cao Địa chủ Hán  Hào trưởng Việt Nơng dân Cơng xã Nơ tì Bị quan lại, địa chủ Hán chèn ép, khinh rẽ Nhưng giữ vai ... Hố) Đọc câu ca dao sau đây: Ru con ngủ cho lành, Để mẹ tưới nước rửa bành voi Muốn coi lên núi mà coi, Coi Bà Triệu tướng cưỡi voi đánh cồng Túi gấm cho lẫn túi hồng, Têm trầu cánh kiến cho chồng...
 • 10
 • 269
 • 0

Lịch sử lớp 6 - Từ sau Trưng vương đến trướcnam đế (Giữa thế kỉ I – Giữa thế kỉ VI) pptx

Lịch sử lớp 6 - Từ sau Trưng vương đến trước lý nam đế (Giữa thế kỉ I – Giữa thế kỉ VI) pptx
... phương Bắc - Kiểm tra cũ: Nước Âu Lạc cũ gồm nước ta từ kỉ I đến kỉ VI phận nào? (X 17) - GV trình bày; * HD nghiên cứu SGK: - HĐ độc lập; - Nước Âu Lạc tiếp tục bị sát nhập - Trong kỉ I VI, chế ... - ND: Việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng vị tướng khắp n i n i lên i u gì? - HT: Kiểm tra miệng - Y/c: Nêu ý nghĩa kh i nghĩa Hai Bà trưng th i độ biết ơn nhân dân ta Hai Bà Trưng ... Tình hình kinh tế nước ta từ - Thảo luận: Vì nhà Hán giữ độc kỉ I đến kỉ III có thay đ i? quyền sắt? * HD nghiên cứu SGK: - HĐ độc lập; (Nhà Hán giữ độc quyền sắt: để kìm hãm phát triển sản xuất...
 • 5
 • 3,109
 • 3

Lịch sử lớp 6 - Từ sau Trưng vương đến trướcnam đế (tiếp theo) pot

Lịch sử lớp 6 - Từ sau Trưng vương đến trước lý nam đế (tiếp theo) pot
... nghĩa - Kết luận (Bài 19; 20) Câu hỏi, tập - Câu hỏi ôn (SGK) - Bài tập (Vở tập NXBGD); vẽ lược đồ Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu - Đọc thêm sưu tầm tư liệu Chuẩn bị sau - Ôn lại nội dung học từ 17 đến ... - ND: Chính sách cai trị triều đại phong kiến phương Bắc nước ta từ kỉ I đến VI có thay đổi? - HT: Kiểm tra miệng - Y/c: (x Bài 19) * Giới thiệu - Tóm tắt nội dung học cũ; - Nêu vấn ... Nền kinh tế nước ta văn hoá nước ta kỉ I - VI từ kỉ I đến VI có chuyển biến (X 19) nào? * HD quan sát sơ đồ: - HĐ độc lập; - Xã hội tiếp tục có phân hoá: - Nêu nhận xét biến chuyển + Quan lại,...
 • 6
 • 2,219
 • 2

Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚCNAM ĐẾ (GIỮA THẾ KỈ I – GIỮA THẾ KỈ VI) ( tiếp theo) pot

Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ (GIỮA THẾ KỈ I – GIỮA THẾ KỈ VI) ( tiếp theo) pot
... Trình bày biểu nông nghiệp nước ta ( kỉ I đến kỉ VI) 3/ B i * Ở tiết trước học chuyển biến kinh tế đất nước kỉ I VI Chúng ta nhận biết : bị lực phong kiến đô hộ tìm cách kìm hãm, kinh tế nước ... quen v i nhận thức lịch sử thông qua biểu đồ II/ N I DUNG 1/ Ổn định lớp: ( TG) Phút 2/ Kiểm tra c : ( TG) Phút - Chế độ cai trị phong kiến phương Bắc nước ta từ kỉ I kỉ VI có thay đ i - Trình ... trực quang, diễn giảng thảo luận GV: B i học trước học chuyển biến kinh tế xã h i ta từ kỉ I kỉ VI, chuyển biến chận chạp kéo theo thay đ i xã h i văn hoá GV: Dùng sơ đồ phân hoá xã h i trang 55...
 • 17
 • 1,100
 • 2

Xem thêm