Tiết 19 cuộc khởi nghĩa hai bà trưng năm 40 lịch sử 6 nguyễn duy thỉnh

Tiết 19: Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng năm 40

Tiết 19: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40
... sinh anh dũng Hai Bà. Giới thiệu đền thờ Hai -Gv :Cuộc khởi nghĩa Hai Trng có ý nghĩa nh nào? (Thảo luận) -Gv: Hiện địa phơng ta có công trình văn hoá mang tên Hai , hàng năm nhà trờng ... động2: -Gv: Yêu cầu Hs đọc mục Sgk & hỏi:Vì khởi nghĩa Hai TRng bùng nổ? -Hs : Dựa vào Sgk trả lời ,Gv bổ sung -Gv: Em biết Hai Trng? -Gv: Cuộc khởi nghĩa diễn nh nào? -Hs: Dựa vào đồ tờng ... ảnh Hai Trng D/ Tiến trình lên lớp: I / ổn định lớp: II/ Kiểm tra cũ: - Đất nớc Âu Lạc dới thời thuộc Hán có thay đổi? - Trình bày nguyên nhân , diễn biến, kết khởi nghĩa Hai Trng? III/ Bài...
 • 9
 • 10,157
 • 6

Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng (năm 40 - 43 sau công nguyên) _2 doc

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40 - 43 sau công nguyên) _2 doc
... nhà, đàn đánh” năm 40 sau công nguyên Vì vậy, hai sử gia tiền bối lỗi lạc Lê Văn Hưu Ngô Sĩ Liên có lời ca ngợi Hai Trưng sách Đại Việt sử kí toàn thư (ngoại kỷ, 3) sau: Trưng Trắc Trưng ... Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng mãi tài sản vô giá tinh thần yêu nước, ý chí quật cường bất khuất nhân dân Việt Nam Tiếp nối truyền thống vẻ vang Hai Trưng, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - ... triều đình nước ta Sau Hai Trưng mất,tưởng nhớ công ơn liệt nữ anh hùng, nhân dân nhiều địa phương lập đền, miếu thờ phụng Hai tướng lĩnh Hai Đặc biệt, nơi kinh đô thời Trưng Nữ Vương ởxã...
 • 6
 • 761
 • 0

Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng (năm 40 - 43 sau công nguyên) _1 potx

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40 - 43 sau công nguyên) _1 potx
... rõ Ngay từ năm 40 kỷ đầu Công nguyên (39 -4 0) dân tộc ta theo lời kêu gọi hai người phụ nữ trẻ tuổi (Trưng Trắc, Trưng Nhị) khởi nghĩa tôn nhiều phụ nữ lên nắm quyền lãnh đạo khởi nghĩa vũ trang ... - nữ tướng: Khởi nghĩa Lang Tài (Bắc Ninh) Được Trưng Vương phong Phương Dung công chúa giữ chức nữ tướng quân 17.Trần Nang - Trưởng Lĩnh trung quân: Khởi nghĩa Thượng Hồng (Hải Dương) Được Trưng ... Phú Thọ Trưng Vương phong Nguyệt Điện Tế công chúa giữ chức Tiền đạo tả tướng quân 10.Thiều Hoa - Tiên phong nữ tướng: Khởi nghĩa Tam Thanh, Phú Thọ Được Trưng Vương phong Đông Cung công chúa...
 • 5
 • 330
 • 0

Tiết 19: Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng

Tiết 19: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng
... Văn Hưu ? Xác định nơi Hai Trưng dựng cờ khởi nghĩa LỄ HỘI HAI BÀ TRƯNG Chương III: THỜI KÌ BẮC THUỘC VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP BÀI 17: TIẾT 19: CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG( NĂM 40) GV: Vũ ... dân tộc Các đội nghĩa binh kéo Mê Linh tụ nghĩa Lược đồ khởi nghĩa Hai Trưng Chương III: THỜI KÌ BẮC THUỘC VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP BÀI 17: TIẾT 19: CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG( NĂM 40) ... THUỘC VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP BÀI 17: TIẾT 19: CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG( NĂM 40) 1/ Nước Âu Lạc từ kỉ II TCN đến kỉ I có thay đổi? 2/ Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng bùng nổ: a Nguyên nhân:...
 • 22
 • 1,091
 • 1

Gián án tiet 19 bai 17 cuoc khoi nghia hai ba trung (nam 40)

Gián án tiet 19 bai 17 cuoc khoi nghia hai ba trung (nam 40)
... Bà i 17 19 tiÕt Cuộc khở i nghóa Hai Bà Trưng ( nă m 40 ) GV :Bïi ThÞ ChÊt Minh Tr­êng THCS Gia Sµng TP Th¸I Nguyªn Bài 17 Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) Nước Âu Lạc từ ... Hán - Thi Sách bị Tơ Định giết chết Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ b Diễn biến : - Mùa xn năm 40 , Hai Bà dựng cờ khởi nghĩa Hát Mơn Lược đồ khởi nghĩa Hai ... khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ b Diễn biến : - Từ Hát Mơn nghĩa qn tiến đánh Mê Linh , Cổ Loa Luy Lâu Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ Khởi nghĩa Hai Bà Trưng...
 • 22
 • 956
 • 3

Gián án BÀI 17:TIẾT 19: CUỘC KHỞI NGHĨA HAI TRƯNG

Gián án BÀI 17:TIẾT 19: CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG
... Hai Trưng dựng cờ khởi nghĩa Hát Môn( Hà Tây), nhân dân ủng hộ BÀI 17: TIẾT 19: CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG( NĂM 40) 1/ Nước Âu Lạc từ kỉ II TCN đến kỉ I có thay đổi? 2/ Cuộc khởi nghĩa Hai ... dân Hán sang sinh sống, bắt dân ta theo phong tục Hán ( đồng hoá dân ta) BÀI 17: TIẾT 19: CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG( NĂM 40) 1/ Nước Âu Lạc từ kỉ II TCN đến kỉ I có thay đổi? 2/ Cuộc khởi nghĩa ... thắng lợi khởi nghĩa •Ý nghĩa: Thể ý chí tinh thần đấuHai Trưng? tranh nhân dân ta, đặc biệt Hai Trưng - Ách thống trị nhà Hán bị lật đổ BÀI TẬP Chính sách thâm hiểm nhà Hán nhân dân ta...
 • 9
 • 1,474
 • 4

Gián án T19 Bai 17 cuoc khoi nghia Hai Ba Trung nam 40( Thi GV Gioi Ha Noi)

Gián án T19 Bai 17 cuoc khoi nghia Hai Ba Trung nam 40( Thi GV Gioi Ha Noi)
... Âu Lạc từ kØII TCN đến kØ I có đổi thay? Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ a Nguyªn nh©n b DiƠn biÕn HAI BÀ TRƯNG LÀM LỄ TẾ TRỜI ĐẤT RA QUÂN GIẾT GIẶC C¶nh Hai Bµ Tr­ng lµm lƠ tÕ trêi ®Êt tr­íc ... ®äc lêi thỊ Một xin rửa nước thù Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng Ba kẻo oan ức lòng chồng Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh HAI BÀ TRƯNG CHUẨN BỊ KHỞI NGHĨA (Thi n Nam ngũ lục, sử ca dân gian kỉ ... ChØ Luy l©u Chu Nhai Nam H¶i Nhà H¸n gép  Xãa tªn n­íc ta, u L¹c víi biÕn n­íc ta qn cđa Trung Qc thµnh qn, thµnh Ch©u Giao hun cđam­u Trung nh»m ©m Qc g×? §¹m NhÜ Cưu Ch©n NhËt Nam N¨m 111.TCN...
 • 28
 • 1,027
 • 0

Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : CUỘC KHỞI NGHĨA HAI TRƯNG ( NĂM 40) docx

Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG ( NĂM 40) docx
... nước GV: Cuộc khởi nghĩa phát triển nào? GV: Dùng lược đồ khởi nghĩa Hai Trưng phóng to để em dễ theo dõi, sau yêu cầu HS điền danh tướng Hai Trưng khắp nơi kéo quân tụ nghĩa GV: Em nêu tên ... nhà Hai Trưng dậy khởi nghĩa GV: Yêu cầu HS nói rõ thân Hai Trưng HS trả lời + Hai Trưng gái Lạc tướng huyện Mê Linh ( vùng đất từ Ba Vì đến Tam Đảo thuộc tỉnh Hà Tây, Vĩnh Phúc) + Trưng ... Chu Diên ( vùng đất thuộc Đan Phượng – Hà Tây Từ Liêm – Hà Nội ngày nay) * Diễn biến khởi nghĩa + Mùa xuân năm 40 ( tháng dương lịch) , Hai Trưng dựng + Hai gia đình Lạc tướng cờ khởi nghĩa, ...
 • 16
 • 4,155
 • 4

bài giảng lịch sử 6 bài 17 cuộc khởi nghĩa hai trưng (năm 40)

bài giảng lịch sử 6 bài 17 cuộc khởi nghĩa hai bà trưng (năm 40)
... 1 Hai B Trng ó lm gỡ sau ginh li c c lp - Trng Trc lờn ngụi vua, ly hiu l Trng Vng (nm 40) - Xõy dng nn t ch: + nh ụ Mờ Linh + Phong chc tc, ... Nghênh chiến với địch Lãng Bạc - Quân ta lùi giữ Mê Linh Cổ Loa rút Cấm Khê -Ta sức cản địch Hai hy sinh oanh liệt đất Cấm Khê 2 Cuc khỏng chin chng quõn xõm lc Hỏn (42 - 43) d) Kt qu t nc ... quõn thu ca Mó Vin ó i ng vo sụng Bch ng lờn Lc u d Hai B Trng ó nghờnh chin quyt lit vi Mó Vin Lóng Bc ti Cm e Hai B Trng ó hi sinh oanh lit ti Khờ S KT - EM Cể NHN XẫT Gè...
 • 25
 • 883
 • 0

Slide sử 6 BÀI 17 CUỘC KHỞI NGHĨA HAI TRƯNG (NĂM 40) _Thu Hương

Slide sử 6 BÀI 17 CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40) _Thu Hương
... Húa) Ni Hai B Trng ngha: Hng tn cụng ca quõn ta: Ni ngha quõn ta dnh thng li: ng rỳt chy ca quõn gic: ? Vic khp ni u kộo quõn v Mờ Linh núi lờn iu gỡ? Lược đồ khởi nghĩa Hai Trưng 3/40 Ni Hai ... Tit 19 - Bi 17 CUC KHI NGHA HAI B TRNG (NM 40) Cuc ngha Hai B Trng bựng n * Hon cnh * Din bin: - Mựa xuõn nm 40 (thỏng dng 3/40 lch) Hai B Trng dng c ngha Hỏt Mụn (nay thuc H Ni) Ni Hai B Trng ... nh Hỏn, hai gia ỡnh Lc Tng mt cựng tỡm cỏch liờn kt vi cỏc th lnh mi t nc chun b ni dy Khụng may, Thi Cnh nh Hỏn búc lt dõn ta Sỏch b quõn Hỏn git hi Chng III Lược đồ khởi nghĩa Hai Trưng...
 • 31
 • 609
 • 0

tiet 21 - cuoc khoi nghia hai ba trung

tiet 21 - cuoc khoi nghia hai ba trung
... thể điều chế bazơ không tan từ ôxit bazơ tương ứng cách cho tác dụng với nước Mà trước hết cần hoà tan ôxit bazơ dung dịch axit, sau cho sản phẩm tác dụng với dung dịch kiềm để thu ba zơ không ... dụng với dung dịch kiềm để thu ba zơ không tan tương ứng hướng dẫn Về nhà : - Ôn tập chương II - Chú ý dạng tập chữa - Tiết sau kiểm tra 45 phút Chúc em học làm tốt ! ... Bài thực hành Một số tính chất loại chất vô * Ghi : -Các nhóm tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn -Chú ý : Quan sát tượng, giải thích viết phương trình phản ứng (nếu có) Thảo...
 • 13
 • 1,723
 • 6

Tiết 21. Cuộc khoi nghĩa hai trung

Tiết 21. Cuộc khoi nghĩa hai bà trung
... thuộc đấu tranh giành độc lập Tiết 21 Bài 17 Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng (Năm 40) Nước Âu Lạc từ kỷ II TCN đến kỷ I có thay đổi ? Câu hỏi : Nhà Hán gộp Âu Lạc với quận Trung Quốc thành Châu Giao ... Vĩnh Huy (Cổ Châu,Bắc Ninh) Lê Chân(HảI Phòng), Thánh Thiên (Bắc Ninh) ,Bà Lê Thị Hoa (Thanh Hoá ) Câu hỏi: Theo em việc khắp nơi kéo tụ nghĩa nói lên điều gì? Nói lên khởi nghĩa Hai ... nhà Hán bóc lột nặng nề ,cuộc sống ngày khổ cực Chúng đưa người Hán sang nước ta nhằm mục đích đồng hoá để dễ bề cai trị Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng bùng nổ Câu hỏi: Vì hai gia đình Lạc tư ớng...
 • 22
 • 1,429
 • 2

BAI 17 KHOI NGHIA HAI BA TRUNG (NAM 40)

BAI 17 KHOI NGHIA HAI BA TRUNG (NAM 40)
... Thu Trang hiïån: Bà i 17 Cuộc khở i nghóa Hai Bà Trưng ( nă m 40 ) Bài 17 Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) Nước Âu Lạc từ TKII TCN đến TKI có thay đổi ? Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ ... nổ b Diễn biến : - Mùa xn năm 40 , Hai Bà dựng cờ khởi nghĩa Hát Mơn Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng Một xin rửa nước thù Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng Ba kẻo oan ức lòng chồng Bốn xin vẹn ... khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ b Diễn biến : - Từ Hát Mơn nghĩa qn tiến đánh Mê Linh , Cổ Loa Luy Lâu Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ Khởi nghĩa Hai Bà Trưng...
 • 32
 • 4,355
 • 4

Lịch sử 4 : Khởi nghĩa hai Trưng ( năm 40 )

Lịch sử 4 : Khởi nghĩa hai Bà Trưng ( năm 40 )
... tháng năm 2009 Lịch sử Khởi nghĩa Hai Trưng (năm 40 ) Nguyên nhân: - Oán hận trước ách đô hộ nhà Hán, Hai Trưng phất cờ khởi nghĩa Khởi nghĩa Hai Trưng( năm 40 ) “ Một xin rửa nước thù Hai ... này” (Thiên Nam ngữ lục) Thứ ngày tháng năm 2009 Lịch sử Khởi nghĩa Hai Trưng (năm 40 ) Nguyên nhân: - Oán hận trước ách đô hộ nhà Hán, Hai Trưng phất cờ khởi nghĩa Diễn biến: Lược đồ khởi nghĩa ... Khởi nghĩa Hai Trưng (năm 40 ) Nguyên nhân : - Oán hận trước ách đô hộ nhà Hán, Hai Trưng phất cờ khởi nghĩa Diễn biến: - Mùa xuân năm 40 , cửa sông Hát Môn, Hai Trưng dựng cờ khởi nghĩa...
 • 33
 • 2,019
 • 3

KHỞI NGHĨA HAI TRƯNG NĂM 40

KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG NĂM 40
... tự hào gương Hai Trưng, nhân dân ta lập đền thờ Hai nhiều nơi Đền thờ Hai Trưng (Hát Mơn) trước Đền thờ Hai Trưng (Hát Mơn) ngày Đền thờ Hai Trưng Đền thờ Hai Trưng ( Hà Nội ... xâm lược Bài tập trắc nghiệm: Chọn ý em cho Sâu năm bị hộ, nhân dân ta lại giành độc lâp (tính từ năm 179 TCN đến năm 40) : A 40 năm B 219 năm C 79 năm Khởi nghĩa Hai Trưng (năm 40) Ngun nhân ... quả; ý nghĩa 1/ Cuộc khởi nghĩa Hai diễn nào? Ở đâu? 2/ Quan sát lược đồ khu vực nổ khởi nghĩa Hai Trưng Dựa vào lược đồ nội dung, em trình bày diễn biến khởi nghĩa 3/ Cuộc khởi nghĩa thu...
 • 42
 • 1,570
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cuộc khởi nghĩa hai bà trưng năm 40 lớp 6bài 17 cuộc khởi nghĩa hai bà trưng năm 40diễn biến cuộc khởi nghĩa hai bà trưng năm 40cuộc khởi nghĩa hai bà trưng năm 40trình bày cuộc khởi nghĩa hai bà trưng năm 40soạn bài cuộc khởi nghĩa hai bà trưng năm 40hinh anh minh hoa cho cuoc khoi nghia hai ba trung nam 40nêu ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa hai bà trưng năm 40giáo án lịch sử lớp 6 tên bài dạy cuộc khởi nghĩa hai bà trưng năm 40 docxtiết 20 bài 17 cuộc khởi nghĩa hai bà trưng naêm 40khởi nghĩa hai bà trưng năm 40khởi nghĩa hai bà trưng năm 40 lop 4bài 4 khởi nghĩa hai bà trưng năm 40lịch sử 4 khởi nghĩa hai bà trưng năm 40bài giảng môn lịch sử khởi nghĩa hai bà trưng năm 40 potchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học