Tiết 17 ôn tập chương i II lịch sử 6 nguyễn duy thỉnh

Tiết 17: Ôn tập chương I & II

Tiết 17: Ôn tập chương I & II
... Bi táûp I: Bi âạp ạn c Bi âạp ạnb Bi âạp ạn c II/ Bi táûp II: -Hs lm vo våí bi táûp -Gv gi1säú hs lãn bng lm bi táûp,Hs nháûn xẹt &gv chỉỵa hs theo di Niªn ® i: Ù Sỉû kiãûn Thãú k VII TCN Nàm ... vàn hoạ trãn Bi 2:Thnh Cäø Loa âỉåüc xáy dỉûng vo: a/ Thãú k III TCN b/ Thãú k III - II TCN c/Thãú k II TCN â/ Thãú k I TCN Bi táûp 3: Sau dnh âỉåüc âäüc láûp, Trỉång Vỉång â: a.Giỉỵ ngun cạc ... HS: Än cạc bi â hc, lm 1säú bi táûp Gv â hỉåïng dáùn åí tỉìng tiãút hc D/ Tiãún trçnh lãn låïp: I/ ÄØn âënh låïp: II/ Kiãøm tra bi c: Kãút håüp åí pháưn bi táûp III/ Triãøn khai bi táûp: Hoảt...
 • 6
 • 300
 • 0

Tiet 17. On tap chuong I(tiet 1)

Tiet 17. On tap chuong I(tiet 1)
... Tiêt 17: ôn tập chương I (tiết 1) i Lý thuyết: HS1 Viết hệ thức cạnh đường cao tam giác c vuông: h B A b C H A HS2 Viết tỉ số lượng...
 • 2
 • 215
 • 0

Tiết 17-Ôn tập chương I

Tiết 17-Ôn tập chương I
... C Tit 17 ễN TP CHNG I A ễN TP Lí THUYT: III Mt s tớnh cht ca cỏc t s lng giỏc Cho hai gúc v ph Khi ú: sin = cos cos = sin tg = cotg cotg = tg Tit 17 ễN TP CHNG I A ễN TP Lí THUYT: III Mt ... vi v din tớch t giỏc AEDF Tit 17 ễN TP CHNG I C CễNG ViC V NH: ễn li lý thuyt v cỏc bi ó gii Xem li cỏc h thc v cnh v gúc tam giỏc vuụng Lm cỏc bi cũn li SGK SBT Tit sau tip tc ễn ... ỳng? 2 A sin + cos = B sin = cos C cos = sin (900 - ) sin D tg = cos Tit 17 ễN TP CHNG I B LUYN TP: Bi Giỏ tr ca x v y hỡnh l: A x = ; y = B x = ; y = 2 C x = ; y = D x = ; y = y x Tit 17 ễN...
 • 15
 • 224
 • 0

Tiết 17 . ôn tập chương I - Dạy theo hợp đồng

Tiết 17 . ôn tập chương I - Dạy theo hợp đồng
.. . cầu tiếp theo: Hoạt động nhóm.( phút ) Thảo luận thống kết quả, trình bày phiếu học tập Hướng dẫn nhà: - Ôn kiến thức cần nhớ chương - Làm tập 38, 39, 40 / 95 SGK - Làm tập 81, 83 / SBT - Tiết .. . = sin α cos α Nhiệm vụ 7: u cầu hoạt động cá nhân th i gian phút B i tập: Cho tam giác ABC có AB = 6cm, AC = 4,5 cm, BC =7,5 cm Chứng minh tam giác ABC vng A Tính góc B, C đường cao AH tam giác .. . cosα sin α 1 sin2 α + cos2α = … ; tgα cotgα = …… Khơng dùng bảng số, máy tính Hãy tính: 2 cos 800 + sin 800 = sin 10 + sin 80 = ……………… β B TiÕt 17 ¤n tËp ch­¬ng Một số tính chất tỉ số lượng giác:...
 • 12
 • 175
 • 0

Hình học lớp 9 - Tiết 17 : ÔN TẬP CHƯƠNG I ppt

Hình học lớp 9 - Tiết 17 : ÔN TẬP CHƯƠNG I ppt
... - Giáo viên : Bảng ph : Tóm tắt kiến thức cần nhớ, câu h i, tập Thước thẳng, com pa, ê ke, thước đo độ, phấn màu, máy tính bỏ t i - Học sinh : Làm câu h i tập ôn tập chương I Thước kẻ, ... t i C TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: - Ổn định tổ chức lớp, kiểm tra sĩ số HS - Kiểm tra việc làm tập nhà việc chuẩn bị HS Hoạt động GV N i dung HS Hoạt động I ÔN TẬP LÍ THUYẾT ( phút) A I Lý thuyết: - ... giảm Hoạt động LUYỆN TẬP (30 ph) - Yêu cầu HS làm 33 B i 3 3: Chọn kết đúng: (GV đưa đầu lên bảng a) C phụ) SR b) D QR c) C B i 3 4: a) C tg = a c b) C cos = sin (90 0 - ) B i 3 5: - Bài...
 • 10
 • 355
 • 0

Đại số 9 - Tiết 17 Ôn tập chương I ( tiếp ) pps

Đại số 9 - Tiết 17 Ôn tập chương I ( tiếp ) pps
... sinh Gi i tập 73 (d) - SGK Học sinh -Gi i tập 73 (d) SGK II-B i m i: Gi i tập 74 ( SGK - 40 ) II-B i m i: Dạng : Tĩm x Nêu cách làm a) 2x  1 3 Ta có : (1 ) (1 ) 2x   (2 ) ,Có ... học tập Hoạt động giáo Hoạt động học sinh viên I- Kiểm tra cũ: Học sinh1 -Viết công thức trục Học sinh Viết công thức trục thức thức mẫu gi i mẫu gi i tập 71 ( b) tập 71 ( b) Học sinh Gi i tập...
 • 2
 • 406
 • 1

tiết 17- ôn tập chương I

tiết 17- ôn tập chương I
... phục gồm cơng việc gì? GIẶT , PH I - LÀ - CẤT GIỮ MAY MẠC TRONG GIA ĐÌNH CÁC LO I V I THƯỜNG DÙNG TRONG MAY MẶC V i thiên nhiên V i bơng V i tơ tằm V i s i pha V i hóa học V i V i nhân tổng tạo ... hè ngư i ta l i thích mặc áo v i s i bơng, v i tơ tằm mà sử dụng lụa nilon, polyeste? ( Mùa hè nóng thích hợp v i v i s i thiên nhiên v i bơng, v i tơ tằm có tính chất hút ẩm tốt, lụa nilon, polyeste ... hợp Sẽ giữ Phù hợp V i cơng V i Vẻ đẹp, V i dụng vóc dáng, Độ bền Hoạt động, lo i trang lứa tu i, tiết kiệm M i trường phục cơng dụng Chi tiêu Cơng việc Cho May mặc Dặn dò - Ơn l i : “ Sử...
 • 27
 • 112
 • 0

Tiết 17. Ôn tập chương I

Tiết 17. Ôn tập chương I
... Trang chủ Gi i thiệu Thành viên Trợ giúp Liên hệ Bạn bè • Trường • Ban giám hiệu • Th i khóa biểu Đăng nhập Tên truy nhập Mật Ghi nhớ $ Đăng nhập Quên mật ĐK thành viên Thông tin • Gi i thiệu chung ... • Cơ cấu tổ chức Chi Đảng Công đoàn trường Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đ i TNTP Hồ Chí Minh H i LHTN Việt Nam Danh sách giáo viên Danh sách lớp Văn ngành Th i khóa biểu Tin tức Thông báo Hình ảnh hoạt ... Phòng giáo dục Văn Sở giáo dục Văn Bộ giáo dục Các ý kiến Hỗ trợ trực tuyến i u tra ý kiến Bạn thấy trang nào? Đẹp Đơn i u Bình thường Ý kiến khác Biểu Thống kê • 747 lượt truy cập (chi tiết) ...
 • 4
 • 62
 • 0

Tiết 17: ÔN TẬP CHƯƠNG II pdf

Tiết 17: ÔN TẬP CHƯƠNG II pdf
... tìm tập xác định hàm số - Xét biến vẽ đồ thị hàm số y = ax2 + bx + c, y = ax + b - Cách xác định hệ số parabol D HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Xem lại giải - Làm cỏc tập lại - Ôn tập lại kiến thức học chương ... lại kiến thức học chương I, II ( giao hợp hai tập hơp, tập xác định hàm số, biến thiên đồ thị hàm số bậc bậc hai, xác định parabol biết số tính chất) - Chuẩn bị cho tiết sau kiểm tra ... - Học sinh: Chuẩn bị tập C TIẾN TRÌNH BÀI HỌC Hoạt động 1: Kiểm tra cũ Hoạt động GV - Cho HS trả lời câu hỏi từ -7 Hoạt động HS - Lên bảng trình bày Hoạt động 2: Tìm tập xác định hàm số y...
 • 4
 • 189
 • 0

TIẾT 40: ÔN TẬP CHƯƠNG I.

TIẾT 40: ÔN TẬP CHƯƠNG I.
... I.- Ôn tập chương I: 1.- Các môi trường nuôi cấy vi sinh vật ( VSV ): - Môi trường tự nhiên môi trường chứa chất tự nhiên không xác đònh số lượng, thành phần ... thành N – axêtyl glucôzamin c.- Phân giải lipit: Vi sinh vật tiết enzim lipaza để phân giải lipit (mỡ) thành axt béo glixêrol II.- Bài tập: Bài 1: Xác đònh môi trường với nội dung phù hợp tương ... – P  Đihiđrôxiaxêtôn – P  A.piruvic  Axêtyl – CoA  Glixêrol Các axit béo Lipit 4.- Đặc điểm trình phân giải vi sinh vật: a.- Phân giải axit nuclêic prôtêin: Vi sinh vật tiết enzim nuclêaza...
 • 14
 • 319
 • 0

Hình 7 Tiết 14 Ôn tập chương I (t1)

Hình 7 Tiết 14 Ôn tập chương I (t1)
... Hình học: Tiết 14: Ôn tập chương I i n vào chổ trống ( ) a)Hai góc đ i đỉnh hai góc có cạnh góc tia đ i cạch góc b) Hai đường thẳng vuông góc v i hai đường thẳng cát tạo thành góc vuông ... Vẽ đoạn thẳng AB d i 28mm - Trên AB lấy i m M cho AM = 14mm - Qua M vẽ đường thẳng d ⊥ AB - d trung trực AB M • B Hình học: Tiết 14: Ôn tập chương I B i tập 57/ 104SGK: Cho hình vẽ (h39), có a//b ... b//c) => O2 = 480 Vì tia OC nằm hai tia OA OB nên ta có x = O1 + O2 = 380 + 480 = 860 Vậy số đo x góc AOB 860 O c Hình học: Tiết 14: Ôn tập chương I B i tập 55/103 SGK: Vẽ l i hình 38 (tr103- SGK)...
 • 5
 • 1,420
 • 15

Tiet 20 ON TAP CHUONG I

Tiet 20 ON TAP CHUONG I
... : Giá trị tuyệt đ i : -Kh i niệm : Giá trị tuyệt đ i số hữu tỉ x ……………………… khoảng cách từ i m t i i m trục số ………………………… -Giá trj tuyệt đ i số hữu tỉ x xác định : x = -V i - x x ≥ ………………………………… ... Căn bậc hai số a không âm ……………………………………… Kí hiệu : Căn bậc hai dương a …… a − a …………………………………… bậc hai âm a h) N… Z … Q ……R ⊂ ⊂ ⊂ i) Trục số g i trục số thực ……………………………………… i m biểu diễn số ... cộng v i số : 3) Tính chất nhân v i số : a.1 = a a+0= a ……………………………… ……………………………… ( ) ( ) •Tính chất phân ph i phép nhân v i phép cộng : a ( b + c ) = a b + a c I ÔN TẬP LÝ THUYẾT : Giá trị tuyệt...
 • 12
 • 564
 • 2

Tiết 24: Ôn tập chương I (HH)

Tiết 24: Ôn tập chương I (HH)
... B1 C1 i xng vi ABC qua ng thng a b, V A2 B2 C2 i xng vi ABC qua ng thng a A1 A B B1 C C2 B2 A2 C1 a B - BI TP B i tập 88 tr 111 /SGK Cho t giác ABCD G i E,F,G,H theo thứ tự trung i m AB, ... cỏc hỡnh thoi l hp ca hp cỏc bỡnh hnh, hỡnh thang hỡnh C,Giao ca hp cỏc HCN v hp cỏc hỡnh thoi l Vuụng hp cỏc hỡnh B - BI TP Bi : Cho ABC , mt ng thng a tu ý v mt im nm ngoi tam giỏc a, Hóy ... CD = DA ễn chng I ; T giỏc B - BI TP Bi 67 tr 111/SGK: Cho s biu th quan h gia cỏc hp hỡnh thang, hỡnh bỡnh hnh, hỡnh ch Nht , hỡnh thoi , hỡnh vuụng Nh hỡnh bờn Da vo s ú hóy in vo ch trng...
 • 9
 • 223
 • 0

Tiet 17 On tap chuong 1

Tiet 17 On tap chuong 1
... cạnh Bài tập 1: Chọn kết kết đây: P 1) Trong hình vẽ bên sin Q bằng: PR PR b) a) QR RS SR PS R c) SR d) QR S Q 2) Hình vẽ bên, cos a) 2a 3 c) b) bằ 30 ng: a a 2a d)2 a 30 a 2) Trong hình vẽ bên, ... TIẾT17 : ÔN TẬP CHƯƠNG I Học sinh làm bảng câu sau A Câu 1: Cho hình vẽ Hãy viết hệ thức : a) Cạnh huyền, cạnh góc B vuông hình ... chiếu cạnh huyền b = a b’ c c ’ h b’ C H a c = a.c' b b) Các cạnh góc vuông b, c đường cao h A 1 = + 2 h b c c B c ’ h H a b b’ C Câu 2: Cho hình vẽ : a) Hãy viết công thức tính tỉ số lượng giác...
 • 11
 • 613
 • 0

Tiết 14: Ôn tập chương I

Tiết 14: Ôn tập chương I
... B i toán 1: Hình vẽ cho biết kiến thức gì? a O b Hai góc đ i đỉnh - Định nghĩa: Hai góc đ i đỉnh hai góc mà cạnh góc tia đ i cạnh góc - Tính chất: Hai góc đ i đỉnh x A I B y A a b B ... v i đường thẳng B i toán 2: i n từ vào chỗ trống: 1: Hình vẽ cho biết kiến thức gì? ………………………………………………………………… a) Hai góc đ i đỉnh hai góc có cạnh góc tiatính vuông gócgóc Quan hệ đ i cạnh v i ... ……………………………………………………………………………… a//b a//b B i toán 3: Chọn câu đúng, sai: Hai góc đ i đỉnh Đúng Hai góc đ i đỉnh Sai Hai đường thẳng vuông góc cắt Đúng Hai đường thẳng cắt vuông góc Sai Đường trung trực đoạn thẳng...
 • 9
 • 468
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tiet 14 on tap chuong i hinh 7tiết 20 ôn tập chương i đại số 7tiết 13 ôn tập chương i hình học 6giáo trình đại số lớp 7 tiết 20 ôn tập chương i tiết 2 pptgiáo án đại số lớp 6 tiết 38 ôn tập chương i pptxtiết 24 ôn tập chương i hình học 8tiết 21 ôn tập chương i t2tiết 16 ôn tập chương itiết 18 ôn tập chương itiết 16 ôn tập chương i tiết 1tiết 20 ôn tập chương itiết 21 ôn tập chương i tiếptiết 21 ôn tập chương itiết 22 ôn tập chương i tiếp theotiết 15 ôn tập chương iPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSách Tiếng Trung 1HÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học