iết 31 cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ khúc và họ dương lịch sử 6 nguyễn duy thỉnh

iết 31:Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc họ Dương

iết 31:Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc và họ Dương
... -Gv: Những việc làm họ Khúc & họ -Dơng Đình Nghệ tự xng Tiết độ sứ Dơng có ý nghĩa nh nào? tiếp tục xây dựng tự chủ -Hs:Việc giành lại, bảo vệ, xây dựng tự chủ họ Khúc & họ Dơng sở, móng cho ... hơn.Vì Dơng Đình Nghệ chuẩn bị sở kháng chiến Thanh Hoá -Gv:Em biết Dơng Đình Nghệ? -Hs:Dựa vào SGK,LSVN tranh trả -Năm 931 Dơng Đình Nghệ đem lời quân từ Thanh Hoá bao vây, công -Gv:Sau lấy đợc ... dậy), nhà Đờng không khả giữ vững quyền thống trị nh cũ -Gv:Em biết Khúc Thừa Dụ? -Hs:Dựa vào SGK, đọc LSVN tranh trả lời -Gv:Giải thích:Ông xng Tiết độ sứ (chức quan phong kiến TQ ) nhng ông tổ...
 • 4
 • 647
 • 1

Đường lối đấu tranh giành chính quyền

Đường lối đấu tranh giành chính quyền
... cách mạng: chống phát xít tranh: hợp pháp nửa hợp pháp Chủ trương đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ Đấu tranh lĩnh vực báo chí Sách xuất bản Pháp đưa vê Bước đường cùng, Tắt đèn, ... phong trào đấu tranh nước riết chạy đua vũ trang phát động chiến tranh giới 1.a) ĐH VII Quốc tế Cộng sản họp Matxcơva (7-1935) Kẻ thù chủ nghĩa phát xít Nhiệm vụ chống phát xít chiến tranh, đòi ... dân giác ngôă Truyên bá chữ Quốc ngữ đường cách mạng Lựu, NDLĐ, tư sản, Phản đôăng vơ vét, khung Đấu tranh Măăt trâăn báo Địa chu bố chí Đấu tranh đòi dân chu hoà bình Căm thù...
 • 12
 • 189
 • 0

Đường lối đấu tranh giành chính quyền

Đường lối đấu tranh giành chính quyền
... trào đấu tranh thuộc địa toàn thế giới Các giai cấp và tầng lớp có quyền lợi khác nhau, đều căm thù thực dân, tư bản độc quyền Pháp, và đều có nguyện vọng đấu tranh ... sức vơ vét, bóc lột khủng bố phong trào đấu tranh nhân dân Không đủ khả vũ trang, chuẩn bị cách mạng chống đế quốc và phong kiến Đấu tranh Mặt trận báo chí dân chủ diễn sôi ... chức biện pháp đấu tranh: Hội nghị chủ trương chuyển hình thức tổ chức bí mật không hợp pháp => hình thức tổ chức đấu tranh công khai, nửa công khai; hợp pháp nửa hợp pháp • Đấu tranh lĩnh vực báo...
 • 4
 • 164
 • 0

Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: “ Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.”. Liên hệ thực tiễn Việt Nam hiện nay.

Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh:     “ Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.”.      Liên hệ thực tiễn Việt Nam hiện nay.
... nhận các quyền dân tộc bản, những quyền mà hai bản ấy chưa nói đến :“ Tất cả các dân tộc thế giới đều sinh bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và ... chương và các văn kiện khác của Liên Hợp Quốc Tư tưởng của Hồ Chí Minh về quyền dân tộc qua câu nói :“ Tất cả các dân tộc thế giới đều sinh bình đẳng, dân tộc nào cũng có ... cho đấu tranh độc lập dân tộc phẩm giá người Tư tưởng :“ Tất cả các dân tộc thế giới đều sinh bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.” Người...
 • 12
 • 7,716
 • 64

Đấu tranh phòng, chống tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả ở việt nam hiện nay

Đấu tranh phòng, chống tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả ở việt nam hiện nay
... làm, tàng trữ, lưu hành tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giả”, Châu Nam Long (1996); Luận án “Điều tra vụ án làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Thực trạng ... tác điều tra”, Châu Nam Long (1999); “Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống hoạt động làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam , Châu Nam Long (2001); báo ... chuyển, lưu hành tiền 23 giả góc độ điều tra tội phạm, kỹ thuật hình hầu hết lưu hành chế độ mật lưu hành nội Vì vậy, nói nghiên cứu đấu tranh phòng, chống tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành...
 • 194
 • 215
 • 1

Đấu tranh phòng, chống tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả ở việt nam hiện nay

Đấu tranh phòng, chống tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả ở việt nam hiện nay
... làm, tàng trữ, lưu hành tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giả ”, Châu Nam Long (1996); Luận án “Điều tra vụ án làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Thực ... tác điều tra”, Châu Nam Long (1999); “Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống hoạt động làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam , Châu Nam Long (2001); báo ... chuyển, lưu hành tiền giả góc độ điều tra tội phạm, kỹ thuật hình hầu hết lưu hành chế độ mật lưu hành nội Vì vậy, nói nghiên cứu đấu tranh phòng, chống tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành...
 • 152
 • 129
 • 2

SKKN Phát triển tính sáng tạo của học sinh thông qua giải bài toán bằng nhiều cách

SKKN Phát triển tính sáng tạo của học sinh thông qua giải bài toán bằng nhiều cách
... y h c ủó ủ c kh ng ủ nh qua nhi u nm qua, ủ c bi t cụng tỏc b i d ng h c sinh gi i õy l cụng vi c h t s c quan tr ng giai ủo n ủo t o nhõn ti cho ủ t n c a s cỏc em h c sinh c a tr ng ủ u thụng ... c sinh thụng qua gi i bi toỏn b ng nhi u cỏch III Nội dung đề tài III.1: Kh o sỏt th c t : u ủi m: Tr ng ủúng trờn ủ a bn th tr n nờn ph huynh r t quan tõm ủ n vi c h c t p c a em mỡnh, h c sinh ... cho h c sinh thụng qua gi i bi toỏn b ng nhi u cỏch i v i cụng tỏc b i d ng h c sinh gi i Toỏn khụng nh ng lm cho cỏc em n m ch c ki n th c c b n v kh nng v n d ng vo cỏc d ng toỏn m ủi u quan...
 • 15
 • 320
 • 1

57 Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán phi sản xuất và phương pháp tính giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp dệt may Thành phố Hồ Chí Minh

57 Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán phi sản xuất và phương pháp tính giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp dệt may Thành phố Hồ Chí Minh
... tranh doanh nghiệp dệt may nói chung doanh nghiệp dệt may Tp.HCM nói riêng Chính chọn đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất phương pháp tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp dệt may ... dệt may Tp.HCM tác giả trình bày trình khảo sát thực tế số công ty Dệt may Tp.HCM như: Công ty cổ phần dệt may Thành công, Công ty TNHH thành viên dệt Việt Thắng, Công ty Dệt May Gia Đònh, Công ... thiết phải hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất phương pháp tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp dệt may 54 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ...
 • 150
 • 309
 • 1

Tìm hiểu công nghệ chế biến gạo của Việt Nam

Tìm hiểu công nghệ chế biến gạo của Việt Nam
... THƯƠNG PHẨM 35 Nhóm 8 _Công nghệ chế biến gạo Việt Nam Báo cáo Công nghệ bảo quản chế biến nông sản Nhóm 8 _Công nghệ chế biến gạo Việt Nam Báo cáo Công nghệ bảo quản chế biến nông sản ... gạo lật) Nhóm 8 _Công nghệ chế biến gạo Việt Nam 32 Báo cáo Công nghệ bảo quản chế biến nông sản Máy xát gạo – Máy xoa bóng gạo Nhóm 8 _Công nghệ chế biến gạo Việt Nam 33 Báo cáo Công nghệ bảo quản ... hoạch thủ công: liềm công cụ chủ yếu, sử dụng phổ biến hộ gia đình, trang trại nhỏ Thu hoạch giới: sử dụng máy gặt cải tiến loại vừa nhỏ Nhóm 8 _Công nghệ chế biến gạo Việt Nam 10 Báo cáo Công nghệ...
 • 37
 • 273
 • 0

Phân tích bản chất của lợi nhuận,lợi nhuận bình quân, lợi nhuận độc quyền trong chủ nghĩa tư bản theo mác lênin

Phân tích bản chất của lợi nhuận,lợi nhuận bình quân, lợi nhuận độc quyền trong chủ nghĩa tư bản theo mác lênin
... bài: Phân tích bản chất của lợi nhuận ,lợi nhuận bình quân, lợi nhuận độc quyền chủ nghĩa bản theo mác- Lênin Và so sánh bản chất lợi nhuận chủ nghĩa bản với bản chất ... tài: Phân tích bản chất của lợi nhuận ,lợi nhuận bình quân ,lợi nhuận độc quyền chủ nghĩa bản theo quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin và so sánh bản chất lợi nhuận chủ ... chủ nghĩa bản với bản chất lợi nhuận xã hội chủ nghĩa. ” Phần I: Phân tích bản chất của lợi nhuận, lợi nhuận bình quân, lợi nhuận độc quyền chủ nghĩa bản theo...
 • 22
 • 119
 • 0

skkn vật lí thpt phát triển năng lực tư duy liên môn và tính sáng tạo của học sinh qua bài toán tìm biên độ cực trị trong tổng hợp dao động

skkn vật lí thpt phát triển năng lực tư duy liên môn và tính sáng tạo của học sinh qua bài toán tìm biên độ cực trị trong tổng hợp dao động
... triển lực liên môn và tính sáng tạo của học sinh qua bài toán tìm biên đô cực trị tổng hợp dao đông II THỰC TRẠNG DẠY-HỌC BÀI TOÁN TÌM BIÊN ĐỘ CỰC TRI TRONG TỔNG HỢP DAO ... Phát triển lực liên môn và tính sáng tạo của học sinh qua bài toán tìm biên đô cực trị tổng hợp dao đông B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I CƠ SỞ LÍ LUẬN Quan điểm của Đảng ... Lộc Trang / 14 Phát triển lực liên môn và tính sáng tạo của học sinh qua bài toán tìm biên đô cực trị tổng hợp dao đông Một chất điểm thực đồng thời hai dao động cùng phương...
 • 14
 • 112
 • 0

Tiểu luận sự phát triển tâm lí của học sinh trung học cơ sở

Tiểu luận sự phát triển tâm lí của học sinh trung học cơ sở
... triển tâm lý học sinh Trung học sở - Chƣơng 2: sở lí luận phát triển tâm lý học sinh Trung học sở - Chƣơng 3: Tổ chức phƣơng pháp nghiên cứu - Chƣơng 4: Kết nghiên cứu thực tiễn phát triển tâm ... đầu tìm hiểu số yếu tố tâm lý ảnh hƣởng đến phát triển khía cạnh tâm lý 31 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ 2.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ SỞ 2.1.1 Khái niệm ... nghiên cứu phát triển tâm lý lứa tuổi học sinh Trung học sở Việt Nam Luận án góp phần làm sáng tỏ sở lí luận định hƣớng cho việc nghiên cứu phát triển tâm lý lứa tuổi học sinh Trung học sở nhƣ xác...
 • 192
 • 189
 • 0

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH TÂN PHƯƠNG

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH TÂN PHƯƠNG
... kờ toỏn chi phớ sn xuõt ti CT TNHH Tõn Phng 2.2.1 Kờ toỏn hp chi phớ NVLTT Chi phí NVL trực tiếp công ty TNHH VIKOM bao gồm toàn chi phí loại nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ mà công ty sử dụng ... sử dụng: TK 622- chi phí nhân công trực tiếp Cpnctt Của công ty đợc chi tiết tới TK cấp TK 6221: chi phí nhân công trực tiếp sản xuất mô tơ điện động ôtô TK 6222: chi phí nhân công trực tiếp sản ... chc cụng tỏc k toỏn hp chi phi san xut va tớnh giỏ san phm ti cụng ty TNHH Tõn Phng - Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh tính giá thành sản phẩm công ty TNHH VIKOM ngày hoàn thiện...
 • 15
 • 298
 • 0

Thẩm định tín dụng của công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk

Thẩm định tín dụng của công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk
... hình tài công ty Vinamilk vững mạnh, độ rủi ro thấp Ta rút số kết luận sau: - Công ty Vinamilk coi người đầu lĩnh vực sản xuất sữa kinh doanh sữa thị trường Việt Nam - Công ty sữa Vinamilk xuất ... VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) thành lập sở định số 155/2003QĐ-BCN ngày 01/10/2003 Bộ Công nghiệp việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Sữa Việt Nam ... (08) 9300 358 Fax: (08) 9305 206 - Web site: www .vinamilk. com.vn - Email: vinamilk@ vinamilk.com.vn Sơ đồ tổ chức và cấu tổ chức của công ty Vinamilk Đại diện : Bà Mai Kiều Liên- Chủ...
 • 18
 • 662
 • 3

Luận điểm của hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành một cách chủ động, sáng tạo

Luận điểm của hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành một cách chủ động, sáng tạo
... đến tác động cách mạng vô sản ở quốc cách mạng thuộc địa, đặt cách mạng thuộc địa phụ thuộc vào cách mạng vô sản quốc cách mạng giải phóng dân tộc có thể giành thắng lợi cách mạng vô sản ... địa, từ đến khẳng định: Cách mạng giải phóng dân tộc trở thành phận cách mạng vô sản giới, toàn trình cách mạng giới nói chung Tuy nhiên, xác nhận đường phát triển cách mạng thuộc địa, cả ... nhiều đến vấn đề dân tộc thuộc địa cách mạng giải phóng dân tộc Lênin nhận vai trò to lớn hệ thống thuộc địa giới việc nuôi sống trì chủ nghĩa tư bản, tiềm cách mạng nhân dân nước thuộc địa,...
 • 6
 • 274
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thời kỳ đấu tranh giành độc lậpcâu hỏi vận dụng quan điểm trên em hãy phân tích cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nước ta trong gian đoạn từ năm 1945 1954cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân 1945 1946nghiên cứu đặc tính phản xạ phổ của thực vật ngập mặn trên ảnhnghiên cứu đặc tính phản xạ phổ của thực vật ngập mặn trên ảnh quickbirdngân hàng cần tăng cường cho hộ nông dân vay vốn trung hạn và dài hạn và tùy theo mục đích vay vốn tình trạng kinh tế của hộ mà quyết định thời gian cho vay sao cho phù hợpđặc tính phản xạ phổ của thực vậtđặc tính chuyển mạch của các thiết bị bán dẫnảnh hưởng của triều sóng và sông đến đặc trưng hình thái tự nhiên của cửa sông cổ chiênnghiên cứu tính mẫn cảm của e coli phân lập từ bệnh lợn con phân trắng với thuốc kiểm tra đợt iiinghiên cứu tính mẫn cảm của e coli phân lập từ bệnh lợn con phân trắng với thuốc kiểm tra đợt inghiên cứu tính mẫn cảm của e coli phân lập từ bệnh lợn con phân trắng với thuốc kiểm tra đợt iitính điện cảm của các cuộn dây quấnthành phần xơ tan của một số loại hạt cốc ở các nước ôn đớicác loại cổ phiếu phân loại theo quyền lợi của cổ đôngNHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN LÝ – TRẦN – HỒCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRÊN địa bàn HUYỆN MINH hóa, TỈNH QUẢNG BÌNHNghiên cứu xử lý bã điện phân của nhà máy kẽm điện phân thái nguyên để thu hồi đồng đáp ứng yêu cầu luyện đồngHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý đào tạo NGHỀ tại TRUNG tâm DỊCH vụ VIỆC làm THANH NIÊN TỈNH QUẢNG BÌNHHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý NHÀ nước về đất ĐAI TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ ĐỒNG hới, TỈNH QUẢNG BÌNHHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý vốn lưu ĐỘNG tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN CÔNG tác THANH TRA THUẾ đối với DOANH NGHIỆP NHỎ và vừa tại cục THUẾ THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN QUẢN lý tài CHÍNH tại TRƯỜNG đại học KINH tế đại học HUẾHOÀN THIỆN QUẢN lý THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG đối với DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH tại CHI cục THUẾ THỊ xã HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾMỘT số GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ CHĂM sóc KHÁCH HÀNG tại VIỄN THÔNG QUẢNG TRỊNÂNG CAO NĂNG lực CẠNH TRANH của NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG TRỊMột số bài tập tích hợp các môn khoa học tự nhiên theo định hướng phát trienr năng lực môn hoá học cho học sinh lớp 12 THPTSử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy môn hoá học theo định hướng phát triển năng lực dựa trên phân tích hoạt động học của học sinhTuyển tập đề thi thử THPT các trường có đáp án ( phần 7 )NÂNG CAO HIỆU QUẢ dạy học câu LỆNH lặp với số lần BIẾT TRƯỚC TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIN học 11 (cơ bản) BẰNG một số bài tập TIÊU BIỂU CHO học SINH TRƯỜNG THPT lê VIẾT tạo HUYỆN HOẰNG hóaMột số ví dụ dạy trong bài 4 bài toán và thuật toán của tin học lớp 10Một số bệnh thường gặp ở gia cầm trong mùa mưa bão và cách phòng trịXác định biến số, chỉ số và kỹ thuật thu thập số liệu trong nghiên cứu y học“ ảnh hưởng của quốc tế cộng sản đối với cách mạng việt nam ( giai đoạn 1919 – 1943)”