Bài 8 thời nguyên thuỷ trên đất nước ta

Bài 8. Thời nguyên thủy trên đất nước ta

Bài 8. Thời nguyên thủy trên đất nước ta
... lòch sử nước ta Bài : THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA Những dấu tích Người tối cổ Giai đoạn đầu người tinh khơn Giai đọan phát triển người tinh khơn Bài : THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA Những ... thuật mài lưỡi Bài : THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA Dặn dò: - Học 8: Thời ngun thủy đất nước ta - Làm -> 6/SBT trang 30, 31 - Đọc, chuẩn bị 9: “Đời sống người ngun thủy đất nước ta ... - Xn Lộc (Đồng Nai) Xn Lộc Bài : THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA Những dấu tích Người tối cổ tìm thấy đâu? Thẩm Khun Thẩm Hai Bài : THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA Những dấu tích Người tối...
 • 26
 • 3,239
 • 7

bai 8: Thoi nguyen thuy tren dat nuoc ta

bai 8: Thoi nguyen thuy tren dat nuoc ta
... ca Ngi Ti c Thm Hai (Lng Sn) TIT 8:BI 8: THI NGUYấN THU TRấN T NC TA 1.Nhng du tích ca Ngi ti c c tỡm thy õu? Nỳi TIT 8:BI 8: THI NGUYấN THU TRấN T NC TA 1.Nhng du tích ca Ngi ti c c tỡm ... TIT 8:BI 8: THI NGUYấN THU TRấN T NC TA giai on u, Ngi tinh khụn sng nh th no ? H sng cỏch ngy khong bao nhiờu nm ? Thi gian: Cỏch ngy khong 3-2 nm TIT 8:BI 8: THI NGUYấN THU TRấN T NC TA ... 8:BI 8: THI NGUYấN THU TRấN T NC TA Giai on phỏt trin ca Ngi tinh khụn cú gỡ mi ? Du vt ca Ngi tinh khụn giai on phỏt trin c tỡm thy õu trờn t nc ta ? Lng Sn H Long Qunh Vn Bu Trú TIT 8:BI 8:...
 • 34
 • 412
 • 0

Phần hai LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN THẾ KỶ X - Bài 8 THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA pdf

Phần hai LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN THẾ KỶ X - Bài 8 THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA pdf
... Phần hai LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN THẾ KỶ X Phần II Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến kỉ X Chương I Buổi đầu lịch sử nước ta Chương II Thời đại dựng nước Văn LangÂu Lạc Chương III Thời ... ngoặt lịch sử đầu kỉ X Chương I BUỔI ĐẦU LỊCH SỬ NƯỚC TA Chương I Buổi đầu lịch sử nước ta Bài Thời nguyên thủy đất nước ta Bài Đời sống người nguyên thủy đất nước ta Tiết - Bài THỜI NGUYÊN THỦY ... (Cao Bằng) Bác Hồ viết: Dân ta phải biết sử ta Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam Hồ Chí Minh BÀI TẬP Lập bảng hệ thống giai đoạn phát triển người nguyên thủy nước ta Các giai đoạn Người tối...
 • 40
 • 1,474
 • 1

bài giảng lịch sử 6 bài 8 thời nguyên thủy trên đất nước ta

bài giảng lịch sử 6 bài 8 thời nguyên thủy trên đất nước ta
... Rìu đá thời Sơn Vi Rìu đá thời Hoà Bình Bắc Sơn Tiết Bài 9: Đời sống người nguyên thuỷ đất nước ta Đời sống vật chất Tổ chức xã hội Cuộc sống người nguyên thuỷ Tiết Bài 9: Đời sống người nguyên ... người nguyên thuỷ đất nước ta Đời sống vật chất Tổ chức xã hội Đời sống tinh thần Hình mặt người khắc vách hang Đồng Nội (Hoà Bình) Bài - Tiết Đời sống người nguyên thuỷ đất nước ta Đời sống vật ... đình dòng tộc Bài - Tiết Đời sống người nguyên thuỷ đất nước ta Đời sống vật chất Tổ chức xã hội Đời sống tinh thần Bài tập Hãy lựa chọn đáp án mà em cho Điểm đời sống tinh thần người nguyên thuỷ...
 • 21
 • 885
 • 0

Bài 8 Thời nguyên thủy trên đất nước ta

Bài 8 Thời nguyên thủy trên đất nước ta
... chặt, đập Rìu đá Núi Đọ TIẾT9:BÀI 8: THỜI NGUN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 1.Những dấu vết người tối cổ tìm thấy đâu? Núi Đọ TIẾT9:BÀI 8: THỜI NGUN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 1.Những dấu vết người tối cổ ... TIẾT9:BÀI 8: THỜI NGUN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 2.Ở giai đoạn đầu, Người tinh khơn sống ? Họ sống cách ngày khoảng năm ? Thời gian: Cách ngày khoảng 3-2 vạn năm TIẾT9:BÀI 8: THỜI NGUN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC ... TIẾT9:BÀI 8: THỜI NGUN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 3.Giai đoạn phát triển Người tinh khơn có ? Họ sống cách ngày khoảng năm? Thời gian Cách ngày 12.000-4000 năm TIẾT9:BÀI 8: THỜI NGUN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC...
 • 29
 • 431
 • 0

Bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nước ta

Bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nước ta
... TIẾT9:BÀI 8: THỜI NGUN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 1.Những dấu vết người tối cổ tìm thấy đâu? Răng Người Tối cổ Thẩm Hai (Lạng Sơn) Nước ta q hương lồi người TIẾT9:BÀI 8: THỜI NGUN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA ... TIẾT9:BÀI 8: THỜI NGUN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 1.Những dấu vết người tối cổ tìm thấy đâu? Người tối cổ sống cách ngày khoảng năm? Cách ngày 40-30 vạn năm TIẾT9:BÀI 8: THỜI NGUN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA ... TIẾT9:BÀI 8: THỜI NGUN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 2.Ở giai đoạn đầu, Người tinh khơn sống ? Họ sống cách ngày khoảng năm ? Cách ngày khoảng 3-2 vạn năm TIẾT9:BÀI 8: THỜI NGUN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 2.Ở...
 • 27
 • 430
 • 0

Bai 8. Thoi nguyen thuy tren dat nuoc ta

Bai 8. Thoi nguyen thuy tren dat nuoc ta
... SỬ NƯỚC TA Tiết - Bài 8: THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA Những dấu tích Người tối cổ tìm thấy đâu? Em cho biết thời xa Điều kiện tự nhiên có thuận Dấu tích Người tối vùng xưa, nước ta Người ... NƯỚC TA Những dấu tích Người tối cổ tìm thấy đâu? Thẩm Khuyên Thẩm Hai Em có nhận xét địa bàn sinh sống Người tối cổ đất nước ta ? Núi Đọ Xuân Lộc Tiết - Bài 8: THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA ... NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA Những dấu tích Người tối cổ tìm thấy đâu? - Địa điểm: hang Thảm Hai, Thẩm Khuyên (Lạng sơn); Núi Đọ (Quan Yên, Thanh Niên đại vật giúp ta Hoá); Xuân Lộc (Đồng Nai)...
 • 15
 • 291
 • 0

Phần hai lịch sử việt nam từ nguồn gốc đến thế kỷ x bài 8 thời nguyên thủy trên đất nước ta

Phần hai lịch sử việt nam từ nguồn gốc đến thế kỷ x  bài 8 thời nguyên thủy trên đất nước ta
... Phần hai LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN THẾ KỶ X Phần II Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến kỉ X Chương I Buổi đầu lịch sử nước ta Chương II Thời đại dựng nước Văn LangÂu Lạc Chương III Thời ... lịch sử đầu kỉ X Chương I BUỔI ĐẦU LỊCH SỬ NƯỚC TA Chương I Buổi đầu lịch sử nước ta Bài Thời nguyên thủy đất nước ta Bài Đời sống người nguyên thủy đất nước ta Tiết - Bài THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ... THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA TRUNG QUỐC Lược đồ: Một số di khảo cổ học Việt Nam Thẩm Khuyên Răng Thẩm Hai Núi Đọ Người Quan Yên tố i cổ Rìu đá Xuân Lộc núi Đọ Lược đồ: Một số di khảo cổ Việt Nam ...
 • 10
 • 88
 • 0

bài 8 thời nguyên thủy trên đất nướcc ta

bài 8 thời nguyên thủy trên đất nướcc ta
... SỬ NƯỚC TA Tiết - Bài 8: THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA Những dấu tích Người tối cổ tìm thấy đâu? Em cho biết thuận Điều kiện tự nhiên c thời xa Dấu tích Người vùng đất xưa, nước tasống Người ... - Bài 8: THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA Những dấu tích Người tối cổ tìm thấy đâu? Thẩm Khuyên Thẩm Hai Em có nhận xét địa bàn sinh sống Người tối cổ đất nước ta ? Núi Đọ Xuân Lộc Tiết - Bài ... (Thái Nguyên) , Sơn Vi (Phú Thọ) Người tối cổ chuyển thành người tinh khôn thời gian nào? Dấu tích Người tinh khôn giai đoạn đầu tìm thấy đâu? Tiết - Bài 8: THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA Ở...
 • 15
 • 451
 • 2

Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA pps

Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA pps
... nhiều nơi đất nước ta ,người nguyên thủy đời đánh dấu bước mở đầu lịch sử việt nam 4/ ĐÁNH GIÁ :( TG) Phút - Em lập bảng hệ thống giai đoạn phát triển thời nguyên thủy nước ta theo mẫu: thời gian, ... Rôma có đóng góp văn hóa ? 2/ Bài * Cũng số nước giới, nước ta lịch sử lâu đời, trải qua thời kì xã hội nguyên thủy xã hội cổ đại TG Hoạt Động GV-HS ø NỘI DUNG 15 GV: Gọi HS đọc mục trang 22 ... quan sát tranh ảnh lịch sử, rút nhận xét so sánh B/ THIẾT BỊ DẠY HỌC : -Bản đồ địa việt nam C / HỌAT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : 1/ Kiểm tra c : ( TG) Phút - Hãy nêu dân tộc phương đông thời cổ đại có thành...
 • 12
 • 961
 • 1

BÀI 8 LỊCH SỬ 6 THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA

BÀI 8 LỊCH SỬ 6 THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA
... Phần hai LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN THẾ KỶ X Chương I BUỔI ĐẦU LỊCH SỬ NƯỚC TA Tiết - Bài THỜI NGHUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA Tiết - Bài 8: THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA Những dấu ... trang 26( SGK), em có nhận xét địa điểm sinh sống Người tối cổ đất nước ta? Thẩm Hai Núi Đọ  Người tối cổ có mặt nhiều nơi đất nước ta Xuân Lộc Tiết - Bài 8: THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA Ở ... H 18_ Răng Người tối cổ Hang Thẩm Hai (Lạng Sơn) H19_ Rìu đá núi Đọ (Thanh Hóa) Em cho biết Người tối cổ có mặt đất nước ta cách khoảng thời gian bao lâu? Tiết - Bài 8: THỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT...
 • 22
 • 312
 • 0

Giáo án bài thời nguyên thủy trên đất nước ta

Giáo án bài thời nguyên thủy trên đất nước ta
... phương đất nước ta? Gv hướng dẫn hs xem hình 21, 22, 23, công cụ phục chế Thảo luận: Em có nhận xét công cụ này? HS: Các nhóm nhận xét bổ sung GV: Sơ kết hai giai đoạn thời nguyên thuỷ đất nước ta ... địa điểm sinh sống người tối cổ đất nước ta? HS: Nhận xét HĐ2: Cả lớp – cá nhân Gv gọi hs đọc mục trang 23 SGK GV? Người tối cổ trở thành người tinh khôn từ đất nước Việt Nam? HS: Cách khoảng ... nơi đất nước ta, chứng tỏ Việt Nam nôi loài người - Sau chuyển thành người tinh khôn người cải tiến dần công cụ sản xuất, đời sống họ dần ổn định - Giải thích câu nói Bác: Dân ta phải biết sử ta, ...
 • 3
 • 219
 • 0

Thời nguyên thủy trên đất nước ta.

Thời nguyên thủy trên đất nước ta.
... 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 2.Ở giai đoạn đầu, Người tinh khôn sống ? Họ sống cách ngày khoảng năm ? Thời gian: Cách ngày khoảng 3-2 vạn năm TIẾT9:BÀI 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC ... 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 3.Giai đoạn phát triển Người tinh khôn có ? Họ sống cách ngày khoảng năm? Thời gian Cách ngày 12.000-4000 năm TIẾT9:BÀI 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC ... chặt, đập Rìu đá Núi Đọ TIẾT9:BÀI 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 1.Những dấu vết người tối cổ tìm thấy đâu? Núi Đọ TIẾT9:BÀI 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 1.Những dấu vết người tối...
 • 28
 • 821
 • 0

Sử 6: Thời nguyên thủy trên đất nước ta

Sử 6: Thời nguyên thủy trên đất nước ta
... ráp Rìu đá Nậm Tum mang hình thù tự nhiên khó sử dụng 09/02/13 Hoang An THCS Thach Trung TP Ha Tinh Các giai đoạn phát triển thời nguyên thuỷ đất nước ta Các giai đoạn phát triển Người tối cổ Người ... người tối cổ ghè đẽo đá mà thành 09/02/13 Hoang An THCS Thach Trung TP Ha Tinh Bi 8: Thời nguyên thuỷ đất nước ta Những dấu tích người tối cổ tìm thấy đâu ? gai đoạn đầu người tinh khôn sống nào? ... Cuộc sống hang động người tối cổ 09/02/13 Hoang An THCS Thach Trung TP Ha Tinh Bi 8: Thời nguyên thuỷ đất nước ta Những dấu tích người tối cổ tìm thấy đâu ? giai đoạn đầu người tinh khôn sống nào?...
 • 21
 • 1,014
 • 3

Thời Nguyên thủy trên đất nước ta

Thời Nguyên thủy trên đất nước ta
... sử nước ta Bài : Thời nguyên thuỷ đất nước ta Những dấu tích người tối cổ tìm thấy đâu ? Quan sát hình 24 đọc sách giáo khoa phần trang 22 trả lời câu hỏi Nước ta xưa vùng đất ? Trả lời -Nước ta ... địa điểm sinh sống người tối cổ đất nước ta? Trả lời Người tối cổ sinh sống miền đất nước ta, tập trung chủ yếu Bắc Bộ Trung Bắc Bộ Bài : Thời nguyên thuỷ đất nước ta Những dấu tích người tối cổ ... Phần II: Lịch sử việt nam từ nguồn gốc đến kỷ X Chương I : Buổi đầu lịch sử nước ta Bài : Thời nguyên thuỷ đất nước ta Những dấu tích người tối cổ tìm thấy đâu ? Kết luận : Như có quyền khẳng...
 • 35
 • 1,003
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: tiết 8 bài 8 thời nguyên thủy trên đất nước tatiết 8 bài 8 thời nguyên thủy trên đất nước ta 1 nh÷ng dêu tých cña ng­êi tèi cæ ®­îc t×m thêy ë ®©utiết 8 bài 8 thời nguyên thủy trên đất nước t 1 nh÷ng dêu tých cña ng­êi tèi cæ ®­îc t×m thêy ë ®©ulịch sử lớp 6 thời nguyên thuỷ trên đất nước ta potthời nguyên thủy trên đất nước tathời nguyên thuỷ trên đất nước ta tiếtthời nguyên thủy trên đất nước ta công cụ của người tinh khôn có gì khác người tối cổtiết 9 bài 9 đời sống của người nguyên thủy trên đất nước talich su 6 phan 2 bai 9 doi song cua nguoi nguyen thuy tren dat nuoc tabài soạn lịch sử 6 bài 9 đời sống nguyên thủy trên đất nước talich su lop 6 bai 9 doi song cua nguoi nguyen thuy tren dat nuoc tatiết 9 thời kỳ nguyên thủy trên đất nươc tahọc bài cũ chuẩn bị mới đời sống của người nguyên thủy trên đất nước talịch sử 6 bài 9 đời sống của người nguyên thuỷ trên đất nước talịch sử lớp 6 đời sống của người nguyên thuỷ trên đất nước ta ppsxchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 5. Người lính dũng cảm