CHUONG 1 DONG HOC chất điiẻm

Tài liệu Chương 1: Động học chất điểm docx

Tài liệu Chương 1: Động học chất điểm docx
...   3.Chuyển động tròn :( tham khảo thêm sách tập vật lý 10 chương trình cũ chương trình ) Chương 2: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM 1.Các định ... b x gãp = ? Điạ điểm gặp ; x = 40 1,5 = 60 km t gãp = ? c.Vẽ đồ thị tọa độ c.Vẽ đồ thị ( học sinh tự vẽ) Bài 2 xe ô tô khởi hành cùngđiểm A B cách 60 km , chuyển động ngược chiều Vận tốc ... , chọn gốc tọa độ điểm ngang với sàn A , chọn t = thời điểm vật bắt đầu rơi PTCĐ sàn y = 2,4t +t vật : y = 2,47 + 2,4t + 0,5g t = 2,47 + 2,4t - t (Gia tốc có dấu âm chuyển động vật lên chậm dần...
 • 9
 • 1,243
 • 6

Tài liệu Ôn tập vật lý 10 nâng cao - chương 1: Động học chất điểm pdf

Tài liệu Ôn tập vật lý 10 nâng cao - chương 1: Động học chất điểm pdf
... chuyển động thẳng đường thẳng xiên góc Câu 14: Chọn câu sai Một người đường thẳng Cứ 10m người lại nhìn đồng hồ đo khoảng thời gian Kết đo ghi bảng sau: TT 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ∆x(m) 8 10 10 ... 4,19 .1 0- 3Hz -3 -4 C ω = 1,18 .10 rad/s; f = 5329s; T = 1,88 .10 Hz D ω = 1,18 .1 0- 3rad/s; T = 5329s; f = 1,88 .1 0- 4Hz Câu 53: Chọn câu sai Trong chuyển động tròn đều: A Véc tơ gia tốc chất điểm hướng ... gia tốc chất điểm vuông góc với véc tơ vận tốc C Độ lớn véc tơ gia tốc chất điểm không đổi D Véc tơ gia tốc chất điểm không đổi Câu 54: Chon câu sai Công thức tính gia tốc hướng tâm chuyển động...
 • 6
 • 3,425
 • 68

Tài liệu Chương 1 - Động học chất điểm - Bài tập tự luận pdf

Tài liệu Chương 1 - Động học chất điểm - Bài tập tự luận pdf
... Vật Lí 10 _ Chương I _ Động Học CHỦ ĐỀ III CHUYỂN ĐỘNG TRỊN ĐỀU A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM : SƠ LƯỢC VỀ CHUYỂN ĐỘNG CONG : 1. 1 Quỹ đạo chuyển động : đường cong 1. 2 Hướng chuyển động chất điểm : Ln ... tâm 12 m/s tốc độ dài chất điểm ? A 12 m/s B m/s C m/s D m/s 13 / Một chất điểm chuyển động qũy đạo có bán kính 0,5m, hai giây chất điểm chuyển động 20 vòng Tốc độ góc tốc độ dài chất điểm ... chuyểng động thẳng có đặc điểm ? Phương trình chuyển động thẳng : - Chọn thời điểm ban đầu t0 = , ta có tọa độ chất điểm thời điểm t (hay phương trình chuyển động ) : (1) - Nếu thời điểm ban...
 • 26
 • 2,077
 • 4

CHƯƠNG 1 ĐỘNG học CHẤT điểm HAY và KHÓ

CHƯƠNG 1 ĐỘNG học CHẤT điểm HAY và KHÓ
... Ngọc San : ĐT 016 962 219 84 Trên đường dẫn tới thành công, dấu chân kẻ lười biếng 14 ĐS: a)   7,27 .10 5 rad / s ; b)   1, 454 .10 4 rad / s ; c)   2,7 .10 6 rad / s ; d)   1, 19 .10 3 rad / s ... gốc thời gian lúc A x1 = 52t (km); x2 = 10 0 + 48t (km) B x1 = 52t (km); x2 = 10 0 – 48t (km) C x1 = - 52t (km); x2 = 10 0 – 48t (km) D x1 = 52t (km); x2 = -10 0 – 48t (km) Bài 21: Lúc 30phút hai xe ... Bài 14 Một ô tô có bán kính vành bánh xe 25cm, tốc độ dài điểm vành bánh xe 10 m/s Gia tốc hướng tâm điểm vành bánh xe là: ĐS: 400(m/s2) Bài 15 Một ô tô có bánh xe với bán kính 30cm; chuyển động...
 • 20
 • 1,627
 • 2

Chương 1: Động học chất điểm pdf

Chương 1: Động học chất điểm pdf
... Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Động lực học chất điểm Thành công dấu chân kẻ lừơi biếng Generated by Foxit PDF Creator â Foxit ... Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Động lực học chất điểm Thành công dấu chân kẻ lừơi biếng Generated by Foxit PDF Creator â Foxit ... Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Động lực học chất điểm Thành công dấu chân kẻ lừơi biếng Generated by Foxit PDF Creator â Foxit...
 • 8
 • 255
 • 0

Chương 1: Động học chất điểm pot

Chương 1: Động học chất điểm pot
... Yêu cầu học sinh lấy ví dụ quỹ đạo chuyển động chất điểm trả lời câu hỏi C1 Ngô Thị Thanh Vy - Ghi nhớ khái niệm “ Vật có kích thứơc nhỏ so với phạm vi chất điểm chuyển động coi chất điểm - ... only Giáo án 10CB 2’ - Thông báo khái niệm chất điểm “ Vật có kích thứơc nhỏ so với phạm vi chuyển động coi chất điểm - Yêu cầu học sinh lấy ví dụ chất điểm - Thông báo khái niệm quỹ đạo “ Quỹ ... M H x Vị trí điểm M: x = OH y = OI -Yêu cầu học sinh trả lời - Trả lời câu hỏi C3 câu hỏi C3 Hoạt động 3: Tìm hiểu cách xác định thời gian chuyển động Hoạt động học sinh Thòi Hoạt động giáo viên...
 • 4
 • 469
 • 0

Giáo án vật lý 10-Chương 1: Động học chất điểm ppt

Giáo án vật lý 10-Chương 1: Động học chất điểm ppt
... evaluation only chất điểm kích thước vật gọi chất điểm nhỏ so với phạm vi chuyển động - Em cho biết vật ntn - HS Định nghĩa Chất điểm coi chất điểm? b Quỹ đạo: - Hãy quan sát chuyển động - Một vệt ... khit lên nhau chuyển động tịnh tiến điểm? Chú ý: Khi vật chuyển động tịnh tiến  chuyển động tịnh tiến - HS ghi nhận ta khảo sát chuyển động điểm vật thay cho vật * Hoạt động 4: (5 phút) Củng ... Chọn mốc thời gian gian chuyển động? t  t  t1 Khi nghiên cứu chuyển động chất điểm ta phải xác định vị trí thời gian chuyển động chất điểm  Phải gắn vào chất điểm hệ quy chiếu - HS trả lời...
 • 21
 • 757
 • 1

Chương 1: Động học chất điểm docx

Chương 1: Động học chất điểm docx
... http://www.foxitsoftware.com For evaluation only BÀI TẬP CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO Chương II ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM Chủ đề Các định luật chuyển động Vấn đề Cân lực – Định luật I Newton Phương pháp Bài tập I.Bài ... a Lập phương trình chuyển động củ hai xe trục tọa độ b Vẽ đồ thị chuyển động hai xe Giải: - Chọn trục tọa độ trùng với quỹ đạo chuyển động hai xe Gốc tọa độ trùng với điểm A Gốc thời gian t=0 ... đầu chuyển động Chiều dương chiều chuyển động từ A đến B - Xe A Xe B x0B = 20 km X0A = km VA = 60km/h vB = 40km/h a Phương trình chuyển động xe A: XA = 60.t (km) Phương trình chuyển động xe B:...
 • 17
 • 277
 • 0

Phần 1: Cơ học. Chương 1: Động học chất điểm pot

Phần 1: Cơ học. Chương 1: Động học chất điểm pot
... NAM Hoạt động 3: Viết cơng thức lực hấp dẫn Hoạt động GV Hoạt động HS - Viết cơng thức của lực hấp dẫn - Dựa vào ĐL, tự viết - Gọi hs lên bảng viết cơng thức - Nhận xét về cơng thức ... vận tớc tức thời Hoạt động 2: Nghiên cứu chuyển động thẳng nhanh dần đều Hoạt động GV Hoạt động HS Kiến thức II Chuyển động thẳng nhanh dần đều Gia tớc chuyển động thẳng nhanh dần đều ... CĐ thẳng nhanh dần đều? Bài Hoạt động 1: Tìm hiểu chuyển động thẳng nhanh dần đều Hoạt động GV Hoạt động HS Kiến thức - Các em tự tìm mới quan hệ Cơng thức liên hệ giữa gia tớc,...
 • 135
 • 232
 • 0

Chương 1: Động học chất điểm doc

Chương 1: Động học chất điểm doc
... theo chiều với xe máy Coi chuyển động xe máy ôtô thẳng Biết AB = 20km a) Viết công thức tính quãng đường phương trình chuyển động hai xe b) Xác định vị trí thời điểm xe máy ôtô theo cách Bài 17: ... biết người đi 10km Vận tốc xe đạp 15km/h người 5km/h Tìm vị trí thời điểm lúc người xe đạp đuổi kịp người Bài 13: Hai xe chuyển động thẳng đường thẳng với vận tốc không đổi hai xe ngược chiều sau ... 25km Nếu xe chiều sau 15 phút, khoảng cách hai xe giảm 5km Tính vận tốc xe Bài 14: Hai xe chuyển động thẳng từ A đến B cách 60km Xe có vận tốc 15km/h liên tục không nghỉ, xe khởi hành sớm 1h dọc...
 • 2
 • 739
 • 3

CHƯƠNG 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM pps

CHƯƠNG 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM pps
... Chương ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM Giới thiệu 1.1 Một số khái niệm mở đầu 1.2 Vectơ vận tốc chất điểm 1.3 Vectơ gia tốc chất điểm 1.4 Vận tốc góc gia tốc góc chuyển động tròn 1.5 Rơi tự (SV tự học) ... chuyển động có tính chất tương đối 1.1.2 Động học: Việc nghiên cứu chuyển động vật, khái niệm lực lượng liên quan đến chuyển động học học chia thành phần: động học ( nghiên cứu vật chuyển động ... đạo chất điểm biết phương trình chuyển động chất điểm có dạng:  x = − A + R cos ωt   y = −R sin ωt 2/ Một chất điểm ban đầu đứng yên, sau chuyển động thẳng với gia tốc a = 2m / s a/ Chất điểm...
 • 26
 • 334
 • 1

BÀI TẬP CHƯƠNG 1. ĐỘNG HỌC CHẤT docx

BÀI TẬP CHƯƠNG 1. ĐỘNG HỌC CHẤT docx
... đồ thị tọa độ hai xe hệ trục tọa độ Bài Một chất điểm chuyển động đường thẳng Đồ thị chuyển động vẽ hình bên a) Hãy mô tả chuyển động chất điểm (chiều chuyển động, vị trí nào, vận tốc giai đoạn) ... 2 Bài Hệ tọa độ hệ quy chiếu khác điểm ? Bài Khi đu quay (trong công viên) hoạt động, phận đu quay chuyển động tịnh tiến, phận quay ? ====================================================== Bài ... ====================================================== Bài Hãy mô tả chuyển động người xe máy dựa v (m/s) vào 20 O 20 60 70 t (s) đồ thị vận tốc theo thời gian hình vẽ bên Bài Một chất điểm chuyển động trục Ox với gia tốc...
 • 13
 • 297
 • 0

CHƯƠNG 1. ĐỘNG HỌC CHẤT pps

CHƯƠNG 1. ĐỘNG HỌC CHẤT pps
... thị tọa độ hai xe hệ trục tọa độ Bài Một chất điểm chuyển động đường thẳng Đồ thị chuyển động vẽ hình bên a) Hãy mô tả chuyển động chất điểm (chiều chuyển động, vị trí nào, vận tốc giai đoạn) tốc ... chuyển động xe chuyển động chất điểm đường thẳng a) Viết phương trình chuyển động xe Từ tính thời điểm vị trí hai xe gặp b) Giải toán đồ thị Bài Một ôtô tải xuất phát từ thành phố H chuyển động ... m/s2 vận tốc ban đầu v0 = -10 m/s a) Sau chất điểm dừng lại ? b) Tiếp sau chất điểm chuyển động ? c) Vận tốc lúc t = s ? Bài Phương trình vận tốc vật chuyển động thẳng v = -3t + ( v tính m/s ; t...
 • 13
 • 144
 • 0

bài giảng vật lí đại cương chương 1 - động học chất điểm

bài giảng vật lí đại cương chương 1 - động học chất điểm
... nghiên cứu -> Khối lợng vật tập trung khối tâm v hệ chất điểm: o Tập hợp nhiều chất điểm = Hệ chất điểm z x=fx(t) 1. 3 Phơng trình r r r = r (t) chuyển động M y=fy(t) z=fz(t) x y chất điểm 1. 4 Quĩ ... Động lực học N/C trạng thái cân vật z Những khái niệm mở đầu 1. 1 Chuyển động v hệ qui chiếu: y Thay đổi vị trí so với vật khác Vật coi l đứng yên lm mốc gọi l x hệ qui chiếu 1. 2 Chất điểm: Vật nhỏ ... Động học: N/C đặc trng chuyển động v chuyển động khác (không tính đến lực tác dụng) Động lực học: N/C mối quan hệ chuyển động với tơng tác vật ( có tính đến lực tác dụng) Tĩnh học l phần Động...
 • 18
 • 2,565
 • 2

giáo án vật lí 10 ban cơ bản chương 1 - động học chất điểm

giáo án vật lí 10 ban cơ bản chương 1 - động học chất điểm
... Tính: δA= ∆A 10 0 % A ∆A 10 0 % A Sai sớ tỉ đới càng nhỏ phép đo càng chính xác δ A1 = ∆ A1 0,025 10 0 % = ≈ 0,0 010 2 24,457 A1 δ A2 = ∆ A2 0,0025 10 0 % = ≈ 0,00024 10 , 354 A2 δ A1 < δ A2 Vậy ... 0,5 điểm) C D B D B Tự ḷn Tóm tắt xoB = 398m a1 = 4,0 .10 - 2 m/s2 a2 = 3,0 .10 - 2 m/s2 x1 = ?; x2 = ? s =?; t = ? B A C B A 10 C 11 A 12 B 13 C 14 D Giải s = 398m B A≡O (+) x a Phương trình chủn ... nhau: 3 .10 2 t t1 = 282 ,13 (s) (1 ) thay ⇔ 0,5 .10 2 t − 398 = giải ta được:  t2 = −282 ,13 (loại) Hai xe gặp nhau: x1 = x2 → 2 .10 2 t = 398 + vào (1) : x = 2 .10 2 ( 282 ,13 ) = 15 91, 9 (m) (0,5đ)...
 • 78
 • 207
 • 0

Xem thêm