QC làm việc của chi ủy chi bộ khu phố

QC làm việc của chi ủy chi bộ khu phố

QC làm việc của chi ủy chi bộ khu phố
... tác khu phố Chịu trách nhiệm theo dõi việc thực Quy chế làm việc Chi ủy, Chi bộ, nhiệm vụ cấp công việc khác mà chi đề Trực tiếp đạo, đôn đốc, đánh giá hoạt động tổ chức trị - xã hội khu phố ... Chế độ làm việc Ban Chi ủy: Chi ủy chi thực nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Các kết luận nghị Chi ủy, Chi phải phản ánh ý kiến đa số đồng chí cấp ủy, chi chủ ... Bí thư chi bộ: Đồng chí Phó Bí thư chi đồng chí Bí thư chi đồng chí Chi ủy viên chịu trách nhiệm toàn công việc hoạt động Chi ủy Chi bộ, đồng thời trực tiếp chịu trách nhiệm cá nhân công việc phân...
 • 6
 • 202
 • 3

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ
... Chi Bộ đề - Báo cáo với Chi Bộ việc phân công chuyên môn Đảng viên Mọi phân công lao động đơn vò phải thông qua Cấp ủy Chi Bộ - Mọi chủ trương, kế hoạch đơn vò phải thông qua Chi Bộ, để Chi Bộ ... tác Chi Bộ lên Đảng Ủy II – Trách nhiệm quy n hạn cá nhân: 1/ Bí thư Chi Bộ: - Là người tiêu biểu cho Chi Bộ đoàn kết, tập hợp cán Đảng viên quần chúng đơn vò - Là người đại diện Chi Ủy trước quy n ... việc thực chủ trương, nhiệm vụ công tác Chi Ủy, Chi Bộ, chủ trì họp Chi Bộ 2/ Phó bí thư: Là người giúp việc cho bí thư tổng hợp đề xuất chủ trương kế hoạch, nhận xét đánh giá kế hoạch, Nhò Chi...
 • 4
 • 7,368
 • 95

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ NHÀ DÀI 2010

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ NHÀ DÀI 2010
... phạm cấp thẩm quy n xem xét xử lý kỷ luật theo quy định Điều lệ Đảng ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 17: Thực quy chế 1/ Quy chế thông qua Chi sau thống xem Quy chế hoạt động Chi nhiệm kỳ 2010- 2012 2/ ... thực Quy chế 3/ Quá trình thực Quy chế, có vấn đề chưa phù hợp kịp thời phản ảnh Chi có kế hoạch tổng hợp, năm tổ chức sơ kết việc thực Quy chế có điều chỉnh bổ sung cho phù hợp 4/ Quy chế có ... động Chi bộ, giải công việc hàng ngày công việc đồng chí Bí thư uỷ nhiệm Phụ trách hiệu phó chuyên môn nhà trường C/ Quy n hạn trách nhiệm đảng viên : Điều 7: Quy n hạn trách nhiệm đảng viên Chi...
 • 5
 • 1,277
 • 0

Quy chế làm việc của chi bộ Đảng

Quy chế làm việc của chi bộ Đảng
... nghị Đảng uỷ thảo luận, định + Chỉ đạo chi trực thuộc Đảng Đại hội nhiệm kỳ theo quy định điều lệ Đảng + Xét duyệt, phân loại tổ chức sở Đảng Đảng viên hàng năm + Xây dựng quy hoạch điều chỉnh quy ... dẫn việc thi hành nghị tổ chức Đảng cấp Đảng uỷ + Chỉ đạo phối kết hợp hoạt động công tác Ban chi uỷ chi bộ, đoàn thể quần chúng ban, nghành quy n + Giải số vấn đề công tác tổ chức cán theo uỷ quy n ... thông qua Ban chi uỷ Đảng viên công tảc tổ chức + Mối quan hệ với Chi bộ: Đảng uỷ quan lãnh đạo trực tiếp, hàng tháng họp với bí th chi 01 lần vào ngày 23 để triển khai nghị Đảng uỷ nghe chi báo cáo,...
 • 4
 • 2,688
 • 2

Quy chế làm việc của Chi

Quy chế làm việc của Chi bô
... Điều Quy t nghị Chi bộ: Mỗi kỳ họp Chi phải thông qua Quy t nghị vấn đề mà Chi thảo luận Quy t nghị Chi có giá trị thực nửa tổng số đảng viên chi tham dự trí thông qua Việc thông qua Quy t nghị Chi ... nghị Chi phiên họp Chi Trong thời gian hai phiên họp, đảng viên có trách nhiệm theo dõi việc thực các Quy t nghị Chi đề xuất ý kiến hoạt động Chi bộ, Nhà trường CHƯƠNG II LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA CHI ... viên Chi Kế toán THủ quỹ Chi kiêm nhiệm, chế độ tính theo quy định hành Nhà nước Kế toán Thủ quỹ Chi có nhiện vụ thực nghiệp vụ kế toán Chi theo quy định hành Đảng, Nhà nước 3.5 Các đảng viên Chi...
 • 4
 • 2,402
 • 6

QUI CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ

QUI CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ
... CỦA TẬP THỂ: Tập thể chi bộcó trách nhiệm, quyền hạn: - Chi chi tập thể lãnh đạo thực toàn diện mặt công tác chi bộ, chịu trách nhiệm trước chi thực nhiệm vụ giao Chi làm việc theo nguyên tắc: ... chương trình công tác theo tháng năm Chi - Xây dựng ban hành Quy chế làm việc chi - Duy trì nếp sinh hoạt chi theo quy định - Đánh giá, bình xét chất lượng chi bộ, đảng viên hàng năm - Tổ chức giao ... chức, cán bộ, công tác bảo vệ trị nội đảng Công tác khen thưởng, kỷ luật đảng Trách nhiệm, quyền hạn Phó Bí thư Chi bộ: - Giúp Bí thư chi điều hành công việc chi bộ; đồng chí Bí thư chi chuẩn...
 • 7
 • 2,359
 • 8

Qui chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2010-2015

Qui chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2010-2015
... Đảng quy định B/ Trách nhiệm quyền hạn Bí thư phó bí thư Chi bộ, Chi ủy viên: Điều 5: Đối với đồng chí Bí thư Chi bộ: người chủ trì chịu trách nhiệm chung công việc Chi bộ, đồng thời trực tiếp ... kết năm, mãn nhiệm kỳ, Chi đối chi u số liệu, tiêu đánh giá mức độ hoàn thành công việc Chi báo cáo số liệu cho Huyện uỷ xem xét định việc đánh giá báo cáo tổng kết công tác Chi 3/ Chi nhận báo ... Điều 7: Đồng chí Chi ủy viên có nhiệm vụ sau: Thư ký Thủ quỹ Chi Cùng với Bí thư Phó Bí thư thực công việc Chi bộ, giải công việc đồng chí Bí thư uỷ nhiệm - Có nhiệm vụ lưu trữ hồ sơ, công văn...
 • 5
 • 1,748
 • 3

Dự thao quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kì 2010-2015

Dự thao quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kì 2010-2015
... theo quy định Điều lệ Đảng ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 10: Thực quy chế Quy chế thông qua Chi sau thống thức trở thành Quy chế hoạt động Chi nhiệm kỳ 2010-2015 Mỗi đảng viên phải chấp hành qui chế, ... V: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC Điều 6: Chế độ sinh hoạt Chi uỷ, Chi Mỗi tháng Chi uỷ họp lần định kỳ để đánh giá công tác xây dựng chương trình công tác tháng trước tổ chức họp định kỳ hay đột xuất Chi Chi ... Điều Trách nhiệm quy n hạn cá nhân Bí thư Chi : người chủ trì chịu trách nhiệm chung công việc Chi bộ, đồng thời trực tiếp phụ trách công tác công tác trị, tư tưởng Chi Bí thư chi nhiệm vụ:...
 • 5
 • 1,635
 • 3

skkn QUI CHẾ làm VIỆC của cấp ủy CHI bộ ĐẢNG TRONG TRƯỜNG THPT

skkn QUI CHẾ làm VIỆC của cấp ủy CHI bộ ĐẢNG TRONG TRƯỜNG THPT
... dựng đảng trường THPT - Thực trạng tổ chức đảng trường THPT toàn tỉnh tai chưa có Qui chế làm việc cấp ủy chi mang tính thống tương đối đầy đủ, qui định chung Hiện Qui chế làm việc TCCSĐ trường ... nghiệm có năm gần đây: Quản lí trường học ( Quản lí trường sở, Phối hợp nhà trường với CMHS ) BM03-TMSKKN Tên SKKN: QUI CHẾ LÀM VIỆC CỦA CẤP ỦY CHI BỘ ĐẢNG TRONG TRƯỜNG THPT I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ... chức đảng từ sở GD-ĐT đến trường học - Các chi đảng trường THPT chịu lãnh đạo trực tiếp Đảng Huyện ủy ( thành ủy) chưa có Qui chế làm việc cấp ủy mang tính pháp lí thống chung cho trường THPT...
 • 18
 • 123
 • 0

Phân tích chức năng, điều kiện làm việc của chi tiết

Phân tích chức năng, điều kiện làm việc của chi tiết
... Chế Tạo ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY I PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG, ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CỦA CHI TIẾT Chi tiết C3 la chi tiết dạng càng, dùng để gạt chi tiết khác đến vị trí định Cụ thể: Dùng để thay ... thêm phần nghiêng làm cho việc thiết kế đồ gá phải tính đến việc quan sát tháo chi tiết cho thuận lợi Với cung cong cần gia công chi tiết khó gia công, cần loại đồ gá đặc biệt Chi tiết có số bề mặt ... Tạo HB = 180 II PHÂN TÍCH TÍNH CÔNG NGHỆ TRONG KẾT CẤU CHI TIẾT Dựa vào vẽ ta thấy: C3 chi tiết dạng phức tạp, với nhiều bề mặt cần phải gia công khả gia công không dễ dàng Chi tiết có phần khối...
 • 72
 • 1,037
 • 1

DO AN GIA CONG CO KHI phân tích chức năng làm việc của chi tiết dạng càng

DO AN GIA CONG CO KHI phân tích chức năng làm việc của chi tiết dạng càng
... CHƯƠNG I PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG LÀM VIỆC CỦA CHI TIẾT Biên máy khâu công nghiệp chi tiết dạng Chi tiết dạng thường dùng để biến đổi chuyển động thẳng chi tiết thành chuyển động quay chi tiết khác ... MỤC LỤC Chương I : Phân tích chức làm việc chi tiết Chương II : Phân tích tính công nghệ kết cấu Chương II : Xác định dạng sản xuất chi tiết Chương IV : Chọn phôi phương pháp ... chi tiết dạng dùng để đẩy bánh Điều kiện làm việc chi tiết : Chịu ứng suất thay đổi theo chu kỳ Chịu lực tuần hoàn va đập Kết cấu chi tiết : CHƯƠNG II PHÂN TÍCH TÍNH CÔNG NGHỆ TRONG KẾT CẤU CỦA...
 • 26
 • 676
 • 0

nghiên cứu khả năng làm việc của chi tiết mạ composite al2o3-ni trong điều kiện ma sát trượt trong môi trường ăn mòn

nghiên cứu khả năng làm việc của chi tiết mạ composite al2o3-ni trong điều kiện ma sát trượt trong môi trường ăn mòn
... Bng 2.4 Chiu dy lp m ph thuc vo thi gian m 37 Bng 3.1 H s ma sỏt ca cỏc chi tit ch c m Ni thụng thng 51 Bng 3.2 H s ma sỏt ca cỏc chi tit ó c m t hp composite NiAl2O3 H s ma sỏt ca cỏc chi tit ... ngnh CNCTM *) Phõn loi a) Theo tớnh cht tip xỳc ma sỏt c chia thnh cỏc loi sau: ma sỏt khụ, ma sỏt t (hay ma sỏt nht), ma sỏt na khụ v ma sỏt na t Ma sỏt khụ l trng hp hai b mt tip xỳc trc tip ... vic ca chi tit c m t hp composite Al2O3-Ni - Ch to thit b ma sỏt trt da trờn cỏc c cu nguyờn lý mỏy c bn nh mt phng nghiờng, c cu bn khõu bn l - Thc hin a cỏc chi tit mỏy ó c m Composite Al2O3-Ni...
 • 75
 • 173
 • 0

đồ án kỹ thuật cơ khí Phân tích chức năng làm việc của chi tiết trong thiết bị

đồ án kỹ thuật cơ khí Phân tích chức năng làm việc của chi tiết trong thiết bị
... 0.63 Phân tích tính công nghệ chi tiết Chi tiết cần gia công chi tiết dạng hộp, chuẩn tinh mặt phẳng lỗ vuông góc với mặt phẳng Với chi tiết ta ta nhận thấy tính công nghệ phù hợp Do chi tiết ... 1 .Phân tích chức làm việc chi tiết thiết bị Chi tiết cần gia công làgối đỡ Trên gối đỡ thường gia công lỗ để lắp ghép với ... Gchi tiết = 7(kg) G = 9.2 + +2 – = 16.2(kg) Mục lục: Trang Lời nói đầu 1 .Phân tích chức làm việc chi tiết thiết bị 2 .Phân tích tính công nghệ 3.Xác định dạng sản xuất 4.Chọn phương pháp chế tạo...
 • 34
 • 166
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu khả năng làm việc của chi tiết mạ composite al2o3 ni trong điều kiện ma sát trượt trong môi trường ăn mòn

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật  nghiên cứu khả năng làm việc của chi tiết mạ composite al2o3 ni trong điều kiện ma sát trượt trong môi trường ăn mòn
... gian mạ Hệ số ma sát chi tiết mạ Ni thông thường Hệ số ma sát chi tiết mạ tổ hợp composite NiAl2O3 Hệ số ma sát chi tiết mạ Ni thông thường Bảng 3.4 ngâm dung dịch ăn mòn cao Bảng hệ số ma sát chi ... tài: Nghiên cứu khả làm việc chi tiết mạ Composite Al2O3- Ni điều kiện ma sát trượt môi trường ăn mòn Thành công đề tài góp phần quan trọng việc nâng cao chất lượng sản phẩm khí làm việc môi trường ... Tạo lớp mạ Composite Al2O3- Ni cho chi tiết máy, nghiên cứu khả làm việc chi tiết máy mạ so sánh với chi tiết máy lớp mạ Rút ưu việt lớp mạ Composite Al2O3- Ni Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu lý...
 • 30
 • 88
 • 0

Chương 2 những chỉ tiêu chủ yếu về khả năng làm việc của chi tiết máy

Chương 2 những chỉ tiêu chủ yếu về khả năng làm việc của chi tiết máy
... bề mặt, vv… Chi tiết máy không tiếp tục làm việc ,nó khả làm việc Các điều kiện bền viết sau: σ ≤ [σ] τ ≤ [τ] S ≤ [S] Trong : S hệ số an toàn tính toán chi tiết máy, 2. 2 Độ bền: 2. 1 .2 cách xác ... Nội dung 2. 1 Yêu cầu chung máy TK 2. 2 Độ bền 2. 3 Độ cứng 2. 4 Độ bền mòn 2. 5 Khả chịu nhiệt 2. 6 Độ ổn định Dao động 2. 1 Yêu cầu chung máy thiết kế:  Bảo đảm khả làm việc Yêu cầu chung ... tắc, gây nên cong vênh 2. 4 .2 Cách đánh giá tiêu chịu nhiệt máy θ ≤ [θ] Trong : θ nhiệt độ làm việc máy, phận máy [θ] nhiệt độ cho phép máy Khi chi tiết máy không đủ tiêu chịu nhiệt, chọn lại...
 • 21
 • 577
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: quyết định quy chế làm việc của chi bộquy chế làm việc của chi bộ trường tiểu họcchương trình làm việc của chi bộ năm 2013quyết định ban hành quy chế làm việc của chi bộquy chế làm việc của chi bộ trường mầm nonmẫu quyết định ban hành quy chế làm việc của chi bộquy chế làm việc của chi bộ cơ quanquy chế làm việc của chi bộquy chế làm việc của chi bộ đảngquy che lam viec cua chi bo co quan xãquy chế làm việc của chi bộ thônquy chế làm việc của chi ủyphan tich chuc nang dieu kien lam viec cua chi tietphân tích chức năng và điều kiện làm việc của chi tiếtphân tích chức năng làm việc của chi tiếtufquan tri kinh doanh du lich25996ufthiet ke thoi trang26004ufcong nghe ky thuat hoa hoc26432ufcong nghe ky thuat moi truong26433ufngon ngu trung quoc26008[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) H ANhu cầu nguồn nhân lực 1168.signed31f2d danh sach hoc bong K64 hk i 2014 201504dec danh sach hoc bong K65 hk i 2014 2015FULL CÔNG THỨC TÍCH PHÂN DÀNH CHO THI THPT QUỐC GIAHỏi đáp 38 tại sao ngôn ngữ phụng vụ không thích nghi với ngôn ngữ ngày nay7483b 2014 2015 HK1 DHCQe6bcd TKB Tuan sinh hoat cong dan 2015 20167451c Noiqui hocduong utt2bf32 Phu luc danh sach dang ky sinh vien tham giaĐỀ và đáp án lí 9 HSG 2013Cổ đông và nhà đầu tư 9ba85TV T6Sinh 9 thiên thanh tiết 19 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạngPHIẾU đề XUẤT và đề CƯƠNG NCKHSPUD THANHHỏi đáp 35 bổng lễ tiền xin lễ để làm gì