Bài Giảng Vữa Xơ Động Mạch (Atherosclerosis)

Vữa động mạch (Atherosclerosis) (Kỳ 1) pot

Vữa xơ động mạch (Atherosclerosis) (Kỳ 1) pot
... lipit đóng vai trò quan trọng vữa động mạch, ví dụ: Nhân mảng vữa động mạch cholesterol Những người có nồng độ cholesterol máu > 6mmol/l dễ bị vữa động mạch, cao 10 lần so với người ... Rối loạn chức tế bào lớp nội mạc động mạch sở vữa động mạch Giảm tiết yếu tố gây giãn mạch như: bradykinin, nitơ oxyt (NO), chất tiết tế bào nội mạc gây giãn mạch (EDRF: endothelium derived ... tăng sinh tế bào trơn lớp áo động mạch - Giả thuyết ty lạp thể Ty lạp thể tế bào nội mạc động mạch tiết men gây tổn thương thành động mạch tạo sở phát triển mảng vữa - Giả thuyết lipit, có nhiều...
 • 6
 • 193
 • 0

Vữa động mạch (Atherosclerosis) (Kỳ 2) pot

Vữa xơ động mạch (Atherosclerosis) (Kỳ 2) pot
... cản quang động mạch chủ, MRI, siêu âm mạch + Vữa động mạch chi dưới: Có thể gặp vữa động mạch đùi chung, động mạch đùi nông động mạch đùi sâu, động mạch chày, động mạch mác, động mạch khoeo ... chụp động mạch cảnh cản quang + Vữa động mạch mạc treo tràng trên, mạc treo tràng dưới, động mạch thượng vị: gây thiếu máu, loét, thủng, rối loạn chức vùng nuôi dưỡng tương ứng + Vữa động mạch ... lòng động mạch mảng vữa + Vữa động mạch não: Hay gặp động mạch não giữa, giai đoạn đầu rối loạn chức hưng phấn ức chế thiếu máu não, sau có thiếu máu não cục thoáng qua, nặng tắc mạch não...
 • 7
 • 191
 • 0

Vữa động mạch (Atherosclerosis) ppsx

Vữa xơ động mạch (Atherosclerosis) ppsx
... cản quang động mạch chủ, MRI, siêu âm mạch + Vữa động mạch chi dưới: Có thể gặp vữa động mạch đùi chung, động mạch đùi nông động mạch đùi sâu, động mạch chày, động mạch mác, động mạch khoeo ... động mạch cảnh cản quang + Vữa động mạch mạc treo tràng trên, mạc treo tràng dưới, động mạch thượng vị: gây thiếu máu, loét, thủng, rối loạn chức vùng nuôi dưỡng tương ứng + Vữa động mạch ... lipit đóng vai trò quan trọng vữa động mạch, ví dụ: Nhân mảng vữa động mạch cholesterol Những người có nồng độ cholesterol máu > 6mmol/l dễ bị vữa động mạch, cao 10 lần so với người...
 • 12
 • 169
 • 0

VỮA ÐỘNG MẠCH (Atherosclerosis) docx

VỮA XÕ ÐỘNG MẠCH (Atherosclerosis) docx
... cản quang ðộng mạch chủ, MRI, siêu âm mạch + Vữa ðộng mạch chi dýới: Có thể gặp vữa ðộng mạch ðùi chung, ðộng mạch ðùi nông ðộng mạch ðùi sâu, ðộng mạch chày, ðộng mạch mác, ðộng mạch khoeo ... ðóng vai trò quan trọng ðối với vữa ðộng mạch, ví dụ: Nhân mảng vữa ðộng mạch cholesterol Những ngýời có nồng ðộ cholesterol máu > 6mmol/l dễ bị vữa ðộng mạch, cao hõn 10 lần so với ngýời ... chụp ðộng mạch cảnh cản quang + Vữa ðộng mạch mạc treo tràng trên, mạc treo tràng dýới, ðộng mạch thýợng vị: gây thiếu máu, loét, thủng, rối loạn chức nãng vùng nuôi dýỡng týõng ứng + Vữa ðộng...
 • 12
 • 81
 • 0

Vữa động mạch (Atherosclerosis) potx

Vữa xơ động mạch (Atherosclerosis) potx
... cản quang động mạch chủ, MRI, siêu âm mạch + Vữa động mạch chi dưới: Có thể gặp vữa động mạch đùi chung, động mạch đùi nông động mạch đùi sâu, động mạch chày, động mạch mác, động mạch khoeo ... chụp động mạch cảnh cản quang + Vữa động mạch mạc treo tràng trên, mạc treo tràng dưới, động mạch thượng vị: gây thiếu máu, loét, thủng, rối loạn chức vùng nuôi dưỡng tương ứng + Vữa động mạch ... lipid đóng vai trò quan trọng vữa động mạch, ví dụ: Nhân mảng vữa động mạch cholesterol Những người có nồng độ cholesterol máu > mmol/l dễ bị vữa động mạch, cao 10 lần so với người...
 • 13
 • 79
 • 0

Bài giảng HOÁ SINH TRONG VỮA ĐỘNG MẠCH

Bài giảng HOÁ SINH TRONG VỮA XƠ ĐỘNG MẠCH
... cholesterol bỏm vo Cơ chế hoá sinh VXĐM có giả thuyết bật chế bệnh sinh vữa động mạch * Giả thuyết thứ cho lipid thặng d máu dới hình thức lipoprotein thấm nhuận vào thành mạch, giả thuyết có sở ... lipoprotein thấm nhuận vào thành mạch, giả thuyết có sở dịch tễ có xác định đợc số lipoprotein sinh vữa động mạch * Giả thuyết thứ hai cho nội mạc bị tổn thơng biểu lộ bề mặt cho tiểu cầu kết dính ... A Vữa động mạch Va x ng mch l gỡ ; Mng va x= Lừi va = v x - - Lừi va = Cỏc thnh phn bch cu a nhõn, i...
 • 25
 • 282
 • 0

Tài liệu RỐI LOẠN LIPID MÁU VÀ BỆNH VỮA ĐỘNG MẠCH doc

Tài liệu RỐI LOẠN LIPID MÁU VÀ BỆNH VỮA XƠ ĐỘNG MẠCH doc
... rối loạn lipid máu Cần xác định bệnh động mạch vỡnh, yếu tố nguy tương đương bệnh mạch vành người bệnh (đái tháo đường, bệnh động mạch ngoại biên, phình động mạch chủ bụng, bệnh động mạch ... trị rối loạn lipid máu 4.1 Đánh giá tình trạng rối loạn lipid máu yếu tố nguy tim mạch * Đánh giá mức độ rối loạn lipid máu: 4.2 Đánh giá nguy tim mạch kèm: Đánh giá nguy tim mạch bước xử trí rối ... tim mạch sau: - Giảm lipid máu - Giảm lượng lipid mảng vữa ổn định mảng vữa thành mạch - Chống lại trình viêm thành mạch bên mảng vữa động mạch - Chống oxy hóa * Hiệu Statin lipid máu...
 • 24
 • 381
 • 5

Tài liệu Bài giảng Thân chung động mạch ppt

Tài liệu Bài giảng Thân chung động mạch ppt
... sát động mạch phổi, đo độ hẹp (nếu có) ° Xác đònh đổ tónh mạch phổi tónh mạch hệ thống 12 THÂN CHUNG ĐỘNG MẠCH SIÊU ÂM TIM 13 THÂN CHUNG ĐỘNG MẠCH 13 bis THÂN CHUNG ĐỘNG MẠCH SIÊU ÂM TIM 15 THÂN ... TIM 15 THÂN CHUNG ĐỘNG MẠCH SIÊU ÂM TIM 16 THÂN CHUNG ĐỘNG MẠCH SIÊU ÂM TIM 17 THÂN CHUNG ĐỘNG MẠCH SIÊU ÂM TIM 18 THÂN CHUNG ĐỘNG MẠCH SIÊU ÂM TIM Mặt cắt cạnh ức trục dọc: Thân chung tư cưỡi ... • Một động mạch phổi xuất phát từ thân chung • Loại IV : (hay A4) : • Giống loại I có đứt đoạn động mạch chủ ngang THÂN CHUNG ĐỘNG MẠCH GIẢI PHẪU HỌC (3) KIỂU THÂN CHUNG ĐỘNG MẠCH Tài liệu :...
 • 23
 • 496
 • 3

Tài liệu Bài giảng Hẹp eo động mạch chủ pptx

Tài liệu Bài giảng Hẹp eo động mạch chủ pptx
... NGHĨA Hẹp vùng eo động mạch chủ (Isthme) ng ng ch 5-7,5% bệnh TBS Nam nhiều nữ (2 nam nh / nữ) Tương quan Hội chứng Turner - Noonan (10-25%) ng Có bệnh cảnh lâm sàng khác nh nh ng - Hẹp eo động mạch ... cung ĐMC (phác họa) Hình thành hẹp eo nh Các dạng hẹp eo ng Gián đoạn cung ĐMC 10 Phôi thai học - Giải phẫu bệnh nh Bất thường hậu hình thành hẹp ng nh eo động mạch chủ ng ch * Tuần hoàn bàng hệ: ... ng ng - TLT, tồn ống ĐM ng - Hội chứng hẹp eo ng * Các bất thường khác: TLN, CVĐĐM, TP ng đường thoát , hẹp van ng * Hội chứng SHONE ng 12 HẸP EO ĐỘNG MẠCH CHỦ NG CH ĐƠN THUẦN 13 Sinh lý bệnh nh...
 • 45
 • 333
 • 1

Vữa động mạch vành - Nhồi máu cơ tim doc

Vữa xơ động mạch vành - Nhồi máu cơ tim doc
... Những mạch máu nhỏ ngoằn ngoèo, mặt tim động mạch vành gọi chúng chia vòng phần tim, vành nón, vành mũ Những động mạch bé nhỏ có nhiệm vụ lớn, dẫn máu đến tim tức phần thịt (cơ = thịt) tim Khi ... phải Người bình thường có hai động mạch vành riêng biệt hẳn với nhau: động mạch vành trái từ bờ trái động mạch chủ, chia hai nhánh, động mạch chủ, chia hai nhánh, động mạch liên thất trước hai tâm ... đâu tim không phép tự tiện lấy dùng Tiêu chuẩn máu oxy phân phối cho tim xài, thiết phải qua động mạch chủ, từ chui vào động mạch vành, tới tế bào tim Ở tham nhũng, lấy máu "của công" buồng tim, ...
 • 5
 • 203
 • 0

BÀI GIẢNG: HẸP EO ĐỘNG MẠCH CHỦ potx

BÀI GIẢNG: HẸP EO ĐỘNG MẠCH CHỦ potx
... 3.1 Hẹp eo ĐMC – Kiểu hẹp eo: Hẹp thắt vị trí (discrete CoA) Đường kính giảm > 50% → RL huyết động nặng • Hẹp dạng ống đoạn dài (tubular or segment CoA) Đường kính giảm < 50% → có RL huyết động ... BỆNH HỌC 3.2 Những hậu hẹp eo – ĐMC chỗ hẹp dãn to – Thất trái phì đại, thất dầy, dãn giai đoạn trễ – Nhĩ trái dãn – Phình mạch dạng túi vòng mạch Willis (3-5%) → tai biến mạch máu não BN cao HA ... thai: PFO + PDA → có 10% cung lượng tim qua eo ĐMC – Sau sanh: PFO PDA đóng → toàn cung lượng tim qua eo ĐMC Tùy mức độ hẹp eo sang thương kèm → RL huyết động: cao HA, suy tim nặng, sốc SINH LÝ BỆNH...
 • 42
 • 347
 • 0

VỮA ĐỘNG MẠCH potx

VỮA XƠ ĐỘNG MẠCH potx
... gặp theo thứ tự gốc động mạch chủ, động mạch ngực, động mạch chủ bụng nơi phân chia động mạch chậu Triệu chứng: - Đau thắt ngực có tổn thương XVĐM vành - Nếu tổn thương động mạch chủ: triệu chứng ... nhiều acid béo cholesterol Mảng vữa tiến triển nhanh làm cho động mạch hẹp dần - Giai đoạn sau biến đổi thành mảng vữa gây biến chứng làm tắc nghẽn kính động mạch tai biến thiếu máu cục Hiện ... đàn hồi - lớp áo hay ngoại mạc lớp mô liên kết có mạch máu nuôi 1.2 Quá trình phát triển VXĐM Mãng vữa động mạch tạo thành dày lên thành động mạch bao gồm mạng lưới mô sợi bao bọc chung quanh...
 • 20
 • 126
 • 0

bài giảng hẹp van động mạch chủ

bài giảng hẹp van động mạch chủ
... Cắt TM dòng hở van Động mạch chủ ( Doppler màu) (A) Độ rộng dòng gốc đo 8mm(B) 20 B A Mặt cắt cạnh ức trục ngang-ngang van Động mạch chủ : siêu âm 2D ghi nhận van Động mạch chủ có mảnh,dầy, ... dãn lớn hở van ĐMC (B) 21 A B Mặt cắt buồng từ mỏm : Độ lan dòng hở van động mạch chủ vượt vùng van Khảo sát Doppler liên tục dòng máu qua van động mạch chủ Thời gian nửa áp lực dòng hở van 369,6ms ... tổn thương xảy van lẫn ĐMC lên HỞ VAN ĐMC GIẢI PHẪU HỌC HỞ VAN ĐMC HỞ VAN ĐMC ĐMC SINH LÝ BỆNH HỞ VAN ĐMC HỞ VAN ĐMC SINH LÝ BỆNH HỞ VAN ĐMC HỞ VAN ĐMC TRIỆU CHỨNG CƠ NĂNG - Hở van ĐMC mạn: có...
 • 26
 • 492
 • 0

RỐI LOẠN LIPID MÁU VÀ BỆNH VỮA ĐỘNG MẠCH – PHẦN 1 ppsx

RỐI LOẠN LIPID MÁU VÀ BỆNH VỮA XƠ ĐỘNG MẠCH – PHẦN 1 ppsx
... Study, 19 87) dùng gemfibrozil cho 4.0 81 bệnh nhân có rối loạn lipid máu thấy sau năm triglycerid giảm 35%, cholesterol giảm 10 %, LDL-C giảm 11 %, HDL-C tăng 11 % đồng thời thấy giảm 34% tai biến mạch ... vong bệnh mạch vành; làm giảm 1% cholesterol giảm 2% nguy bệnh mạch vành, giảm 20% LDL-C giảm 40% nguy đó; với cholesterol >1, 8 g/l tăng 0 ,1 g/l tăng 5% tử vong chung 9% tử vong bệnh mạch vành ... lòng mạch Triglycerid máu bệnh vữa động mạch: Trước ý kiến chưa thống có đủ chứng để khẳng định tăng triglycerid yếu tố nguy độc lập bệnh mạch vành a) Các chứng mối liên quan triglycerid vữa xơ...
 • 14
 • 284
 • 1

RỐI LOẠN LIPID MÁU VÀ BỆNH VỮA ĐỘNG MẠCH – PHẦN 2 potx

RỐI LOẠN LIPID MÁU VÀ BỆNH VỮA XƠ ĐỘNG MẠCH – PHẦN 2 potx
... Study, 20 02) với atorvastatin, HPS (Heart Protection Study, 20 01) với simvastatin cho thấy statin có hiệu lực làm giảm tai biến tim mạch tử vong bệnh nhân có bệnh mạch vành, bệnh mạch não có rối loạn ... CHỨNG RỐI LOẠN LIPID MÁU Khuyến cáo số Hội Tim mạch Việt Nam năm 1998 : Điều trị nguyên nhân: Rối loạn lipid nguyên phát thứ phát Đối với thể thứ phát, phải điều trị bệnh gây nên chứng (ví dụ bệnh ... (nguy thấp) ...
 • 11
 • 276
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: rối loạn lipid máu và bệnh vữa xơ động mạch – phần 2 potxvữa xơ động mạch cảnhquá trình tiến triển của vữa xơ động mạchbệnh não chất trắng do vữa xơ động mạch arteriosclerotic leukoen cephalopathybài giảng liên xô và các nước đông âuđiều trị ngoại khoa cắt bỏ lớp áo trong bị xơ vữa của động mạch cảnh nối bắc cầu ngoài trong sọbài giảng luật hợp đồngbài giảng cấu tạo động cơ đốt trongbài giảng kết cấu động cơbài giảng đơn thức đồng dạngbài giảng tiến trình đồng thờibài giảng tam giác đồng dạngbài giảng trường hợp đồng dạng thứ babài giảng trường hợp đồng dạng thứ haibài giảng trường hợp đồng dạng thứ nhấtPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấm