LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Tài liệu Chuyên đề 2: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng 1 pot

Tài liệu Chuyên đề 2: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng 1 pot
... (15 /10 /2009) HD thi hnh LT Q 49/2007/Q -TTg (11 /4/07) Trng hp ch nh thu Q 5 21/ 2007/Q-BKH (25/5/07) Mu HSMT Q 11 02/2007/Q-BKH (19 /9/07) Mu BC ỏnh giỏ HSDT gúi MSHH, XL Q 15 91/ 2007/Q-BKH (24 /12 /5/07) ... gúi XL Q 15 832007/Q-BKH (24 /12 /07) Mu HSMT gúi T TT 13 /2006/TT-BTM (29 /11 /06) HD th tc XNK HH ca NT nc TT 63/2007/TT-BTC (15 /6/07) HDTMS ti sn cho h thng xuyờn 10 TT 13 12007/TT-BTC (05 /11 /07) Sa ... (9) Tit l thụng tin (10 ) Ngi nh bờn mi thu l cỏc ch th tham gia thu (11 ) Sai quy nh qun lý (12 ) ng tờn tham d gúi thu ca c quan c < nm trc (15 ) ỏp dng sai hinh thc u thu (16 ) Phờ duyt t chc u...
 • 66
 • 1,281
 • 4

Tài liệu Chuyên đề 2: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng 2 docx

Tài liệu Chuyên đề 2: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng 2 docx
... tư, dự toán xây dựng công trình, định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, số xây dựng; - Hiểu biết pháp luật khác liên quan đến hoạt động xây dựng 2. 5 Mối quan hệ giưa giá xây dựng công trình ... Có khả nhận biết công ty xây dựng không đáp ứng hạng mục đặc biệt dự toán chi phí - Hiểu biết hợp đồng hoạt động xây dựng - Hiểu biết lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng; - Nắm vững phương pháp ... Cá nhân hoạt động độc lập tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải có chứng Kỹ sư định giá xây dựng Tổ chức, nhân tư vân quản lý chi phí đầu tư xây dựng hoạt động tư vấn phạm vi hoạt động qui...
 • 34
 • 1,102
 • 2

lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
... ĐỀ 7: LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 7.1 Những quy định chủ yếu liên quan đến lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng 7.2 Lập kế hoạch đấu thầu xác định giá gói thầu kế hoạch đấu thầu ... cầu lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng 7.1.3 Trình tự thực đấu thầu 7.1.4 Các hình thức lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng 7.1.5 Sơ tuyển nhà thầu 7.1.1 Các văn pháp quy có liên quan Luật Xây ... cầu lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng a Các yêu cầu lực hoạt động xây dựng b Các yêu cầu cạnh tranh, công bằng, minh bạch đấu thầu c Yêu cầu tiến độ dự án a Các yêu cầu lực hoạt động xây dựng( 1.5)...
 • 51
 • 247
 • 2

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
... lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng 7.1.3 Trình tự thực đấu thầu 7.1.4 Các hình thức lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng 7.1.5 Sơ tuyển nhà thầu 7.1.1 Các văn pháp quy có liên quan Luật Xây dựng ... ĐỀ: LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 7.1 Những quy định chủ yếu liên quan đến lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng 7.2 Lập kế hoạch đấu thầu xác định giá gói thầu kế hoạch đấu thầu 7.3 ... lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng a Các yêu cầu lực hoạt động xây dựng b Các yêu cầu cạnh tranh, công bằng, minh bạch đấu thầu c Yêu cầu tiến độ dự án a Các yêu cầu lực hoạt động xây dựng( 1.5)...
 • 56
 • 183
 • 0

Bài giảng lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng TS lưu trường văn

Bài giảng lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng  TS lưu trường văn
... 8/22/2011 Giảng viên: TS Lưu Trường Văn 24 LỰA CHỌN NHÀ THẦU THEO LUẬT ðẤU THẦU & NGHỊ ðỊNH 85/2009/Nð-CP 8/22/2011 Giảng viên: TS Lưu Trường Văn 25 HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU 8/22/2011 Đấu thầu ... THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: 1.Đấu thầu rộng rãi: Đây hình thức lựa chọn tạo cạnh tranh cao đưa tới hiệu tốt Theo hình thức này, Bên mời thầu phải thông báo mời thầu ... nhằm tạo lợi cho nhà thầu gây cạnh tranh khơng bình đẳng 8/22/2011 Giảng viên: TS Lưu Trường Văn 29 MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH CỦA QUY CHẾ ĐẤU THẦU: CÁC HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU Đấu thầu hạn chế :...
 • 115
 • 193
 • 0

Bài giảng lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng ths nguyễn hồng thanh

Bài giảng lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng  ths nguyễn hồng thanh
... BÀI GIẢNG Mục đích, yêu cầu lựa chọn nhà thầu Các hình thức lựa chọn nhà thầu Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu: - Lập, trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu thầu, hồ sơ mời thầu - Tổ chức đấu thầu, ... hoạch lựa chọn nhà thầu •Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu •Tổ chức lựa chọn nhà thầu •Đánh giá HSDT thương thảo HĐ •Trình, phê duyệt công khai kết •Hoàn thiện, ký kết hợp đồng KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ... Hình thức phương thức lựa chọn nhà thầu Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hợp đồng KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU TỔ CHỨC CÔNG TÁC ĐẤU THẦU     Xem Nghị...
 • 44
 • 246
 • 0

LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
... Đánh giá chi tiết Báo cáo KQĐT Tính pháp lý Quy trình KQĐT (mặt đợc tồn tại) Tên nhà thầu trúng thầu Giá trúng thầu Hình thức hợp đồng Thời gian thực HĐ Chi tiết hoá Các xem xét khác 42 Chun b ... TNG QUT Chuẩn bị đấu thầu Tổ chức đấu thầu Đánh giá HSDT Thẩm định phê duyệt KQĐT Thông báo KQĐT Thơng thảo, hoàn thiện HĐ 10/11/16 Ký kết hợp đồng Sơ tuyển Thông báo mời thầu Lập HSMT Phát hành ... 10/11/16 20 ng tin d thu 15 ng tin d thu c quy nh h s mi thu theo nguyờn tc mt ng tin cho mt lng c th Trong quỏ trỡnh ỏnh giỏ h s d thu, vic quy i v cựng mt ng tin so sỏnh phi cn c vo t giỏ gia ng...
 • 63
 • 44
 • 0

Báo cáo " Vấn đề chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng " pdf

Báo cáo
... vi c l a ch n nh th u th c hi n trờn c s h s yờu c u c a bờn m i th u v h s cho th u c a nh th u Trong giai o n s n, bờn m i th u ki m tra s ỏp ng c a nh th u i v i cỏc yờu c u c a gúi th u v s ... phng phỏp ch m i m ỏnh giỏ nng l c v kinh nghi m, k thu t v kh nng ti chớnh c a nh th u tham d s n Trong giai o n u th u, bờn m i th u xem xột kh nng cung c p cỏc s n ph m, d ch v c a nh th u trờn...
 • 5
 • 217
 • 3

Lựa chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng

Lựa chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng
... động xây dựng Đi ều Hợp đồ ng hoạt độ ng xây dự ng 6-4 Chương Lựa chọn nhà thầu hợp đồng xây dựng Hợp đồng hoạt động xây dựng xác lập cho công việc lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng ... cáo lựa chọn nhà thầu Đình việc lựa chọn nhà thầu, huỷ bỏ kết lựa chọn nhà thầu phát có vi phạm lựa chọn nhà thầu Chịu trách nhiệm trước pháp luật, bồi thường thiệt hại định gây 6.2 Hợp đồng ... 6-2 Chương Lựa chọn nhà thầu hợp đồng xây dựng Người có thẩm quyền định thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật việc lựa chọn nhà thầu có đủ lực hoạt động xây dựng, lực hành nghề xây dựng Tổ...
 • 6
 • 517
 • 2

quản lý đầu tư vốn ngân sách nhà nước trong hoạt động xây dựng cơ bản

quản lý đầu tư vốn ngân sách nhà nước trong hoạt động xây dựng cơ bản
... tác động đến quản đầu vốn ngân sách Nhà Nước đến hoạt động đầu xây dựng bản: 5.1 Khái niệm đặc điểm quản nguồn vốn ngân sách Nhà Nước vào hoạt động đầu xây dựng bản: Quản đầu ... điểm quản đầu nguồn vốn ngân sách Nhà Nước vào hoạt động đầu xây dựng bản: - Thứ nhất, đối ng quản nguồn vốn ngân sách Nhà Nước đầu vào hoạt động đầu xây dựng Đây nguồn vốn ... Khai thác tối đa nguồn vốn ngân sách Nhà Nước đầu cho hoạt động xây dựng bản; - Bố trí vốn đầu xây dựng hợp lý; - Quản vốn ngân sách Nhà Nước đầu vào hoạt đông xây dựng phải luật chống...
 • 11
 • 291
 • 0

Đấu thầu trong hoạt động xây dựng

Đấu thầu trong hoạt động xây dựng
... VỀ ĐẤU THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 1.1 Khái niệm, nguyên tắc đấu thầu 1.1.1 Khái niệm đấu thầu 1.1.2 Nguyên tắc đấu thầu xây dựng 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 Phương thức đấu thầu hoạt động xây dựng ... Kế hoạch đấu thầu HSDT Hồ sơ dự thầu HSMT Hồ sơ mời thầu Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẤU THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 1.1 Khái niệm, nguyên tắc đấu thầu 1.1.1 Khái niệm đấu thầu xây dựng Trong trình ... công tác đấu thầu Vai trò công tác đấu thầu Lựa chọn nhà thầu qua giai đoạn đầu tƣ xây dựng 1.3 Quản lý Nhà nƣớc đấu thầu hoạt động xây dựng 1.3.1 Điều kiện tổ chức đấu thầu tham gia dự thầu 1.3.2...
 • 202
 • 137
 • 0

Thẩm định phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt docx

Thẩm định phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt docx
... thủ tục hành chính: - Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng ... tư - Cơ quan phối hợp: Các Bộ quản lý ngành * Đối tượng thực thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân * Kết thực thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định * Lệ phí (nếu có văn quy định phí, lệ phí):...
 • 2
 • 146
 • 0

Thẩm định phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt pot

Thẩm định phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt pot
... thủ tục hành chính: - Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng ... tư - Cơ quan phối hợp: Các Bộ quản lý ngành * Đối tượng thực thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân * Kết thực thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định * Lệ phí (nếu có văn quy định phí, lệ phí):...
 • 2
 • 118
 • 0

Bài giảng vê hợp đồng trong hoạt động xây dựng Phong quản lý chất lượng công trình xây dựng cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng bộ xây dựng

Bài giảng vê hợp đồng trong hoạt động xây dựng Phong quản lý chất lượng công trình xây dựng cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng bộ xây dựng
... hoạch xây dựng, lập dự án đầu t xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình, quản dự án đầu t xây dựng ... thiết kế công trình, giám sát, thi công xây dựng công trình, quản dự án xây dựng công trình công việc khác hoạt động xây dựng Hợp đồng hoạt động xây dựng đợc xác lập văn phù hợp với quy định Luật ... trình 5.3 Hợp đồng thi công xây dựng hợp đồng xây dựng để thực việc thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình phần việc xây dựng theo thiết kế xây dựng công trình 5.4 Hợp đồng xây dựng...
 • 49
 • 232
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng a tæng quan vò ®êu thçu b nghiöp vô ®êu thçutổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựngđiều 103 lựa chọn tổng thầu trong hoạt động xây dựngđề án quản lý đầu tư vốn ngân sách nhà nước trong hoạt động xây dựng cơ bảnsự cần thiết phải tiến hành đấu thầu trong hoạt động xây dựngyêu cầu với đấu thầu trong hoạt động xây dựnglựa chọn nhà thầu trong xây dựngcác hình thức lựa chọn nhà thầu trong xây dựnglựa chọn nhà thầu trong đấu thầu xây lắpnhà thầu bao gồm cả thầu chính và thầu phụ là tổ chức hoặc cá nhân thực hiện công tác xây dựng những tổ chức cá nhân này có đủ năng lực và chuyên nghiệp trong hoạt động xây dựngthời gian lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu hạn chếlựa chọn nhà thầu trong xdcác hình thức lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu mua sắm hàng hóalựa chọn nhà thầu trong danh sách ngắnđiều 99 đấu thầu rộng rãi trong hoạt động xây dựngThực trạng hoạt động và nhu cầu cần được đáp ứng của đội ngũ nhân viên y tế thôn bản huyện bắc yên, tỉnh sơn la năm 2013 – 2014BAI TAP BOI DUONG HOA 8Bai 40 dau mo va khi thien nhienHIỆU TRƯỞNG tổ CHỨC KIỂM TRA và CHỈ đạo CÔNG tác CHUYÊN môn THÔNG QUA GIỜ dạy TRÊN lớp ở TRƯỜNG THPT THANH BÌNHĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN VÒNG 2 TOÁN VIOLYMPIC LỚP 5 (2017 – 2018)ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN VÒNG 4 TOÁN VIOLYMPIC LỚP 4 (2017 – 2018)BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 4 CẢ NĂM (CÓ ĐÁP ÁN THAM KHẢO)ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 (2017-2018) - CÓ MA TRẬNGiáo án tổng hợpPPCT Hướng dẫn tin học - tiểu họcTuần 7- Hướng dẫn tin học: 3,4,5- 2017-2018giáo án chủ đề trường mầm nonChương I. Bài 4. Chuột máy tínhgiao an chu cai m,ntruong mam nontách gộp trong phạm vi 6mtxq:lớp học của bé,lớp chồigiao án chu de ban thanBÀI BÁO CÁO THƯ VIỆNChương II. Bài 5. Thực hành tổng hợp