tiet29 CAM UNG o DONG VAT (TT) sinh học 11 võ thị phương thanh

bài giảng sinh học 11 bài 27 cảm ứng động vật (tt)

bài giảng sinh học 11 bài 27 cảm ứng ở động vật (tt)
... III động vật có tổ chức thần kinh Cảm ứng động vật có hệ thần kinh dạng ống Quan sát số hình ảnh hệ thần kinh dạng ống động vật a.Cấu tạo: Quan sát số hình ảnh ... Hệ thần kinh có tập trung dần: Chưa có hệ thần kinh động vật nguyên sinh Cảm ứng co rút chất nguyên sinh Thần kinh dạng lưới ruột khoang Phản ứng toàn thân, thiếu xác Thần kinh dạng chuỗi hạch ... Mọiphận phải nhậntừ đơn giản đến tay lại hoạt động kích Chạm tiếp vật nóng thích Rụt phức - Bộ tạp động vật có hệ thần kinh (thụ thể thú thời tiết lạnh cảm) Xù lông Chim, quan thụ thực nhờ chế phản...
 • 14
 • 3,209
 • 2

bai27.cam ung o dong vat - tt.doc

bai27.cam ung o dong vat - tt.doc
... chuỗi hạch nh n o? Có loại phản xạ n o? Bài tập 1 - Kim đâm  ngón tay co lại Em giải thích phản ứng - Cung phản xạ gồm có phận n o? b Hoạt động hệ thần kinh dạng ống * Bài tập 2 - Bạn đi, gặp ... trúc n o? * TK tập trung = ống (phía lưng) HS: nhận xét thân qua hoạt động kết hợp với việc tham kh o thông tin * Cấu trúc gồm: sách gi o khoa để trả lời + Thần kinh trung ương: Gồm N o (gồm ... luận kết - Bộ phận thực (cơ, tuyến, …) * Hoạt động Tuần: 15 Tiết: 29 - Trang - Gi o án giảng dạy môn Sinh học 11 Trường THPT Tắc Vân Gi o viên: Ngô Duy Thanh GV: phát phiếu học tập cho HS  yêu...
 • 4
 • 634
 • 8

CẢM ỨNG ĐỘNG VẬT (tt) pdf

CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT (tt) pdf
... Cảm ứng động vật gì? Cảm ứng động vật có khác với thực vật? - Trình bày đặc điểm tiến hóa tổ chức thần kinh nhóm động vật khác nhau? Hoạt động dạy học a Mở Chúng ta nghiên cứu hình thức cảm ứng ... Các hình thức cảm ứng phản xạ có điều kiện? động vật liên quan đến tiến HS: Thảo luận nhóm trả hóa tổ chức thần kinh lời: - Động vật đa bào bậc thấp → - Phản xạ thuộc tính Động vật đa bào bậc ... SGK, thảo phản ứng trả lời kích luận nhóm trả lời: thích - Dạng thần kinh ống xuất chủ yếu ngành động - Nói chung, động vật có hệ vật có xương sống: chim, thần kinh, hình thức cảm ứng thú, người,…...
 • 10
 • 351
 • 0

bài 27: cảm ứng động vật(tt)

bài 27: cảm ứng ở động vật(tt)
... BI 27: III CM NG NG VT Cể T CHC THN KINH Cm ng ng vt cú h thn kinh dng ng a Cu trỳc ca h thn kinh ... gia trung ng thn kinh vi c quan th cm v c quan phn ng Quan sát số hình ảnh hệ thần kinh dạng ống động vật Chc nng ca h thn kinh dng ng H thn kinh ng: iu khin hot ng ca c võn h ng, l nhng hot ng...
 • 16
 • 179
 • 1

Ứng dụng công nghệ thông tin trong phần “sinh sản động vật ” môn sinh học 11 cơ bản

Ứng dụng công nghệ thông tin trong phần “sinh sản ở động vật ” môn sinh học 11 cơ bản
... môn Sinh học Đây yếu tố góp phần nâng cao chất lượng hiệu lên lớp Để góp phần khắc phục khó khăn nêu trên, chọn đề tài: MỘT VÀI KINH NGHIỆM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG PHẦN SINH SẢN ... niệm sinh sản vô tính động vật? Trong sách giáo khoa câu sai, gạch chân phần không nói sinh sản vô tính động vật? Nêu sở tế bào học sinh sản vô tính? II Các hình thức sinh sản vô tính động vật: (trọng ... trước học VÍ DỤ: BÀI 44- SINH SẢN VÔ TÍNH ĐỘNG VẬT I Khái niệm sinh sản vô tính động vật Chuẩn bị câu hỏi: Các hình thức sinh sản động vật? Cho ví dụ cụ thể Xác định sách giáo khoa khái niệm sinh...
 • 10
 • 46
 • 0

Xem thêm