ÔN tập học kì i sinh học 11 lường thị mai hương

Cau hoi on tap cuoi ki I sinh 9

Cau hoi on tap cuoi ki I sinh 9
... hình ki u gen, phát sinh đ i sống cá thể d i ảnh hởng trực tiếp m i trờng Phân biệt thờng biến đột biến Thờng biến Đột biến + Là biến đ i ki u hình, không + Là biến đ i vật chất di biến đ i ki u ... đợc thụ - Sinh từ trứng khác trùng tinh v i tinh trùng nhau, trứng thụ tinh v i tinh trùng - Ki u gen - Có ki u gen - Có ki u gen khác - Ki u hình - Kiu hỡnh ging - Kiu hỡnh khỏc - Gi i tính - ... đồng gi i - Có thể gi i khác gi i * ý nghĩa nghiên cứu trẻ đồng sinh: + Nghiên cứu trẻ đồng sinh giúp hiểu rõ vai trò ki u gen vai trò m i trờng hình thành tính trạng + Hiểu rõ ảnh hởng khác môi...
 • 4
 • 285
 • 2

Giáo án tin học lớp 1 - ÔN TẬP CUỐI I pps

Giáo án tin học lớp 1 - ÔN TẬP CUỐI KÌ I pps
... Kiểm tra: Sách + đồ dùng học tập Giảng m i: Gi i thiệu + Ghi đầu Hoạt động thầy Hoạt động trò a Hoạt động 1: Giảng -Các phận máy -Máy tính có phận tính để bàn ? : +Màn hình +Thân máy +Chuột -Làm ... -Tập gõ phím 10 ngón b Hoạt động 2: GV hướng dẫn Thực hành : -Tập đánh máy 10 ngón : Em đánh thơ mà em biết -Vẽ tranh : +Em tập tô màu, đổ màu +Tập xoá tranh +Vẽ hình đơn giản +Di chuyển hình ... -Làm việc v i máy tính -Bàn phím máy +Bàn phím tính gồm -Khu vực hàng hàng phím ? phím : + hàng phím số + hàng phím + hàng phím sở -Tìm hiểu chuột máy tính + hàng phím -Các trò ch i học -Tập gõ...
 • 5
 • 269
 • 3

Ma trận và đề kiểm tra 1 tiết-Học I-Sinh 10, 11, 12

Ma trận và đề kiểm tra 1 tiết-Học kì I-Sinh 10, 11, 12
... HbAHbs 1A 12 C 23B ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM MÃ ĐỀ 18 4 (Mỗi câu 0,3 điểm) 2A 3D 4A 5A 6B 7A 8C 9B 10 A 11 A 13 B 14 C 15 C 16 C 17 C 18 B 19 A 20B 21B 22C 24B 25A 26C 27C 28C 29D 30C 31A 32B 33B SINH 11 A Mục ... ÁN – BIỂU ĐIỂM MÃ ĐỀ 19 7 (Mỗi câu 0,3 điểm) 1A 2C 3B 4A 5C 6D 7D 8D 9A 10 C 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 D 18 B 19 A 20D 21C 22A 23D 24A 25D 26A 27B 28D 29C 30B 31B 32C 33D SINH 10 D Mục tiêu: - Kiên ... cầu 23C ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM MÃ ĐỀ 5 51 (Mỗi câu 0,29 điểm) 1B 2A 3B 4A 5A 6A 7A 8D 9B 10 A 11 D 12 A 13 D 14 B 15 A 16 B 17 A 18 B 19 B 20A 21A 22C 24C 25B 26D 27B 28D 29D 30D 31A 32C 33A 34A 35D ...
 • 12
 • 460
 • 5

Hướng dẫn ôn tập Toán I lớp 10

Hướng dẫn ôn tập Toán kì I lớp 10
... phẩm máy III làm nhiều tổng số sản phẩm máy I máy II làm 10 sản phẩm Số sản phẩm máy I làm số sản phẩm máy II làm H i giờ, máy sản xuất sản phẩm ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI Môn HH10 1/ Cho i m M, N, ... độ d i vectơ u = BA + BC 8/ Cho tam giác ABC G i I i m thỏa mãn i u kiện IA + IB +3IC =0 a/ Chứng minh rằng: I trọng tâm tam giác BCD, D trung i m cạnh AC b/ Biểu thị vectơ AI theo hai vectơ ... độ d i vectơ u = BD + CA + AB + DC b/ G i G trọng tâm tam giác ABC Chứng minh rằng: GA + GC + GD = BD 7/ Cho tam giác ABC tam giác cạnh a, I trung i m AC a/ Xác định i m M cho AB + IM = IC b/...
 • 4
 • 182
 • 0

ôn tập cuối I

ôn tập cuối kì I
... C:(3pts) Linda: Hello I am Linda.(1) Mai : Hi, Linda My name is Mai.(2) _ Linda: Nice to meet you too.( 3) Mai : I am fine Thank you Linda: Who is she? Mai : (4) _ Linda: Hello, LiLi LiLi ... _ Linda: (6) _ Mai & LiLi: Bye See you later (1) A What is you name? (4) A He is LiLi B What is your name? B I am LiLi C What your name is? C She is LiLi (2) A Nice to meet you (5)A Hi, Linda ... she/ friend/ Linda thanks you school big friend he school / Tan Thach A A: This is Alan 1) is my(2) eraser / big B: Hi, Alan I m LiLi How are (3) ? C: Fine,...
 • 5
 • 179
 • 0

Tiếng Việt lớp 4 - KỂ CHUYỆN - ÔN TẬP CUỐI I (Tiết 2) pptx

Tiếng Việt lớp 4 - KỂ CHUYỆN - ÔN TẬP CUỐI KÌ I (Tiết 2) pptx
... L - -nác-đô đa Vin-xi trở thành danh hoạ tiếng gi i nhờ thiên t i khổ công rèn luyện./… c) Xi - n- cốp-xki ngư i nước Nga tìm cách bay vào vũ trụ./ Xiôn-cốp-xki đạt ước mơ từ thuở nhỏ nhờ t i nghị ... thông minh ý chí vượt khó cao./ Nhờ thông minh, ham học có chí, Nguyễn Hiền trở thành Trạng nguyên trẻ nước ta./… b) L - -nác-đô đa Vin-xi kiên trì vẽ hàng trăm lần trứng thành danh hoạ./ L - -nác-đô ... nghị luật phi thường./… d) Cao Bá Quát công luyện viết chữ./ Nhờ khổ công luyện tập, từ ngư i viết chữ xấu, Cao Bá Quát danh ngư i viết chữ đẹp e) Bạch Th i i nhà kinh doanh t i ba, chí lớn./...
 • 5
 • 729
 • 0

Tiếng Việt lớp 4 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - ÔN TẬP CUỐI I (Tiết 3) potx

Tiếng Việt lớp 4 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - ÔN TẬP CUỐI KÌ I (Tiết 3) potx
... c) Ôn luyện kiểu mở b i, kết văn kể chuyện -G i HS đọc yêu cầu -Yêu cầu HS đọc truyện Ông trạng thả diều -1 HS đọc thành tiếng -G i HS n i tiếp đọc phần Ghi nhớ -1 HS đọc thành tiếng Cả lớp ... thêm câu chuyện -Yêu cầu HS làm việc cá nhân +Kết không mở rộng: Chỉ cho biết kết cục câu chuyện, không bình -G i HS trình bày GV sửa l i dùng từ, diễn luận thêm đạt cho i m HS viết tốt -HS viết ... mở gián tiếp kết mở rộng cho câu chuyện ông Nguyễn Hiền -3 đến HS trình bày Ví dụ: a) Mở gián tiếp: Ông cha ta thường n i Có chí nên, câu n i thật v i Nguyễn Hiền- Trạng nguyên nhỏ tu i nước...
 • 4
 • 598
 • 0

Tiếng Việt lớp 4 - TẬP LÀM VĂN - ÔN TẬP CUỐI I (Tiết 4) pps

Tiếng Việt lớp 4 - TẬP LÀM VĂN - ÔN TẬP CUỐI KÌ I (Tiết 4) pps
... thương ngư i thân gia đình -HS tìm từ khó, dễ lẫn viết tả luyện viết * Nghe-viết tả * Soát l i, chấm 3.Củng cố, dặn dò: -Nhận xét viết HS -Dặn HS nhà học thuộc thơ Đ i que đan chuẩn bị sau -Các từ ... -H i: Từ đ i que đan bàn tay chị em +Những đồ dùng từ đ i que ? đan bàn tay chị em: mũ len, khăn, áo bà, bé, mẹ cha -Theo em hai chị em ngư i +Hai chị em chăm chỉ, ? * Hướng dẫn viết từ ... -Nhận xét viết HS -Dặn HS nhà học thuộc thơ Đ i que đan chuẩn bị sau -Các từ ngữ: mủ, chăm chỉ, giản dị, đỡ ngượng, que tre, ngọc ngà, … ...
 • 2
 • 666
 • 1

Tiếng Việt lớp 4 - TẬP ĐỌC - ÔN TẬP CUỐI I (Tiết 5) docx

Tiếng Việt lớp 4 - TẬP ĐỌC - ÔN TẬP CUỐI KÌ I (Tiết 5) docx
... c) Ôn luyện danh từ, động từ, tính từ đặt câu h i cho phận in đậm -G i HS đọc yêu cầu n i dung -1 HS đọc thành tiếng -Yêu cầu HS tự làm -1 HS làm bảng lớp, HS lớp viết cách dòng để ... sặc sỡ TT ch i đùa trước sân -3 HS lên bảng đặt câu h i Cả lớp làm vào ĐT DT -Nhận xét, chữa -Yêu cầu HS tự đặt câu h i cho phận in -Chữa (nếu sai) đậm +Bu i chiều xe làm ? -G i HS nhận xét, ... ĐT, -G i HS chữa bổ sung TT -Nhận xét, kết luận l i gi i -1 HS nhận xét, chữa Bu i chiều, xe dừng l i thị trấn DT DT DT ĐT DT nhỏ TT Nắng phố huyện vàng hoe Những em bé DT DT DT TT DT Hmông mắt...
 • 3
 • 484
 • 0

Tiếng Việt lớp 4 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - ÔN TẬP CUỐI I (Tiết 6) pptx

Tiếng Việt lớp 4 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - ÔN TẬP CUỐI KÌ I (Tiết 6) pptx
... bút -Nhận xét tiết học CHÍNH TẢ ÔN TẬP CU I I (Tiết 7) Kiểm tra đọc – hiểu, luyện từ câu GV thực theo hướng dẫn kiểm tra nhà trường TẬP LÀM VĂN ÔN TẬP CU I I (Tiết 8) Kiểm tra tả, tập làm ... khác +Không nên tả chi tiết, rờm rà -G i HS trình bày, GV ghi nhanh ý dàn ý lên bảng 1.Mở b i: Gi i thiệu bút: tặng năm học m i, (do ông tặng sinh -3 HS trình bày nhật, …) 2.Thân b i: -Tả bao ... đỏ) -Tả bên trong: +Ng i bút thanh, sáng loáng +Nét trơn đều, (thanh đậm) Kết b i: Tình cảm v i bút -G i HS đọc phần mở kết GV sửa l i dùng từ, diễn đạt cho HS -3 HS trình bày Ví dụ: Mở gián tiếp:...
 • 5
 • 974
 • 0

ÔN TẬP GIỮA I

ÔN TẬP GIỮA KÌ I
... th i CFC, hoạt Chát th i công nghiệp Khai thác nhiên liệu, t i nhân hoạt động công động công nghiệp và sinh hoạt chưa xử nguyên thiên nhiên mức nghiệp, giao thông vận sinh hoạt -> khỉ th i, lí, ... lí, th i thẳng xuống ngư i, giao thông t i chất th i sinh hoạt biển, sông hồ vận t i Hậu Băng tan -> mực Đe dọa sống 1,3 tỉ ngư i Mất nhiều lo i sinh vật gen nước biển dâng -> ngư i gi i thiếu nước ... dân số trẻ  Hậu dân số già: thiếu lao động thay thế; Chi phí phúc l i cao cho ngư i già II M i trƣờng Biến đ i khí hậu Ô nhiểm nguồn Suy giảm đa dạng sinh học nƣớc Biểu Nhiệt độ trung bình Tầng...
 • 4
 • 59
 • 0

Đề cương ôn tập học phần môn thương mại điện tử

Đề cương ôn tập học phần môn thương mại điện tử
... Luật mẫu Thương mại điện tử (UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, 1996): Thương mại điện tử việc trao đổi thông tin thương mại thông qua phương tiện điện tử, không cần phải in giấy công đoạn ... phát triển thương mại điện tử điều kiện cần phát triển công nghệ thông tin truyền thông phát triển ICT thương mại điện tử; điều kiện đủ phát triển hệ thống thương mại truyền thống thương mại truyền ... thực điện tử, dịch vụ tư vấn, chăm sóc khác hàng Câu 21: Trình bày mô hình kinh doanh thương mại điện tử chủ yếu Các loại thị trường thương mại điện tử (các mô hình kinh doanh thương mại điện tử) ...
 • 21
 • 86
 • 0

Ôn tập Đại Số và Giải Tích 11(Lượng Giác)

Ôn tập Đại Số và Giải Tích 11(Lượng Giác)
... s hng u Phm Thanh Chung Bi 2: Mt cp s cng cú s hng th 54 v th ln lt l -61 v 64 Tỡm s hng th 23 Giải hệ phương trình (1), (2) ta : 143 u1 = ,d = 2 33 u23 = u1 + 22d = HS cỏc nhúm tho lun tỡm ... cp s cng) GV nờu v ghi lờn bng, li gii (cú gii thớch) HS nhn xột, b sung v sa cha ghi , , đến số hạng thứ 17 cho HS tho lun tỡm li chộp gii HS trao i v rỳt kt qu: Gi HS i din lờn bng trỡnh by ... 486 3n ( 3) 728 = n1 13 486 3n = = 243 = 35 n = n = u 486 486 u1 = nn = = =2 q 243 Thay vào (1) Sn = H3: Cng c v hng dn hc nh: *Cng c: Phm Thanh Chung 22 T Toỏn Tin TrngTHPT CHU VN AN...
 • 62
 • 1,056
 • 5

ĐỀ CƯƠNG ôn tập học i SINH học 11 (1)

ĐỀ CƯƠNG ôn tập học kì i SINH học 11 (1)
... phát triển để nghiền nát thức ăn t i D i( 50m) Manh tràng phat Quá trình -Nhai nghiền nát thứ ăn,một số tiêu hóa lo i nhai l i -không có vi sinh vật cộng sinh -Vi sinh vật cỏ manh tràng tham gia vào ... Tiêu hóa học tiêu hóa hóa học ống tiêu hóa ngư i thể nào? Trả l i: Bộ phận Miệng Tiêu hóa học Nhai,đảo,trộn thức ăn tạo viên thức ăn Tiêu hóa hóa học Tiết nước bọt,hoạt động enjim Amilaza biến ... Hai Th i gian cố định CO2 Một Câu 11: Phân biệt hô hấp hiếu khí hô hấp kị khí? Trả l i: Chỉ tiêu Hô hấp hiếu khí Hô hấp kị khí i u kiện ôxi Cần có ô xi Không cần ô xi Chất nhận e cu i Ô xi Chất...
 • 7
 • 268
 • 3

Xem thêm