bai8 quang hop o thuc vat sinh học 11 dương huỳnh yến linh

quang hop o thuc vat sinh hoc 11 co ban

quang hop o thuc vat sinh hoc 11 co ban
... (glucose) từ chất vô CO2 H 2O 07/14/14 Đinh Văn Du _Sinh 06A Dựa v o khái niệm quang hợp kết hợp với quan sát hình bên phương trình quang hợp viết n o?  Phương trình tổng quát trình quang hợp: 6CO2 ... Cấu t o Chức Kép Bao bọc t o không gian màng Các tilacoit chứa sắc Thực pha Các tilacoit tố, chất truyền sáng quang (grana) electron trung hợp tâm phản ứng Chất (stoma) 07/14/14 Thể keo có độ ... định nitơ lấy chủ: a Oxi b Đường c Protein d Nitrat 07/14/14 Đinh Văn Du _Sinh 06A Câu 2: Trong loại vi khuẩn cố định nitơ khí gồm Azotobacter, Rhizobium, Clostridium, Anabaena Loại vi khuẩn sống...
 • 27
 • 989
 • 0

bai8:Quang hop o thuc vat

bai8:Quang hop o thuc vat
... QH Hoạt động 3: tìm hiểu vai trò nhóm sắc tố • Có hệ sắc tố n o? tiết: loài, t o oxi,  HS th o luận, trả lời  diện tích lớn, bề mặt mỏng, nhiều khí khổng Hệ thống ống dẫn đưa nước ion khoáng ... hợp? (2 bàn nhóm th o luân 4’) - Nhận xét, bổ sung, hoàn thiện kiến thức • Lá quang hợp nhờ có chất gì? chứa b o quan ? - Ngoài ra, có nhiều lục lạp – t o màu xanh cho b o quan quang hợp • Quan ... mặt lớn, phiến mỏng +Trong lớp biểu bì có nhiều khí khổng – khuyết tán CO2 - Bên : +Hệ thống mạch vận chuyển nước ion đến tế b o nhu mô +Có nhiều TB chứa lục lạp 2.Lục lạp b o quan quang hợp : -...
 • 3
 • 590
 • 2

bai8.quang hop o thuc vat.doc

bai8.quang hop o thuc vat.doc
... mô khuyết có khoảng gian b o lớn chứa nguyên liệu quang hợp (CO2, H 2O) - Có hệ mạch dẫn dày đặc để đưa sản phẩm quang hợp đến quan khác - Có số lượng lớn khí khổng làm nhiệm vụ trao đổi khí nước ... 37-SGK, cho biết: Tại nói có đặc điểm hình thái cấu t o giải phẫu phù hợp với chức quang hợp? Gợi ý: Phiến (diện tích bề mặt) hưóng so với hướng ánh sáng? Vị trí số lượng lục lạp? Khoảng không ... Gi o án giảng dạy môn Sinh học 11 Trường THPT Tắc Vân GV nhận xét, củng cố hoàn chỉnh kiến thức HĐ2: GV chia HS thành nhóm th o luận: Nhóm - Dựa v o kiến thức học lớp 10 phân...
 • 2
 • 448
 • 1

Thiết kế và sử dụng bộ tranh để tổ chức dạy học phần chuyển hóa vật chất và năng lượng thực vật sinh học 11 THPT luận văn thạc sỹ sinh học

Thiết kế và sử dụng bộ tranh để tổ chức dạy học phần chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật sinh học 11 THPT luận văn thạc sỹ sinh học
... tài: "Thiết kế sử dụng tranh để tổ chức dạy học phần chuyển hóa vật chất lượng thực vật - Sinh học 11 THPT" Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu xây dựng tranh để sử dụng dạy học phần chuyển hóa vật chất ... cứu, thiết kế bổ sung hoàn thiện tranh hoàn chỉnh phù hợp 26 Chương THẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG BỘ TRANH ĐỂ DẠY HỌC CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG THỰC VẬT - SINH HỌC 11 THPT 2.1 Thiết kế tranh phần ... việc thiết kế sử dụng tranh giáo khoa nói chung, từ vận dụng vào thiết kế sử dụng tranh phần chuyển hóa vật chất lượng thực vật, nhằm nâng cao chất lượng dạy học - Xây dựng quy trình thiết kế hệ...
 • 74
 • 1,088
 • 5

Bài 41. sinh sản vô tính thực vật (sinh học 11 cơ bản)

Bài 41. sinh sản vô tính ở thực vật (sinh học 11 cơ bản)
... hình thức sinh sản tính thực vật Phương pháp nhân giống tính (sinh sản tính nhân tạo thực vật) Vai trò sinh sản tính đời sống thực vật người 1.Khái niệm sinh sản tính Kể xỉ Rêu ... mọc Sinh sản tính VD: Thủy tức nảy chồi Có hình thức sinh sản Sinh sản hữu tính VD: Ra hoa trúc đào VD: Lợn đẻ BÀI 41: SINH SẢN VÔ TÍNH THỰC VẬT Khái niệm sinh sản tính Các hình thức sinh ... Thế sinh sản sinh dưỡng? Cây hình thành từ phận thể mẹ? Phương pháp nhân giống tính (sinh sản tính nhân tạo thực vật) sở khoa học: Tính toàn thực vật Có phương pháp nhân giống tính...
 • 25
 • 801
 • 0

GIÁO ÁN BÀI 34 SINH TRƯỞNG THỰC VẬT SINH HỌC 11 CƠ BẢN

GIÁO ÁN BÀI 34 SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT SINH HỌC 11 CƠ BẢN
... thức sinh trưởng diễn theo chế lại cho kết gì? Chúng ta vào mục II: Sinh trưởng sơ cấp sinh trưởng thứ cấp? Hoạt động 2: Sinh trưởng sơ cấp sinh trưởng thứ cấp II Sinh trưởng sơ cấp sinh trưởng ... ảnh hưởng đến sinh trưởng thực vật Để hiểu rõ vai trò nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng thực vật vào mục Hoạt động 3: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng: ... trình sinh trưởng thực vật diễn nào, chịu tác động nhân tố vào Bài 34: SINH TRƯỞNG THỰC VẬT b Dạy Thời gian Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung học Đầu tiên tìm hiểu khái niệm sinh trưởng Hoạt...
 • 13
 • 12,072
 • 155

Hô hấp thực vật - sinh học 11

Hô hấp ở thực vật - sinh học 11
... HƠ HẤP Cơ quan hơ hấp TV hơ hấp xảy tất quan thể Đặc biệt quan tăng trưởng, sinh sản rễ Bào quan hơ hấp Bào quan thực chức hơ hấp ti thể CÊu tróc cđa ty thĨ phï hỵp víi chøc n¨ng h« hÊp III- ... 6C-5C ATP Lipit Axit béo+Glyxerin Axit Pyruvic Axetyl -CoA Chu trình Crep Vận chuyển e O2 -NH2 ADP + P ATP H2O CO2 Kết luận: KN hơ hấp thực vật • Phương trình tổng qt hơ hấp • Vai trò hơ hấp thực ... hơ hấp mạnh thực vật A rễ C B thân D Câu 2: Giai đoạn chung cho chung cho q trình lên men hơ hấp hiếu khí? A Chu trình Crep C Đường phân B Chuỗi chuyền êlectron D Tổng hợp axêtyl - CoA...
 • 37
 • 465
 • 3

SKKN: HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC – XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI NGẮN PHẦN CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG THỰC VẬTSINH HỌC 11

SKKN: HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC – XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI NGẮN PHẦN CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT – SINH HỌC 11
... bi % S bi % 11 Toỏn 10 27,78 20 55,56 16,66 0 11 Lý 19,35 19 61,29 19,36 0 11 Hoỏ 25,00 20 60,60 14,40 0 11 Sinh 10 32,25 17 54,83 12,92 0 11 Vn 21,21 21 63,64 12,12 0,33 11 Anh 11 30,56 19 52,78 ... phõn mụn s dng ging dy v ụn cho hc sinh lp11,c bit l hc sinh cỏc chuyờn Sinh, hc sinh ụn thi tt nghip, ụn thi i hc v ụn kin thc chung ti s dng cho mi i tng hc sinh Tu theo mc nhn thc v trỡnh ... thit nht cho hc sinh chuyờn Sinh, hc sinh thi tt nghip THPT v nhng hc sinh yờu thớch mụn sinh hc cú nguyn vng thi B Phng phỏp ụn ny cũn cú th c ng dng phm v nht nh ca vic ging dy mụn sinh hc núi...
 • 31
 • 799
 • 4

Phương pháp giảng dạy chương chuyển hóa vật chất và năng lượng thực vật - Sinh học 11

Phương pháp giảng dạy chương chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật - Sinh học 11
... chương chuyển hóa vật chất lượng thực vật - Sinh học 11 Mục đích nghiên cứu - Giúp học sinh phương pháp học tiếp thu kiến thức phần chuyển hoá vật chất lượng thực vật có hiệu từ áp dụng vào ... năm giảng dạy, rút số kinh nghiệm giúp cho học sinh phương pháp học tốt áp dụng có hiệu phần chuyển hoá vật chất lượng thực vật để giảng dạy lớp 11, thi học sinh giỏi môn sinh vào thực tế sản ... đề phương pháp giảng dạy chương chuyển hoá vật chất lượng thực vật dựa kiến thức có tài liệu tham khảo sáng kiến này, hướng đến dạy cho đối tượng học sinh lớp 11 ôn luyện đội tuyển học sinh...
 • 41
 • 965
 • 2

SKKN Phương pháp giảng dạy chương chuyển hóa vật chất và năng lượng thực vật - Sinh học 11

SKKN Phương pháp giảng dạy chương chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật - Sinh học 11
... pháp giảng dạy chương chuyển hóa vật chất lượng thực vật - Sinh học 11 2 Mục đích nghiên cứu - Giúp học sinh phương pháp học tiếp thu kiến thức phần chuyển hoá vật chất lượng thực vật có hiệu ... nhiều năm giảng dạy, rút số kinh nghiệm giúp cho học sinh phương pháp học tốt áp dụng có hiệu phần chuyển hoá vật chất lượng thực vật để giảng dạy lớp 11, thi học sinh giỏi môn sinh vào thực tế ... đề phương pháp giảng dạy chương chuyển hoá vật chất lượng thực vật dựa kiến thức có tài liệu tham khảo sáng kiến này, hướng đến dạy cho đối tượng học sinh lớp 11 ôn luyện đội tuyển học sinh...
 • 47
 • 746
 • 5

bài giảng sinh học 11 bài 8 quang hợp thực vật

bài giảng sinh học 11 bài 8 quang hợp ở thực vật
... 60mgCO2/dm /h 15mgCO2/dm2/h Nhiệt độ thích hợp 20 300C 25 350C 30 400C Nhu cầu n ớc cao Thấp, 1/2 thực vật C3 Thấp Hô hấp sáng có Không Không Năng suất sinh học Trung bình Cao gấp đôi C3 Thấp Nghiờn ... C3, C4, CAM Ban ngy Ban ờm Ban ngy Ban ngy Ban ngy Thc vt C3 Nghiờn cu SGK, kt hp cỏc hỡnh 8. 2, 8. 3, 8. 4, 8. 5 hon thnh phiu hc sau: TaiLieu.VN Thc vt C4 Thc vt CAM Phiu hc 2: Qỳa trỡnh c nh CO2 ... sỏng Lc lp C6H12O6 (ng) S pha TaiLieu.VN ca quang hp Da vo s pha ca quang hp, tho lun 2em/ nhúm hon thnh phiu hc sau: PHT 1: Tỡm hiu pha ca quỏ trỡnh quang hp Pha sáng Nguyên liệu Pha tối H2O,...
 • 20
 • 1,775
 • 2

thuyết trình sinh học -quang hợp thực vật

thuyết trình sinh học -quang hợp ở thực vật
... Ca B Mg C Cu D Pb Bài Nội dung I Khái quát quang hợp thực vật II Lá quan quang hợp I Khái quát quang hợp thực vật Khái niệm - Phương trình quang hợp ánh sáng mặt trời H2O + CO2 C6H12O6 + CO2 CO2 ... Quang hợp gì? - Khái niện: Quang hợp trình, lượng ánh sáng mặt trời diệp lục hấp thụ để tạo cacbonhidrat oxi từ khía cacbonic nước 2 Vai trò quang hợp Quang hợp có vai trò đời sống thực vật nói ... riêng toàn sinh giới nói chung? a Tạo chất hữu b Tích luỹ lượng c Giữ bầu khí a Cấu tạo chất hữu Chất hữu có vai trò sinh giới? Sản phẩm trình quang hợp làm nguồn thức ăn cho sinh vật hành tinh...
 • 22
 • 607
 • 0

Bài tập Sinh học lớp 11: Quang hợp thực vật

Bài tập Sinh học lớp 11: Quang hợp ở thực vật
... nguồn cung cấp nito cho thực vật d Dấu hiệu thiếu nito thực vật? đường đồng hóa nito thực vật Ý nghĩa hình thành amit Câu 26 Chứng minh đồng hóa cacbon quang hợp xanh trình sinh lí thể thích nghi ... sáng nơi quang đãng cường độ hay thành phần quang phổ? Hai loại ánh sáng nói thích hợp với nhóm thực vật nào? Tại sao? b Hô hấp sáng có ảnh hưởng xảy bào quan lá? c Những có màu đỏ có quang hợp không ... điều kiện môi trường khô nóng, thực vật thích nghi việc trao đổi nước quang hợp? Câu 23 a Diệp lục sắc tố phụ xanh có vai trò quang hợp? b Giữa pha sáng pha tối quang hợp có mối liên hệ với nào?...
 • 6
 • 548
 • 1

Giải bài tập trang 39 SGK Sinh học lớp 11: Quang hợp thực vật

Giải bài tập trang 39 SGK Sinh học lớp 11: Quang hợp ở thực vật
... sáng chuyển hoá thành lượng hoá học ATP NADPH II Giải tập trang 39 SGK Sinh học lớp 11 Câu Quang hợp thực vật ? Viết phương trình quang hợp tổng quát Trả lời: Quang hợp xanh trình lượng ánh sáng ... tố quang hợp bên trong) bào quan quang hợp Câu Nêu thành phần hệ sắc tố quang hợp xanh chức chúng Trả lời: Diệp lục carôtenoit Diệp lục gồm diệp lục a diệp lục b Diệp lục sắc tố chủ yếu quang hợp, ... nước Phương trình tổng quái quang hợp: 6CO2 + 12H2O -—> C6H12O6 + 6O2 + 6H2O Câu 2.Vì quang hợp có vai trò định sống Trái Đất ? Trả lời: Vì sản phẩm quang hợp nguồn khởi nguyên cung cấp thức ăn,...
 • 3
 • 252
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quang hợp ở thực vật sinh 11sinh sản hữu tính ở thực vật sinh học 11sinh sản vô tính ở thực vật sinh học 11hô hấp ở thực vật sinh học 11trao đổi nước ở thực vật sinh học 11 nctrao đổi nước ở thực vật sinh học 11sinh trưởng ở thực vật sinh học 11 nâng caotrao đổi nước ở thực vật sinh học 11 nâng caobài 12 hô hấp ở thực vật sinh học 11hô hấp ở thực vật sinh học 11 cơ bảnhô hấp ở thực vật sinh học 11 nâng caomột số bài tập về sinh trưởng và phát triển ở thực vật sinh học 11sinh học 11 bài 8 quang hợp ở thực vậtkiểm tra sinh lý thực vật quang hợp ở thực vậtđề kt 15 phút sinh 11 bài quang hợp ở thực vậtkiêm tra 1 tiết đề 2 ngữ văn 8 (hk1)Kiểm ta 15 phút ngư văn 8(hk1)Kiểm tra 15 phút Ngữ văn 8- phần Tiếng ViệtWord Form Revision Unit 1 - 450 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 12 CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾTBài kiểm tra 1 tiết số 1 anh 9 (no1 - no2)D n th nh l p trung t m k n ng ph ng v nK ho ch kinh doanh rau s chQuy ho ch khu d ch v d y c c k n ng ch m s c c b n cho b m v bTh c tr ng vi c x y d ng s n golf Vi t Nam hi n naytt 36.2011 huongdan nd 115.2005Bài 13. Cấu tạo ngoài của thânGiáo trình Kế toán tài chính F2Bài 16. Thân to ra do đâu ?Tài liệu ôn thi lịch sử các học thuyết kinh tếTh c tr ng v gi i ph p t ng c ng u t c a Vi t Nam sang L oBài tập kế toán máy trên phần mềm kế toán MISA3. Thông tư liên tịch số 36 2014 TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.Tài liệu ôn thi lịch sử các học thuyết kinh tếTài liệu ôn thi lịch sử các học thuyết kinh tế