bài 38 các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển ở động vật sinh học 11 p huy quang

bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởngphát triển dộng vật

bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở dộng vật
... ếch nhờ hoocmôn: A Sinh trưởng B Tirôxin C ơstrôgen D Testosterôn Các hoocmôn chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển côn trùng: A juvennin, tirôxin, hoocmôn sinh trưởng B ecđisơn, ơstrogen, ... Phân biệt biến thái hoàn toàn biến thái không hoàn toàn động vật ? I nhân tố bên Các hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật có xương sống a) Hoocmôn gì? Trình bày hiểu biết thân hoocmôn ... hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trư ởng phát triển động cật có xương sống Tên hoocmôn Hoocmôn sinh trưởng Hoocmôn tirôxin Hoocmôn ơstrôgen Hoocmôn testostêron Nơi sản xuất Tác dụng Tìm hiểu hoocmôn ảnh hưởng...
 • 20
 • 5,025
 • 9

Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởngphát triển động vật

Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật
... truyền Nhân tố bên Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng & phát triển Nhân tố bên Giới tính Hoocmôn Các nhân tố sinh (ánh sáng, nhiệt độ…) Các nhân tố hữu sinh (thức ăn, sinh vật khác…) I Nhân tố ... phát triển không qua biến thái: A Bọ ngựa, Cào cào B Cánh cam, Bọ rùa C Cá chép, Khỉ, Bò, Gà D Bọ xít, Ong, Châu chấu Bài 38: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘNG VẬT Nhân tố ... ÔN TẬP BÀI CŨ Nêu khái niệm sinh trưởng & phát triển động vật Mối liên hệ sinh trưởng & phát triển Sinh trưởng: trình tăng kích thước thể tăng số lượng kích thước tế bào  Phát triển: trình...
 • 31
 • 1,682
 • 4

Bài 38. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNGPHÁT TRIỂN ĐỘNG VẬT(tiết 1)

Bài 38. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT(tiết 1)
... HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘNG VẬT BÀI 38: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘNG VẬT Bệnh lùn BÀI 38: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘNG ... trứng BÀI 38: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘNG VẬT BÀI 38: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘNG VẬT menstrualCycle_0.swf BÀI 38: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ... thành ếch? BÀI 38: CÁC NHÂN 38 ẢNH HƯỞNG ĐẾN BÀI TỐ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN ẾN SINH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐỘNG VẬT TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘNG VẬT I ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ BÊN TRONG 1) Giới...
 • 28
 • 7,098
 • 14

bai 38: các nhan to anh huong den sinh truong va phat trien o dv( 11NC)

bai 38: các nhan to anh huong den sinh truong va phat trien o dv( 11NC)
... ko có khả sinh sản Hooc môn điều hoà sinh trưởng Hoocmôn sinh trưởng phát triển: Hooc môn điều hoà phát triển a Hoocmôn điều hoà sinh trưởng Hoocmon quan trọng điều hòa sinh trưởng người hoocmon ... thành sinh dục  Các tính trạng sinh dục thứ sinh điều hòa hoocmôn n o? * Được điều hoà hooc môn sinh dục Ơstrogen ,Testostêrôn: Ơstrogen Testosteron tuyến tiết ra? Có vai trò gì? Ơstrogen : ... hoàn to n bướm, bọ cánh cứng gây biến thái ko hoàn to n châu chấu Biến thái không hoàn to n BIẾN THÁI HOÀN TO N * Điều hòa t o thành tính trạng sinh dục thứ sinh Thế tính trạng sinh dục thứ sinh? ...
 • 27
 • 933
 • 3

Bai 38: các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của động vật

Bai 38: các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của động vật
... - ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ BÊN TRONG Giới tính Tốc độ sinh trưởng phát triển đực, khác Vd: Mối chúa…, người… Các hoocmôn sinh trưởng phát triển a Hoocmôn điều hòa sinh trưởng Hoocmôn sinh trưởng ... thai Duy trì thể vàng Dặn dò • Học thuộc kiến thức • Xem nội dung 39 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật ... quan sinh dục nguyên sinh tính trạng sinh dục thứ sinh? Cho ví dụ tính trạng sinh dục thứ sinh động vật? Tại đến lứa tuổi dậy đàn ông mọc ria mép? + Các tính trạng sinh dục thứ sinh tính trạng hình...
 • 17
 • 1,852
 • 17

Bài 38 :Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởngphát triển động vật

Bài 38 :Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật
... bo - tuổi trưởng thành phát sinh chứng bướu cổ, tuyến giáp nở to Tha hoc thiu Tiroxin ếch Tirụxin : bin i nũng nc ch I/ Nhõn t bờn Nhân t di truyn Cỏc hoocmụn a Cỏc hoocmon nh hng n sinh trng ... 38 (Tiết 1) CU TRC Nhõn t bờn Nhõn t di truyn Gii tớnh Hoúc mụn Cỏc nhõn t nh hng Nhõn t bờn ngoi Cỏc nhõn t vụ sinh ( ỏnh sỏng, nhit ) Cỏc nhõn t hu sinh ( thc n, sinh vt khỏc ) I Các nhân tố ... tới ST PT động vật Hoocmon sinh trng (GH) Hóy ch trng hp no l tuyn yờn sn xut quỏ ớt hoc quỏ nhiu hoocmon sinh trng vo giai on tr em? Ti tuyn yờn sn xut quỏ ớt hoc quỏ nhiu hoocmon sinh trng...
 • 29
 • 833
 • 2

Bài 38: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNGPHÁT TRIỂN ĐỘNG VẬT

Bài 38: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
... NHÂN TỐ BÊN TRONG 1 .Các hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật có xương sống Tuyến yên Tuyến giáp CÁC HOOCMON DO CÁC Các hoocmon TUYẾN NỘI TIẾT NÀO TIẾT RA ?hưởng đến ảnh sinh trưởng ... để hình thành đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp -Riêng testostêron làm tăng mạnh tổng hợp protein ,phát triển mạnh bắp Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật không xương sống Hoocmôn ... trình sinh trưởng phát triển bình thường thể -Gây biến thái từ nòng nọc thành ếch Ơstrôgen Buồng trứng Testostêron Tinh hoàn -Kích thích sinh trưởng phát triển mạnh giai đoạn dậy nhờ: +Tăng phát triển...
 • 22
 • 958
 • 1

bai 38 cac nhan to anh huong den sinh truong va phat trien o dong vat

bai 38 cac nhan to anh huong den sinh truong va phat trien o dong vat
... trạng sinh dục thứ sinh điều hòa loại hoocmon n o? -Các tính trạng sinh dục thứ sinh điều hòa loại hoocmon : ơstrôgen testostêron Tên Nơi sản hoocmon xuất Ơstrogen Testosteron Tác dụng sinh lí ... hoocmôn sinh trưởng phát triển: a) Hoocmôn điều hòa sinh trưởng: Tên Nơi sản hoocmôn xuất GH Tizôxin Tác dụng sinh lí Hình Tuyến ? yên Hoocmôn ? GH Tuyến yên Hormon GH Tuyến giáp Tuyến ? Hoocmôn ... v o giai o n n o? Tại sao? o n trẻ em Hình - Tại phần ăn hàng ngày trẻ thiếu iot dẫn đến bệnh đần độn? Tiroxin giúp thể phát triển bình thường, Iot thành phần cấu t o tiroxin Nếu thiếu iot...
 • 38
 • 590
 • 0

GA Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởngphát triển động vật

GA Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật
... niệm sinh trưởng phát triển động vật? Cho vd? Nêu mối quan hệ sinh trưởng phát triển? Bài mới: a) Mở bài: - trước tìm hiểu sinh trưởng phát triển động vật Chúng ta nhớ lại ví dụ phát triển ... giáp vào nước? HS trả lời, GV nhận xét đánh giá *GV đặt vấn đề: Đó nhân tố tác động đến sinh trưởng phát triển động vật, hoocmôn chúng chịu ảnh hưởng nhân tố ảnh hưởng tiếp tục tìm hiểu? b) Bài ... Hoạt động 2: Tìm hiểu ảnh hưởng loại hoocmôn sinh trưởng phát triển *: Dựa vào chức hoocmôn * HM điều hoà sinh Hoocmôn sinh (HM) người ta chia HM làm loại trưởng HM điều trưởng phát nào? hoà phát...
 • 8
 • 524
 • 1

bài 38: các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởngphát triển động vật (t1)

bài 38: các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (t1)
... Nhân tố bên GIỚI TÍNH HOOCMÔN Nhân tố bên THỨC ĂN KHÍ HẬU ? Quá trình sinh trưởng phát triển động vật chịu ảnh hưởng nhân tố nào? I NHÂN TỐ BÊN TRONG Giới tính • Trong loài sinh trưởng phát triển ... dụ: Mối Hoocmôn: a Hoocmon điều hòa sinh trưởng Quan sát hình nêu hoocmôn ảnh hưởng đến trình sinh trưởng người? - Hãy giải thích giai đoạn trẻ em, thừa GH dẫn đến bệnh khổng lồ( thiếu GH lại gây ... dẫn đến đần độn,chịu lạnh kém…? Thừa tiroxin gây bệnh basedow  Hãy thực tốt hiệu: “toàn dân dùng muối iốt” Bộ y tế b Hoocmon điều hòa phát triển Điều hòa biến thái Sơ đồ ảnh hưởng hoocmon đến...
 • 28
 • 303
 • 1

Bai 38. Cac nhan to anh huong den sinh truong va phat trien o dong vat_Dinh Van Du_Lop Sinh 06A_Truong DH Dong Thap

Bai 38. Cac nhan to anh huong den sinh truong va phat trien o dong vat_Dinh Van Du_Lop Sinh 06A_Truong DH Dong Thap
... hoocmôn ảnh hưởng đến ST & PT ĐVCXS Tuyến yên Tuyến giáp Buồng trứng Tinh hoàn Hoocmôn sinh trưởng Tirôxin Vai trò loại Ơstrôgen hoocmôn này? (ở nữ) Testostêrol (ở nam) I Nhân tố bên Các hoocmôn ... Quan sát hình, th o luận trả lời câu lệnh SGK tr.153? I Nhân tố bên Người khổng lồ Các hoocmôn ảnh hưởng đến ST & PT ĐVCXS + Do tuyến yên tiết nhiều hoocmôn sinh trưởng + Hoocmôn sinh trưởng nhiều ... mạnh giai thích o n dậy nữ Xương (ở nữ) Testostêrol Kích thích (ở nam) SDPTC Sinh trưởng, phát triển mạnh giai o n dậy nam Tổng hợp protein, phát triển bắp I Nhân tố bên Các hoocmôn ảnh hưởng...
 • 24
 • 83
 • 0

bai 38: cac nhan to anh huong den sinh truong va phat trien o động vật

bai 38: cac nhan to anh huong den sinh truong va phat trien o động vật
... sinh Th o luận hoàn thành phiếu học tập (4HS/nhóm phút) Tên hoocmon Nơi sản xuất Hoocmôn sinh trưởng - Tuyến yên Tên hoocmôn Hoocmôn sinh trưởng Hoocmôn tirôxin - Kích thích phân chia tế b o ... động vật không xương sống I Ảnh hưởng nhân tố bên trong: Nhân tố di truyền Con voi thỏ ăn cỏ, voi to thỏ nhiều? Tại sao? H 38.1 Đây cặp song sinh trứng Các hoocmôn ảnh hưởng đến ST PT động vật ... b o qua tăng tổng hợp protein Tác dụng thước - Kích thước phát triển xương (dài to lên) - Do tuyến giáp tiết Hoocmôn tirôxin Hoocmôn ơstrôgen - Do Hoocmôn ơstrôgen buồng trứng tiết Hoocmôn testosteron...
 • 32
 • 338
 • 0

bài 38 các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật

bài 38 các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển ở động vật
... Các hoocmon ảnh hương đến sinh trưởng phát triển ĐVCXS Nhân tố bên Các hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển ĐV không xương sống Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật ... nhiên phát triển không bình thường sinh vật rối loạn hoocmon Các em mô tả lại cách thức chơi trò chơi kéo co Quan sát hình bảng cho biết có hoocmôn ảnh hưởng lên trình sinh trưởng phát triển động ... tiết hoocmôn tương ứng ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển ĐVCXS Quan sát H .38. Hãy xếp tên hoocmôn từ khóa ứng với vai trò hoocmôn Vai trò hoocmôn sinh trưởng phát triển ĐVCXS Phân chia tế...
 • 13
 • 168
 • 0

bài 38 các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởngphát triển động vật

bài 38 các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật
... động vật có xương sống b Các hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển cuả động vật không xương sống a Các hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật có xương sống 111 111 11 Các ... 152 -Soạn 39 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật để trả lời câu hỏi sau: thức ăn, nhiệt độ, ánh sáng có ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật? ... lượng trưởng thành 50-60 kg 85-95 kg Trọng lượng tối đa (giới hạn sinh trưởng) 180-220 kg 70-75 kg / I/ Nhân tố bên Nh©n tố di truyền Các hoocmôn a Các hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển...
 • 30
 • 224
 • 1

Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởngphát triển động vật.

Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật.
... bướm - Nghiên cứu hình 38.3 nêu hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển côn trùng? - Nghiên cứu hình 38.3 cho biết hoocmon ecđixơn juvenin ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển sâu bướm? ngừng ... thấp? trẻ em động vật non chậm lớn Tại gà trống sau cắt bỏ tinh hoàn phát triển không bình thường: mào nhỏ, cựa, gáy khả sinh dục? 2/ Các hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật không ... sinh trưởng hình thành đặc điểm sinh dục thứ cấp (phát triển mào, cựa, quản ) Thiếu hoocmon testosteron gây hậu gà trống phát triển không bình thường - hoocmon chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng, ...
 • 3
 • 366
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài 38 các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vậtcác nhân tố ảnh hưởng đến khả năng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùngcác nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược phát triển dịch vụ cskhcác nhân tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển caxtơcác nhân tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển dịch vụ ngân hàng của chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển tp hcmcác nhân tố ảnh hưởng đến công tác phát triển thị trường bán hàng gia dụngcác nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư phát triểncác nhân tố ảnh hưởng đến thị trường bán lẻ ở việt namcác nhân tố ảnh hưởng đến tình hình phát triển thị trường xuất khẩu của doanh nghiệpcác nhân tố ảnh hưởng đến công tác phát triển nguồn nhân lựccông tác tuyển dụng và các nhân tố ảnh hưởng đến công tác phát triểncác nhân tó ảnh hưởng đén thục trạng phát triẻn con người tỉnh vĩnh phúccác nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư phát triển du lịch địa phương trên địa bàn tỉnhcác nhân tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực nghệ thuật múa rốibai 7 các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp dia 9Giải chi tiết chuyên đề lý thuyết 6Bài 8. Ăn, uống sạch sẽBảng chia 4Mẫu hợp đồng khảo sát - thiết kế nạo vét công trình cảng biểncâu hỏi trắc nghiệm vật liệu cơ khí7 chuongtrinhchitietDLCCItìm hiểu về các lục địa nam mĩ, đặc điểm tự nhiênhiện trạng kỹ thuật nuôi động vật thân mềm và ưu nhược điểm của từng phương phápMẫu báo cáo - Đề xuất két quả kiểm tra khảo sát và thảm đinh công trình thi côngQuyet dinh phe duyet TKKT DT gia co ben 08 2010Chuyên đề hydrocacbon thơm thiên nhiênĐẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ quản lý doanh nghiệpHãy phân tích thực trạng của một trong các hoạt động tuyển dụng đào tạo và thu lao lao độngThực trạng về tuyển dụng nhân sự tại ban QLDA thủy điện trung sơnTHỰC TRẠNG CÔNG tác ĐÁNH GIÁ mức độ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC tại BAN QUẢN lý dự án THỦY điện 1Thánh phêrô và chén đắngGiải đáp phụng vụ có qui định về sắc thái của màu tím phụng vụ mùa vọng khôngNguồn gốc và ý nghĩa mùa chaygiao trinh solidworks 2017 fullChủ tịch hồ chí minh nói về cách mạng tháng tám và quốc khánh 2