MỘT SỐ BÀI TOán ứng dụng max min

Phân loại một bài toán ứng dụng tích phân - sáng kiến kinh nghiệm

Phân loại một sô bài toán ứng dụng tích phân - sáng kiến kinh nghiệm
... x - , y = x + Gii: Phng trỡnh honh giao im x2 - = x + t - = t + 5, t = x ỡ ù ù ù ù ù ù ù ù ợ t = x ỡt = x ù ù ộ2 - = t + t x = ùt =3 ù ợ ờ2 - = - t - t S= ũ x - - - ( x + ) dx = ũ x - ... - t - t S= ũ x - - - ( x + ) dx = ũ x - - ( x + 5) dx Bng xột du x x - 1 S=2 + ũ( - x - x - ) dx + ũ( x - x - ) dx 1 ổ x3 ổ3 x2 x x2 73 =2ỗ - 4x ữ + ỗ - 6x ữ = ữ ữ ỗ ỗ3 ữ ữ ố ứ0 ố ứ1 2 73 Vy ... Ta cú, phng trỡnh honh giao im: x = 4x x = - x = x = ị S = ũ x - 4x - ổ4 ử0 ỗx - 2x2 ữ ữ = ỗ + ữ ỗ4 ữ ữ ỗ ố - ( ) dx + ũ x - 4x dx ổ4 ử2 ỗx - 2x ữ = ữ ỗ ữ ỗ ữ ữ ỗ ố4 ứ0 ( ) Vy din tớch...
 • 17
 • 638
 • 0

truyền số liệu trong mạng chuyển mạch gói. một số bài toán ứng dụng

truyền số liệu trong mạng chuyển mạch gói. một số bài toán ứng dụng
... +4) I(N) V(S) ACK(N +3) phía phát khỏi trạng thái truyền lại N+4 nội dung danh sách truyền lại N+3 N+2 N+1 N N+2 N+1 N N+1 N N vào trạng thái truyền lại N+3 N+4 N+2 ACK(N +2) N+1 ACK(N +1) N trục ... K(N +3) N+1 nội dung danh sách truyền lại N N+5 N+2 N+3 N+4 N+1 nội dung danh sách thu V(R) N N+1 N+1 vào trạng thái truyền lại N+1 N+1 N+5 N+6 khỏi trạng thái truyền lại Hỡnh 2.16: Hot ng ca ... li 2.1.1 Khỏi nim v phõn loi iu khin lung Trong mng thụng tin núi chung v i vi mng chuyn mch gúi núi riờng iu khin lung thụng tin luụn c t lờn hng u Trong thc t rt nhiu mng chuyn mch gúi nm tỡnh...
 • 55
 • 361
 • 5

một số bài toán ứng dụng cực trị và cực đối potx

một số bài toán ứng dụng cực trị và cực đối potx
... Áp dụng tính chất cực đối cực vào tứ giác nội tiếp APQB ta thấy CR đường đối cực S Do CR OS hay CR AB Bài toán 6: Cho tam giác ABC BB’, CC’ đường cao E, F trung điểm AC, AB EF cắt B’C’ K Chứng ... đối cực K Ta biết đường đối cực K qua I nên IL đường đối cực K, từ suy KO IL Bài toán 5: Cho tam giác ABC Đường tròn đường kính AB cắt CA, CB P, Q Các tiếp tuyến P, Q với đường tròn cắt R Chứng ... với BC, CA, AB Ta thấy EF đường đối cực A, mà D’ thuộc EF nên đường đối cực D’ qua A Do D’D tiếp tuyến với (I) nên AD đường đối cực D’ Tương tự BE, CF đường đối cực E’, F’ Ta biết AD, BE, CF đồng...
 • 13
 • 269
 • 0

Luồng cực đại và một số bài toán ứng dụng

Luồng cực đại và một số bài toán ứng dụng
... Bình II MỘT SỐ BÀI TOÁN TỐI ƯU TỔ HỢP ỨNG DỤNG TỪ BÀI TOÁN LUỒNG Bài toán luồng cực đại có nhiều ứng dụng việc giải nhiều toán tổ hợp Khó khăn phải xây dựng tương ứng cho việc tìm luồng cực đại tương ... bày toán luồng cực đại thuật toán Ford – Fulkerson Đề tài đưa số toán ứng dụng cụ thể toán luồng cực đại Hy vọng hiểu thêm thuật toán tìm luồng cực đại áp dụng để giải toán đặt Đề tài có số hạn ... trị luồng val(f*) lớn Luồng ta gọi luồng cực đại mạng Bài toán xuất nhiều ứng dụng thực tế chẳng hạn cần xác định cường độ lớn dòng vận tải nút đồ giao thông Trong ví dụ toán luồng cực đại...
 • 21
 • 594
 • 0

Luồng cực đại trong mạng và một số bài toán ứng dụng ppsx

Luồng cực đại trong mạng và một số bài toán ứng dụng ppsx
... 2009 04:38 Ứng dụng luồng cực đại toán tối ưu rời rạc Đức Trọng I Bài toán Xétbài toán: Trong ó aij thuộc {0,1} pi nguyên dương i = 1,2,…,m; j = 1,2,…,n Bài toán mô hình toán học nhiều bàitoán tối ... luồng cực đại mạng 2) không tìm đường tăng luồng f 3) val(f′) = c(X,X*) với lát cắt (X,X*) 2.Thuật toán tìm luồng cực đại mạng Định lý sở để xây dựng thuật toán lặp sau để tìm luồng cực đại mạng: ... qua số nguyên tìm luồng cực đại với luồng cung số nguyên Tuy nhiên, khả thông qua số lớn giá trị luồng cực đại lớn thuật toán đòi hỏi phải thực nhiều bước tăng luồng Gần người ta đưa thuật toán...
 • 24
 • 356
 • 1

Một số bài toán ứng dụng cho trình biên dịch keil c pptx

Một số bài toán ứng dụng cho trình biên dịch keil c pptx
... PHIM*/ //CT CHINH void main(void) { unsigned char a; while(1) { a=SCAN_KEY(); DISPLAY(a); } } 2: LED7 đoạn chạy từ 0-9, c nút ấn P3_0 nút ấn lên, nút ấn P3_1 nút ấn xuống nút ấn P3_2 RESET: #include ... ~LED_ARRAY[6];break;} case 7: {P1 = ~LED_ARRAY[7];break;} case 8: {P1 = ~LED_ARRAY[8];break;} case 9: {P1 = ~LED_ARRAY[9];break;} case 10: {P1 = ~LED_ARRAY[10];break;} case 11: {P1 = ~LED_ARRAY[11];break;} case ... case 1: {P1 = ~LED_ARRAY[1];break;} case 2: {P1 = ~LED_ARRAY[2];break;} case 3: {P1 = ~LED_ARRAY[3];break;} case 4: {P1 = ~LED_ARRAY[4];break;} case 5: {P1 = ~LED_ARRAY[5];break;} case 6:...
 • 5
 • 168
 • 1

Khoá luận phương trình hàm và một số bài toán ứng dụng

Khoá luận phương trình hàm và một số bài toán ứng dụng
... tục toán tử compact có tính chất đặc biệt liên quan đến việc giải số phương trình không gian hàm mà ta gọi phương trình hàm Chính điều khoá luận với đề tài: "Phương trình hàm số toán ứng dụng" ... Phương trình hàm 2.1 9 2.1.1 Dạng phương trình tổng quát 2.1.2 Điều kiện tồn nghiệm phương trình hàm loại I 10 2.1.3 Một số ví dụ phương trình hàm loại I 10 Phương trình ... [0,1] Vậy phương trình (3.1.5) có nghiệm hàm y(s)ds − y(t), với t ∈ [0, 1] x(t) = −2t với hàm y(t) ∈ X 3.2 Một số phương trình hàm sơ cấp có liên quan Một số toán giải phương trình hàm sơ cấp...
 • 42
 • 349
 • 0

MỘT số bài TOÁN ỨNG DỤNG hàm số

MỘT số bài TOÁN ỨNG DỤNG hàm số
... Khánh – Đà Lạt Chuy ên đề đại số Phương trình cho có nghiệm phương trình ( ) có nghiệm Dễ thấy không nghiệm phương trình ( ); phương trình Đặt Khi Chú ý : Lớp : Bài tập tương tự : Cho phương...
 • 2
 • 110
 • 0

Nghiên cứu về một số mô hình phát triển phần mềm của các công ty lớn ở việt nam và một số bài toán ứng dụng

Nghiên cứu về một số mô hình phát triển phần mềm của các công ty lớn ở việt nam và một số bài toán ứng dụng
... dụng, làm ứng dụng trở nên “chậm” cách thông thường • Việc phát triển ứng dụng phức tạp 3) hình đa tầng Page 13 Kiến trúc đa tầng phần mềm kiến trúc mà phần mềm chia thành nhiều phần khác ... • Đơn giản, dễ sử dụng • Hiệu suất sử dụng lớn, truy xuất liệu nhanh • Thích hợp sử dụng toán vừa lớn III Sự khác hình lập trình 1) hình lớp hình lớp thông thường hình mà chương trình ... • Việc phát triển ứng dụng phức tạp Page 14 KẾT LUẬN: Từ kết so sánh trên, ta nhận thấy rằng: hình lớp hình đa tầng hình có ưu điểm vượt trội hẳn Tuy nhiên hình ba lớp hình đáng...
 • 30
 • 309
 • 0

Nghiên cứu mạng chuyển mạch gói đi sâu về thuật toán cửa sổ trượt một số bài toán ứng dụng

Nghiên cứu mạng chuyển mạch gói đi sâu về thuật toán cửa sổ trượt một số bài toán ứng dụng
... Bit đầu gói tin t0 A t0+ a A t + a +1 A B Gói tin[a] Gói tin gói tin Gói tin [a+1] Gói tin gói tin B B bit đầu ACK t + 2a+ A gói tin [a+3] Gói tin [a+2] Gói tin [2a+1] B ACK Bit đầu gói tin t0 ... ACK Bit đầu gói tin t0 A t0+ a A t + a +1 A B Gói tin[a] Gói tin gói tin Gói tin [a+1] Gói tin gói tin B B bit đầu ACK t + 2a+ A Gói tin [2a+1] Gói tin [a+2] B ACK Hỡnh 2.15: Gin thi gian phng ... khụng vt quỏ kh nng x lý ca nỳt ớch - 49 - Kích thước cửa sổ K=7 Trễ truyền lan (d=delay) Thời gian phát gói tin trục thời gian ) tin(0 Gói ACK (1) phía phát phía thu trục thời gian Hỡnh 3.7:...
 • 68
 • 103
 • 1

skkn sử dụng đồ định hướng giải bài tập vật lý để giải một số bài tập ứng dụng định luật bảo toàn động lượng vật lý 10 thpt nhằm gúp học sinh nắm vững

skkn sử dụng sơ đồ định hướng giải bài tập vật lý để giải một số bài tập ứng dụng định luật bảo toàn động lượng vật lý 10 thpt nhằm gúp học sinh nắm vững
... giải tập liên quan tới định luật bảo toàn động lượng vấn đề khó học sinh lớp 10 THPT Việc đưa cho học sinh đồ định hướng (SĐĐH) giải tập vật lí, vận dụng SĐĐH giải tập vật để giải tập định ... định luật bảo toàn động lượng giúp học sinh nắm vững kiến thức bản, góp phần nâng cao lực giải vấn đề II/ MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Áp dụng (SĐĐH) giải tập vật để giải số tập vật lí ĐLBT động lượng ... giải tập vật để giải số tập ĐLBT động lượng lớp 10 THPT Bài tập I (5/129/SGK) Tìm tổng động lượng (hướng độ lớn) hệ hai vật có khối lượng m1 = m2 = 1kg Vận tốc vật có độ lớn v1 = 1m/s có hướng...
 • 22
 • 751
 • 2

CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ VÀ MỘT SỐ BÀI TOÁN VẬN DỤNG

CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ VÀ MỘT SỐ BÀI TOÁN VẬN DỤNG
... thích cảm ứng điện từ, em chọn đề tài: cảm ứng điện từ số toán vận dụng làm khoá luận tốt nghiệp - Mục đích nghiên cứu - Nắm vững chất tợng cảm ứng điện từ - Các đại lợng liên quan đến tợng cảm ứng ... cảm ứng từ MN xuất suất điện động cảm ứng suất điện động cảm ứng sinh dòng điện cảm ứng có chiều từ M tới N Khi MN mang dòng điện chuyển động từ trờng cắt đờng cảm ứng từ xuất lực từ tác dụng lên ... trái Cảm ứng từ ngợc chiều cảm ứng từ nam châm (là từ trờng gây tợng cảm ứng từ) Qua nhận xét ta phát biểu: Từ trờng dòng điện cảm ứng chống lại tăng từ thông gửi qua tiết diện S vòng dây Từ trờng...
 • 58
 • 274
 • 0

MỘT SỐ BÀI TOÁN HÌNH HỌC CHỨNG MINH ĐIỂM CỐ ĐỊNH

MỘT SỐ BÀI TOÁN HÌNH HỌC CHỨNG MINH ĐIỂM CỐ ĐỊNH
... Vậy điểm S cố định B * Nhận xét: C + Chứng minh A, B, C, E nằm đường tròn + Đường thẳng DE qua điểm cố định S y O O1 S không điểm cung khác với toán Bài Cho góc vuông xAy, điểm B cố định Ay, điểm ... vuông cân H Do A, B cố định, nên điểm H cố định Vậy MN qua điểm H cố định * Nhận xét: + Chứng minh tứ giác BIHN nội tiếp, dựa vào tứ giác nội tiếp để chứng minh MN qua điểm cố định + + Trường hợp ... trung điểm M AB điểm cố định * Nhận xét: + Đoạn thẳng AB cố định, dự đoán đường tròn (I) qua điểm cố định thuộc đoạn AB, dự đoán điểm trung điểm AB + Chứng minh M trung điểm AB dựa vào tỉ số có...
 • 10
 • 36,820
 • 1,129

Xem thêm

Từ khóa: mot so bai toan ung dungmột số bài toán ứng dụng hệ phân táncảm ứng điện từ và một số bài toán vận dụngnghiên cứu một số thuật toán ứng dụng dataminingmot so bai toan hinh hoc chung minh diem co dinhmột số bài toán và ví dụ minh hoạmột số bài toán vận dụngiii một số bài toán áp dụngmột vài bài toán ứng dụngxác định một số bài tập ứng dụng nhằm nâng cao hiệu qủa kỹ thuật kỹ thuật phát bóng thấp tayứng dụng của phép vị tự để giải một số bài toán hình họcứng dụng của cấu trúc nhóm trong một số bài toán đại số và số họcứng dụng của nguyên lý dirichlet trong một số bài toán tổ hợpứng dụng phần mềm mathcad và geogebra giải một số bài toán hình giải tíchứng dụng phép biến hình để giải một số bài toán quỹ tích lớp 11Luận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNU17.05.03 gdt 2. thong bao ban 100.000 cp huynh thi thanh hoseLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUMỘT số TÍNH NĂNG nổi TRỘ của MPLS TP só với MPLSLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUNGHIÊN cứu điều KHIỂN tối ưu hệ THỐNG điện NĂNG LƯỢNG mặt TRỜI5. Bao cao tai chinh HN tom tatQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU 14 PL 5-BCHTQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E1-4