TRẮC NGHIỆM ôn tập THI học kì II SINH 11 sinh học 11 võ thị phương thanh

TRẮC NGHIỆM ôn tập THI học 2 10a1

TRẮC NGHIỆM ôn tập THI học kì 2 10a1
... 2KClO3  B 3Cl2 + 6KOH  → 2KCl + 3O2 → KClO3 + 5KCl + 3H2O C Cl2 + Ca(OH )2 → CaOCl2 + H2O D Cl2 + 2NaOH → NaClO + NaCl + H2O Câu 25 : Thực thí nghiệm sau: (a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ... H2 O2 B Cl2 O2 C N2 O2 D Cl2 H2 Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp Mg Al khí oxi (dư) thu 30 ,2 gam hỗn hợp oxit Thể tích khí oxi (đktc) tham gia phản ứng A 17, 92 lít B 8,96 lít C 11 ,20 ... hoá học sau: t0 → SO2 → SF60 (a) S + O2  (b) S + 3F2  t → H2SO4 + 6NO2 +2H2O (c) S + Hg  (d) S + 6HNO3(đặc)  → HgS Số phản ứng S thể tính khử A B C D to Câu 30: Cho phản ứng hóa học: Cl2...
 • 2
 • 311
 • 0

Câu hỏi trăc nghiệm ôn tập triết học Mác (350 câu)

Câu hỏi trăc nghiệm ôn tập triết học Mác (350 câu)
... tin lại làm sụp đỗ giá trị đồng tiền 3/14 Đề thi Kinh tế vĩ mô Lớp Cao Học Đêm Thời gian 120 phút Đề thi gồm câu hỏi Đề nghị học viên trả lời ngắn gọn Hệ thống tài khoản thu nhập quốc gia (4đ): ... tư thuộc thành phần, từ công nhân cổ xanh tới người đánh giày, họ chưa đầu tư, họ chưa biết biết công ty mà họ đầu tư • Những nhà môi giới hay ngân hàng không cung cấp thông tin đầy đủ cho người ... đề với câu hỏi cụ thể sau: (1) Tại kinh tế Mỹ thâm hụt mậu dịch ? Tại đồng đô la lại cán cân mậu dịch Mỹ không được cải thiện ? Tại kinh tế toàn cầu suy thoái cân đối vĩ mô kinh tế Mỹ? Câu 2:...
 • 14
 • 404
 • 0

Bài tập trắc nghiệm ôn tập hóa học 12

Bài tập trắc nghiệm ôn tập hóa học 12
... axit fomic đo điều kiện Công thức phân tử X Bài tập ôn tập Hóa học 12 11 Trung tâm GDTX Ngọc Hồi A C12H22O11 Giáo viên :Đặng ngọc Hùng C (C6H10O5)n D C18H36O18 B C6H12O6 CHƯƠNG III AMIN – AMINO ... ứng sau: X  Y  polime → Bài tập ôn tập Hóa học 12 20 Trung tâm GDTX Ngọc Hồi Giáo viên :Đặng ngọc Hùng X có công thức phân tử C8H10O không tác dụng với NaOH Công thức cấu tạo thu gọn X, Y ... tủa không tan C Lúc đầu có kết tủa keo trắng, (1) kết tủa tan, (2) kết tủa không tan D Lúc đầu có kết tủa keo trắng, (1) kết tủa không tan, (2) kết tủa tan +X +Y Bài tập ôn tập Hóa học 12 +Z...
 • 43
 • 679
 • 7

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập triết học mác lênin ppsx

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập triết học mác lênin ppsx
... chế độ công hữu tư liệu sản xuất * Đáp án: c Câu 769: Yếu tố sau tác động đến sở hạ tầng cách gián tiếp: a.Đảng trị, viện triết học b Viện triết học, tổ chức tôn giáo c.Chính phủ, tổ chức tôn giáo ... khổ * Đáp án: b Câu 736*: Cơ sở lý luận tảng đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội Đảng ta là: a Học thuyết giai cấp đấu tranh giai cấp triết học Mác- Lênin b Phép biện chứng vật c Học thuyết hình ... thức kinh nghiệm tự không chứng minh tính tất yếu b Nhận thức kinh nghiệm tự chứng minh tính tất yếu (b) c Lý luận không tự phát xuất từ kinh nghiệm Câu 540: Trong hoạt động thực tiễn không coi...
 • 65
 • 420
 • 3

Bài tập trắc nghiệm ôn tập hóa học pdf

Bài tập trắc nghiệm ôn tập hóa học pdf
... lng ng thu c l A : 9,6g B : 16g C : 6,4g D : 12,8g CU 51 Chia hỗn hợp kim loại A,B có hoá trị không đổi thành 2phần phần tan hết dung dịch HCl tạo 1,792 lit H2(đktc) Phần nung oxi thu đợc 2,84g...
 • 52
 • 159
 • 0

trắc nghiệm ôn tập thi nghề lý thuyết word ( có đáp án )_1

trắc nghiệm ôn tập thi nghề lý thuyết word ( có đáp án )_1
... Trong Word ta mở nhiều tập tin, để làm việc với tập tin mở ta chọn: a) Window/ Tên tập tin c) Tools/ Tên tập tin b) File/ Tên tập tin d) Edit/ Tên tập tin 18 Trong Word nút lệnh dùng để: a) Tạo tập ... thay đổi thi t đặt mục Indentation b) Chọn Format/ Tabs c) Chọn Format/ Spacing thay đổi thi t đặt mục Indentation d) Chọn nút Paragraph Spacing công cụ 10 Muốn hiển thị công cụ định dạng (Formatting) ... để chép tập tin chọn, ta thực cách sau đây: d Không câu 40 Trong Windows Explorer, để xóa tập tin hay thư mục, ta thực hiện: a Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C b Click nút phải chuột vào tập tin...
 • 16
 • 2,844
 • 1

Các câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Triết học docx

Các câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Triết học docx
... chế độ công hữu tư liệu sản xuất * Đáp án: c Câu 769: Yếu tố sau tác động đến sở hạ tầng cách gián tiếp: a Đảng trị, viện triết học b Viện triết học, tổ chức tôn giáo c Chính phủ, tổ chức tôn giáo ... Câu 710: Vai trò cải cách xã hội cách mạng xã hội: a Cải cách xã hội quan hệ với cách mạng xã hội b Cải cách xã hội thúc đẩy trình tiến hóa xã hội, từ tạo tiền đề cho cách mạng xã hội c Cải cách ... lý * Đáp án: b Câu 708: Điều kiện khách quan cách mạng xã hội là: a Phương pháp cách mạng b Thời cách mạng c Tình cách mạng d Lực lượng cách mạng * Đáp án: b, c Câu 709*: Vai trò cách mạng xã hội...
 • 66
 • 308
 • 0

Trắc nghiệm ôn tập thi nghề Lý Thuyết Word ( có đáp án )_4 ppsx

Trắc nghiệm ôn tập thi nghề Lý Thuyết Word ( có đáp án )_4 ppsx
... chương trình  Chọn Bảng mã (Unicode) Kiểu gõ (Vni hay Telex) Khởi động MS Word (Chọn Font: Time New Roman; Size: 12), không tìm thấy word vào Star -> Run -> Gõ winword.exe Đổi đơn vị thước đo: ... màu cho bảng (Format / Border and Shading…) Gõ văn (Ctrl + S) Chèn kí tự đặc biệt (Insert \ Symbol) – Nếu Định dạng kí tự ( ậm, nghiêng, gạch chân, …) Định dạng chia cột (Nếu có) – Ctrl + ... dung (font Arial, in đậm)  Text Wrapping: Square  Tạo chữ 3D (Nếu có)  Chọn biểu tượng 3-D Style công cụ Drawing: chọn kiểu 3-D (3 -D Style 1)  Ctrl + S Sử dụng AutoShapes công cụ Drawing (Nếu...
 • 15
 • 541
 • 2

Trắc nghiệm ôn tập thi nghề Lý Thuyết Word ( có đáp án )_3 pot

Trắc nghiệm ôn tập thi nghề Lý Thuyết Word ( có đáp án )_3 pot
... gõ: a =Round(Average(A1:A4)*2,0)/2 b =Round(2*Sum(A1:A4)/4,0)/2 c =Round(2*(A1+A2+A3+A4)/4,0)/2 d Cả câu 22 Ô A1 giá trị số 6.66 ô A2 giá trị số 3.33 Công thức =Round(A1,1) – Int(A2) cho kết ... Cho biết công thức ô D5 a) =OR(VALUE(RIGHT(B3,2))>20, INT(C3/100)>1) b) =AND(LEFT(B3,1)=”A”, ROUND(C3,1)>118.4) c) Cả A B d) Cả A B 39 Trong Excel cho biết kết công thức sau: = MID(“X3Y2Z1”, ... số 789 Công thức =C1&C2&C3 cho kết quả: a) 1368 c) Một kết khác b) 123456789d) Báo lỗi 27 Ô A2 gán chuỗi “1213A4” (không cặp dấu “”), tìm kết ô E2 ô chứa công thức =VALUE(RIGHT(A2,1)):...
 • 12
 • 753
 • 9

Trắc nghiệm ôn tập thi nghề Lý Thuyết Word ( có đáp án )_2 potx

Trắc nghiệm ôn tập thi nghề Lý Thuyết Word ( có đáp án )_2 potx
... Về đầu dòng (cuối dòng) (End) PageUp (PageDown) Lên (xuống) trang hình Ctrl + Home Về đầu văn (cuối văn bản) (Ctrl + End) Ctrl + PageUp Về đầu trang trước (Về đầu trang tiếp theo) (Ctrl + PageDown) ... dòng (cuối dòng) Chọn từ vị trí trỏ đến cuối đoạn văn ( ầu đoạn văn) Shift +  (Shift + ) Ctrl + Shift + Home (Ctrl + Shift + End) Chọn đến dòng (ngay trên) Chọn từ vị trí trỏ đến đầu văn (cuối ... Shift +  (Shift Chọn ký tự bên phải (bên trái) + ) Ctrl + Shift +  (Ctrl + Shift + ) Shift + Home (Shift + End) Ctrl + Shift +  (Ctrl + Shift + ) Chọn từ vị trí trỏ đến cuối từ ( ầu từ)...
 • 10
 • 304
 • 3

300 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập thi 6 bài lý luận chính trị

300 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập thi 6 bài lý luận chính trị
... nghiệm ĐÁP ÁN - D 60 Chọn câu trả lời Trong hình thức hoạt động thực tiễn, hình thức quan trọng a - Sản xuất vật chất b - Chính trị xã hội c - Thực nghiệm khoa học d - Cả a, b, c ĐÁP ÁN - A 61 ... 160 Cơ sở vật chất – kỹ thuật chủ nghĩa tư gì? a - Công trường thủ công b - Cuộc cách mạng công nghiệp c - Nền đại công nghiệp khí d - Trình độ sản xuất máy móc, khí hóa [HUI.VN] ĐÁP ÁN - C 161 ... - Thỏa mãn tâm sinh [HUI.VN] ĐÁP ÁN - A 1 26 Trong Luận cương Phơbách”, Mác viết: “Trong tính thực nó, chất người tổng hòa [………]” Hãy điền vào chỗ trống để hoàn thi n câu a - Những quan hệ...
 • 47
 • 1,063
 • 1

800 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập thị trường chứng khoán

800 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập thị trường chứng khoán
... b) Thị trường hối đoái thị trường vốn c) Thị trường chứng khoán thị trường tiền tệ d) Thị trường thuê mua thị trường bảo hiểm Câu 75: Thị trường chứng khoán bao gồm a) Thị trường vốn thị trường ... hàng Câu 321: Thị trường chứng khoán thứ cấp là: a Thị trường huy động vốn b Thị trường tạo hàng hóa chứng khoán c Thị trường tạo tính khoản cho chứng khoán d Tất Câu 322 Thị trường chứng khoán tập ... phiếu d Tiền tệ Câu 314: Thị trường chứng khoán phận của: a Thị trường tín dụng b Thị trường liên ngân hàng c Thị trường vốn d Thị trường mở Câu 315: Thị trường chứng khoán là: a Nơi tập trung phân...
 • 95
 • 217
 • 2

tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm ôn tập logic học

tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm ôn tập logic học
... Không rộng, không hẹp, không mơ hồ C) Không rộng, không hẹp D) A), B), C) 56 Định nghĩa khái niệm rõ ràng nào? A A) Không luẩn quẩn, không phủ định, không mơ hồ B) Không rộng, không hẹp, không ... Mỗi người dạy ba môn là: môn toán, môn lý, môn hóa; Ba mệnh đề sau có mệnh đề đúng: 1) GV Toán dạy môn hóa; 2) GV Lý không dạy môn hóa; 3) GV Hóa không dạy môn lý Hỏi GV dạy môn gì? B A) GV Toán ... “Nếu ông không tham ô ông không bị cách chức không bị truy tố”? A A) Nếu ông bị truy tố hay bị cách chức ông tham ô B) Nếu ông tham ô ông bị cách chức bị truy tố C) Nếu ông tham ô ông bị cách...
 • 30
 • 4,149
 • 0

100 cau trac nghiem on tap hoc ki II (11cơ bản)

100 cau trac nghiem on tap hoc ki II (11cơ bản)
... hiđrocacbon B dùng xúc tác làm biến đổi cấu trúc phân tử hiđrocacbon *C dùng xúc tác nhiệt làm biến đổi cấu trúc phân tử hiđrocacbon D bẻ gãy phân tử hiđrocacbon mạch dài thành phân tử hiđrocacbon ... nguyên tử H) cộng vào: A nguyên tử cacbon bậc cao (có H hơn) B nguyên tử cacbon bậc thấp (có H hơn) *C nguyên tử cacbon bậc thấp ( có nhiều H hơn) D nguyên tử cacbon bậc cao (có nhiều H hơn) Chất sau ... 05027D 16 05027B 17 06029A Xicloankan là: A hiđrocabon no có mạch hở *B hiđrocabon no có mạch vòng C hiđrocabon no có mạch hở vòng D hiđrocabon không no có mạch hở Nhận định sau đúng: A Xicloankan...
 • 13
 • 191
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm ôn tập triết học mác lênintrắc nghiệm ôn tập thi nghề lý thuyết wordtrắc nghiệm ôn tập tin học nghề thcs bài 1 một số khái niệm về tin họctrắc nghiệm ôn tập tin học nghề thcs bài 2 hệ điều hành windows xp tiếp theotrắc nghiệm ôn tập tin học nghề thcs soạn thảo văn bản bài ôn 149 cau trac nghiem ôn tập công nghệ 12 học kì 2trac nghiem on tap học kì 1 hóa lớp 10câu hỏi trắc nghiệm ôn tập sinh họctrắc nghiệm ôn tập sinh học lớp 12câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn quản trị họccâu hỏi trắc nghiệm ôn tập quản trị họctrắc nghiệm ôn tập sinh học 12trac nghiem on tap sinh hoc 12 theo tung chuong co dap an100 câu trắc nghiệm bài tâp hóa học kì 1phần ii hướng dẫn giải câu hỏi trắc nghiệm ôn tậpĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảm