ĐỀ THI DEMO số 01 40 câu TRẮC NGHIỆM THI THPTQG2017 cô PHAN điệu

ĐỀ THI DEMO số 01 40 câu TRẮC NGHIỆM THI THPTQG2017 PHAN điệu

ĐỀ THI DEMO số 01 40 câu TRẮC NGHIỆM THI THPTQG2017 cô PHAN điệu
... 98 PHAN ĐIỆU – Moon.vn Facebook: phandieu89 (C) rain snow, and humidity (D) rain, hail, and humidity Question 24: What is the average annual rainfall in inches in the United States? (A) Thirty-six ... PHAN ĐIỆU – Moon.vn Facebook: phandieu89 Question 15: It (A) is becoming extremely difficult (B) to grow enough ... (C) areas (D) mountain ranges Moon.vn – Học để khẳng định Hotline: 0432 99 98 98 PHAN ĐIỆU – Moon.vn Facebook: phandieu89 Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your...
 • 4
 • 248
 • 0

ĐỀ DEMO số 02 40 câu TRẮC NGHIỆM THI THPTQG2017 PHAN điệu

ĐỀ DEMO số 02 40 câu TRẮC NGHIỆM THI THPTQG2017 cô PHAN điệu
... 31.B 35.B 39.D 4 B C 12.A 16.A 20.D 24.A 28.A 32.C 36.C 40. C Hotline: 0432 99 98 98 PHAN ĐIỆU – Moon.vn Facebook: phandieu89 Giáo viên Phan Điệu Nguồn Moon.vn Moon.vn – Học để khẳng định Hotline: ... institution (C) customer (D) formula Moon.vn – Học để khẳng định Hotline: 0432 99 98 98 PHAN ĐIỆU – Moon.vn Facebook: phandieu89 Question 23: The word “fixed” in paragraph is closest in meaning to ... fee paid for the use of money Moon.vn – Học để khẳng định Hotline: 0432 99 98 98 PHAN ĐIỆU – Moon.vn Facebook: phandieu89 (D) The number of years a banks allows a borrower in order to repay...
 • 5
 • 615
 • 2

KEY đề DEMO số 03 40 câu TRẮC NGHIỆM THI THPTQG2017 PHAN điệu

KEY đề DEMO số 03 40 câu TRẮC NGHIỆM THI THPTQG2017 cô PHAN điệu
... PHAN ĐIỆU – Moon.vn A.any B some Facebook: phandieu89 C little D few Some: - Sử dụng "some" câu hỏi để bộc lộ rõ ý muốn người nói,đặc biệt câu yêu cầu đề nghị Khiđó,ng nói ... Hotline: 0432 99 98 98 PHAN ĐIỆU – Moon.vn Facebook: phandieu89 Ở câu sau: Theo tôi, phủ làm thêm nhiều để giúp nâng cao sống người dân trung lưu đô thị (->vẫn tiêu cực) Vế câu cần điền cần bắc ... định Hotline: 0432 99 98 98 PHAN ĐIỆU – Moon.vn Facebook: phandieu89 Từ cần điền từ nối topic sentence đoạn sau (câu đoạn sau) với ý đoạn trước (những vấn đề gặp phải sống đô thị) Topic sentence:...
 • 10
 • 421
 • 3

đề thi mẫu 40 câu trắc nghiệm tiếng anh mai phương

đề thi mẫu 40 câu trắc nghiệm tiếng anh cô mai phương
... without our knowledge Question 26 How has science done a disservice to people? Đề thi mẫu tuyển sinh Đại học môn Tiếng Anh A The scientists have preserved the color of meats, but not of vegetables ... A couldn’t have rained B must rain C must have rained D should have rained Đề thi mẫu tuyển sinh Đại học môn Tiếng Anh ... young people who need a few pounds and some excitement (11) that this makes having your house turned upside down and your favorite things stolen any easier to (12) In most cases, the police have...
 • 5
 • 921
 • 7

40 cau trac nghiem dao dong co hoc

40 cau trac nghiem dao dong co hoc
... D Một vật dao động điều hoà với chu kỳ T=2s : 1s vật thực đợc dao động 2s vật thực đợc dao động tần số góc dao động 2(rad/s) tần số dao động Hz B Vật dao động điều hoà thực đợc 20 dao động 10s ... 2s A Vật dao động điều hoà theo phơng trình x=2cos4t (cm) tần số dao động 2Hz 4Hz 1Hz 8Hz A Vật dao động điều hoà với vận tốc v=4cos(2t + /4)(cm/s) biên độ dao động : cm cm cm cm C Vật dao động ... tần số ngoại lực B Trong tự dao động tần số dao động nhỏ tần số dao động riêng tần số dao động riêng lớn tần số ngoại lực tần số ngoại lực B Dao động tự dao động có tần số phụ thuộc yếu tố bên có...
 • 6
 • 406
 • 10

40 cau trắc nghiệm kì I( đáp án)

40 cau trắc nghiệm kì I( có đáp án)
... tăng dân số tự nhiên ĐÁP ÁN Câu Đáp án C B A A B B C D B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A C C A B A D A B A C Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án A D A C A B ... từ năm 1996-> 2002 xu hướng A Tăng nhanh B Tăng chậm C Tăng năm D xu hướng giảm Câu 34.Dựa vào bảng số liệu cho thấy việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số vùng Đồng Sông Hồng vai trò quan trọng ... nhanh chóng hội nhập kinh tế giới ngành dịch vụ vai trò quan trọng A Bưu viễn thông B Giao thông vận tải C Khách sạn, nhà hàng D Tài tín dụng Câu 18: khác hoạt động thương mại vùng nước ta A...
 • 5
 • 1,463
 • 11

đề thi học ki 1(40 câu trắc nghiệm)

đề thi học ki 1(40 câu trắc nghiệm)
... ˆÿ»¿.ÃÌ@v'Ỵ–Ȧ¦ỉÿwµCh?ÚWP¢}8@…i”-üU~âȪ;ž«2Ủ„’5“w$è¦í?~÷§YHru§«½Z½ùỊ¤íZkiOi(V=Rá~®9PyD0J( ªée„iýçBÐoþµơüˆ6øÈỊđ%ù+¥¾N ò!IK£QÀÕ2”“º9 ¢ỊÝß›‚Ëð¤ 賿aQx-ò–ENF÷ ºhB†”t'/ØÈêAÕàjïS@X:0¤¢yPỉ‘wI‚± ... ‰i¯5c?[?¿Ø²ª$X~Tè¬èúh‘‹M´‘ÈÕÝG;pâÏML+EJIf›¬WÈ0”‹¢ïò¨»%¶ÛqƯ%Q);ÄỊơỊ‡'Ơ-ÌáÀå„Q‡õ{ ¦œ* ƯÁŒ\ðỉ¶¼ùÂì®S/¡đ~¤„ðg‡*Yjê.ª–7–½¤1a]l¾Ưëeiâ[PhŸgíiÚkig½ú*ŸÐüŸK°“»{×Ỉ«žB${ÉGQ™ÇÉ© »>r$_đAâ«Agjè(µ ðzT* Ị:2rYSDs²ˆ8Ï€)/šþìÐQUEY˜¶ơÝ*l…r9DßX„³=]ø%K5$OZ-k¾?’ú¾–j«¤n$á%...
 • 30
 • 434
 • 1

đề thi học kì 1lớp 10 nâng cao 40 câu trắc nghiệm

đề thi học kì 1lớp 10 nâng cao 40 câu trắc nghiệm
... a ) = − 2sin a cos a 2 30/ Phương trình 9014 x − 875 x − 406 = có nghiệm phân biệt? A Ba nghiệm B nghiệm C Một nghiệm D uu r uuu Bốn nghiệm r uuu r uu r uu r 31/ Cho tam giác ABC điểm I cho IA ... C(2;0) 39/ Cho mệnh đề :" ∀x ∈ ¡ ; x = " Mệnh đề phủ định mệnh đề là: A " ∃x ∈ ¡ ; x > x3 < " B " ∃x ∈ ¡ ; x < " C " ∃x ∈ ¡ ; x > " D " ∃x ∈ ¡ ; x = " 40/ Kí hiệu a,b,c độ dài ba cạnh tam giác ABC ... m + Với giá trị m hệ phương trình có nghiệm?  x + my = A m ≠ ±1 B m ≠ C m ≠ −1 D.Tất đáp án sai 25/ Với giá trị m phương trình mx − ( m − ) x + m − = có nghiệm? A m4 C m ≤ D ≤ m ≤ 24/...
 • 3
 • 346
 • 3

De thi 40 cau trac nghiem hoa 9

De thi 40 cau trac nghiem hoa 9
... dư người ta thu 2,24 lít khí (đktc) Thành phần phần trăm hỗn hợp là: A 35% 65% B 38,1% 61 ,9% C 39% 61% D 40% 60% Câu 32: Phát biểu sau sai: A Trong chu kì, điện tích hạt nhân tăng dần, tính kim ... Câu 7: Câu 8: Câu 9: Câu 10: Câu 11: Câu 12: Câu 13: Câu 14: Câu 15: Câu 16: Câu 17: Câu 18: Câu 19: Câu 20: Câu 21: Câu 22: Câu 23: Câu 24: Câu 25: Câu 26: Câu 27: Câu 28: Câu 29: Câu 30: Câu 31: ... O2, N2, CH4, H2 D N2, NO2, CO2, CH4, H2 Câu 18: Có thể pha ml rượu 25 từ 400 ml rượu 450 A 620 B 720 C 820 D kết khác Câu 19: Giấm ăn dung dịch axit axetic có nồng độ khoảng bao nhiêu: A 2-5% B...
 • 3
 • 226
 • 1

40 CÂU TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ

40 CÂU TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ
... CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ NQH Câu 10: Hàm số y  2x  x 1 có phương trình tiếp tuyến điểm có hoành độ x = a y   x  b y   x  Câu 11: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số y  a b Câu ... đứng; b.Đồ thị hàm số có cực đại cực tiểu; GIẢI TÍCH 12 CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ NQH { } c Tập xác định hàm số thẳng y  GIẢI TÍCH 12 d Tiệm cận ngang đường Câu 21: Giá trị m để hàm số y  x3  ... định; b Đồ thị hàm số có điểm uốn I(1; -2); c Đồ thị hàm số nhận điểm uốn làm tâm đối xứng; d Đồ thị hàm số có cực đại cực tiểu Câu 20: Cho hàm số Khẳng định sau Đúng? a Đồ thị hàm số cóđủ tiệm...
 • 4
 • 795
 • 7

40 câu trắc nghiệm về thị trường chứng khoán

40 câu trắc nghiệm về thị trường chứng khoán
... trung dài hạn c Kỳ phiếu d Tiền tệ Câu 22: Thị trường chứng khoán phận của: a Thị trường tín dụng b Thị trường liên ngân hàng c Thị trường vốn d Thị trường mở Câu 23: Thặng dư vốn phát sinh khi: ... ra: a Hoặc cao thấp giá thị trường hành b Với giá thấp giá thị trường hành c Với giá cao giá thị trường hành d Ngay giá thị trường hành Câu 21: Thị trường vốn thị trường giao dịch a Các công ... chứng niêm yết thị trường chứng khoán b Liên tục phát hành chứng quỹ c Không mua lại chứng quỹ d Chỉ phát hành chứng quỹ lần Câu 26: Quỹ đầu tư chứng khoán dạng đóng quỹ: a Phát hành chứng quỹ nhiều...
 • 17
 • 3,587
 • 23

de kiem tra danh cho HS lop chon : 40 cau trac nghiem C-Si- thoi gian 60 phut

de kiem tra danh cho HS lop chon : 40 cau trac nghiem C-Si- thoi gian 60 phut
... Câu 11 Dung dch X cha a mol NaHCO3 v b mol Na2CO3.Thc hin cỏc thớ ngim sau TN 1: cho (a+b)mol CaCl2 TN 2: cho (a+b) mol Ca(OH)2 vo dd X Khi lng kt ta thu c TN l A TN1 > TN2 B Khụng so sỏnh ... số gam kết tủa thu đợc l : A 1,56 B 3,42 C 0,78 D 1,71 Câu 13 Cho mt lung khớ CO i qua ng ng m(g) Fe2O3 nung núng.Sau mt thi gian thu c hn hp X gm Fe3O4,FeO,Fe,Fe2O3 d .Cho X tỏc dng ht vi dd HNO3 ... HNO3đặc,H 2SO đặc,CaO Câu 15 Cho m gam hn hp mui cacbonat tỏc dng ht vi dd HCl thu c 6,72 lớt khớ CO2(kc) v 32,3g mui clorua.Giỏ tr ca m l: A 30g B 29g C 27g D 28g Câu 16 Cho 0,15mol hn hp NaHCO3...
 • 4
 • 365
 • 0

Tài liệu Đề thử nghiệm môn Sinh 01 (50 câu trắc nghiệm và đáp án) docx

Tài liệu Đề thử nghiệm môn Sinh 01 (50 câu trắc nghiệm và đáp án) docx
... Vanbec Đáp án C Câu 40 Quá trình phát sinh s s ng k t qu A) Giai đo n ti n hoá h c B) Giai đo n ti n hoá ti n sinh h c C) Giai đo n ti n hoá h c ti n sinh h c D) Giai đo n ti n hoá sinh h c Đáp ... Tăng liên k t Hydrô Đáp án B Câu 17 Đ có th chuy n gen gi a sinh v t khác ngư i ta s d ng phương pháp: A) Lai xa B) Lai t bào C) Kĩ thu t di truy n D) Lai c i ti n Đáp án C Câu 18 Hi n tư ng t ... ch t truy n Đáp án C Câu 20 th c v t nh ng đ ng v t di đ ng xa thư ng g p phương th c hình thành loài m i b ng đư ng: A) Sinh thái B) Đ a lý C) Cách li D) Lai xa đa b i hoá Đáp án A Câu 21 Hi n...
 • 10
 • 604
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: 40 câu trắc nghiệm có đáp án môn pháp luật đại cương40 cau trac nghiem mon tin hoc lop 10500 câu trắc nghiệm chứng khoán có đáp ánđề thi toeic có phần listening295 câu trắc nghiệm vật lý có đáp án1136 câu trắc nghiệm hóa vô cơ200 câu trắc nghiệm mác lênin có đáp án1000 câu trắc nghiệm tiếng anh có đáp án400 câu trắc nghiệm đúng sai có đáp án môn marketing căn bản hơn 20 câu tự luận999 câu trắc nghiệm hoa vo cotrac nghiem hoa huu co phan hidrocacbonđề thi trắc nghiệm y học cơ sởđề thi trắc nghiệm tin học cơ sởđề thi trắc nghiệm môn hệ cơ sở dữ liệude thi trac nghiem tin hoc co so co dap anĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học