toàn bộ giáo án word sinh học 11 sinh học 11 phan thi nhan

toàn bộ giáo án word_sinh 11

toàn bộ giáo án word_sinh 11
... độ hô hấp (HH) ánh sáng Cờng độ quang hợp -Cờng độ ánh sáng tăng - Điểm no ánh sáng: cờng độ ánh sáng tối đa để cờng độ QH đạt cực đại +Cờng độ ánh sáng dới điểm bù +Cờng độ ánh sáng đạt điểm no ... phổ ánh sáng +Tia đỏ +Tia xanh tím +Tia lục Sau cho em trình bày, em khác Quang phổ ánh sáng Trờng THPT Ngô Sỹ Liên Giáo án sinh học 11 nhận xét bổ sung ? Phân biệt điểm bù điểm no ánh sáng? ... nhiều màu sắc? Đáp án phiếu học tập số yếu tố ảnh hởng đến cờng độ quang hợp Cờng độ quang hợp ánh sáng -Cờng độ ánh sáng tăng +Cờng độ ánh sáng dới điểm bù +Cờng độ ánh sáng đạt điểm no tăng...
 • 192
 • 193
 • 0

toàn bộ giáo án word_sinh 11

toàn bộ giáo án word_sinh 11
... độ hô hấp (HH) ánh sáng Cờng độ quang hợp -Cờng độ ánh sáng tăng - Điểm no ánh sáng: cờng độ ánh sáng tối đa để cờng độ QH đạt cực đại +Cờng độ ánh sáng dới điểm bù +Cờng độ ánh sáng đạt điểm no ... phổ ánh sáng +Tia đỏ +Tia xanh tím +Tia lục Sau cho em trình bày, em khác Quang phổ ánh sáng Trờng THPT Ngô Sỹ Liên Giáo án sinh học 11 nhận xét bổ sung ? Phân biệt điểm bù điểm no ánh sáng? ... nhiều màu sắc? Đáp án phiếu học tập số yếu tố ảnh hởng đến cờng độ quang hợp Cờng độ quang hợp ánh sáng -Cờng độ ánh sáng tăng +Cờng độ ánh sáng dới điểm bù +Cờng độ ánh sáng đạt điểm no tăng...
 • 193
 • 220
 • 0

Toan bo giao an tin hoc 6

Toan bo giao an tin hoc 6
... thông tin GV: Nêu ba dạng thông tin tin học văn bản, hình ảnh, âm - GV: Mở rộng dạng thông tin Nêu ví dụ cụ thể minh hoạ dạng thông tin - GV: Ba dạng thông tin tất dạng thông tin Biểu diễn thông tin ... điểm)Tệp tin gì? Câu 3: (4 điểm)Cho cấu trúc th mục sau: D:/ BAIHAT TROCHOI Picachu Zeri HOCTAP Mon _tin Mon _toan a Em viết đờng dẫn đến tệp Mon _tin b Th mục nằm th mục gốc c Th mục th mục mẹ Mon _toan ... lý thông tin ngời tin học nghành khoa học nghiên cứu hoạt động xử lý thông tin tự động máy tính điện tử - Biết trình hoạt động thông tin, ngời - Có khái niệm ban đầu tin học nhiệm vụ tin học 3.Kỷ...
 • 84
 • 203
 • 1

Toan bo giao an tin hoc 7

Toan bo giao an tin hoc 7
... trang tính: (2đ.) (45+ 6) x 2; (144/4+2); 72 4; 172 /4; (2+9)2/2 Câu 2: Nhập bảng điểm sau: (2đ) TT Họ tên Toán Lý Ngữ Văn Tin học Phạm Nh Anh Phạm Thanh Bình Trần Quốc Bình Lê Thị An Lê Thái Anh ... bình Nguyễn Ngọc Nguyên 5 ? Hồ Tùng ? Trần Văn Kiên 8 ? Phan Thanh Bình 9 ? Phạm Nh Anh 8 ? Nguyễn Anh Duy 7 ? Bùi Thị Lan ? Hồ Sỹ Tuấn 7 ? ? ? ? a.-Sử dụng hàm tính điểm địa lý cao nhất.(1đ) - ... Nam Lý Giỏo ỏn tin hc Nội dung-Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Sổ điểm lớp 71 stt Họ tên Toán Lý Hoá Tin Trung bình Nguyễn Thành An 8 8.0 Lê Văn Anh 9 8.0 Trần Bình Đông 7. 3 Lê Thị Em 6.5...
 • 63
 • 282
 • 1

Toan bo giao an tin hoc 8

Toan bo giao an tin hoc 8
... cho HS: +- Quan sát đồ giới nhận biết đợc thời gian địa phơng vị trí khác trái đất theo thời gian hệ thống thời Hoạt động GV Hoạt động HS - HS biết cách thay đổi thời gian thời để quan sát s chuyển ... thời gian hệ thống thời để quan sát chuyển động vùng sáng tối HS: khởi động máy thực hành Hoạt động 2:GV cho HS thực hành - Quan sát, lắng nghe Hoạt động 3: Tìm hiểu tính cố định thời gian Mặt ... để quan sát thời gian địa phơng vị trí khác trái đất - HS tự thao tác hiểu đợc số chức phần mềm nh tìm kiếm vị trí trái đất có thời gian Mặt trời mọc, tìm vị trí có nhật thực, cho thời gian chuyển...
 • 55
 • 271
 • 0

Toàn bộ giáo án Lịch Sử 6

Toàn bộ giáo án Lịch Sử 6
... lÝJÞÜ=_é×A¢fv(šÏ‹÷°zäSlÂé)–@äÊÜ‚ºd-ÿr£=ŒnNlÌïû¾/ØƯ¦'C-p>÷nH˜8ÝHÌš-x„CƯ°-T (6 •_gß_R¶e: µ™¸Ýỵ›a8v6k¡ ý0B @×…é—Áè²à8U=|ʧi  ‹€µ¨{Øð´Ỵ§€© 6$ ªjß–F†: 6 |êhCfÁ9‘n÷tÜỊơĵŠ˜{UžùÙ‘ƯYy|Ĩ˜Vkvl.ºYcc užv0¼ê Ä‚†n}Õ%ỉ…¤{V0Ị’~·Ï=8{KÜ=fW`õqĨ|…CV...
 • 15
 • 650
 • 0

Toàn bộ giáo án Lịch sử 7

Toàn bộ giáo án Lịch sử 7
... JIq×9Id¹Ã 7> >±!}Èý"¼ØJĐ=À›³3áŠç5¾de†©"°õèïdÛ 7= 5tÜ_\ç¼g¨•’Ĩ¿‰I6ˆ26®ž™Đì§a;ã;ỴÙ¯ÇÏIlâ0–kJÝ—ỵÈú®‹g7F”ë v7u]Dë †÷5ç¶Z#[¦ü 7 /êziK{¦Eq5rW$ç+e4ûù*·#`w6¹I 7 í×{D¹C)³AĨ7R4#kvTƯ÷ˆỊ}ĨRJM¡¯QLxRQdå:Œ(‰£…¦·}¬ƒ)…¨\J]*»–4—+êv±õ»đË ... A®ƒ5FìL°‰à£7i¤He¬¨zƠ=LO2¡4S–ãF1i9û«Đ’õ-`óÊùE¢¥F:êVíĐóF«ỉđđ´.i"c|¾q» «¬mídN¦™ØĨ¬ì&¤Ž4a‘+* 7 \Y 7 Õ ¢1U«ư.ơỈŽC¥ 7 H‘ÿDnr.@ZÇ{Đ‚ỊÐÕG8Q êåÄqÏá¶Q[Ư...
 • 90
 • 1,592
 • 0

Toàn bộ giáo án Lịch sử 8

Toàn bộ giáo án Lịch sử 8
... đỊ¸ápè »›­°7ỵlÀhk@TY 8 ­¥đ4½óg¨CÚíG"ỊÈx£ïGI:ùBR½âP½âyXD%ÞŒ•PXWâu/z77ãÌ^dª\)„ ˆˆøJÕ€rÉAHe“B±øs„/÷?*P÷¤3ò#Pç°‘h—ư¶åf8á×øE'ÀàP!˜2ß# 8 ±7¸'P¼Ú &[6 …0õ¾ ÃÍ |Œ e# /†àG.£ 8...
 • 10
 • 1,117
 • 0

Toàn bộ giáo án Lịch sử 9

Toàn bộ giáo án Lịch sử 9
... ¥˜‰WHƯ쮦ÂÅ!¬1»t4N'm§áÂ4ÍỈÐ •äỴûsßjõù™6šr F Page Sheet1 ­¹CˆüŸ»°ynơ‡†èX­ËkE*A.% ... KøG{T¥ßỈh •»'%åGþšĐPìE‚†øÞđ‡"çÝŸëh!?ÈiS¿r•ùÝq½€*_“µ&Ị?³9bwþ ỴûC  9 ¦ã›ƯeN áýÈ}òå˜Bßú¸ýG nã¸4'[Šƒ=WµpìŽõ]q̉ÞÌßpßỵom 9 ;ơ¢7Ùš“ßz6Ÿ._^áïâ}±ỴÇ0lĐÛJ7ðÌœây{Ï/qâỵ åïþü®=ïÞÜx®qÞýž÷qơÿÏäÿŸÄ²;DûçQỊHó¥øƠ])¯a‚qlç«—ú÷‹Õ%µƠơ™^ 9{ ©=±ý¾ߦí:“ø Þ×õ ... Üä§...
 • 42
 • 713
 • 0

Toàn bộ giáo án Ngữ Văn 9- HK 2

Toàn bộ giáo án Ngữ Văn 9- HK 2
... º°XÂó&Ì '2 91‘@fĨÅ3µÄ«ØTÄ¥®bøMO¬œW;Đ5JO¢·ÕLß@?ùÃ+Jð“n%s»4ž!{¨!‚O!ÍiZŠVùŽÍ?¶ÃỉN=€}:H\Ùƒx 숂í!’*èmáÞ l¥;þ\¯TÇh-mž\kUd9Bh. °móv-5ðÞؼ-5DˆÞœ. •º¾mèO þhˆÌ$&ˆç€BO±Ĩ›”vj 2 ùzzZØðXi¼Ÿž 2 óÈwM[Xp~pŸð. '° ... rơ"Ị?œÞKÞy¹"š|ʃ 6©+Z:FK òµP@œmE$vyfø“S¤²S Ỉ¹%S2i 2 Ï!\¥p*ÁƠœ4$…ä3ê “‹ỵ‡L>ïx ߬YFJ~¬t¥~PÉ{ Vđž ®žŽsQỉ£é¿#»/ÀỨ»hTõØËFâToSÈ...
 • 50
 • 1,310
 • 8

Giao an word tin hoc 12

Giao an word tin hoc 12
... Hoten:string[30]; doanvien toan,ly,hoa,van ,tin: Ngaysinh:string[10]; - Trong CSDL người ta dùng ngơn ngữ định Gioitinh:Boolean; Doanvien:Boolean; nghĩa liệu để khai báo kiểu cấu trúc liệu Toan,ly,hoa,van ,tin: real; ... MAT_HANG có cấu HOA_DON, MAT_HANG theo trúc sau: u cầu GV sau nhâph liệu cho bảng Hoạt động giáo viên KHAC_HANG Tên trường Ma_khach_hang Hoten Dia_chi MAT_HANG Tên trường Ma_mat_hang Ten_mat_hang ... dựng mơ hình liệu quan hệ gọi CSDL quan hệ Hệ QTCSDL dùng để tạo lập, cập nhật khai thác CSDL quan hệ gọi hệ QTCSDL quan hệ Một quan hệ hệ CSDL quan hệ có đặc trưng sau: + Mỗi quan hệ có tên phân...
 • 58
 • 413
 • 6

Toan bo giao an TD 8

Toan bo giao an TD 8
... * Đội hình hàng ngang - Nhận lớp : Sỹ số, trang phục, sức khoẻ, địa điểm - Phổ biến yêu cầu, thang điểm kiểm tra SGK - Khởi động:+ Xoay khớp * Đội hình hàng ngang so le + Bài TD tay không + Đè ... * Đội hình hàng ngang - Nhận lớp : Sỹ số, trang phục, sức khoẻ, địa điểm - Phổ biến yêu cầu, thang điểm kiểm tra SGK - Khởi động:+ Xoay khớp * Đội hình hàng ngang so le + Bài TD tay không + Đè ... Đội hình hàng ngang - Nhận lớp : Sỹ số, trang phục, sức khoẻ, địa điểm - Phổ biến yêu cầu, thang điểm kiểm tra SGK - Khởi động: + Xoay khớp * Đội hình hàng ngang so le + Bài TD tay không + Đè...
 • 86
 • 358
 • 0

GIÁO ÁN WORD-NGỮ VĂN 11-CB

GIÁO ÁN WORD-NGỮ VĂN 11-CB
... học sống bạch quê nhà - Sáng tác chữ Hán chữ Nôm, 800 bài, gồm thơ, văn, câu đối Đóng góp bật ? Sáng tác ông? thơ Nôm - ND thơ văn( SGK) II ĐỌC HIỂU VĂN BẢN: ? ND thơ văn? Cảnh thu: ĐỌC BÀI THƠ ... sống mãnh liệt; phẫn uất, đầy khát vọng sống hạnh phúc Hai câu kết: - Ngán nỗi xuân xuân lại lại + ngán: chán ngán, ngán ngẫm + lại 1: thêm lần + lại 2: trở lại  Sự éo le mùa xuân thiên nhiên ... quốc Nghệ thuật thơ văn: - Thơ văn đậm đà sắc thái Nam Bộ - Thơ văn trữ tình đạo đức có đóng góp quan trọng ? Nghệ thuật thơ văn? VH VN - Lối thơ mang màu sắc diễn xướng văn học dân gian ** PHẦN...
 • 131
 • 840
 • 12

Bộ giáo án vật lý lớp 11

Bộ giáo án vật lý lớp 11
... Coulomb 1) Sự nhiễm điện vật: - Một vật có khả hút vật nhẹ mẩu giấy, sợi bơng, … ta nói vật bị nhiễm điện - Có thể làm cho vật nhiễm điện cách: cọ xát với vật khác, tiếp xúc với vật nhiễm điện 2) Điện ... Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên Trả lời câu hỏi: Nêu số câu hỏi: - Cọ xát với vật khác - Người ta làm để nhiễm điện cho vật? - Có thể hút vật nhẹ mẩu giấy, - Biểu vật bị nhiễm điện? sợi bơng… ... vật nhiễm điện 2) Điện tích, Điện tích điểm: - Điện tích: vật nhiễm điện (vật mang điện) - Điện điện tích tương tự khối lượng qn tính vật - Điện tích điểm: tương tự chất điểm 3) Định luật Coulomb...
 • 113
 • 661
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: toàn bộ giáo trình của đại học bách khoagiáo án vệ sinh ở tuổi dậy thìgiáo án bồi dưỡng học sinh môn toán 7 trọn bộgiáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 11giáo án bồi dưỡng học sinh yếu kém toán 7giáo án môn sinh học lớp 11giáo án môn sinh học lớp 11 nâng caogiáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 8giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 2giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 6giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 6giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán 7Van ban sao luc 323 (QD 30 TTCP)Van ban sao luc 344 (TT 17)Van ban sao luc 345 (QD 745)Van ban sao luc 298 (CV4728 BCT)BM09.DV2 Bo sung thong tin khach hang(AML)BM10.DV2 Giay gioi thieuBM02A.DV3 17.01 Giay linh tien mat kiem bang ke VND đã sửaBM16.DV3 Thoa thuan su dung tai khoan tien gui chungBM18.DV3 Thong bao ket qua tra soat Dich vuBM20A.DV3 1 Dieu khoan dieu kien mo & su dung tai khoan tien guiBM20B.DV3 English Dieu khoan dieu kien mo & su dung tai khoan tien gui02 HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG HẠN MỨC03 HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG TỪNG LẦN07 HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG TỪNG LẦN10 GIẤY NHẬN NỢ12 PHỤ LỤC LỊCH TRẢ NỢ- PDF 2015BM04.DV3 Phieu chuyen khoanPhiếu thu BM05.DV3 Phieu thuBM11.DV3 The tai khoan