GIAO AN SV 11 (1 20) sinh học 11 lê mạnh hiền

GIAO AN SV 11 (1 - 20)

GIAO AN SV 11 (1 - 20)
... II CÅ QUAN V BO QUAN HÄ HÁÚP Cå quan hä háúp ÅÍ thỉûc váût hä háúp xy åí táút c cạc cå quan cå thãø, âàûc biãût åí cạc cå quan âang sinh trỉåíng, âang sinh sn åí rãù Bo quan hä háúp Bo quan hä ... biãún âäøi nitå cáy - Axêtxãtäglutäglutaric + NH + 2H våïi giai âoản chênh: -> - Quạ trçnh khỉí nitå rat Glutamin + H2O - Quạ trçnh âäưng hoạ NH3 - Axifumaric + NH3 -> Aspactic - A xitäxaläa xãtic ... THNH PHÁƯN - Hy phán têch hçnh 9.2 âãø tháúy QUANG PHÄØ ẠNH SẠNG r mäúi quan hãû giỉỵa cỉåìng - nh sạng l úu täú cå bn âäü quang håüp våïi cỉåìng âäü âãø tiãún hnh quang håüp ạnh sạng - Âiãøm b...
 • 60
 • 160
 • 0

giáo án bồi dưỡng tham khảo sinh học lớp 7 trùng biến hình và trùng giày (1)

giáo án bồi dưỡng tham khảo sinh học lớp 7 trùng biến hình và trùng giày (1)
... Kích ănbào cohình có chânđâu cóvào Khơng giàytrùng didiện qua giày haygì?gì? Trùng biến roibóp củađinhưgiảđể nào? Trùng biếnlà đại roitrùng lớp nào? Trùng trùng mặthình nh hình Trùng roi di ao ...  Bài 5: Thứ tư ngày 31 tháng năm 2011 Bài 5 :Trùng biến hình trùng giày I Trùng biến hình II Trùng giày 1.Cấu tạo và di chủn a.Cấu tạo b Di chuyển Dinh dưỡng Sinh sản     ... tư ngày 31 tháng năm 2011 Tiết - Bài 5: Trùng biến hình trùng giày I Trùng biến hình II Trùng giày 1.Cấu tạo và di chủn a.Cấu tạo -b Di chuyển có : Gồm tế bào +Chất ngun sinh, nhân lớn,...
 • 28
 • 376
 • 0

GIÁO AN TÍCH hợp LIÊN môn SINH HOC 11 tiết 22 bài 19 TUẦN HOÀN máu ( TIẾT 2 )

GIÁO AN TÍCH hợp LIÊN môn SINH HOC 11 tiết 22 bài 19 TUẦN HOÀN máu ( TIẾT 2 )
... pháp xen kẽ: hỏi - đáp - Phương tiện dạy học: Hình 19. 1 hình 19. 2/ trang 82, hình 19. 3 hình 19. 4/trang 83 ,bảng 19. 1,bảng 19. 2 III TRỌNG TÂM BÀI HỌC: Chu kì hoạt động tim, huyết áp IV Tiến trình ... hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở ưu điểm hệ tuần hoàn kép so với hệ tuần hoàn đơn - Nhóm động vật pha trộn máu giàu O máu giàu CO2 tim a Cá xương, chim, thú, b Lưỡng cư thú, c Bò sát (trừ ... cứu SGK mục II .2, quan sát hình 18 .2, 18.3, 18.4 trả lời câu hỏi: - Hệ tuần kín có động vật nào? - Đặc điểm hệ tuần hoàn kín? - Cho biết vai trò tim tuần hoàn máu ? - Hãy đường máu (bắt Hoạt động...
 • 6
 • 2,534
 • 107

GIÁO án KIỂM TRA 1 TIẾT tin học 11

GIÁO án KIỂM TRA 1 TIẾT  tin học 11
... -GV: Bùi Thanh Phú Giáo án kiểm tra tiết môn tin học 11 IV Đáp án: I.Trắc nghiệm: Câu Đ án C A D A A A C A A 10 C 11 D II Tự luận: Câu ... ngày tháng năm 2 012 VI Thống kê kết kiểm tra Lớp 11 /9 SLKT SL [0;2) TL SL TL [2;3.5) [3.5;5) [5;6.5) [6.5;8) [8 ;10 ] TB trở lên SL SL SL SL SL SL TL TL TL TL TL TL 11 /11 VII Nhận xét làm học sinh: ... Giáo án kiểm tra tiết môn tin học 11 - A Phần thân chương...
 • 3
 • 164
 • 2

Giáo án thực hành bài 14 Sinh học 11 cơ bản

Giáo án thực hành bài 14 Sinh học 11 cơ bản
... số lớp, nhóm thực hành, vệ sinh phòng học Bài cũ Thu báo cáo thực hành 13 thực hành : phát diệp lục carotenoit học sinh Bài • Mở Giáo viên nêu nội quy phòng thí nghiệm yêu cầu thực hành, hướng ... nhở học sinh viết thời gian nộp thu hoạch, cho học sinh đọc sách giáo khoa để xác định mục tiêu đặt câu hỏi tiến hành thí nghiệm Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung ghi Hoạt động 1: Tiến hành ... qua thải CO2 Tiến hành thí nghiệm 1: - GV phân dụng cụ hoá chất cho nhóm học sinh (đã để sẵn bàn thí nghiệm nhóm) - GV chuẩn bị phương tiện dụng cụ thí nghiệm - GV yêu cầu học sinh trả lời câu...
 • 6
 • 3,793
 • 8

Giáo án điện tử thao giảng sinh học lớp 8 bài 19 thực hành sơ cứu cầm máu (1)

Giáo án điện tử thao giảng sinh học lớp 8 bài 19 thực hành sơ cứu cầm máu (1)
... khác nhau: Một vài hình ảnh cứu bị máu Rửa vết thương nước Các kỹ học cứu vết thương chảy máu mau mạch tónh mạch cứu vết thương chảy máu mao mạch tónh mạch Các thao tác Ghi IV Thu hoạch, ... dung thực hành Nhận biết dạng chảy máu thơng qua số hình ảnh : Đây dạng chảy máu nào? Lượng máu chảy ? Chảy máu mao mạch: Lượng máu chảy ít, chậm III Nội dung thực hành Nhận biết dạng chảy máu ... dạng chảy máu nào? Lượng máu chảy ? Chảy máu tĩnh mạch : Lượng máu chảy nhiều khơng phun thành tia vòi III Nội dung thực hành Nhận biết dạng chảy máu thơng qua số hình ảnh : Đây dạng chảy máu nào?...
 • 18
 • 168
 • 2

giáo án điện tử bài 32 sinh học 11 nâng cao

giáo án điện tử bài 32 sinh học 11 nâng cao
... Tập tính bẩm sinh: ăn uống, sinh sản,em bé sinh biết bú, biết khóc, ăn tiết nước bọt, bị gai châm vào tay thì rụt lại … - Tập tính học được: trẻ em ăn ngủ đúng giờ, học bài, bỏ rác ... học tập, rút kinh nghiệm Hệ thần kinh phát triển Tuổi thọ người cao VI Tập tính người: Giáo dục, học tập rèn luyện Tập tính Tập tính mới, thói quen tốt, khả kiềm chế,không thể tập tính bẩm sinh ... tính học người: Ví dụ: lái xe, đội mũ bảo hiểm xe máy, học tập, bỏ rác nơi quy định, ăn ngủ giờ, vệ sinh nơi quy định… VI Tập tính người: Nhận xét tập tính học Tạo người? điều Tập tính học kiện,...
 • 36
 • 304
 • 0

Giáo án phụ đạo ( bổ sung ) Sinh học 12 cơ bản

Giáo án phụ đạo ( bổ sung ) Sinh học 12 cơ bản
... 1 2) Bi 6, 7, ( trang 10 SBT sinh ) 1 3) Dới phần trình tự nu mạch khuôn gen: 3TAT GGG XAT GTA ATG Giáo án phụ đạo Sinh học 12 HD Bi 11 HS tự làm HD Bi 12, 13 HS tự làm 15 2008 - 2009 Năm học Giáo ... chu kỡ xon v gia chiu di v chu kỡ xon ca gen => HD Bi 19 - Cú => - => - (1 ) (2 ) => T (1 ) (2 ) (3 ) => (3 ) (4 ) 20)Trờn mch th nht ca gen cú cha A, T, G, X ln lt cú t l l 20% : 40% : 15% ... ? (6 ) HD Bi 20 HS tự làm 21)Mt gen cú 80 vũng xon Tớnh chiu di v lng ca gen ú ? Giáo án phụ đạo Sinh học 12 (5 ) HD Bi 21 17 2008 - 2009 Năm học Giáo viên Bùi Thị Khuyên Tr ờng THPT Bán công...
 • 21
 • 1,721
 • 36

GIAO AN SV 11 (T.21 - T.48).

GIAO AN SV 11 (T.21 - T.48).
... bn ca âäüng váût sinh â cọ - KT  cå quan thủ cm  hãû Âàûc âiãøm: TK cå quan thỉûc hiãûn  hnh - Mang bn nàng âäüng - Âỉåüc di truưn - KT bãn ngoi vo giạc quan hay - Khäng thay âäøi, khäng chëu ... âiãưu kiãûn cå bn Tiãu hoạ - Âàûc âiãøm - Diãùn biãún cå bn Hä háúp - Âàûc âiãøm - Diãùn biãún cå bn Tưn hon - Âàûc âiãøm - Diãùn biãún cå bn Cán bàòng näüi - Âàûc âiãøm mäi - Diãùn biãún cå bn II ... táøu thúc lạ - Vỉìa kêch thêch tháưn kinh mã táøu - giao cm sau kêch thêch 15 - 20 giáy - Cọ nháûn xẹt gç vãư säú nhëp tim cạc trỉåìng håüp trãn? THU HOẢCH: - Trçnh by nhỉỵng quan sạt vãư hoảt...
 • 48
 • 125
 • 0

Giáo án mẫu Bài : QUANG HỢP sinh học lớp 6 + Hình chú thích cho thí nghiệm

Giáo án mẫu Bài : QUANG HỢP sinh học lớp 6 + Hình chú thích cho thí nghiệm
... nghiƯm sau: GV:Nguyễn Giáo án Sinh Học Trường Sinh Chu«ng A A Chu«ng B Cèc n­íc v«i L¸ cđa c©y chu«ng B L¸ cđa c©y chu«ng A b/ Họat động 2: ( 10 ’) Khái niệm quang hợp GV:Nguyễn Giáo án Sinh Học Trường ... sau ®Ĩ chÕ t¹o tinh bét: a KhÝ oxi b KhÝ cacbonic S GV:Nguyễn Giáo án Sinh Học Trường Sinh c KhÝ nit¬ §¸p ¸n: 1c; 2b * Sơ đồ quang hợp: gọi hs viết sơ đồ quang hợp * Ở ngồi sáng nhờ có diệp lục ... GV:Nguyễn Giáo án Sinh Học Trường Sinh  GV nhận xét câu trả lời HS cho điểm 3/ Bài : Mở : chế tạo tinh bột nào? Trong q trình tạo tinh bột nhả...
 • 5
 • 5,084
 • 26

Giáo án bồi dưỡng tham khảo sinh học lớp 8 Cơ quan phân tích thính giác

Giáo án bồi dưỡng tham khảo sinh học lớp 8 Cơ quan phân tích thính giác
... bệnh đau mắt hột cách phòng tránh ? BÀI 51 : KẾT LUẬN : quan phân tích thính giác gồm : - Tế bào thụ cảm thính giác - Dây thần kinh thính giác - Vùng thính giác I/ CẤU TẠO CỦA TAI Vành ... xuất xung thần kinh  vùng thính giác (phân tích cho biết âm thanh) III/ VỆ SINH TAI Kết luận : - Giữ vệ sinh tai - Bảo vệ tai + Không dùng vật nhọn ngoáy tai + Giữ vệ sinh mũi họng + Có biện ... ống bán chuyển động thể khuyên Ốc tai Thu nhận kích thích sóng Cấu tạo ốc tai : Phân tích cấu tạo ốc tai MÀNG TIỀN ĐÌNH MÀNG BÊN ỐC TAI XƯƠNG NGOẠI DỊCH CỬA BẦU DÂY TK THÍNH GIÁC MÀNG CƠ SỞ...
 • 22
 • 704
 • 2

Giáo án bồi dưỡng bài 13 sinh học lớp 9 Di truyền liên kết

Giáo án bồi dưỡng bài 13 sinh học lớp 9 Di truyền liên kết
... H13 Cơ sở tế bào học di truyền liên kết Bài 13 DI TRUYỀN LIÊN KẾT I Thí nghiệm Moocgan II ý nghĩa di truyền liên kết Ở ruồi giấm 2n = tế bào có khoảng 4000 gen ? Sự phân bố gen NST Bài 13 DI ... thân hình dạng cánh phải nằm NST liên kết với Bài 13 DI TRUYỀN LIÊN KẾT I Thí nghiệm Moocgan ? Thế di truyền liên kết -Di truyền liên kết tượng nhóm tính trạng di truyền nhau, quy định gen NST ... ? - Xác định kiểu gen ruồi đực F1 H13 Cơ sở tế bào học di truyền liên kết Bài 13 DI TRUYỀN LIÊN KẾT I Thí nghiệm Moocgan H13 Cơ sở tế bào học di truyền liên kết Thảo luận nhóm: - Giải thích dựa...
 • 25
 • 989
 • 1

Giáo án bồi dưỡng tham khảo Sinh học 7 theo chuẩn kiến thức kỹ năng

Giáo án bồi dưỡng tham khảo Sinh học 7 theo chuẩn kiến thức kỹ năng
... - Giáo dục ý thức học tập, yêu thích môn B Trọng tâm Thảo luận nội dung băng hình c .chuẩn bị - Giáo viên chuẩn bị máy chiếu, băng hình - Học sinh ôn lại kiến thức ngành chân khớp - Kẻ phiếu học ... Cách sinh sản nhận biết kiến thức) - Đại diện nhóm lên ghi kết - Cho HS theo dõi phiếu chuẩn kiến vào phiếu học tập bảng thức - Các nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ sung Đặc điểm Đại diện Sán ... Hớng dẫn học nhà(1) - Học trả lời câu hỏi SGK - Chuẩn bị theo nhóm: châu chấu Ngày soạn: 17/ 11/2010 Ngày dạy: 22/11/2010 Tiết 27 A Mục tiêu: Lớp sâu bọ Bài 26: Châu chấu Kiến thức - Học sinh trình...
 • 114
 • 474
 • 0

Xem thêm