Nghiên cứu, mô phỏng công nghệ sản xuất dung dịch phụ gia formaldehyde của phân xưởng UFC85 formaldehyde nhà máy đạm phú mỹ

Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất sản phẩm phỏng dạng pillot từ surimi cá Mối

Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất sản phẩm mô phỏng dạng pillot từ surimi cá Mối
... lượng sản phẩm Trên sở kết nghiên cứu trình thí nghiệm, hoàn thiện công nghệ sản xuất sản phẩm tôm từ surimi Mối Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI Nghiên cứu surimi từ mối để sản xuất sản phẩm ... nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời nâng cao hiệu suất sản xuất công nghệ sản xuất surimi sản phẩm từ surimi, xây dựng riêng cho công nghệ sản xuất surimi sản phẩm từ surimi mang tính ... phẩm thịt xay lên tầm cao sản xuất surimi sản phẩm Nước nhật trở thành quốc gia hàng đầu lĩnh vực sản xuất surimi sản phẩm Cho tới nay, công nghệ sản xuất surimi sản phẩm từ surimi phát...
 • 66
 • 387
 • 0

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất vắcxin dại trên nuôi cấy tế bào vero ở quy phòng thí nghiệm

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất vắcxin dại trên nuôi cấy tế bào vero ở quy mô phòng thí nghiệm
... với vắcxin nhập ngoại vắcxin Verorab 35 CHƢƠNG XÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VẮCXIN DẠI TRÊN NUÔI CẤY TẾ BÀO VERO QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM Quy trình công nghệ sản xuất vắcxin dại nuôi cấy ... DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VẮCXIN DẠI TRÊN NUÔI CẤY TẾ BÀO QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM 36 2.1 QUY TRÌNH NUÔI CẤY VÀ CHUẨN BỊ TẾ BÀO VERO 39 1.4 2.1.1 Các thử nghiệm kiểm tra nƣớc nuôi cấy tế ... tiêu chuẩn sản xuất Việt Nam Các mục tiêu nghiên cứu Đề tài Xây dựng qui trình công nghệ ổn định sản xuất vắcxin dại nuôi cấy tế bào Vero qui phòng thí nghiệm Sản xuất loạt vắcxin dại có chất...
 • 176
 • 184
 • 0

Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất vắc xin rota sống, uống giảm độc lực phòng bệnh tiêu chảy ở việt nam

Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất vắc xin rota sống, uống giảm độc lực phòng bệnh tiêu chảy ở việt nam
... án: Nghiên cứu Qui trình công nghệ sản xuất vắc xin Rota sống, uống giảm độc lực phòng bệnh tiêu chảy Việt Nam Mã số đề tài, dự án: KC.10/06-10 Thuộc: - Chương trình (tên, mã số chương trình) : Nghiên ... sản xuất vắc xin phòng bệnh tiêu chảy cho trẻ em Việt Nam, góp phần vào mục đích chăm sóc sức khỏe cộng đồng; + Qui trình công nghệ sản xuất vắc xin phòng bệnh tiêu chảy; + Vắc xin Rotavin-M1 ... đề tài: Xây dựng qui trình công nghệ sản xuất vắc xin Rota sống uống giảm độc lực bảo đảm an toàn hiệu lực; Xây dựng tiêu chuẩn sở cho vắc xin; Gắn với sở sản xuất vắc xin CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 1.1...
 • 262
 • 628
 • 3

Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất bột manhetit quy mở rộng từ quặng sắt cao bằng

Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất bột manhetit quy mô mở rộng từ quặng sắt cao bằng
... Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất bột manhetit qui mở rộng Hình : Đờng đặc tính độ hạt quặng nghiên cứu Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Luyện Kim 25 26 BCTKĐT: Nghiên cứu hoàn thiện công ... Công nghệ Mỏ - Luyện Kim 42 BCTKĐT: Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất bột manhetit qui mở rộng Chơng 4: Định hớng áp dụng kết nghiên cứu 4.1 Sơ đồ kiến nghị sản xuất bột Manhetit cao ... Dự án sản xuất bột Manhetit cao cấp từ quặng sắt Cao Bằng Quy 5000-10000 tấn/năm thời gian năm (từ 2009 đến 2010) năm mở rộng quy sản xuất mang tính chất công nghiệp, xử lý quặng sắt cho...
 • 47
 • 432
 • 0

nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất giấy in sử dụng bột giấy khử mực từ giấy loại văn phòng

nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất giấy in sử dụng bột giấy khử mực từ giấy loại văn phòng
... SẢN XUẤT GIẤY IN, GIẤY VIẾT CÓ SỬ DỤNG BỘTGIẤY KHỬ MỰC TỪ GIẤY LOẠI VĂN PHÒNG 1.1 Tình hình sử dụng bột giấy tái chế từ giấy loại giới Việt Nam 1.2 Quá trình sản xuất giấy in sử dụng bột khử ... công nghệ sản xuất giấy in đạt tiêu chuẩn cấp B có sử dụng bột giấy khử mực từ giấy loại văn phòng 2    PHẦN I TỔNG QUAN VỀ SẢN XUẤT GIẤY IN CÓ SỬ DỤNG BỘT GIẤY KHỬ MỰC TỪ GIẤY LOẠI VĂN PHÒNG 1.1 ... Lượng bột khử mực từ giấy loại văn phòng sử dụng sản xuất giấy in giấy viết 10 – 50%, sản xuất giấy vệ sinh 20 – 100% Giấy bao gói tái sử dụng 5- 40% bột giấy khử mực Đặc biệt bột giấy khử mực...
 • 38
 • 235
 • 0

nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất vaccin nhược độc, vô hoạt phòng bệnh cho gia súc gia cầm và ứng dụng kỹ thuật gene xác định tip vi rut lở mồm long móng

nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất vaccin nhược độc, vô hoạt phòng bệnh cho gia súc gia cầm và ứng dụng kỹ thuật gene xác định tip vi rut lở mồm long móng
... KC.04.06 mang tiêu đề "Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất vắc xin nhợc độc, hoạt phòng bệnh cho gia súc gia cầm ứng dụng kỹ thuật gen xác định type vi rut lở mồm long móng (LMLM)" Các mục ... 1.3.1 Bệnh Lở mồm Long móng tình hình nghiên cứu bệnh trong, nớc 1.3.1.1 Bệnh Lở mồm Long móng, tình hình bệnh giới Vi t Nam 1.3.1.2 Tình hình nghiên cứu bệnh LMLM giới 1.3.1.3 Tình hình nghiên cứu ... súc, gia cầm ứng dụng kỹ thuật gen xác định loại vi rut Lở mồm Long móng (LMLM) Mã số: KC.04.06 Thuộc Chơng trình Khoa học Công nghệ cấp Nhà nớc KC.04 nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ sinh...
 • 253
 • 193
 • 0

Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất vacxin nhược độc, vô hoạt phòng bệnh cho gia súc gia cầm và ứng dụng kỹ thuật gene xác định TYP vi rut lở mồm long móng (LMLM)

Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất vacxin nhược độc, vô hoạt phòng bệnh cho gia súc gia cầm và ứng dụng kỹ thuật gene xác định TYP vi rut lở mồm long móng (LMLM)
... Công nghệ cấp Nhà nớc mang mã số KC.04.06 mang tiêu đề "Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất vắc xin nhợc độc, hoạt phòng bệnh cho gia súc gia cầm ứng dụng kỹ thuật gen xác định type vi ... flagellin 1.3 Bệnh Lở mồm Long móng 1.3.1 Bệnh Lở mồm Long móng tình hình nghiên cứu bệnh trong, nớc 1.3.1.1 Bệnh Lở mồm Long móng, tình hình bệnh giới Vi t Nam 1.3.1.2 Tình hình nghiên cứu bệnh LMLM ... hoạt phòng bệnh cho giá súc, gia cầm ứng dụng kỹ thuật gen xác định loại vi rut Lở mồm Long móng (LMLM) Mã số: KC.04.06 Thuộc Chơng trình Khoa học Công nghệ cấp Nhà nớc KC.04 nghiên cứu khoa học...
 • 253
 • 325
 • 0

Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất protein với hoạt tính sinh học cao

Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất protein với hoạt tính sinh học cao
... din tớch nuụi cy -Tc sinh sn ca vi sinh vt cao, ng thi tc sinh tng hp protein t bo vi sinh vt cng rt cao cú th t 100-1000 so vi bũ Qua thc t ngi ta thy rng mun cú tn protein cn phi trng hecta ... nng sinh trng nhanh ca vi sinh vt v s phong phỳ v protein, cng nh cỏc axitamin hp phn ca nú t bo vi sinh vt l ngun cung cp protein cho gia sỳc v tng lai s lm thc n cho ngi Sn xut protein t vi sinh ... bc ca protein phn ỏnh bn cht ca tng loi protein ú bn cht ca mi loi protein c quyt nh bi s th t sp xp ca tng axitamin v s lng cỏc axitamin cú protein ú õy l tớnh cht rt cht ch ca cu trỳc protein...
 • 26
 • 638
 • 7

Nghiên cứu cải tiến công nghệ sản xuất ắc quy điện khô nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm

Nghiên cứu cải tiến công nghệ sản xuất ắc quy điện khô nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm
... nhiều trình công nghệ thiết bị khác cho loại sản phẩm ắc quy chất lợng khác Các nhà sản xuất nghiên cứu ắc quy giới không ngừng quan tâm nghiên cứu cải tiến công nghệ thiết bị sản phẩm ắc quy ngày ... Bộ công thơng Tổng công ty hoá chất việt nam Công ty cổ phần ắc quy tia sáng báo cáo kết nghiên cứu khoa học Đề tài: Nghiên cứu cải tiến công nghệ sản xuất ắc quy tích điện khô nhằm nâng cao chất ... Nghiên cứu cải tiến công nghệ sản xuất ắc quy tích điện khô để nâng cao chất lợng sản phẩm tiết kiệm nguyên vật liệu với kết qua số liệu thu đợc kết luận: 4.1 Việc nghiên cứu cải tiến công nghệ...
 • 58
 • 770
 • 6

Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất sữa ngô

Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất sữa ngô
... mục nghiên cứu công nghệ sản xuất sữa ngô tiến hành công việc như: lựa chọn xử lý nguyên liệu; nghiên cứu quy trình tách dịch sữa; nghiên cứu lựa chọn chất phụ gia chống phân lớp dịch sữa; nghiên ... chống phân lớp dịch sữa; nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất; nghiên cứu quy trình bảo quản sản phẩm; triển khai sản xuất thử nghiệm sở sản xuất sữa đậu nành Công ty nước giải khát Trường xuân; ... quản nên sản phẩm sữa ngô sản xuất nước chưa phổ biến rộng rãi, sản phẩm sữa ngô nhập từ Thái lan có giá thành cao (giá bán lẻ: 5000đ/hộp 200ml) Vì nghiên cứu công nghệ sản xuất sữa ngô việc...
 • 6
 • 5,722
 • 185

Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất tinh bột biến tính bằng phương pháp oxy hóa từ tinh bột sắn

Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất tinh bột biến tính bằng phương pháp oxy hóa từ tinh bột sắn
... II QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TINH BỘT BIẾN TÍNH OXY HÓA Đề tài tiến hành nghiên cứu quy trình công nghệ để đưa sản phẩm tinh bột oxy hoá đạt tiêu chuẩn tinh bột oxy hóa nhập ngoại sử dụng sản ... Chất oxy hoá (NaClO 35%) Biến tính oxy hóa Làm Làm khô Nghiền, bao gói Tinh bột oxy hóa Thuyết minh quy trình a Chuẩn bị nguyên liệu Tinh bột sắn nguyên liệu để sản xuất tinh bột oxy hóa Tinh bột ... chỉnh pH d Biến tính oxy hóa Tác nhân oxy hóa dung dịch NaClO có 5,0% clo hoạt động Lượng NaClO 35% (khối lượng so với khối lượng tinh bột) cho vào dịch huyền phù tinh bột cách từ từ Thời gian...
 • 3
 • 1,473
 • 18

Nghiên cứu dây chuyền công nghệ sản xuất nước dứa cô đặc sử dụng PLC

Nghiên cứu dây chuyền công nghệ sản xuất nước dứa cô đặc sử dụng PLC
... ninh trật tự toàn công ty khu vực nơi công ty sản xuất kinh doanh - Nhà máy sản xuất dứa hộp nớc đặc xuất khẩu: Có nhiệm vụ sản xuất đồ hộp dứa, vải, da, nớc dứa đặc phục vụ xuất nớc tự nhiên ... cấp dây chuyền sản xuất đồ hộp đại Cộng Hòa Liên Bang Đức Mỹ với công suất 10.000tấn/năm Năm 2000 lắp đặt dây chuyền nớc dứa đặc với công suất 5.000tấn/năm, dây chuyền nớc tự nhiên, dây chuyền ... dụng PLC dợc ứng dụng nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt ngành nông nghiệp " Công ty thực phẩm xuất Đồng Giao" Sử dụng PLC điều khiển dây truyền sản xuất, điển hình dây truyền sản xuất nớc dứa cô...
 • 88
 • 1,428
 • 6

nghiên cứu cải tiến công nghệ sản xuất ắc quy tích diện khô nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và tiết kiệm nguyên vật liệu

nghiên cứu cải tiến công nghệ sản xuất ắc quy tích diện khô nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và tiết kiệm nguyên vật liệu
... Nghiên cứu cải tiến công nghệ sản xuất ắc quy tích điện khô để nâng cao chất lợng sản phẩm tiết kiệm nguyên vật liệu với kết qua số liệu thu đợc kết luận: 4.1 Việc nghiên cứu cải tiến công nghệ ... Căn vào kết đạt đợc nhóm nghiên cứu đề tài Nghiên cứu Cải tiến công nghệ sản xuất ắc quy tích điện khô nhằm nâng cao chất lợng sản phẩm tiết kiệm nguyên vật liệu Giám đốc Công ty định 1- Thành ... đề tài Nghiên cứu Cải tiến công nghệ sản xuất ắc quy tích điện khô nhằm nâng cao chất lợng sản phẩm tiết kiệm nguyên vật liệu cấp sở năm 2007 - Căn QĐ số 54/2004/QĐ-BCN ngày 22/6/2004 Bộ Công...
 • 58
 • 411
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất sữa ngônghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất cá rô kho tộ đóng hộpnghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất nước trà lá sakenghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất syrup giau fructose từ tinh bộtnghien cuu qui trinh cong nghe san xuat nuoc ep cam co gasnghiên cứu qui trình công nghệ sản xuất bột nêm từ thịt vụn cá thunghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất bánh quy trà xanhmô phỏng công nghệ sản xuất polypropylene bằng phần mềm hysisphần i nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất surimi từ một loài cá kém giá trị kinh tếphần iv nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất một số loại mắm ăn liềnnghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất mắm tôm chàcông trình nghiên cứu khoa học công nghệ và ứng dụng triển khai sản xuất thuốc tập hợp tuyển apatit loại iii lào cainghiên cứu hoàn thiện công nghệ và xây dựng mô hình phát triển sản phẩm dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hìnhmô hình công nghệ sản xuấtmô hình công nghệ sản xuất truyền hình chi tiếtĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảm