Nghiên cứu và tổng hợp nano silica từ tro trấu bằng phương pháp kết tủa

Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu bằng phương pháp oxy hóa ứng dụng làm chất hấp phụ trong xử lý nước thải

Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu bằng phương pháp oxy hóa và ứng dụng làm chất hấp phụ trong xử lý nước thải
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG - NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THAN HOẠT TÍNH TỪ VỎ TRẤU BẰNG PHƢƠNG PHÁP OXY HÓA VÀ ỨNG DỤNG LÀM CHẤT HẤP PHỤ TRONG XỬ LÝ NƢỚC THẢI KHÓA ... trung nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu phương pháp oxy hóa ứng dụng làm chất hấp phụ xử nước thải Sinh viên: Đồng Thị Huệ - MT1201 Ngành: Kỹ thuật môi trường Khóa ... Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu phƣơng pháp oxy hóa ứng dụng làm chất hấp phụ xử nƣớc thải NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( luận, thực...
 • 53
 • 2,019
 • 12

Nghiên cứu thu hồi hỗn hợp caroten protein từ đầu tôm bằng phương pháp kết hợp acid lactic flavourzyme

Nghiên cứu thu hồi hỗn hợp caroten protein từ đầu tôm bằng phương pháp kết hợp acid lactic và flavourzyme
... suất thu hồi hàm lượng astaxanthin hỗn hợp caroten- protein từ đầu tôm phương pháp kết hợp acid lactic với Flavourzyme 3.3 Thành phần hóa học hỗn hợp caroten- protein Thành phần hóa học hỗn hợp caroten- protein ... astaxanthin hỗn hợp caroten- protein từ đầu tôm phương pháp kết hợp acid lactic với Flavourzyme 39 3.3 Thành phần hóa học hỗn hợp caroten- protein 39 3.4 Đề xuất quy trình thu nhận hỗn hợp ... lý kết hợp acid lactic Flavourzyme từ đầu tôm Đánh giá chất lượng sản phẩm thu hồi từ quy trình đề xuất Mục tiêu: Xây dựng quy trình thu nhận hỗn hợp caroten- protein phương pháp hợp acid lactic...
 • 62
 • 132
 • 0

Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ lõi ngô bằng phương pháp oxy hóa biến tính để ứng dụng làm chất hấp phụ

Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ lõi ngô bằng phương pháp oxy hóa và biến tính để ứng dụng làm chất hấp phụ
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THAN HOẠT TÍNH TỪ LÕI NGÔ BẰNG PHƢƠNG PHÁP OXY HÓA VÀ BIẾN TÍNH ĐỂ ỨNG DỤNG LÀM CHẤT HẤP PHỤ KHÓA LUẬN TỐT ... luận tập trung nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ lõi ngô phương pháp oxy hóa biến tính để ứng dụng làm chất hấp phụ SV: Nguyễn Thị Huyền Anh - MT1301 Khóa luận tốt nghiệp ... bề mặt chất hấp phụ hấp phụ vật lý, nhiệt hấp phụ không lớn 1.3.1.2 Hấp phụ hóa học Hấp phụ hóa học xảy phân tử chất hấp phụ tạo hợp chất hóa học với phân tử chất bị hấp phụ Lực hấp phụ hóa học...
 • 48
 • 1,717
 • 8

Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ xơ dừa bằng phương pháp oxy hóa ứng dụng làm chất hấp phụ trong xử lý nước thải

Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ xơ dừa bằng phương pháp oxy hóa và ứng dụng làm chất hấp phụ trong xử lý nước thải
... cứu đề tài: Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ dừa phương pháp oxy hóa ứng dụng làm chất hấp phụ xử nước thải Sinh viên: Trần Quang Huy - MT1201 Ngành: Kỹ thuật môi trường Khóa luận tốt ... thức hấp phụ Ở vùng nhiệt độ thấp thƣờng xảy hấp phụ vật lý, tăng nhiệt độ khả hấp phụ vật giảm, khả hấp phụ hóa học tăng lên  Giải hấp phụ Giải hấp phụ chất bị hấp phụ khỏi bề mặt chất hấp phụ ... lực hút mạnh, than hoạt tính có khả hấp phụ khác thƣờng chất có gốc hữu - Than hoạt tính đƣợc sử dụng để hấp phụ chất hữu cơ, chất độc, lọc xử nƣớc sinh hoạt nƣớc thải, xử làm môi trƣờng,...
 • 49
 • 1,291
 • 16

Nghiên cứu khả năng tạo màng BC từ chủng gluconacetobacter bằng phương pháp gây đột biến tia UV

Nghiên cứu khả năng tạo màng BC từ chủng gluconacetobacter bằng phương pháp gây đột biến tia UV
... Nghiên cứu khả năngtạo màng BC từ chủng Gluconacetobacter phương pháp gây đột biếntia UV 2.Mục tiêu đề tài Xử lý đột biến tia UV với chủng Gluconacetobacter BHN2, nghiên cứu khả tạo màng BC ... tạo màng BC chủng Gluconacetobacter BHN2 ĐB tác dụng tia UV, từ làm sở cho nghiên cứu 3.Nội dung nghiên cứu Lên men tạo màng BC từ chủng Gluconacetobacter BHN2 Gây đột biến chủng Gluconacetobacter ... loại đột biến theo hai hướng: tác nhân gây đột biến, tính trạng biến đổi đột biến Các phương pháp gây đột biến vi sinh vật: Gây đột biến tác nhân hóa học: Có nhiều hóa chất gây đột biến, chất gây...
 • 51
 • 208
 • 0

nghiên cứu qui trình chế biến rượu từ trái nhàu bằng phương pháp ngâm trích

nghiên cứu qui trình chế biến rượu từ trái nhàu bằng phương pháp ngâm trích
... đề tài nghiên cứu qui trình chế biến rượu từ trái nhàu thông qua việc ngâm trích rượu trắng trái nhàu với nội dung cụ thể: - Khảo sát chất lượng rượu nhàu việc pha rượu trắng dịch ép trái nhàu ... phẩm từ trái nhàu rượu nhàu có tính dược lý cao ngày nhiều người biết đến ưa thích Xuất phát từ yêu cầu thực tế trên, đề tài thực “ nghiên cứu qui trình chế biến rượu từ trái nhàu phương pháp ngâm ... cho rượu nhàu có mùi khó chịu, làm giảm giá trị cảm quan rượu, gây khó uống Vì vậy, đề tài nghiên cứu nghiên cứu qui trình chế biến rượu từ nhàu phương pháp ngâm trích thực nhằm tìm tỷ lệ rượu...
 • 68
 • 339
 • 1

Nghiên cứu qui trình chế biến rượu từ trái nhàu bằng phương pháp ngâm trích

Nghiên cứu qui trình chế biến rượu từ trái nhàu bằng phương pháp ngâm trích
... đề tài nghiên cứu qui trình chế biến rượu từ trái nhàu thông qua việc ngâm trích rượu trắng trái nhàu với nội dung cụ thế: - Khảo sát chất lượng rượu nhàu việc pha rượu trắng dịch ép trái nhàu ... cho rượu nhàu cỏ mùi khó chịu, làm giảm giá trị cảm quan rượu, gây khó Uống Vì vậy, đề tài nghiên cứu nghiên cứu qui trình chế biến rượu từ nhàu phương pháp ngâm trích ” thực nhăm tìm tỷ lệ rượu ... thực “ nghiên cứu qui trình chế Luận văn tốt nghiệp khóa 36 - 2012 Trường Đại Học Cân Thơ biến rượu từ trái nhàu phương pháp ngâm trích nhằm làm đa dạng thêm sản phẩm từ trái nhàu làm loại rượu...
 • 77
 • 166
 • 0

Nghiên cứu công nghệ trích ly lycopene từ cà chua bằng phương pháp sử dụng enzym

Nghiên cứu công nghệ trích ly lycopene từ cà chua bằng phương pháp sử dụng enzym
... tiễn trên, thực đề tài Nghiên cứu công nghệ trích ly Lycopene từ chua phương pháp sử dụng enzyme”với nội dung sau: Lựa chọn nguyên liệu chua giàu Lycopene từ giống chua phổ biến miền Bắc, ... hỗ trợ enzyme 45 3.3 Xây dựng quy trình công nghệ trích ly Lycopene từ chua có hỗ trợ enzyme 47 3.4 Áp dụng quy trình công nghệ trích ly Lycopene từ chua có hỗ trợ enzyme ... trình trích ly Lycopene từ chua có hỗ trợ enzyme 39 3.2.2 Nghiên cứu lựa chọn nồng độ enzyme thích hợp cho trình trích ly Lycopene từ chua có hỗ trợ enzyme 40 3.2.3 Nghiên cứu lựa...
 • 61
 • 506
 • 0

nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano từ tính y1 xsrxfeo3 (x = 0 1 0 2) bằng phương pháp kết tủa hóa học

nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano từ tính y1 xsrxfeo3 (x = 0 1 và 0 2) bằng phương pháp kết tủa hóa học
... phương 10 . 605 6 10 . 605 6 10 . 605 6 11 92. 90 Perovskite Trực thoi 5.2 819 5.5957 7. 604 6 224.76 Y2O3 Lập phương 10 . 604 1 10 . 604 1 10 . 604 1 119 2. 40 Trực thoi 5.2 819 5.5957 7. 604 6 224.76 Y 0. 9 Sr 0. 1 FeO 3_ 30_ 800 ... _ 30_ 8 50 Y 0. 8 Sr 0. 2 FeO _1h_ 800 Y 0. 8 Sr 0. 2 FeO _1h_8 50 Mr (emu/g) 0. 008 0. 094 0. 347 4 .04 9 3.854 Ms (emu/g) 0. 200 0. 3 71 0. 846 7. 505 7 .12 2 H c (Oe) 93 .02 2542.77 3 01 9.98 6 715 .14 714 4 .16 Từ kết ... coi phương pháp kết tủa hóa học Với lí trên, chọn nghiên cứu đề tài Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano từ tính Y 1- x Sr x FeO (x = 0. 1 0. 2) phương pháp kết tủa hóa học DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BẢNG...
 • 46
 • 168
 • 0

Nghiên cứu sinh tổng hợp nano bạc bằng sinh khối vi khuẩn B.subtilis B.licheniformis

Nghiên cứu sinh tổng hợp nano bạc bằng sinh khối vi khuẩn B.subtilis và B.licheniformis
... tốt để nghiên cứu khả sinh tổng hợp nano bạc vi khuẩn 1.6 Phương pháp xác định tính chất kích thước hạt nano bạc Một vấn đề thiết yếu vi c nghiên cứu xác định nghiên cứu phần tử nano bạc Bước ... sinh tổng hợp nano bạc 3.2.1 Khảo sát lượng sinh khối vi khuẩn thích hợp 3.2.1.1 Khảo sát lượng sinh khối B.subtilis Vi khuẩn B.subtilis nuôi môi trường [MT1] 370C 24 Thu 3, 5, 10, 20g sinh khối ... sinh tổng hợp nano bạc 3.2.3 Khảo sát thời gian sinh tổng hợp nano bạc 3.2.3.1 Khảo sát thời gian sinh tổng hợp nano bạc B.subtilis Phản ứng thực cách chuyển 10g sinh khối B.subtilis vào 100ml...
 • 119
 • 735
 • 5

nghiên cứu tổng hợp một số xeton α,β- không no đi từ hợp chất 3- axetyl-4- metyl benzocumarin

nghiên cứu và tổng hợp một số xeton α,β- không no đi từ hợp chất 3- axetyl-4- metyl benzocumarin
... ca 3- axetyl-4metylbenzocumarin S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn 46 Hỡnh 3.2 : Ph 1H-NMR ca 3 -axetyl-4- metyl benzocumarin Hỡnh 3.3: Ph lng ca 3-axetyl-4metylbenzocumarin ... kin ph ca cỏc xeton ,- khụng no: [ 4, ] Xeton ,- khụng no cú cụng thc tng quỏt nh sau: C R1 C C O R3 R2 Vi h liờn hp C=C v C=O lm cho cỏc xeton ,- khụng no bn vng hn cỏc xeton khụng no khụng liờn ... trng nht ca xeton ,- khụng no, thng xy cho xeton ,- khụng no tỏc dng vi hidro halogenua ( HX ) Ban u HX tỏc dng vi xeton ,- khụng no, nhng enol khụng bn nờn d dng ng phõn húa thnh hp cht no l sn...
 • 83
 • 172
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp tấm nano graphene từ oxít graphene bằng phương pháp chiếu xạ gamma co 60

Nghiên cứu tổng hợp tấm nano graphene từ oxít graphene bằng phương pháp chiếu xạ gamma co 60
... nhóm nghiên cứu tiếp cận đề tài nghiên cứu tổng hợp nano graphene từ oxít graphene phương pháp chiếu xạ gamma Co- 60 Đây hướng nghiên cứu Việt Nam sản phẩm sản xuất qui mô lớn với máy chiếu xạ gamma ... CÔNG NGHỆ NANO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ PHẠM THỊ THU HỒNG NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP TẤM NANO GRAPHENE TỪ OXÍT GRAPHENE BẰNG PHƢƠNG PHÁP CHIẾU XẠ GAMMA Co- 60 Chuyên ngành: VẬT LIỆU VÀ LINH KIỆN NANO Mã ... chế tạo vật liệu graphene Nội dung nghiên cứu  Chế tạo GO từ graphite phương pháp Hummers [40]  Tổng hợp graphene phương pháp chiếu xạ gamma Co- 60 - Khảo sát khả khử Oxít graphene nước cất...
 • 75
 • 465
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp tấm nano graphene từ oxít graphene bằng phương pháp chiếu xạ gamma co 60

Nghiên cứu tổng hợp tấm nano graphene từ oxít graphene bằng phương pháp chiếu xạ gamma co 60
... CÔNG NGHỆ NANO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ PHẠM THỊ THU HỒNG NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP TẤM NANO GRAPHENE TỪ OXÍT GRAPHENE BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾU XẠ GAMMA Co- 60 Chuyên ngành: VẬT LIỆU VÀ LINH KIỆN NANO Mã ... Bookmark not defined Hình Quy trình tổng hợp Oxít graphite từ graphite theo phương pháp Hummers Error! Bookmark not defined Hình 2 Huyền phù GO sau tổng hợp Error! Bookmark not defined ... Hình Quy trình tổng hợp Graphene từ GraphiteError! defined Bookmark not Hình 10 Máy quang phổ hấp thu UV-Vis, JASCO V630, Nhật Bản Error! Bookmark not defined Hình 11 Sự nhiễu xạ tia X mặt phẳng...
 • 13
 • 165
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu và tổng hợp một số xeton α β không no đi từ hợp chất 3 axetyl4 metyl benzocumarinnghien cuu va tong hop khich thuoc hat nano dongnghiên cứu và tổng hợp về dfdkết quả bước đầu nghiên cứu bán tổng hợp 16 dpa từ hỗn hợp diosgenin pennogeninnghiên cứu điều kiện tối ưu để xác định sắt bằng phương pháp trắc quang phân tử uv visnghiên cứu mô hình vùng thấm trong thân đê đập bàng phưong pháp điện đa cực cải tiên và ra đa đấtnghiên cứu thiêt kế hệ thống xử lý khí no2 bằng phương pháp hấp thụluận văn khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu nhân giống vô tính cây tiêu piper nigrum bằng phương pháp nuôi cấy mô part 4 docxtổng hợp xúc tác ag tio2 bent bằng phương pháp sol gel biến tính có sử dụng dung môitổng hợp xúc tác ag tio2 bent bằng phương pháp sol gel biến tính không sử dụng dung môi 85nghiên cứu định lượng itraconazol trong chế phẩm viên nang bằng phương pháp vi sinhnghiên cứu về tổng hợp tiếng việt và các ứng dụngnghiên cứu triết tách hợp chất tanin từ vỏ cây thông caribe và ứng dụng làm chất ức chế ăn mòn kim loạinghiên cứu về tổng hợp và đặc trưng timcm41 đồng thời đặc trưng xúc tác thông qua phản ứng epoxi hóa dầu thực vậtgóp phần nghiên cứu bán tổng hợp chất triolone triacetate từ 16 dpaPh n t ch th c tr ng hi u qu kinh doanh c a ho t ng nh p kh u ho ch t thi t b y t trong C ng ty SELA SELACOth c tr ng v m t s gi i ph p thu h t u t v o c c khu c ng nghi p tr n a b n H N iTổng hợp lý thuyết hóa học 11M t s gi i ph p nh m n ng cao ho t ng ti u th s n ph m t i c ng ty tr ch nhi m h u h n t Vi tVan ban sao luc 665 (CV 16047)Tuần 7. MRVT: Từ ngữ về các môn học. Từ chỉ hoạt độngBi n ph p nh m y m nh gia c ng xu t kh u gi y C ng ty gi y Ng c HDe kiem tra 1 tiet 11TNDanh sách bổ nhiệm, miễn nhiệm công chứng viên đợt 2 tháng 11 năm 2016.docPhân công soạn thảo văn bản về đất đai, đầu tư, kinh doanhTh c tr ng c ng t c k to n nghi p v b n h ng t i c ng ty Th ng m i D ch v Th i trang H n iT nh h nh th c t c ng t c k to n v x c nh k t qu kinh doanh C ng ty TNHH S i G n Xanh IIT ch c c ng t c k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng C ng ty C ph n u t x y d ng v ph t tri n du l ch H N iT ch c c ng t c k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng C ng ty TNHH Qu ng c o v Ph t tri n Th ng hi u M LinhTh c tr ng ho t ng kinh doanh c a chi nh nh NHNo v PTNT chi nh nh B ch KhoaThi tuyen lanh dao cap Vu130 c u tr c nghi m HAI M T PH NG VU NG G C File word c h ng d n gi iN ng cao n ng l c c nh tranh c a chi nh nh Ng n h ng C ng th ng Ch ng D ng trong b i c nh Vi t Nam h i nh p kinh t qu c tTh c tr ng u t n ng cao n ng l c c nh tranh c a Ng n H ng VPBankTh c tr ng kh n ng c nh tranh c a c c ng n h ng th ng m i Vi t Nam