De kiem tra chuong i hinh hoc 7

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IHÌNH HỌC 11.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I – HÌNH HỌC 11.
... học để gi i tốn Hình thức: Tự luận II Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên: Chuẩn bị ma trận đề, đề, đáp án, biểu i m Học sinh: Chuẩn bị kiến thức, thước, bút, giấy kiểm tra MA TRẬN ĐỀ (ĐS ... luận II Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên: Chuẩn bị ma trận đề, đề, đáp án, biểu i m Học sinh: Chuẩn bị kiến thức, thước, bút, giấy kiểm tra MA TRẬN ĐỀ (ĐS 11-CƠ BẢN chương 2) MĐỘ NHẬN BIẾT ... Mục tiêu Kiểm tra, đánh giá kiến thức học sinh về: - Cách gi i phương trình lượng giác - Gi i phương trình bậc hàm số lượng giác Hình thức: Tự luận II Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên:...
 • 15
 • 10,141
 • 77

Đề kiểm tra chương I(Hình học 10)

Đề kiểm tra chương I(Hình học 10)
... Hình Học 10 Đề số: 01 02 03 04 05 06 07 08 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn: Hình Học 10 Đề số: 01 02 03 04 05 06 07 08 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn: Hình Học 10 Đề số: ... phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn: Hình Học 10 Đề số: 01 02 03 04 05 06 07 08 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn: Hình Học 10 Đề số: 01 02 03 04 05 06 07 08 ... ĐạI Họ tên: LớP 10B Phiếu LàM BàI Môn Hình Học 10 (Đề số 1) Phần 1: Trắc nghiệm: Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh mã đề thi tr ớc làm Cách tô sai: - Đối với câu trắc...
 • 8
 • 864
 • 15

De kiem tra chuong I Hinh Hoc 9

De kiem tra chuong I Hinh Hoc 9
... ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I A- TRẮC NGHIỆM : 1) B 2) C 3) C 4) C B- TỰ LUẬN : B i : cos 350 > sin 500 > sin 250 > cos 700 B i : AB = AC.tgC = 7.tg 300 = BC = B i : AC 14 = cos C = 3 ; ; BÂ = 90 0 – ... = 90 0 suy AEHF hình chữ nhật b) AH = 4,8 suy EF = 4,8 c) AH = AE.AB ; AH = AF.AC Suy i u ph i chứng minh d) sinC = cosB ; tgC = cotgB Suy : A = sin 2B + cos 2B – tgB.cotgB = GV đề : NGUYỄN MINH...
 • 2
 • 2,068
 • 50

Tuyển tập đề kiểm tra chương I hình học 11(Nâng cao)

Tuyển tập đề kiểm tra chương I hình học 11(Nâng cao)
... Đa: (I) Tam giác có đỉnh nằm a biến thành (II) Đường tròn có tâm nằm a biến thành Trong hai câu trên: A Tất B Câu (I) câu (II) sai C.Câu (I) sai câu (II) D Tất sai Câu 3: Hình hình sau tâm đ i xứng? ... A .Hình gồm hình vuông đường tròn n i tiếp B .Hình gồm đường tròn tam giác n i tiếp C .Hình gồm đường tròn hình chữ nhật n i tiếp D .Hình gồm đường tròn hình vuông ngo i tiếp Câu 4: Chọn câu sai: ... luận (7 i m) BàiI(4 i m) Cho hai i m A,B đường tròn (O ) i m chung v i đường thẳng AB.Qua i m M chạy (O ) dựng hình bình hành MABN.Chứng minh i m N thuộc đường tròn xác định BàiII (3 i m):...
 • 17
 • 6,701
 • 115

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I HÌNH HỌC 9 - TIẾT 19 PPCT

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I HÌNH HỌC 9 - TIẾT 19 PPCT
... A- Phần trắc nghiệm: (3,0 i m) M i ý cho 0,5đ Câu Ý Đáp án A C C a 2 d a B- Phần tự luận: (7,0 i m) CÂU ĐÁP ÁN x = 202 − 162 = 12 122 y= =9 16 z = 16 + = 25 a BC = 62 + 82 = 10 (cm) AC µ sin ... VP (Đẳng thức CM) sin α AH = b c BIỂU I M 1,0đ 1,0đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,25đ 0,75đ 0,5đ 1,0đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ Lưu ý: Học sinh làm theo cách khác xác GV cho i m tuyệt đ i ... µ C = 90 0 − B ≈ 36052 ' AB.AC 6.8 = = 4,8 (cm) BC 10 BC 10 AM = = = (cm) 2 AH 4,8 · · cosMAH = = ⇒ MAH = 16016 ' AM VT = + tg α = +1 sin α cos 2α cos α = +1 sin α cos α sin α = + sin α sin α =...
 • 3
 • 1,126
 • 22

Đề kiểm tra chương I - Hình học 9

Đề kiểm tra chương I - Hình học 9
... Nên : sin200 < sin240 < sin540 < sin550 < sin780 + Vậy : cos700 < sin240 < sin540 < cos350 < sin780 µ µ µ + B + C = 90 0 suy : C = 90 0 – 600 = 300 + AB = BC.sin300 suy : AB = 5cm + AC = BC.sin600 ... Hình vẽ + BC = BH + CH = + = + AB2 = BH.BC = 4 .9 = 36 ⇒ AB =6 + AC2 = CH.BC = 5 .9 = 45 ⇒ AC =3 + AH2 = BH.CH = 4.5 = 20 ⇒ AH = a b a b 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 + cos350 = sin550 + cos700 = sin200 ... = 90 0 suy : C = 90 0 – 600 = 300 + AB = BC.sin300 suy : AB = 5cm + AC = BC.sin600 suy : AC =5 + Hình vẽ Áp dụng hệ thức lượng cho ∆AHB ∆AHC + AH2 = AE.AB + AH2 = AF.AC + Suy : AE.AB = AF.AC +...
 • 2
 • 128
 • 1

DE KIEM TRA CHUONG I HINH HOC 12CB

DE KIEM TRA CHUONG I HINH HOC 12CB
... kh i chóp dựa vào tỉ số ĐỀ KIỂM TRA Sở Giáo dục & Đào tạo An Giang Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG I Mơn Hình học – Kh i 12 – Ban Cơ Th i gian 45 phút ( Khơng kể th i gian ... = a ( đvtt) 13 13 13 13 0.5 0.75 075 * Ghi : Học sinh tính toán có l i gi i khác câu GVBM tuỳ theo cách gi i học sinh mà chấm i m Ngư i soạn :Dương Hiều Kỳ ... + Nếu hình vẽ đến câu cho 0,5 i m + Hình vẽ khơng xác ( vng góc, kí hiệu sai) khơng cho i m + Vẽ đường khơng khuất trừ 0,5 i m CÂU BIỂU I M VÀ ĐÁP ÁN B I GI I Ta có VS ABCD = S ABCD SA *...
 • 4
 • 210
 • 0

de kiem tra chuong i hinh hoc 2013-2014

de kiem tra chuong i hinh hoc 2013-2014
... hiệu hình thoi trang 105 SGK (m i dấu hiệu : 0,5 i m) b) Nêu bốn dấu hiệu hình chữ nhật trang 97 SGK (m i dấu hiệu : 0,5 i m) B i : (1 i m) B i : (1 i m) Vẽ : Vẽ : M đ i xứng v i A qua H đ i ... xứng v i A qua d I đ i xứng v i B qua d N đ i xứng v i B qua Q đ i xứng v i C qua B i : (4 i m) K B i xứng v i C qua d đố I B i : (4 i m) A K N [ − Hình vẽ −Hình vẽ − Ghi GT, KL D M C − Ghi GT, ... nhật giao i m hai đường chéo cách bốn đỉnh hình chữ nhật Hình thoi có hai trục đ i xứng hai đường chéo Hình thang cân có tâm đ i xứng giao i m hai đường chéo Sai II.TỰ LUẬN B i (1.5 i m):Cho...
 • 12
 • 176
 • 0

Một số đề kiểm tra chương I hình học 12

Một số đề kiểm tra chương I hình học 12
... A ' B 'C '  i m i m 0,5 a3 b N i ( AB ' C ') chia kh i lăng trụ b N i ( BA ' C ') chia kh i lăng thành hai kh i đa diện trụ thành hai kh i đa diện a3 Tính VAA ' B 'C '  Ghi VABCB 'C '  ... TRA CHƯƠNG I - HÌNH HỌC 12 Tầm Tính % i m Qui Trọng Qui MẠCH KIẾN THỨC quan tổng i m b i số i m 10 trọng ma trận 0.25 30% 60.00 3.093 3.00 Thể tích lăng trụ Thể tích kh i chóp tứ giác 22% 66.00 ... http://trithuctoan.blogspot.com/ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I - HÌNH HỌC 12 (DỰA TRÊN MA TRẬN NHẬN THỨC) Nhận Thông MẠCH KIẾN THỨC Vận dụng Cộng biết hiểu KT, KN Ch(1) Thể tích lăng trụ S câu 1 S i m 3.00 3.00 KT,...
 • 10
 • 139
 • 0

De kiem tra chuong I Hinh hoc 6 chuan KTKN co ma tran

De kiem tra chuong I Hinh hoc 6 chuan KTKN co ma tran
... tên tia đ i : : Ax Ay; Bx By ; Ax AO; Ax AB; Ax AO; Ax AB; Ax Ox Oy; Ax Ay;…………… Ay;…………… HS trả l i i m C nằm hai điiểm A, B HS trả l i i m C nằm hai điiểm A, B HS trả l i i m C nằm hai điiểm ... Tìm tia trùng b Tìm tia đ i Câu 3:(1,5đ) Cho i m A, B,C biết: AC = cm BC = cm AB = cm H i i m nằm hai i m l i ? Câu 4:(2,5đ) Vẽ hình theo diễn đạt sau: a hai đường thẳng a b song song v i b ... đoạn thẳng AB = 10 cm i m C nằm A B cho AB = 4cm a Tính độ d i đoạn thẳng CB b Trên đoạn AB lấy i m M cho CM = 1cm tính đọ d i đoạn thẳng AM c i m M có ph i trung i m đoạn thẳng AB không?...
 • 3
 • 165
 • 0

Kiem tra chuong I hinh hoc 8(co Ma tran)

Kiem tra chuong I hinh hoc 8(co Ma tran)
... Chứng minh APQH hình chữ nhật ( i m ) b)G i M i m đ i xứng H qua AC,N i m đ i xứng H qua AB Chứng minh i m M,A,N thẳng hàng ( 2 i m) c) Chứng minh AH = MN ( 2 i m) Đáp án I- Trắc nghiệm: Câu ... Lớp:………………………… i m KIỂM TRA MÔN HÌNH HỌC CHƯƠNG I Th i gian 45 phút L i phê GV Đề b i: I- Trắc nghiệm: ( đ) Câu 1:( ** ) Tứ giác sau hình bình hành? K M E F I N H G P Q S R Y V U X a) KMNI b) EFGH ... II-Tự luận : ( i m ) B i 1: a)Phát biểu SGK ( i m ) b)T ính AB = 18 Câu b Câu a Câu a = 12 cm ( 0,5 ểm ) B i : a)Chứng minh APQH hình chữ nhật: ( ểm ) b)Chứng minh : M,A,N thằng hàng (2 i m)...
 • 3
 • 1,051
 • 21

Xem thêm