Nghiên cứu xử lý asen trong nước ngầm bằng mô hình NL1 tại xã đồng tiến huyện phổ yên tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu xử asen trong nước ngầm bằng hình NL1 tại đồng tiến huyện phổ yên tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu xử lý asen trong nước ngầm bằng mô hình NL1 tại xã đồng tiến  huyện phổ yên  tỉnh thái nguyên
... Nguyên, với hƣớng dẫn cô giáo Th.s Nguyễn Thị Huệ, em tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu xử Asen nước ngầm hìnhNL1 Đồng Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên ” 1.2 Mục đích nghiên cứu ... Hiệu suất xử asen nước ngầm hình NL1 thời gian 3h Kết nghiên cứu hiệu suất xử asen nƣớc ngầm hình NL1 3h đƣợc thể bảng 4.3: Bảng 4.2 Hiệu suất xử asen nƣớc ngầm hình NL1 Trong thời ... dung nghiên cứu 3.3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội Đồng Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 3.3.2 Đánh giá trạng ô nhiễm asen nước ngầm Đồng Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên...
 • 55
 • 192
 • 0

Nghiên cứu xử asen trong nước ngầm bằng vật liệu zeolit biến tính đioxít mangan (mno2)

Nghiên cứu xử lý asen trong nước ngầm bằng vật liệu zeolit biến tính đioxít mangan (mno2)
... vật liệu thành loại vật liệu có khả hấp phụ tốt kim loại nặng nước khả quan Hiện nay, việc nghiên cứu chế tạo vật liệu zeolit biến tính đioxít mangan (MnO2) để xử asen nước ngầm bước đầu nghiên ... nghiên cứu giới, chưa có nhiều số liệu công bố nghiên cứu ứng dụng thực tế Vì vậy, việc chọn đề tài Nghiên cứu xử asen nước ngầm vật liệu zeolit biến tính đioxít mangan (MnO2) nhằm điều chế vật ... vật liệu biến tính đioxít mangan (MnO2) MZ có diện tích bề mặt tăng so với vật liệu chưa biến tính; khoảng pH từ đến 11, MnO2 zeolit biến tính có độ bền cao Vật liệu MZ có khả xử As nước Vật...
 • 23
 • 551
 • 0

nghiên cứu xử asen trong nước ngầm bằng phương pháp lọc sinh học

nghiên cứu xử lý asen trong nước ngầm bằng phương pháp lọc sinh học
... ô nhiễm asen nước ngầm 17 1.6 Tiêu chuẩn hàm lượng asen nước uống 19 1.7 Các phương pháp xử asen 19 1.7.1 Các phương pháp xử asen giới 19 1.7.2 Các phương pháp xử asen nghiên cứu áp dụng ... xử asen nước ngầm phương pháp lọc sinh học MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI Nghiên cứu phát triển hệ thống xử asen phương pháp lọc sinh học sử dụng vi khuẩn oxy hóa sắt mangan (IRB), ứng dụng xử nước ... phân tích hàm lượng asen nước ngầm trước sau xử lý, đưa hiệu suất xử - Đưa yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất xử asen phương pháp sinh học - Đưa mô hình xử asen nước ngầm phù hợp với điều...
 • 82
 • 415
 • 1

Nghiên cứu biện pháp xử Asen trong nước ngầm bằng hình bể lọc chậm tại Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Nghiên cứu biện pháp xử lý Asen trong nước ngầm bằng mô hình bể lọc chậm tại xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
... đề tài: NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP XỬ LÝ ASEN TRONG NƯỚC NGẦM BẰNG MÔ HÌNH BỂ LỌC CHẬM TẠI XÃ TRÀNG AN, HUYỆN BÌNH LỤC, TỈNH HÀ NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên nghành : ... Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Nam ” 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài - Khảo sát trạng ô nhiễm asen nước ngầm Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Nam - Nghiên cứu, đánh giá hiệu hình bể lọc chậm ... vi nghiên cứu: khả xử asen bể lọc chậm Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Nam 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành - Địa điểm thực tập: Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Nam - Thời gian nghiên...
 • 56
 • 306
 • 0

Nghiên cứu xử asen trong nước ngầm bằng vật liệu zeolit biến tính đioxít mangan (mno2)

Nghiên cứu xử lý asen trong nước ngầm bằng vật liệu zeolit biến tính đioxít mangan (mno2)
... vật liệu zeolit biến tính đioxít mangan (MnO2) nhằm điều chế vật liệu ứng dụng xử Asen Nội dung nghiên cứu bao gồm: - Chế tạo vật liệu zeolit biến tính MnO2 có khả xử hiệu asen nước ngầm; ... tính đioxít mangan (MnO2) để xử asen nước ngầm bước đầu nghiên cứu giới, chưa có nhiều số liệu công bố nghiên cứu ứng dụng thực tế Vì vậy, việc chọn đề tài Nghiên cứu xử asen nước ngầm vật ... mẫu tro bay chưa biến tính sau biến tính chụp XRD  Điều chế vật liệu zeolit biến tính đioxít mangan (MnO2) Quy trình chế tạo vật liệu biến tính MZ mô tả Hình 13: Cân 50g vật liệu Z Dung dịch...
 • 78
 • 239
 • 0

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp phát triển hình NLKH tại Dân Tiến - huyện Võ Nhai - tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp phát triển mô hình NLKH tại xã Dân Tiến - huyện Võ Nhai - tỉnh Thái Nguyên
... đề tài: “ Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển hình NLKH Dân Tiến, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên Để từ nhằm đánh giá hiệu hình nhân rộng, đề xuất giải pháp phát triển hình NLKH ... nghiên cứu 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu hệ canh tác NLKH Dân Tiến, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên 3.1.2 Điạ điểm tiến hành nghiên cứu Dân Tiến, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên ... môi trường cho người dân Dân Tiến 1.3 Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá trạng phát triển hình NLKH Dân Tiến, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên - Đánh giá tiềm nhân tố ảnh hưởng đến phát triển...
 • 85
 • 72
 • 0

Nghiên cứu xử Asen trong nước ngầm ở một số vùng nông thôn

Nghiên cứu xử lý Asen trong nước ngầm ở một số vùng nông thôn
... n nhân ch t asen [3] Hi n vùng nông thôn Vi t Nam ph n l n v n s d ng nư c ng m sinh ho t Tuy nhiên ngu n nư c ng m c a m t s vùng ph i ñ i m t v i v n ñ r t ñáng lo ng i v ô nhi m asen Theo th ... Văn v i 10 m u nư c nghiên c u có 1/10 m u có hàm lư ng asen dư i 10 µg L-1, 9/10 m u nư c có hàm lư ng asen l n 50 µg L-1 T i xã Bình Nghĩa v i 10 m u nư c nghiên c u m u nư c có hàm lư ng asen ... nông thôn, S Nông nghi p Phát tri n nông thôn Hà Nam nghiên c u t ng s 6.000 m u nư c ñ a bàn t nh Hà Nam cho th y h u h t m u ño ñư c hàm lư ng As l n 10 µg L-1 [5] V i tình hình ô nhi m asen...
 • 7
 • 608
 • 7

Nghiên cứu xử Asen trong nước cấp bằng hydroxyt sắt

Nghiên cứu xử lý Asen trong nước cấp bằng hydroxyt sắt
... asen nc cp bng hydroxyt st Mó s: QT - 09 - 60 b Ch trỡ: TS Nguyn Mnh Khi c Cỏc cỏn b tham gia: CN Nguyn Xuõn Huõn sv Lờ Th Ngc Anh d Mc tiờu v ni dung nghiờn cu Nghiờn cu hin trng ụ nhim asen ... b ca Arsen mụi trng 12 1.2.1 Trong v trỏi t 12 1.2.2 Trong t ỏ v trm tớch 12 1.2.3 Trong khụng khớ 12 1.2.4 Trong nc 13 1.2.5 Arsen c ... g i n g k h o a n , k t qu n g h iờ n c u asen t i a p h n g , cỏ c t i li u th u y t asen, k t q u n g h iờ n c u , cỏc b i bỏ o v asen ó c c ụ n g b c a cỏ c tỏ c g i tr o...
 • 63
 • 398
 • 0

Nghiên cứu xử Amoni trong nước ngầm bằng công nghệ điện thẩm tách (EDR

Nghiên cứu xử lý Amoni trong nước ngầm bằng công nghệ điện thẩm tách (EDR
... (mg/L) Sau xử ED 3,06 0,87 Sau xử ED 0,12 0,22 11 Trước xử 10,76 1,42 Sau xử ED 1,24 0,479 Sau xử ED ...
 • 66
 • 528
 • 0

Nghiên cứu xử amoni trong nước ngầm bằng phương pháp hấp thụ sử dụng than cacbon hoá sản xuất từ lõi ngô

Nghiên cứu xử lý amoni trong nước ngầm bằng phương pháp hấp thụ sử dụng than cacbon hoá sản xuất từ lõi ngô
... tiêu đề tài - Sản xuất than cacbon hóa từ lõi ngô - Loại bỏ amoni (NH4+) nước ngầm than cacbon hóa sản xuất từ lõi ngô  Nội dung nghiên cứu đề tài - Tổng quan phương pháp xử amoni - Tổng quan ... ứng dụng thực tế Chính lựa chọn phương pháp hấp phụ sử dụng than cacbon hóa phương pháp nghiên cứu đề tài 27 CHƢƠNG ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu - Sử dụng than ... amoni nước ngầm, đồng thời giúp làm giảm lượng chất thải rắn nông nghiệp, chọn đề tài Nghiên cứu xử amoni nước ngầm phương pháp hấp phụ sử dụng than cacbon hóa sản xuất từ lõi ngô  Mục...
 • 64
 • 168
 • 0

Nghiên cứu, khả năng xử Asen trong nước của cây Ráng chân xỉ tại Trung Châu, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội

Nghiên cứu, khả năng xử lý Asen trong nước của cây Ráng chân xỉ tại Xã Trung Châu, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội
... -  - TRẦN VĂN SƠN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ ASEN TRONG NƯỚC CỦA CÂY RÁNG CHÂN XỈ (PTERIS VITTATA L.) TẠI XÃ TRUNG CHÂU, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ngành: Khoa học môi trường ... vực nghiên cứu 42 Bảng 3.3 Kết khảo sát ảnh hưởng pH đến hiệu xử asen nước Ráng Chân Xỉ (trong môi trường axit) 46 Bảng 3.4 Kết khảo sát ảnh hưởng pH đến hiệu xử asen nước Ráng Chân Xỉ ... Phan, Trung Chau, Đan Pgượng HN Hữu Trừng, Trung Châu, Đan Phượng HN Nại Yên, Trung Châu, Đan Phượng HN Nại Xá, Trung Châu, Đan Phượng - HN Yên Châu, Trung Châu, Đan Phượng HN Phương Nội, Trung Châu,...
 • 75
 • 71
 • 0

Nghiên Cứu Sử Asen Trong Nước Ngầm Bằng Biện Pháp Sinh Học

Nghiên Cứu Sử Lý Asen Trong Nước Ngầm Bằng Biện Pháp Sinh Học
... sut x asen i vi tc lc 600 m/ngy v nng asen u vo 54 khong 50 àg/l 3.4 nh hng ca nng asen nc ngm u vo n hiu 55 sut x asen 3.4.1 nh hng ca nng asen nc ngm u vo ti 55 hiu sut x asen i ... Nguyờn nhõn dn n s ụ nhim asen nc ngm 17 1.6 Tiờu chun v hm lng asen nc ung 19 1.7 Cỏc phng phỏp x asen 19 1.7.1 Cỏc phng phỏp x asen trờn th gii 1.7.2 Cỏc phng phỏp x asen ang c nghiờn cu ... Vi sinh vt bn a phỏt trin ct lc sinh hc 31 Hỡnh 2.1 S h thng x asen nc ngm bng phng phỏp lc sinh hc 34 Hỡnh 3.1 nh hng ca tc lc n hiu sut x asen i vi kớch thc vt liu lc t - mm, nng asen...
 • 82
 • 193
 • 0

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp phát triển hình NLKH tại Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp phát triển mô hình NLKH tại xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
... thực tập Ân Nghĩa - Huyện Lạc Sơn - tỉnh Hòa Bình với đề tài : “ Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển hình NLKH Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình Trong trình thực chuyên đề, nỗ ... thống NLKH có hiệu kinh tế môi trường Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Đánh giá trạng phát triển hình NLKH địa bàn Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình ... huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu số hệ thống NLKH Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình để tìm tiềm hạn chế, từ đề giải pháp nhằm nâng cao hiệu phát triển số...
 • 71
 • 302
 • 1

Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả xử asen trong nước ngầm bằng rễ lục bình và rễ dương xỉ

Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả xử lý asen trong nước ngầm bằng rễ lục bình và rễ dương xỉ
... tài “NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC NGẦM NHIỄM ASEN BẰNG RỄ LỤC BÌNH VÀ RỄ DƯƠNG XỈ” Đây đề tài dựa vào khả hấp phụ rễ lục bình, dương xỉ sơ chế, biến tính nhiệt để xử Asen nước ngầm ... IV.2 HIỆU QUẢ HẤP PHỤ ASEN CỦA RỄ LỤC BÌNH 32 IV.2.2 Hiệu xử Asen rễ lục Bình phơi khô 32 IV.2.3 Hiệu xử Asen rễ lục Bình sấy khô 34 IV.2.4 Hiệu xử Asen rễ lục Bình theo ... luận văn tốt nghiệp “ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT XỬ LÝ ASEN TRONG NƯỚC NGẦM BẰNG RỄ LỤC BÌNH VÀ RỄ DƯƠNG XỈ” với mong muốn nghiên cứu thêm phương pháp xử Asen đạt hiệu giá thành Trung phù...
 • 91
 • 147
 • 0

nghiên cứu xử benzen trong nước ngầm

nghiên cứu xử lý benzen trong nước ngầm
... Khai thác nước ngầm cách bừa bãi dễ dẫn tới tình trạng ô nhiễm nguồn nước ngầm GVHD: Cao Thị Thúy Nga SVTH : Nhóm 15 19 Nghiên cứu xử benzen nước ngầm 3.3 Các phương pháp xử nước ngầm Về ... sở thuyết trình xử benzen nước ngầm, ưu nhược điểm phương pháp xử lý, ảnh hưởng đến môi trường người 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng dung môi benzen nước ngầm Phạm vi nghiên ... Nghiên cứu xử benzen nước ngầm MỤC LỤC GVHD: Cao Thị Thúy Nga SVTH : Nhóm 15 Nghiên cứu xử benzen nước ngầm NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN ……………………………………………………………………………...
 • 39
 • 364
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: xử lý asen trong nước ngầmcông nghệ xử lý asen trong nước ngầm5 mô hình xử lý asen trong nước ngầmphương pháp nghiên cứu xử lý chromium trong nước thải thuộc da và các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình 5 6 7 8 9ứng dụng mô hình dpsir trong nghiên cứu chỉ thị môi trường tại xã trung thành huyện phổ yên tỉnh thái nguyênthực trạng phân công lao động giữa phụ nữ và nam giới trong gia đình nông thôn hiện nay tại xã hùng tiến huyện nam đàn tỉnh nghệ an2 phân công lao động theo giới trong gia đình nông thôn hiện nay tại xã hùng tiến huyện nam đàn tỉnh nghệ annghiên cứu xử lý hỗn hợp nước thải sinh hoạt và nước thải sơ chế hành bằng bãi lọc trồng cây dòng thằng đứngnghiên cứu xử lý asenxử lý mn trong nước ngầmphương pháp xử lý sắt trong nước ngầmxử lý nh4 trong nước ngầmcác phương pháp xử lý asen trong nước ngầmđánh giá hiệu quả xử lý nh4 trong nước ngầm sử dụng hệ ed qui mô hộ gia đìnhnghiên cứu kiến thức bản địa trong việc sử dụng một số loài cây lsng để làm thuốc của đồng bào dân tộc người cao lan sống tại xã cấp tiến huyện sơn dương tỉnh tuyên quangBài 4. Sử dụng các hàm để tính toánBài 15. Vệ sinh thần kinh43 ThongTinTiengAnh HoangTheTuan 2012.pdfLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNU48 ThongTinTiengAnh NguyenMinhThuy 2012.pdfBieu mau ban hanh theo Nghị dinh 2750 ThongTinTiengAnh NguyenVanTuyen 2012.pdfNGHIÊN cứu, TÍNH TOÁN THI CÔNG lắp đặt CHÂN GIÀN KHOAN tự NÂNG PHÙ hợp với điều KIỆN VIỆT NAMNGHIÊN cứu, THIẾT kế và CHẾ tạo mẫu XE điện CHO NGƯỜI KHIẾM THỊMBB_CBTT Nghi quyet 24 - thong qua giao dich sap nhapMBB_CBTT Nghi quyet 26 - thong qua sua doi Dieu le sap nhapLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNU1.Thong bao trieu tap hop DHDCD bat thuong 2015Tìm số chiaBảng đơn vị đo độ dàiGiảm đi một số lầnTìm số chiaBài 6. Bảo vệ thông tin máy tínhLuận văn Thạc sĩ - Tóm tắt | Hanoi University of Science, VNUBài 9. Lịch sự, tế nhị