KHGD tin 11CHUAN

KHGD Tin 11 Chuan luon

KHGD Tin 11 Chuan luon
... có sử dụng cấu trúc rẽ nhánh - Làm quen với việc hiệu chỉnh chơng trình 10 Kiểu mảng biến có số 11 11 20, 21, 22, 23 - Hiểu khái niệm mảng chiều hai chiều - Hiểu cách khai báo truy cập đến phần ... thông bắc sơn kế hoạch giảng dạy 12 Họ tên: Giáo viên môn: Tổ chuyên môn: Trần Tiến lập Tin học Toán Lý Tin KTCN Bắc Sơn, năm 2008 2009 13 ... Viết đợc biểu thức số học lôgic với phép toán thông dụng - Biết lệnh vào đơn giản để nhập thông tin từ bàn phím đa kết hình - Viết đợc số lệnh vào đơn giản - Biết bớc soạn thảo, dịch, thực hiệu...
 • 13
 • 164
 • 0

KHGD Tin 12 Chuan luon

KHGD Tin 12 Chuan luon
... dy cho chng 2, t kt qu trc nghim, bng cụng tỏc thng kờ - Chun b dựng dy hc: Sỏch GK tin 12, Sỏch GV tin 12, a cha cỏc chng trỡnh minh (qun lý hc sinh:gv biờn son), tranh nh Copy trc nghim lờn ... xuất thông tin từ bảng - Tạo đợc biểu thức điều 27, kiện đơn giản 28 - Làm quen với mẫu hỏi có sử dụng gộp nhóm, biết sử dụng hàm gộp nhóm mức độ đơn giản - Tạo mẫu hỏi kết xuất thông tin từ nhiều ... Bảo mật thông tin hệ sở liệu Bài tập thực hành 11 35 Ôn tập 36 Kiểm tra học kỳ II TPP ct Mục tiêu cần đạt đợc 49, - Biết khái niệm bảo mật tồn 50 quy định, điều luật bảo vệ thông tin - Biết số...
 • 11
 • 172
 • 0

khgd tin 7

khgd tin 7
... Math Phần mềm học tập: Học toán với Lớp 7A,B,F,K 7A,B,F,K 7A,B,F,K 7A,B,F,K 7A,B,F,K 7A,B,F,K 7A,B,F,K 7A,B,F,K 7A,B,F,K 7A,B,F,K 7A,B,F,K 7A,B,F,K 7A,B,F,K 7A,B,F,K Chuẩn bị thầy Chuẩn bị trò Giáo ... 17 18 Bài TH 3: Bảng điểm em Thao tác với bảng tính 25 26 14 27 28 16 31 32 17 33 Kiểm tra học kỳ I 34 Kiểm tra học kỳ I 29 30 7A,B,F,K 7A,B,F,K 7A,B,F,K 7A,B,F,K 7A,B,F,K 7A,B,F,K 7A,B,F,K 7A,B,F,K ... 10: Thực hành tổng hợp 7A,B,F,K 7A,B,F,K 7A,B,F,K 7A,B,F,K 7A,B,F,K 7A,B,F,K 7A,B,F,K 7A,B,F,K Bài TH 10: Thực hành tổng hợp 60 61 32 62 33 7A,B,F,K 63 64 34 65 66 35 67 68 7A,B,F,K Bài TH 10: Thực...
 • 6
 • 205
 • 0

KHGD tin 6 cả năm

KHGD tin 6 cả năm
... làm mẫu Dạy học phòng máy Máy chiếu 62 Thực hành Danh bạ riêng em 63 , 64 Thực hành 10 TH tổng hợp: du lịch ba miền 65 , 66 Kiểm tra 67 tiết TH Ơn tập Bài tập SGK SBT Giảng giải kết hợp với làm mẫu, ... văn Năm học 2010 - 2011 Phạm Ngọc Trung 21 Trường THCS T.T La Hà Trình bày 60 , đọng 61 bảng Bài tập theo nhóm Dạy học phòng máy Giảng giải kết hợp với làm mẫu Dạy học phòng máy Máy chiếu 62 Thực ... thức chương trình 68 Kiểm tra học kì II Tạo bảng đơn giản Biết thơng tin nên tổ thực số thao chức dạng bảng tác với bảng 69 , 70 Kế hoạch kiểm tra đánh giá: - Do đặc thù mơn Tin học nên việc kiểm...
 • 7
 • 154
 • 0

KHGD TIN HOC VP 11

KHGD TIN HOC VP 11
... sinh thoải mái trình học tập phòng máy II Thống kê chất lượng Chất lượng đầu năm STT LỚP 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 Só Số Chỉ tiêu phấn đấu Học kỳ I Học kỳ II TB NỮ TB K K G TB K Ghi Chú G G III Biện ... th«ng tin c¬ b¶n vỊ nghỊ Tin häc v¨n phßng; - Cã ý thøc t×m hiĨu nghỊ vµ ®Þnh híng nghỊ nghiƯp cho t¬ng lai; Kü n¨ng: - BiÕt c¸ch t×m th«ng tin vỊ nghỊ Tin häc v¨n phßng - BiÕt c¸ch t×m th«ng tin ... trước nhà - Bảng học tập, bảng nhóm, gi tập thực hành trước nhà V Kết thực hiện: STT LỚP 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 Só Số NỮ Sơ kết học kỳ I TB K Tổng kết năm G TB K G Ghi Chú VI Nhận xét rút kinh...
 • 22
 • 95
 • 0

dây truyền thông tin - Tư liệu, tổ chức lao động và trang thiết bị của trung tâm Thông tin - Thư viện (TTTV) Khoa học - Giáo dục (KHGD)

dây truyền thông tin - Tư liệu, tổ chức lao động và trang thiết bị của trung tâm Thông tin - Thư viện (TTTV) Khoa học - Giáo dục (KHGD)
... ngành Khoa học giáo dục, quan tham mu cho cán lãnh đạo Bộ giáo dục Viện Khoa học giáo dục việc tổ chức phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành Chức Trung tâm Thông tin - Th viện Khoa học Giáo dục ... Chính Phủ, Viện Khoa học giáo dục gồm có 15 trung tâm nghiên cứu, phòng chức 01 tạp chí Thông tin - Th viện Khoa học giáo dục * 15 trung tâm gồm: Trung tâm nghiên cứu Giáo dục học; Trung tâm nghiên ... hạn cấu tổ chức Viện Khoa học giáo dục 2.1 Chức - Nghiên cứu triển khai Khoa học giáo dục lĩnh vực: Giáo dục phổ thông, giáo dục trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, giáo dục đại học, giáo dục thờng...
 • 24
 • 934
 • 0

KHGD môn tin học các khối 6-->9

KHGD môn tin học các khối 6-->9
... GD&T: Chng trỡnh tin hc 6: K hoch ging dy theo tun nm hc 2011 2012 Mụn tin hc Trng THCS Nguyn Vn Thi Tit Tờn bi PPCT Bi 1: Thụng Tin V Tin Hc Bi 2: Thụng Tin V Biu Din Thụng Tin? Bi 3: Em Cú ... TB (5-6,4) SL % Yu (3,5-4,9) SL % Kộm (...
 • 45
 • 268
 • 1

KHGD Môn Tin THCS

KHGD Môn Tin THCS
... giảng dạy môn Tin học: Khối 6-7-8-9 Trường THCS Thụy Liễu- Cẩm Khê Tên Tiết Tuần KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TIN HỌC 6: 01 Bài 1: Thông tin tin học 02 03 Mục tiêu - Biết khái niệm ban đầu thông tin liệu ... thông tin - Biết máy tính công cụ hỗ trợ hoạt động xử lý thông tin người tin học ngành khoa học nghiên cứu hoạt động xử lý thông tin tự động máy tính điện tử - Biết trình hoạt động thông tin người ... 08 - Thông tin tất đem lại hiểu biết người - Hoạt động thông tin bao gồm việc tiếp nhận, xử lý, lưu trữ truyền thông tin - Một nhiệm vụ tin học nghiên cứu việc thực hoạt động thông tin cách tự...
 • 29
 • 82
 • 0

Tín dụng, cơ sở lý luận và thực tiễn tại VN

Tín dụng, cơ sở lý luận và thực tiễn tại VN
... tiền, vàng, ngoại tệ dới hình thức phiếu, tín phiếu, trái phiếu phủ tín dụng ngắn hạn, tín dụng dài hạn Tín dụng nhà nớc vừa mang tính lợi ích kinh tế vừa mang tính c ỡng chế trị xã hội - Tín dụng ... tham gia vào hình thức Đó doanh nghiệp cần hàng hoá dự trữ để đa vào sản xuất ngay, doanh nghiệp cần tiêu thụ hàng hóa Bốn thực đợc sở tín nhiệm lẫn - Tín dụng ngân hàng: Là quan hệ tín dụng ... thác phát hành giấy bạc 1.2 sở đời tín dụng Khi có phân công lao động xã hội xuất sở hữu t nhân t liệu sản xuất tín dụng đời Sở hữu t nhân t liệu sản xuất dẫn đến sở hữu t nhân sản phẩm làm...
 • 15
 • 833
 • 3

Xem thêm