ôn luyện 12 THPT MÔN LỊCH SỬ

TÀI LIỆU ôn THI TN THPT môn LỊCH sử lớp 12 ( chương trình ban cơ bản )

TÀI LIỆU ôn THI TN THPT môn LỊCH sử lớp 12 ( chương trình ban cơ bản )
... Việt Nam: - Chương trình lương thực ( PAM ) - Quỹ nhi đồng ( UNICEF ) - Tổ chức lương thực nơng nghiệp ( FAO ) - Chương trình phát triển ( UNDP ) - Tổ chức văn hố – giáo dục (UNESCO ) - Tổ chức ... (1 /1/2008 – 31 / 12 / 2009 ) Bài LIÊN XƠ VÀ CÁC NƯỚC ĐƠNG ÂU (1 945 – 199 1) – LIÊN BANG NGA (1 991 – 200 0) Liên Xơ từ năm 1945 đến năm 70 (những thành tựu chủ yếu cơng xây dựng CNXH ý nghĩa) a) ... Âu” (EURATOM) “Cộng đồng kinh tế châu Âu” (EEC) - Ngày 1/7/1967, ba tổ chức hợp thành “Cộng đồng châu Âu” (EC) - 07 /12/ 1991: Hiệp ước Ma-a-xtrish ký kết, khẳng định tiến trình hình thành Liên bang...
 • 64
 • 1,422
 • 4

TÀI LIỆU ÔN THI TN THPT MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 doc

TÀI LIỆU ÔN THI TN THPT MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 doc
... nghĩa lịch sử - Nước việt Nam dân chủ cộng hồ đời biến cố lịch sử vĩ đại dân tộc, xố bỏ hồn tồn chế độ bóc lột phong kiến đế quốc - Đưa nước ta bước vào kỷ ngun độc lập tự CNXH Lần lịch sử, nhân ... Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thi n tài dân tộc Việt Nam 49 Ý nghĩa lịch sử, ngun nhân thắng lợi học Cách mạng tháng Tám 1945 a/ Ý nghĩa: - Tạo bước ngoặt lịch sử dân tộc, phá tan xiềng xích ... liên minh với dân tộc bị áp vơ sản giới c/ Ý nghĩa lịch sử đời Đảng cộng sản Việt nam: - Là kết đấu tranh giai cấp dân tộc Việt nam, lựa chọn lịch sử - Là sản phẩm tất yếu kết hợp chủ nghĩa Mac Lênin...
 • 64
 • 700
 • 9

TÀI LIỆU ôn THI tốt NGHIỆP THPT môn LỊCH sử lớp 12

TÀI LIỆU ôn THI tốt NGHIỆP THPT môn LỊCH sử lớp 12
... nghĩa lịch sử 35 - Nước việt Nam dân chủ cộng hồ đời biến cố lịch sử vĩ đại dân tộc, xố bỏ hồn tồn chế độ bóc lột phong kiến đế quốc - Đưa nước ta bước vào kỷ ngun độc lập tự CNXH Lần lịch sử, ... Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thi n tài dân tộc Việt Nam 49 Ý nghĩa lịch sử, ngun nhân thắng lợi học Cách mạng tháng Tám 1945 a/ Ý nghĩa: - Tạo bước ngoặt lịch sử dân tộc, phá tan xiềng xích ... chế 17 - Nghèo tài ngunnguồn ngun , nhiên liệu phụ thuộc bên ngồi - Cơ cấu vùng kinh tế thi u cân đối, tập trung chủ yếu vào ba trung tâm Tokiơ, Ơxaca Nơgơia; nơng nghiệp cơng nghiệp - Sự cạnh...
 • 64
 • 985
 • 4

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012-2013 LỚP 12 HỆ THPT MÔN LỊCH SỬ – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012-2013 LỚP 12 HỆ THPT MÔN LỊCH SỬ – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2 012 2013 LỚP 12 - HỆ: THPT MÔN : LỊCH SỬ ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM - ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: Lịch sử (Gồm 03 trang) Câu N i dung i m ... cương lĩnh gi i phóng dân tộc sáng tạo, kết hợp đắn vấn đề dân tộc giai cấp Độc lập tự tư tưởng cốt l i cương lĩnh Câu III a Tóm tắt diễn biến Tổng kh i nghĩa tháng Tám năm 1945 T i n i: Cách mạng ... lớn lịch sử dân tộc ta? - Tóm tắt diễn biến Tổng kh i nghĩa tháng Tám năm 1945: + Chiều ngày 16-8-1945, đơn vị đ i Việt Nam Gi i phóng quân Võ Nguyên Giáp huy, tiến gi i phóng thị xã Th i Nguyên...
 • 4
 • 405
 • 7

câu hỏi ôn thi tốt nghiệp thpt môn lịch sử

câu hỏi ôn thi tốt nghiệp thpt môn lịch sử
... - Công nghiệp: đứng thứ 10 giới sản xuất công nghiệp, chế tạo máy móc đại - Khoa học kỹ thuật: Là cường quốc công nghệ phần mềm, công nghệ hạt nhân công nghệ vũ trụ + 1974 chế tạo thành công ... Đông đảo tầng lớp nhân dân, không phân biệt thành phần giai cấp, tôn giáo, trị Chủ yếu công nông 33 Địa bàn chu Chủ yếu nông thôn trung Chủ yếu thành thị yếu tâm công nghiệp BÀI 16 : PHONG TRÀO ... năm từ 1924 - 1929) Trong nông nghiệp: Số vốn đầu tư vào nông nghiệp nhiều nhất, chủ yếu cho đồn điền cao su, diện tích cao su tăng, nhiều công ty cao su đời Trong công nghiệp: Tư Pháp coi trọng...
 • 70
 • 397
 • 0

Đề cương ôn thi đh, cđ môn lịch sử 12

Đề cương ôn thi đh, cđ môn lịch sử 12
... tình trạng thi u thống nhất, đẩy phong trào cách mạng VN đứng trước nguy bị chia rẽ Câu 10: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản VN ( hồn cảnh lịch sử, nội dung, ý nghĩa ) * Hồn cảnh lịch sử - Năm ... phận cách mạng vơ sản giới => Đây cương lĩnh giải phóng dân tộc sáng tạo, kết hợp đắn vấn đề dân tộc giai cấp Độc lập tự tư tưởng cốt lõi cương lĩnh * Ý nghĩa lịch sử việc thành lập Đảng Cộng Sản ... giành quyền bảo vệ quyền Câu 17: Trình bày hồn cảnh lịch sử hội nghị trị tháng 10/1930; nội dung hạn chế Luận cương tháng 10 /1930? * Hồn cảnh lịch sử : Giữa lúc phong trào cách mạng quần chúng diễn...
 • 71
 • 287
 • 0

nội dung ôn thi tốt nghiệp thpt môn lịch sử

nội dung ôn thi tốt nghiệp thpt môn lịch sử
... mới, công cụ mới; “cách mạng xanh” nông nghiệp, chinh phục vũ trụ,… với nội dung bản: “Tự động hoá cao độ” 3.Những thành tựu : a.Trong khoa học : ÔN THI TỐT NGHIỆP THPH - TỔ LỊCH SỬ – THPT GÒ ... nội dung mục kiện 02-9-1945) 3.Ý nghóa lòch sử: ÔN THI TỐT NGHIỆP THPH - TỔ LỊCH SỬ – THPT GÒ QUAO – 2008 31 a.Đối với dân tộc: -Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, biến cố vó đại lòch sử ... độc lập, dựng lên phủ công- nông- binh -Xác đònh lực lượng cách mạng công- nông, đồng thời phải kết hợp với giai tầng khác xã hội ÔN THI TỐT NGHIỆP THPH - TỔ LỊCH SỬ – THPT GÒ QUAO – 2008 23...
 • 62
 • 453
 • 2

ôn tập trắc nghiệm môn lịch sử luyện thi đại học

ôn tập trắc nghiệm môn lịch sử luyện thi đại học
... giai cấp công nhân : A 2838 biểu tình B 2388 bãi công C 2833 biểu tình D 2308 bãi công Công nghiệp ngọai thương Nhật khủng hoảng 1929 nổ : A Công nghiệp ngọai thương giảm 32,5% B Công nghiệp ... cương vấn đề dân tộc thuộc đòa thông qua đâu, soạn thảo : A Đại hội lần (1924), Ăng – ghen B Đại hội lần (1924), Lê – nin C Đại hội lần (1920), Lê – nin D Đại hội lần (1935), Xta – lin Để ... 11.Sau công lần thứ (1934) Tưởng Giới Thạch, tình hình Đảng cộng sản : A Tiến hành Vạn Lí Trường Chinh B Lực lượng tổn thất không đáng kể C Phá tan công, lực lượng phát triển D Chuyển nông thôn...
 • 43
 • 433
 • 1

ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử lớp 12

ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử lớp 12
... + Công nghiệp: Sản lượng công nghiệp trung bình hàng năm tăng 15% Trong năm 1945 – 1949 sản lượng công nghiệp mĩ chiếm nửa sản lượng công nghệp giới( 56,4%) + Nông nghiệp: Sản xuất nông nghiệp ... Nhiều công ty cao su lớn đời: công ty cao su Đất đỏ, công ty Misơlanh + Sau nông nghiệp Pháp trọng đến khai mỏ ,các công ty than có từ trước bỏ thêm vốn hoạt động mạnh hơn,đồng thời lập thêm công ... công ty :công ty than Hạ Long, công ty thanTuyên Quang, công ty than Đông Triều + Ngoài rra tư pháp mở thêm số sở công nghiệp chế biến (sợi ,rượu, diêm, đường ) + Để độc chiếm thị trường Đông Dương...
 • 36
 • 422
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN LỊCH SỬ NĂM 2012 - BÀI 12 doc

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN LỊCH SỬ NĂM 2012 - BÀI 12 doc
... [Đề thi tuyển sinh Đại học KHXH & NV Tp Hồ Chí Minh, năm 1998] Từ thu đông 1950 đến hè 1954, chiến trường Bắc bộ, quân đội nhân dân Việt Nam thực chiến dịch tiến công lớn nào? Hoàn cảnh lịch sử, ... Việt Bắc thu đông 1947, chiến dịch biên giới 1950 chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. [Đề thi Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh, 1998] Bối cảnh lịch sử, phương hướng chiến lược thắng lợi ta đông xuân 1953 ... tháng 01/1954, ta tiến quân sang thượng Lào, phối hợp với Pha-thét Lào công uy hiếp Luông-pha-băng, Na-va phải tăng quân cho Luông -phabăng, biến trở thành nơi tập trung quân lớn thứ tư Pháp Đầu...
 • 9
 • 293
 • 2

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử 12 pptx

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử 12 pptx
... đầu năm 70) - Công nghiệp: Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai giới sau Mĩ… Liên Xô đầu công nghiệp vũ trụ, công nghiệp điện hạt nhân - Nông nghiệp: Sản lượng nông phẩm năm 60 ... Nông nghiệp: Diện tích canh tác mở rộng, suất lao động tăng, nhiều hợp tác xã đạt 5tấn/ha Công nghiệp: Các sở công nghiệp lớn kịp thời sơ tán, sớm vào sản xuất, công nghiệp địa phương công nghiệp ... thoái: + Nông nghiệp: Giá lúa, giá nông phẩm hạ, ruộng đất bỏ hoang + Công nghiệp: Các ngành suy giảm + Thương nghiệp: Xuất nhập đình đốn, hàng hoá khan hiếm, giá đắt đỏ Tổ nghiệp vụ môn 16 b)...
 • 43
 • 923
 • 16

đề cương ôn thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử ppt

đề cương ôn thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử ppt
... bãi công 3.000 công nhân cao su Phú Riềng 4/1930 bãi công 4000 công nhân nhà máy sợi Nam Định, công nhân nhà máy cưa Bến Thủy (Vinh), nhà máy xi măng Hải Phòng 1/5/1930 công nông dân chúng Đông ... lãnh đạo phong trào công – nông chống đế quốc chống phong kiến Tuy nhiên, với tổ chức hoạt động riêng rẽ, công kích lẫn ảnh hưởng không tốt đến phong trào cách mạng Yêu cầu thi t cách mạng Việt ... nhuộm Chợ Lớn 1923 nhiều bãi công HN, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định Đáng ý công nhân dần tổ chức với việc xuất “công hội đỏ” Tôn Đức Thắng lãnh đạo đấu tranh công nhân Ba Son (8/1925) tạo tiếng...
 • 16
 • 314
 • 0

Hệ thống kiến thức ôn thi THPT môn Lịch sử docx

Hệ thống kiến thức ôn thi THPT môn Lịch sử docx
... trước bước vào phòng thi, em học kỹ hay không kỹ, nhận đề thi em cần bình tĩnh Tất câu hỏi đề thi mà em gặp phải chắn chẳng kiến thức xa lạ Các em nghe giảng, ghi chép vào vở, ôn tập Nếu em bình ... quay lại chỗ thi u để bổ sung Viết hết câu đọc lại luôn, thấy thi u bổ sung Sau làm tiếp câu khác Theo: Môn Sử - Bốn điều cần lưu ý (Cô Nguyễn Thị Đào, Tổ trưởng tổ Xã hội, trường THPT Phạm Hồng ... đạt đề, đề em nghĩ điểm cao chọn đề Thứ ba, em phải đọc thật kỹ đề Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm trước đây, môn lịch sử thường có hai đề cho thí sinh lựa chọn Mỗi đề gồm nhiều câu hỏi nhỏ Các...
 • 4
 • 346
 • 2

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp môn Lịch Sử 12

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp môn Lịch Sử 12
... thắng lợi, ý nghĩa lịch sử học kinh nghiệm Cách mạng tháng Tám năm 1945 Hướng dẫn trả lời Ý nghĩa lịch sử : a Đối với dân tộc Việt Nam : Trang 20 • Mở bước ngoặt lớn lịch sử dân tộc ta, phá tan ... biết hồn cảnh lịch sử diễn biến khởi nghĩa phần từ tháng đến tháng 8/1945 Tác dụng cao trào kháng Nhật cứu nước Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ? Hướng dẫn trả lời Hồn cảnh lịch sử diễn biến ... trào dân chủ 1936 - 1939 diễn hồn cảnh lịch sử ? Hãy trình bày chủ trương Đảng Cộng sản Đơng Dương hình thức đấu tranh thời kì Hướng dẫn trả lời Hồn cảnh lịch sử phong trào 1936 – 1939 : a Tình hình...
 • 72
 • 354
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi tn thpt môn lịch sử lớp 12 chương trình ban cơ bảntài liệu ôn thi tốt nghiệp thpt môn lịch sửgiáo án ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử 12ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử 12tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử 12đề cương ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử 12đề cương ôn thi đại học môn lịch sử 12hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp thpt môn lịch sửtài liệu ôn thi đại học môn lịch sử 12đề cương ôn thi tốt nghiệp thpt môn lịch sửđề cương ôn tập tốt nghiệp môn lịch sử 12kế hoạch ôn thi tốt nghiệp thpt môn lịch sửôn thi đại học môn lịch sử 12ôn thi tốt nghiệp thpt môn lịch sửhướng dẫn ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử 12Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây