trắc nghiệm sinh 10 HKII

Kiểm tra 45'' trắc nghiệm sinh 10

Kiểm tra 45'' trắc nghiệm sinh 10
... cấu tạo thành phần : a Màng sinh chất, tế bào chất, vùng nhân b Tế bào chất, vùng nhân, bào quan c Màng sinh chất, bào quan, vùng nhân d Nhân phân hoá, bào quan, màng sinh chất Câu 15: Đặc điểm ... phân tử nước c Nhiệt độ b Sự có mặt khí ôxi d Sự có mặt khí CO2 Câu 28: Điểm giống sinh vật thuộc giới Nguyên sinh, giới thực vật giới động vật : a Cơ thể có cấu tạo đa bào c Tế bào thể có nhân ... P, Cl b C, H, O, N d C, H, Mg, Na Câu 32: Tổ chức sau đơn vị phân loại sinh vật tự nhiên ? a Quần thể c Quần xã b Loài d Sinh Câu 33: a b c d Đặc điểm sau tế bào nhân sơ ? Có kích thước nhỏ Không...
 • 5
 • 446
 • 1

đề trắc nghiệm sinh 10 phần 3 VSV

đề trắc nghiệm sinh 10 phần 3 VSV
... tay vi sinh vật chưa biết rõ sinh trưởng môi trường lỏng Sau số thí nghiệm bạn thấy vi sinh vật sinh trưởng tốt 87oC ,ngoài bạn thấy chút sinh trưởng 65 o C không Cũng có chút sinh trưởng 100 oC ... bẩm sinh D Miễn dịch thể dịch Câu 30 : Nhiệt độ mà vi sinh vật sinh trưởng mạnh gọi là: A Nhiệt độ tối thiểu B Nhiệt độ tối đa C Nhiệt độ tối ưu D Nhiệt độ trung bình Câu 31 : Những vi sinh vật sinh ... Nhân tố sinh trưởng Câu 33 : Tất virut có: A Gai glicoprotein B Transciptaza ngược C Màng bao D Capxit Câu 34 : Bạn có tay vi sinh vật chưa biết rõ sinh trưởng môi trường lỏng Sau số thí nghiệm...
 • 4
 • 1,055
 • 18

Trắc nghiệm Sinh 10 NC

Trắc nghiệm Sinh 10 NC
... sinh trưởng vi sinh vật là: A Vi sinh vật bắt đầu sinh trưởng B Vi sinh vật giảm sinh trưởng C Vi sinh vật dừng sinh trưởng D Vi sinh vật sinh trưởng mạnh Câu 56: Phần lớn Vi sinh vật sống nước ... virut là: A Sống kí sinh hoại sinh B Sống cộng sinh với sinh vật khác C Sống kí sinh bắt buộc D Sống tự dưỡng Câu 30: Đặc điểm sinh sản virut: A Sinh sản cách phân đôi B Sinh sản dựa vào nguyên ... CHƯƠNG II: SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT Câu 1: Thời gian cần thiết để tế bào vi sinh vật phân chia để số tế bào quần thể vi sinh vật tăng gấp đôi gọi là: A Thời gian hệ B Thời gian sinh...
 • 10
 • 718
 • 10

đề kiểm tra trắc nghiệm sinh 10

đề kiểm tra trắc nghiệm sinh 10
... sinh vật sau thuộc nhóm vi sinh vật? Vi khuẩn, động vật nguyên sinh, vi tảo, nấm men Vi khuẩn, động vật nguyên sinh, thực vật nguyên sinh, nấm rơm Vi sinh vât cổ, vi tảo, nấm mũ, nấm mốc Vi sinh ... thuật ngữ lại? Tinh bột Đờng đôi Đờng đa Cácbonhiđrat D Khi 10 phân tử glucôzơ kết hợp với cho chất dới đây? C60H100O50 C60H120O60 C60H102O51 C60H111O51 C Cấu trúc bậc prôtêin có vài trò quan trọng ... màng sinh chất đợc hình thành nh nào? Đợc hình thành phân tử prôtêin nằm xuyên suốt chiều dày chúng Do tiếp giáp hai lớp màng sinh chất Là lỗ nhỏ hình thành phân tử lipit Là nơi xảy trình trao...
 • 18
 • 2,831
 • 42

Trắc nghiệm10 HKII

Trắc nghiệm Lý 10 HKII
... khối lượng 100 0 kg chuyển động với vận tốc 72 km/h Động ôtô có giá trị: A 25,92 .105 J B 105 J C 51,84 .105 J D 2 .105 J 31 Thế vật nặng kg đáy giếng sâu 10m so với mặt đất nơi có gia tốc g=10m/s bao ... 150cm3khí áp suất 2 .105 Pa Pittông nén khí xilanh xuống 100 cm 3.Tính áp suất khí xilanh lúc Coi nhiệt độ không đổi A 3 .105 Pa B 4 .105 Pa C 5 .105 Pa D 2 .105 Pa 39 Cho bình có dung tích nhiệt độ đựng khí ... ngang 30 o Bỏ qua ma sát Lấy g = 10 m/s2 Vận tốc vật chân dốc là: A 10 m/s B 10 m/s C m/s D Một đáp số khác 73 Một vật rơi tự từ độ cao 10 m so với mặt đất Lấy g = 10 m/s Ở độ cao so với mặt đất...
 • 6
 • 300
 • 2

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh 10

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh 10
... th, h sinh thỏi, qun xó b Qun xó , qun th, h sinh thỏi, c th c Qun th, qun xó, c th, h sinh thỏi d C th, qun th, qun xó, h sinh thỏi 16 sinh vt, n v qun xó dựng ch hp ca : a Ton b cỏc sinh ... quan h sinh sn vi c gi l : a Qun th c Qun xó b Nhúm qun th d H sinh thỏi 14 Mt h thng tng i hon chnh bao gm qun xó sinh vt v mụi trng sng ca nú c gi l : a Qun th c Loi sinh vt b H sinh thỏi d ... b Ton b cỏc sinh vt khỏc loi c Cỏc qun th sinh vt khỏc loi khu vc sng d Cỏc qun th sinh vt cựng loi 17 Tp hp cỏc sinh vt v h sinh thỏi trờn trỏi t c gi l : a Thu Quyn c Khớ quyn b Sinh quyn d...
 • 62
 • 388
 • 2

câu hỏi trắc nghiệm sinh 10

câu hỏi trắc nghiệm sinh 10
... thể,màng cellullo ĐÁP ÁN Câu 0- 10 11- 20 a a d d b a a e c b c a c 10 d Nội dung 5: Câu hỏi trắc nghiệm nhân tế bào nhân chuẩn Câu - Tế bào hồng cầu người nhân a.Đúng b.Sai Câu 2- Đặc điểm màng ... 17: Câu hỏi trắc nghiệm màng sinh chất tế bào Câu 1- Dấu hiệu đặc trưng chứng tỏ màng sinh chất có cấu trúc khảm lớp kép phốtpholipit khảm chuỗi hiđratcacbon a.Đúng b Sai Câu 2- Sở dĩ màng sinh ... prôtêin ĐÁP ÁN Câu - 10 11- 20 b c a b a b a e b c a d d d b c b b 10 c c 21 - 30 b d c c e d d d d d Nội dung 18: Câu hỏi trắc nghiệm cấu trúc màng sinh chất tế bào nhân chuẩn Câu - Thành tế...
 • 28
 • 1,425
 • 23

BT trắc nghiệm SInh 7-HKII

BT trắc nghiệm SInh 7-HKII
... thêm phần ruột già c) Xoang huyệt có khả hấp thu nước d) Thằn lằn không uống nước Câu 13: Cơ quan sinh dục thằn lằn khác ếch chỗ: a) Thằn lằn đẻ trứng cạn Ếch đẻ trứng nước b) Thằn lằn thụ tinh ... Ếch quan giao phối d) Trứng thằn lằn giàu noãn hoàng Trứng ếch nghèo noãn hoàng Câu 14: Cơ quan sinh dục thằn lằn giống ếch chỗ: a) Con có buồng trứng, đực có tinh hoàn b) Đều có quan giao phối ... trứng cạn d) Cả a,b,c đúng.\ Câu 20: Hiện tượng thích nghi bò sát với đời sống nước gọi tượng thứ sinh vì: a) Tổ tiên bò sát lưỡng thê vốn sống nước, sau tiến hóa thành bò sát, số lên cạn, số sống...
 • 5
 • 3,993
 • 70

trac nghiem sinh 10 theo tung bai

trac nghiem sinh 10 theo tung bai
... Chương SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở VI SINH VẬT Bài SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT Sự sinh trưởng vi sinh vật hiểu là: a Sự tăng thành phần tế bào vi sinh vật b Sự tăng kích thước số lượng vi sinh ... đầu sinh trưởng gọi là: a Pha tiềm phát c Pha cân động b Pha luỹ thừa d Pha suy vong 13 Biểu vi sinh vật pha tiềm phát là: a Vi sinh vật sinh trưởng mạnh b Vi sinh vật sinh trưởng yếu c Vi sinh ... lam động vật ngun sinh 12 Nấm sinh sản vơ tính chủ yếu theo phương thức đây? a Phân đơi c Bằng bào tử b Nảy chồi d Đứt đoạn 13 Trong sinh vật đây, sinh vật khơng xếp giới với sinh vật lại? a Nấm...
 • 31
 • 318
 • 5

TRẮC NGHIỆM SINH 10-45''''

TRẮC NGHIỆM SINH 10-45''''
... sơ có cấu tạo gồm thành phần a màng sinh chất, tế bào chất ADN dạng vòng b màng sinh chất, tế bào chất vùng nhân c màng sinh chất, tế bào chất nhân d màng sinh chất, tế bào chất bào quan Câu ... sơ có cấu tạo gồm thành phần a màng sinh chất, tế bào chất ADN dạng vòng b màng sinh chất, tế bào chất vùng nhân c màng sinh chất, tế bào chất nhân d màng sinh chất, tế bào chất bào quan Câu ... Tất tế bào đợc cấu tạo thành phần a tế bào chất, màng sinh chất, vùng nhân nhân b màng sinh chất, vùng nhân nhân, nhiễm sắc thể c màng sinh chất, tế bào chất, bào quan d tế bào chất, vùng nhân...
 • 10
 • 187
 • 0

trac nghiem sinh 10 pot

trac nghiem sinh 10 pot
... nhiêu?(Với No = 105 )? A 64 105 B 32 105 C 16 105 D 105 Câu269: Nguyên tố dinh dưỡng quan trọng sinh trưởng vi sinh vật là: A Cacbon B Các yếu tố sinh trưởng C Nitơ D Phospho Câu270: Vi sinh vật lên ... sinh vật sau đây? A Vi sinh vật B Thực vật C Động vật D Động vật nguyên sinh Câu71: Đặc điểm sau với vi sinh vật hiếu khí? A Là vi sinh vật cần O2 để sinh trưởng phát triển B Là vi sinh vật sinh ... Câu86: Những vi sinh vật sinh trưởng có mặt oxi gọi là: Hệ thống 311 câu trắc nghiệm sinh 10 Năm học 2 010 - 2011 VTP Trường THPT Lương Thế Vinh A Vi sinh vật hiếu khí bắt buộc B Vi sinh vật kị khí...
 • 23
 • 210
 • 0

TRẮC NGHIỆM SINH 8 HKII nè tham khảo xem

TRẮC NGHIỆM SINH 8 HKII nè tham khảo xem
... c.Nơron d.Các sợi nhánh thân nơron 8/ Hệ thần kinh sinh dưỡng có vai trò: a.Điều khiển hoạt động quan b.Phối hợp hoạt động quan c.Điều hoà hoạt động quan sinh dưỡng quan sinh sản d.Cả a,b,c 9/Vị trí ... a.Điều hoà lượng muối canxi phốtpho b.Điều hoà lượng đường máu c.Điều hoà sinh dục nam,gây biến đổi đặc tính nam d.Cả a,b,c 8/ Hooc môn có tác dụng biến đổi glucogen thành glucôzơ bổ sung vào máu? ... tiết tuyến sinh dục chịu ảnh hưởng hoocmon từ tuyến yên tiết ra? a.Hoocmon FSH vàLH b.Hoocmon TSH ACTH c.Hoocmon TSH LH d.Hoocmon ACTH FSH 12/Hoocmon sau có tác dụng kích thích sản sinh tinh trùng...
 • 7
 • 443
 • 5

NGÂN HÀNG TRẮC NGHIỆM SINH 10 pptx

NGÂN HÀNG TRẮC NGHIỆM SINH 10 pptx
... HỎI TRẮC NGHIỆM BÀI 25, 26 - SINH HỌC 10 (CƠ BẢN) Câu 1: Trong môi trường nuôi cấy liên tục sinh trưởng quần thể vi khuẩn diễn pha? A B C D Câu 2: Trong môi trường nuôi cấy không liên tục sinh ... vật nguyên sinh C kháng thể D vi khuẩn 10 Câu : Đặc điểm sau sai nói virut kí sinh TV ? A Virus kí sinh thực vật khả tự xâm nhập vào tb chủ B Hiện có khoảng 100 0 loài virut khác kí sinh TV C Virus ... truyền D- Vỏ nhầy có tác dụng giúp vk tránh tiêu diệt bạch cầu CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Bài: 9 +10 Tế bào nhân thực (Sinh học 10 CB ) Câu 1: Bào quan có nhiệm vụ cung cấp lượng chủ yếu cho tế bào là:...
 • 11
 • 313
 • 4

Đề Thi Trắc Nghiệm Sinh 10 nâng cao cực hay

Đề Thi Trắc Nghiệm Sinh 10 nâng cao cực hay
... ưu cho sinh trưởng vi sinh vật mức nhiệt độ mà : a Vi sinh vật bắt đầu sinh trưởng b Vi sinh vật bắt đầu giảm sinh trưởng c Vi sinh vật dừng sinh trưởng d Vi sinh vật sinh trưởng mạnh Vi sinh vật ... thích hợp cho sinh trưởng vi sinh vật thuộc nhóm ưa ấm : a 5 -10 độ C c 20-40 độ C b .10- 20 độ C d 40-50 độ C 3.Có dạng vi sinh vật sinh trưởng mạnh nhiệt độ môi trường 10 độ C Dạng vi sinh vật thuộc ... Sống kí sinh không bắt buộc b Sống hoại sinh c Sống cộng sinh d Sống kí sinh bắt buộc Đặc điểm sinh sản vi rut là: a Sinh sản cách nhân đôi b Sinh sản dựa vào nguyên liệu tế bào chủ c Sinh sản...
 • 51
 • 295
 • 1

Trắc nghiệm Sinh 10 (b)

Trắc nghiệm Sinh 10 (b)
... ưu cho sinh trưởng vi sinh vật mức nhiệt độ mà : a Vi sinh vật bắt đầu sinh trưởng b Vi sinh vật bắt đầu giảm sinh trưởng c Vi sinh vật dừng sinh trưởng d Vi sinh vật sinh trưởng mạnh Vi sinh vật ... thích hợp cho sinh trưởng vi sinh vật thuộc nhóm ưa ấm : a 5 -10 độ C c 20-40 độ C b .10- 20 độ C d 40-50 độ C 3.Có dạng vi sinh vật sinh trưởng mạnh nhiệt độ môi trường 10 độ C Dạng vi sinh vật thuộc ... Sống kí sinh không bắt buộc b Sống hoại sinh c Sống cộng sinh d Sống kí sinh bắt buộc Đặc điểm sinh sản vi rut là: a Sinh sản cách nhân đôi b Sinh sản dựa vào nguyên liệu tế bào chủ c Sinh sản...
 • 47
 • 95
 • 1

Xem thêm